Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aricole Palama

Aricole Palama

Ratings:
(0)
|Views: 391|Likes:
Published by Radu Teodorescu

More info:

Published by: Radu Teodorescu on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
STUDII TEOLOGICE ŞI ANALIZE ASUPRA GÂNDIRII LUI GRIGORIE PALAMA
Traduse de Radu Toderescu1
 
APELUL LA EXPERIENŢA TRIADELOR SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA
1
A.B. Allchin, OxfordEste cât se poate de evident că în
 Apărarea Sfânţilor Isihaşti,
avem de a face cu lucrarea teologică primară amarelui teolog al perioadei bizantine de mai apoi. Se presupune că în această lucrare, în cursul criticismului scrierilor lui Varlaam, Sfântul Grigorie Palama şi-a bazat propriile argumente cât se poate de mult pe apelul la autoritateaPărinţilor şi a Sfintelor Scripturi. Nimic de ceea ce este scris aici este nu este pus în discuţie faţă de problemaimportanţei apelului la părinţi şi la scriitorii profetici şi la cei apostolici. Mai există un alt element în discuţia sa, carefiindcă are ceva mai puţin importanţă decât apelul la părinţi şi a sfinţilor părinţi şi a scripturilor. Nimic din ceea ceeste scris aici nu este pus în discuţie mai mult decât ca şi importanţa apelului la Părinţi faţă de scriitorii profetici şi ceiapostolici. Dar mai există un alt element în această discuţie, care din cauza faptului că are un loc într-un element mai puţin proeminent ar putea cu foarte mare uşurinţă să fie trecut cu vederea. Este ceea ce noi am numit un „apel laexperienţă”; este un element care nu se cuvine să fie neglijat, din moment ce oferă un caracter particular la întreagaoperă în discuţie.În această lucrare vom examina pe scurt unele pasaje din Triadele în care cuvântul πείρα este folosit şi vomîncerca să îi confirmăm semnificaţia. Studiul se bazează pe ediţia critică a lucrării publicate în Louvain în 1959 de dr.J. Meyendorff.
2
Dr. Meyendorff ne-a pus pe toţi în această discuţie prin lucrările lui şi nu este nici un fel de derogaţiede la valoarea ediţiei de a arăta în spre deficenţe minore. Folosirea cuvântului πείρα, de exemplu, este remarcatănumai de patru ori în indexul cuvintelor care au un fel de semnificaţie doctrinară. După cum vom arăta aici existăenorm de multe cazuri din nou care ar părea că cer atenţie.Controversa cu Varlaam a originat bineînţeles în atacurile acestuia asupra practicii rugăciunii după cum era eacurentă în mănăstirile zilei. Triadele îşi au trecutul lor, prin urmare, schiţe şi ermitaje pe muntele Athos şi nu numaistudiul profesorilor şi nici măcar ceea ce dezbat mai cu toţii la universităţile medievale. Palama scrie cu siguranţă caşi un teolog. Dar el este angajat într-o apărare a felului de viaţă şi a unei practici particulare care îi este centrală lui. Elface apel constant la părinţi. Dar pentru el nu există nici un fel de separaţie între părinţi şi autorităţile contemporane .Experienţa pe care el o apără şi o expune teologic este una cu care el este obişnuit personal. Acest lucru este arătatdestul de clar în interesantul pasaj
3
unde a trasat jos propria linie a mărturiei practicii rugăciunii curate prin Simeon Noul Teolog şi Nichifor, pe care îl descrie ca şi τούς παλαιούς τών άγίων, celor din ziua sa, care şi-au oferitînvăţăturile lor despre rugăciune oral. Ar trebui să ascultăm, spune el, de astfel de oameni ca şi aceştia şi nu de aceiacare nu au experienţă de ceea ce vorbesc, ci de unii care raţionează greşit şi prin mai multe cuvinte; μηδ’ άπόλογολεχίας νουυετεούντες. Cu adevărat, spune el, am reuşit să cunoaştem pe unii din aceşti oameni de rugăciune personală, αύτοπροσώπως ώμιλήσαμεν. Cum am putea să ne aşteptăm să ne întoarcem de la acestea la ceea ce amînvăţat prin experienţă şi prin har, τούς καί πείρα καί χάριτι δεδιδαγμένους, referitor la cei care vor să înveţe dinmândrie şi iubire de controversă, τοίς άπό τύφου καί μλογομαχίας έπί τό διδάσκειν χωρήσασιν?Am putea vedea în acest pasaj un anumit număr de caracteristici ale folosinţei lui Palama a cuvântului πείρα. Μaiîntâi apelul său nu este niciodată depăşit de propria lui experienţă, ci tot ceea ce a învăţat de la sau a văzut de la alţii.Am putea în cele din urmă să concluzionăm că tot felul scrierilor sale el nu a fost niciodată mai străin de lucrurile pecare le descrie. El nu spune aceste lucruri explicit. Acest fapt are nişte consecinţe importante, atunci când ajungem săluăm în considerare al doilea punct al atitudinii lui Palama faţă de experienţă. Cuvântul implică clar un fel decunoştinţe practice abstracte, un fel de înţelegere experimentală, ca şi ceva care este opus celor pur verbale. Încă de laînceputul triadelor, Palama a citat o zicere care se apare că a fost ceva favorit al său, λόγω παλαίει πάς λόγος şi care a
1
Articol publicat în Studia patristica vol. VIII. Lucrare prezentată la Cea de a Patra Conferinţă internaţională de studii patristice ţinută laBiserica Hristos, din Oxford, 1963, partea II, părinţii apostolici, Historica, litrugica, ascetica şi monastica, editate de F. L. Cross.
2
Grigorie Palama. Apărarea sfinţilor isihaşti. Introducere, texte critice, traducere şi note de Jean Meyendorff. Spicilegium Sacrum Lovaniese,Études et documents, Fascicules 30+31.
3
Op. cit. 1, 2.12, pp. 99-101.
2
 
