Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DUBEN Auta Nasich Dedu

DUBEN Auta Nasich Dedu

Ratings: (0)|Views: 184 |Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: José Augusto Dantas on Aug 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2010

 
Motor, použitý u obou verzí vozů, byl řadovýpředkomůrkový vznětový šestiválec, kte-rý měl typové označení OM 67/4. Jak bylotehdy obvyklé, byl to motor dlouhozdvihovýs vrtáním ø 105 mm a zdvihem 140 mm. Do-hromady to znamenalo továrnou udávanýcelkový objem 7 274 cm
3
. Při kompresi 1:20měl trvalý výkon na brzdě 112 koní při otáč-kách 2 250/min.Hlavy motoru byly tři, vždy společné prosousední dvojice válců, ventily visuté, OHV,ovládané prostřednictvím vahadel a tyček
Mercedes-Benz L 4500 s Txt: Pt Hošťálk
04-200936
S užtčou osostí tměř pět tu (podl továrí dajů přsě 4 950 g) patřl tto typ jž do a- tgor těžý áladí vozů.Pod lavčou aov spolčost Damlr-Bz A.-G. byl vyrábě v závodě Gaggau .B. v období  lt 1939 až 1944. Původě byl myšl a vyvut jao álaďá vlí a slčí. Jž v ro 1939 už byla druá světová vála a spadutí, taž lavím záaz- ím s stal Wrmat.O pou dva roy pozděj, v ro 1941, továra zaájla souběžou výrobu typu L 4500 A, doplěo o rdu a áo a vša čtyř ola, přzpůsobo požadavům ěmo vojso vlí.Oba typy pa byly vyráběy až do o vály.
AUTA nAŠIcH dĚdŮ
 
musel narukovat.
 
ivil, který 
 
Tovární snímek pětitunového Mercedesu L 4500 As náhonem na všechna čtyři kola v původním provedení tak, jak byl vyráběn na začátku války.
 
Uercedes L 4500 S v nejjednodušší „očesané“ verzi z konce války. Jedná se o provedení s poháněnou pouze zadní nápravou, kde už chybí nárazník, přední blatníky jsou jen z ohnutých pásů plechu a jednotná Einheits-kabina s obloukovou střechou je z dřevěných latí, pobitých lisovanou papírovou hmotou.
 
od vačkového hřídele, uloženého v kluznýchložiskách po straně klikové skříně. Vačkovýhřídel poháněla rozvodová kola s čelnímozubením. Ze skříně rozvodů byl vytažentaké pohon řadového vstřikovacího čerpa-dla, buď Bosch nebo Deckel.Chlazení bylo vodní s nuceným oběhem,podporované větrákem za chladičem.Na motor navazovala jednokotoučová su-chá spojka a za ní pětistupňová mechanickápřevodovka s přímým řazením, pákou upro-střed vozu. Verze L 4500 A (4x4) měla navíc ještě terénní redukci, která se řadila zároveňs pohonem přední nápravy.Velmi robustní podvozek tvořil dimen-zovaný rám ze dvou lisovaných podélníkůU prolu, obě nápravy byly tuhé, zavěšenéna podélných listových pérech. Zadní listovápera měla pomocný svazek listů.Ocelová disková kola měla dělené ráf-ky se snímatelným okrajem a závěrnýmprstencem a byla upevněná deseti šrouby.Na typ L 4500 S se montovaly běžné ná-kladní pneumatiky rozměru 9,75–20, typL 4500 A s pohonem obou náprav mohl mítalternativně speciální terénní pneumatiky270–20. Zadní náprava obou provedení měla vždy dvojmontáž.U takto těžkého vozidla byla hydraulickábrzda už samozřejmě se vzduchotlakým po-silováním, válcový zásobník tlakového vzdu-chu byl umístěn podélně na pravé straněchassis za kabinou. Nožní brzda účinkovalana všechna čtyři kola, ruční, mechanická,pouze na kola zadní.Řízení systému ZF-Ross bylo bez posilo-vače, s volantem značně velkého průměru.
Foto: Jihočké motoyklové muum
04-200937
Mercedes-Benz L 4500 sAUTA nAŠIcH dĚdŮ
 
Skoro idylický snímek se stromem a horami v pozadí vůbec neprozrazuje, že se ve skutečnosti už blíží konec druhé světové války. Právě vyrobený vůz na fotograi už máúsporné jednotné reektory Hella o průměru 150 mm, které téměř nesvítily, protože mís- to lesklého pokovení byly jejich paraboly už jen kadmiované. Bylo to jedno. Před expe- dicí na frontu se jejich skla stejně zastříkávala barvou kvůli předepsanému „zatemnění“ a průhledný se ponechával jen úzký deseticentimetrový proužek. Vratovými šrouby upev- něné pásy plechu nahrazují přední blatníky, zadní chybí úplně.
 
 
Pohled dovnitř „papírovéEinheits-kabi- ny. Navzdory své primitivnosti tohle řešení ovšem jednu přednost mělo: při náhodném doteku nepřimrzávala kůže, jako se to stá- valo u plechových kabin ve čtyřicetistup- ňových mrazech vojákům u Stalingradu…
 
Plně vybavený vůz na snímku ze zimy 1942 má na bocích korby pověšené dřevěné ná-  jezdové desky, sloužící k vypodložení kol v propadajícím se terénu. Na střeše kabiny je rozeznatelný sklopený žlutý trojúhelník, který v noci musel svítit, a tak podle předpisu avi- zovat připojený vlek. Zatím jsou ještě montovány velké refektory o průměru skla 200 mm.
 
