Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PERSOANE ÎN COMUNIUNE5

PERSOANE ÎN COMUNIUNE5

Ratings: (0)|Views: 193 |Likes:
Published by Radu Teodorescu

More info:

Published by: Radu Teodorescu on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
PERSOANE ÎN COMUNIUNE
UN ESEU DESPRE DESCRIEREA TRINITARĂ A PARTICIPĂRII UMANECu referinţe speciale la volumul întâi al
Dogmaticii Bisericii 
a lui Karl Barth
Alan J. Torrance
1
 Traducere din limba engleză de Radu Toderescu
1
Alan Torrance este profesor de teologie sistematică la Colegiul Sfânta Maria de la Universitatea Sfântul Andrei. El aconferenţiat mai întâi la King’s College din Londra, din 1993 până în 1998, unde a fost director al Institutului deCercetare în Teologie Sistematică. Mai înainte el a fost conferenţiar la Colegiul Knox, Noua Zeelandă. El face partedintr-o familie de teologi scoţieni. Unchiul său este celebrul teolog Thomas T. Torrance, care a fost profesor deteologie sistematică la New College din Edinbug şi fost moderator al Adunării Generale a Bisericii din Scoţia în 1976. Tatăl său, J. B. Torrance a fost profesor la Aberdeen şi a fost autorul importantei lucrări
 Adorare, comunitate şiDumnezeul Triun al harului.
Vărul său este Lain Torrance, preşedinte la Seminarul Teologic din Princeton şi un altmoderator al Adunării Generale a Bisericii din Scoţia. Unchiul vărului profesorului Torrance, Ronald Wallace, a fostprofesor de teologie biblică la Seminarul Teologic din Columbia. Interesele lui educaţionale sunt în primul rând înteologie sistematică, antropologie teologică, persoana şi lucrarea lui Hristos, implicaţiile sociale ale doctrinei împăcării, epistemologia teologică şi teoria timpului. În acest domeniul el este larg respectat şi a publicat foarte mult.Publicaţiile lui includ:
Christ and Context 
T&T Clark, 1993.
Persons in Communion: an Essay on Trinitarian Descriptionand Human Participation
T&T Clark, 1996 [prezentul studiu].
The Doctrine of God and Theological Ethics
, ed. A. J. Torrance & M. Banner, T&T Clark/Continuum, 2006. 'Towards Inclusive Ministry: The Logical Impossibility of Religiousand Theological Inclusivism, Pluralism and Relativism', in
The Call To Serve: Biblical and Theological Perspectives onMinistry in Honour of Bishop Penny Jamieson
, ed. Douglas Campbell, Sheffield Academic Press, 1996. 'Theology and"Political Correctness', in
Studies in Harmful Religion
ed. Andrew Walker, S.P.C.K. 1997. 'Creatio ex nihilo and theSpatio-Temporal Dimensions, with special reference to Jurgen Moltman and D. C. Williams', in
The Doctrine of Creation
, ed. Colin Gunton, T&T Clark, 1997. 'The Trinity' in
The Cambridge Companion to Karl Barth
, ed. JohnWebster, Cambridge University Press, 2000. 'On Determining Whether Homosexuality Is To Be Endorsed Theologically', in
More than a single issue
, eds. M. Rae & G. Redding, Australian Theological Forum, 2000 'Jesus inChristian Doctrine' in
The Cambridge Companion to Jesus
, ed. M. Bockmuehl, CUP, 2001. 'Justification' in
OxfordCompanion of Christian Thought 
, Oxford University Press. 'God, Personhood and Particularity: On Whether There Is, orShould Be, a Distinctive Male Theological Perspective', in
Gospel and Gender 
, ed. Douglas Campbell, T&T Clark, 2003.'"Call No Man Father!": The Trinity, Patriarchy and God-Talk', in
Gospel and Gender 
, ed. Douglas Campbell, T&T Clark,2003.
1
 
T&TEDINBURGT&T50 Strada GeorgeEdinburg EH2 2LQScoţiaCopyright © T&T Clark LTD., 1996
Material publicat pentru prima în 1996ISNB 0 56709740 4Catalogarea şi publicarea datelor britaniceO înregistrare a catalogului pentru această carte este disponibilă de Biblioteca Britanică
2
 