contrastat argumentele pur logice cu cunoaşterea dobândită prin practică.
4
O astfel de cunoaştere implică mai mult unfel de definiţie intensă a elementului lăuntric, personal, ceea ce ar trebui de fapt să numim subiectivul, ceva care esteincomunicabil. Dar după cum a făcut clar Palama, aceasta implică un trup al înţelepciunii practice, care poate fi predată şi care poate fi învăţată de un contact personal direct şi probabil numai în acest fel.
5
În la treilea rând, ceea ceeste cel mai important, nu este numai o problemă de tehnică sau de sârguinţele noastre lăuntrice. Noi am învăţat dinexperienţă şi din har πείρα καί χάριτι. Acesta este darul lui Dumnezeu.Această experienţă a lui Palama vorbeşte, în vederea sa, la inima înţelegerii lui Dumnezeu care este mai presus deraţionamentul uman. Varlaam a argumentat cât se poate de bine reversul, că acel τά πνευματικά care nu a transcesraţiunea umană. Folosirea argumentului a marcat exclamaţia lui Palama că este evident ca oponentul său să nu aibănici un fel de experienţă, πείρα darurilor duhovniceşti. Folosirea unui argument îl face pe Palama să exclame că estefoarte evident că oponeţii lui nu au avut nici un fel de experienţă, πείρα a darurilor duhovniceşti.
6
Dacă el ar fi avut elnu ar fi vorbit într-un astfel de fel de acele lucruri pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit şi nicinu s-au suit la inima omului.
7
Ceea ce este mai rău este că Varlaam nu a arătat nici un fel de încredere în cei carevorbesc din cunoştinţe personale, έκ πείρας.
8
 Suntem aici la tema centrală a întregii lucrări, experienţa în această viaţă a luminii necreate şi a măririi veaculuice v-a să fie, felul în care Dumnezeu în timp ce a rămas în întregime transcendent, poate în smerenia Sa să se ofere peSine în întregime omului. Nu este intenţia noastră de a vorbii aici direct referitor la acest subiect, ci mai mult de aurma problema care a fost deja afirmată despre cum această experienţă esenţial incomunicabilă, o cunoaştere mai presus de orice cuvinte, ar putea într-un anume fel să fie împărtăşită şi comunicată altora. Aceasta este o problemă însine care nu are o mică importanţă, căci ea se interesează atât de locul trupului Bisericii. Palama este destul de clar cădintr-un anume punct de vedere, experienţa nu poate fi comunicată. Noi numai că Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu, prin faptul că îl cunoaştem. La fel cum nu numai că posedăm aur doar gândindu-ne la el, ci de fapt avându-l înmâinile noastre (corectitudinea imaginii este uimitoare), astfel că noi nu numai că îl cunoaştem pe Dumnezeu, aşa cănoi nu numai că îl cunoaştem pe Dumnezeu pur şi simplu din cauza ideii de Dumnezeu care este cel mai frecvent înmintiile noastre.
9
El l-a citat pe sfântul Ioan Climacus, ό τή πείρα διδάσκαων Ιωάννης în măsura în care am încercatsă explicăm puterea iluminaţiei duhovniceşti unuia care nu are nici un fel de experienţă a ei, este ca şi cum amîncerca să explicăm gustul mierii unuia care nu a mâncat-o niciodată.
Prin conţinutul experienţei care esteincomunicabilă, totuşi, realitatea ei şi ceva din caracterul ei nu este. Aceasta într-o oarecare măsură pot fi învăţate şi predate. Astfel într-un număr de locuri, Palama a făcut distincţie între trei clase de oameni şi nu numai două. Existănumai cei care au văzut, există cei care au încredere în ei şi în mărturia lor, există cei care o trec cu vederea. Ar ficeva cât se poate de special să reproşăm împotriva lui Valaam că al a ajuns la a trei categorie.Palama a făcut acest punct destul de viguros în secţia unde el s-a confruntat de acuzaţia de mesalianism pe careValaam a adus-o împotriva celor care au spus că ei au cunoscut lucrurile pe care le-au vorbit din experienţă, πείρά.
11 
Faptul că mai mulţi sfinţi au mărturisit spre această realitate nu face nici un fel de diferenţă şi pentru Palama acestaeste destul de a arăta ώς έκ γεωμετρικού πορίσματος, pe care a primit-o Varlaam ca şi nici un fel de experienţă atainei duhovniceşti şi a puterii Duhului Sfânt, πείτραν μυστηρίου θείου ή Πνεύματος άγίου ένεργείας. Faptul că el a privit respingerea lui Varlaam a mărturiei sfinţilor cu o atât de mare dezaprobare ar sugera că Palama a susţinut căacolo nu a existat nici un fel de afinitate între experienţa oricărui creştin care a primit un fel de parte din darul
4
I. 1. 1. p. 9.
5
CF. întregului pasaj unde el a vorbit de înmânarea felului rugăciunii, acele întreprinderi cu experienţă la acel τή πείρα χείρα διδόντων τοίςείσαγομένοις, ΙΙ, 2. 1-2, ππ. 319/321.
6
II, 1. 28, p. 279.
7
1 Corinteni 2, 9-10.
8
ΙΙ Corinteni 2, 9-10.
9
I 3. 34, p. 185.
10
I. 3, 52, p.223.
11
ΙΙΙ, 3. 3. π. 699.
3

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mihairacolta liked this
mihairacolta liked this
Dan liked this
Dan liked this
Stefan Zara liked this
bratzaharia liked this
bratzaharia liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->