Hasičskou nástavbu se stříkačkou a cisternou, která měla prostor pro posádku s plachtovou snímací střechou, karosovala rma Magirus.
 
04-200938
Podvozek se na to, že se původně jedna-lo o náklaďák ryze civilní, vyznačoval nejenznačnou světlostí náprav, ale i celkově hod-ně vysokou stavbou. Díky tomu tyto vozyobvykle nemívaly ani v členitém terénu pro-blémy s uváznutím „břichem“.Spotřeba nafty na 100 km se při jízdě posilnici uváděla 25 litrů. U typu L 4500 A s po-honem obou náprav byla o tři litry vyšší, pod-statný rozdíl ovšem byla jízda v terénu, kdepodle továrních údajů mohla dosahovat až42 litrů!Mercedes L 4500 měl konkurenci v ob-dobně konstruovaných vozidlech MANL 4500 S, MAN L 4500 A, Klöckner-Deutz-Magirus S 4500, Büssing-NAG 4500 S-1a Büssing-NAG 4500 A-1, což všechno byly jak rozměry, tak i parametry pro téměř iden-tické vozy. Vyplývalo to z německou vládounařízeného a schváleného programu výroby,orientovaného na válečné požadavky. V tétokonkurenci srovnatelných vozů byl Merce-des L 4500 obecně pokládán za jeden z nej-spolehlivějších.Kromě standardního dřevěného valníkuse dočkal spousty nejrůznějších speciálních karoserií, přičemž zajímavé je, že řaduz nich, hlavně hasičských, na něj montovalakonkurenční rma Magirus z Ulmu. V průbě-hu války se používal i s lehce pancéřovanoukabinou jako nosič protileteckých kanonů, jednoduchých, i čtyřhlavňových „Flaků“.Jak válka postupovala a německé hospo-dářství se začalo dostávat do úzkých, takéu tohoto vozu došlo k nucenému „hubnutí“.Šetřilo se, kde to šlo, a tak se z pětitunové-ho Mercedesu ztratily nejdřív, jako nejméněpostradatelné, zadní blatníky. Pak zmizelnárazník, přední blatníky nahradily jedno-duché ohnuté plechy a nakonec se místopůvodní plechové kabiny řidiče začala mon-tovat tzv. Eiheits-kabine, tedy jednotná bud-ka z dřevěných latěk, pobitých lisovanýmpapírovým materiálem, podobným sololitu.Vozy poslední válečné série už neměly anikoncové světlo a dokonce ani rezervní pneu-matiku!
echnické úDAJe: 
S Motor: ...........................................................................................DaiMler-Benz oM 67 / Pč váců: ........................................................................................ Váí x dvh: ................................................................................... ø 105 x 140 mm Ckvý bjm váců: ........................................................................ 7 274 cm 
Výk: ................................................................................................ 112 kí př áčkách 2 250/m.Kmpsí pm: ............................................................................1:20 B: ...............................................................................................dv, 12V 105 ah HMotnoSti a rozMěry: ..................................l 4500 S ...........................................l 4500 aDék: ....................................................................7 860 mm ..........................................7 860 mm Šířk: .....................................................................2 350 mm ..........................................2 350 mm Výšk vč pch: .........................................3 215 mm ..........................................3 345 mm rm žé pch: ........................................5 000x2 200 mm ...............................5 000x2 200 mm Pumk: .........................................................9,75–20 .............................................270–20 Gäd Svs vd: ..................................................340 mm .............................................340 mm Bdvs: .............................................................700 mm .............................................800 mm Pům áčí: ...................................................ø 19,3 m ............................................ø 19,3 m Vsí hms vu: .......................................4 930 kg ............................................5 715 kg Užčé íží: .................................................4 950 kg ............................................ sc 4 685 kg ..........................................................................................................................................v éu 4 085 kg Mxmáí chs: .............................................66 km/hd ........................................sc 66 km/hd...........................................................................................................................................é 43 km/hd.Spřb f  100 km: ..................................25  ....................................................sc 28  ..........................................................................................................................................é 42  objm ádž: ......................................................140  ..................................................140  akčí ádus (djd): .........................................560 km ..............................................sc 500 km ..........................................................................................................................................é 330 km 
 
 
Snímek prototypu Mercedes L 4500 A (4x4) při zkouškách v terénu nedaleko Gaggenau.
 
Pro obzvlášť těžký terén východní fronty bylo určeno kolopásové provedení, nazývané „Maultier“ (v překladu mula nebo mezek).Použitý pásový pojezd byl jednotný, používal se i u německých nákladních vozů jiných rem. Takto upravené mercedesy měly typové označení L 4500 R. Tvrdilo se, že sice chodily uspokojivě, ale že všestrannější a v terénu pohyblivější byly stejně upravené vozy lehčí kategorie, například třítunové magirusy, Opely Blitz nebo kolínské fordy.
Mercedes-Benz L 4500 sAUTA nAŠIcH dĚdŮ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
liboni liked this
liboni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->