 Tipărit la Tipografia Treimea, Edinburg Tipărit şi legat în Marea Britanie de Biddles Ltd, Guildford
INTRODUCEREDIFICULTATEA EXPLICĂRII ŞI PREZENTĂRII TEOLOGIEI TRINITARE
2
ÎN MEDIUL TEOLOGICCONTEMPORAN
Prin mila lui Dumnezeu, încă de la început autorul acestei traduceri teologice trebuie săevidenţieze marea sa reticenţă de a da publicării un text traducere de teologie Treimică. Aceastade oarece ajuns pe inile unei persoane neavizate astfel de scrieri se pot dovedii maipericuloase duhovniceşte decât multe alte cataclisme sau dezastre naturale. Mai toţi teologiiantici şi cei contemporani [dedicaţi analizei şi studiului profunzimilor] au ajuns la concluzia că unadintre cele mai dificile probleme ale teologiei ca ştiinţă este teologia Trinitară [sau am puteaspune sau fraza teologia Treimică] care se leagă de raporturile interne ale dumnezeirii.
3
Au existatgeneraţii întregi de erudiţi, cărturari, oameni de litere, scolastici, teologi, monahi, clerici şi alteautorităţi bisericeşti care au analizat în plan religios consecinţele şi implicaţiile expunerii uneiastfel de taine în plan doctrinar. A folosii termenul de problemă în cazul analiticii teologiei estecumva impropriu, deoarece nu am putea spune că Sfânta Treime are o problematică în raport cuSine. Există doar o problematică a teologiei Treimice în raport cu mediul extern, în raport cu omul.În ultimă instanţă teologia Treimică este o teologie a tainei este o teologie a profunzimilor şi aadâncimii. Toţi dogmatiştii bisericii precum şi restul autorităţilor patristice, sistematice,ecclesiastice au concluzionat acest lucru. A definii „conturul Treimic” al Dumnezeirii este unadintre cele mai grele îndatoriri ale teologului [este o îndatorire care scapă în ultimă instanţăcredinciosului simplu sau creştinului prin extensie]. Această definire a Treimii este ceva care scapăputerii omeneşti sau capacităţilor intelectuale obişnuite ale celor avansaţi în tainele teologiei [sau în sens generic în problematica religioasă].
4
Teologia Treimică este
teologia
prin excelenţă nunumai din cauza dificultăţii raţionale de înţelegere dar şi din cauza experimentării ei practice. Dinpunct de vedere mistic nu ai cum să conceptualizezi experimentarea Treimică a lui Dumnezeu.
5 
Marea majoritate a tratatelor sistematice despre raporturile Trinitare au fost sistematizate în
2
Termenul provine din limba latină
Trínitas
. Misterul unui singur Dumnezeu (cf.
Dt 
6,4;
Is
45,5) revelat în treipersoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. "Credinţa catolică (ortodoxă) aceasta este: să cinstim un singur Dumnezeu în Treime şi Treimea în unitate, fără a confunda persoanele, fără a diviza substanţa: căci alta este persoana Tatălui, altacea a Fiului, alta cea a Duhului Sfânt; însă una este divinitatea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, egală slava lor, la felde veşnică măreţia lor" (Simbolul
Quicúmque
, numit al sfântului Atanasie.
3
St. Atanasie,
Orationes quatuor contra Arianos
; IDEM,
Liber de Trinitate et Spiritu Sancto
; SSfântiul Grigorie deNazinaz,
Orationes V de theologia
; DIDYMUS ALEX.,
Libri III de Trinitate
; IDEM,
Liber de Spir. Sancto
; Sântul Ilarie dePOITIERS,
Libri XII de Trinitate
; AUGUSTINE,
Libri XV de Trinitate
; Sfântul Iaon Damaschinul,
Liber de Trinitate
; IDEM,
De fide orthodoxa
, I. Între teologii evului mediu: ANSELM,
Lib. I. de fide Trinitatis
; RICHARD OF ST. VICTOR,
Libri VI deTrinitate
; ST.THOMAS,
Summa, I, xxvii-xliii
; BESSARION,
Liber de Spiritu Saneto contra Marcum Ephesinum.
PETAVIUS,
De Trinitate
; NEWMAN.
Causes of the Rise and Success of Arianism in Theol. Tracts.
(London, 1864).
4
A se vedea Ioan Ică jr.
Mystagogia Trinitatis: probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referirespecială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul
(Editura Deisis: Sibiu, 1998). Lucrarea eruditului profesor de laFacultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu este una dintre cele mai profunde analize patristice a problemei legate detaina teologică a Sfintei Treimi dintre care au fost scrise în mediul teologic contemporan.
5
A se vedea în acest sens Arhimandritul Sofronie Saharov,
Nevoinţa cunoaşterii lui Dumnezeu
(Editura Reîntregirea:Alba Iulia, 2005).
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Claudia Balas liked this
focszy liked this
Burcan Adrian liked this
Burcan Adrian liked this
justinian1984 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->