Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
media,teknologi, dan masyarakat

media,teknologi, dan masyarakat

Ratings: (0)|Views: 1,558 |Likes:
Published by shamimi

More info:

Published by: shamimi on Aug 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASIIJAZAH BAHASA INGGERIS (BEN)BKE3013: MEDIA, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT
TUGASAN 1
PENSYARAH: PUAN AZIYAH BT ABU BAKAR
DISEDIAKAN OLEH:NOR SHAMIMI BINTI YUSOFF024505TARIKH HANTAR:29 JULAI 2009
1
 
Pada masa kini terdapat banyak media dan teknologi komunikasi yang digunakan samadadi rumah atau di kampus. Anda diminta untuk menyenaraikan semua media danteknologi komunikasi (hadkan kepada peralatan dan perkakasan) yang terdapat di rumahatau di kampus tempat anda belajar. Dari senarai ini, pilih dua media atau teknologi yang paling banyak anda gunakan dan nyatakan perkara-perkara berikut:1.Kenapa anda banyak menggunakan media dan teknologi komunikasi berkenaan?2.Untuk tujuan apa anda menggunakannya?3.Apakah kelebihan dan limitasi media atau teknologi berkenaan?
2
 
Pengenalan
Pada masa kini, terdapat pelbagai jenis media dan teknologi komunikasi yangtelah dicipta untuk kemudahan manusia. Umumnya, ia adalah untuk menjimatkan masa,wang dan tenaga. Terdapat tiga kategori media iaitu media cetak, media elektronik danmultimedia interaktif yang terdiri daripada teknologi lama dan teknologi baru.
Teknologi Baru
menurut Evernett M.Rogers (1991) ialah teknologi berasaskan elektronik.Manakala menurut Sandman dan rakan-rakan (1976), takrifan media komunikasi sebagaisaluran perkataan yang dituturkan, perkataan yang dicetak atau apa-apa sahaja. Mereka juga menyatakan bahawa media sering dirujuk kepada saluran dan sumber dan adakalanya kepada mesej.Pada tahun 1990, Inglis berpendapat bahawa media merupakan apa-apa salurankomunikasi yang membawa atau menjadi perantaraan mesej. Berikutan daripada takrifan para pakar bidang terbabit, Musa (2002) pula berpendapat bahawa, media komunikasi itumerupakan alat, bahan dan produk yang mengandungi mesej, maklumat atau ilmu pengetahuan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu bagi tujuankomunikasi.Saya bersetuju dengan takrifan yang dikeluarkan oleh Musa (2002) berikutan,media merupakan penyampai maklumat kepada penerima. Ia tidak semestinya bahanatau alat yang berteknologi tinggi sahaja seperti komputer. Ia boleh jadi majalah, akhbar,
3

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zuraida Ramli liked this
Nasupak Ngarih liked this
Seha Sukri liked this
Seha Sukri liked this
Faraharun Kakde liked this
Arthal Bangguan liked this
Arthal Bangguan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->