Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TT nhà thuốc

TT nhà thuốc

Ratings: (0)|Views: 275|Likes:
Published by Tô Mì Tôm

More info:

Published by: Tô Mì Tôm on Dec 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

 
GPP
3. So sánh
điều
 
kiện
 
của
 
cơ 
 
sở 
 
thực
 
tập
 
với
 
nội
 dung quy
định
 
của
 GPP
 Nhà
thuốc
 
số 57
 là
cơ 
 
sở 
 
thực
 
tập
 
đã
 
đạt
 
chuẩn
 GPP.
 Như
 
vậy
 
điều
 
kiện
 
của
 
cơ 
 
sở 
 
thực
 
tập
 
tương
 
đương
 
với
 
nội
 dung quy
định
 
của
 GPP.
Dưới
 
đây
 là
điều
 
kiện
 
của
 
cơ 
 
sở 
 
thực
 
tập
 và
cũng
 là 
nội
 dung quy
định
 
của
 GPP
Nhân sự 
 
C
hủ
 Nhà
thuốc
 có
chứng
 
chỉ
 hành
nghề
 
dược
 
(Dược
 
sĩ 
 
Đại
 
học).
  Nhân
lực
 
gồm 3 dược sĩ (1 dược sĩ đại học và 2 dược
 
sĩ trung cấp),
 Nhân viên
trực tiếp tham gia bán thuốc, giao nhận, bảo quản thuốc, quản lý chất lượng thuốc là 3 dược sĩ trên, cả 3 dược sĩ đều có đủ điều kiện sức khỏe, không đang mắc bệnh truyền nhiễm nào, và không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược.
 
Về
 
diện
 tích xây
dựng
 và
thiết
 
kế,
 
bố
 trí các
vị
 trí trong Nhà
thuốc
:
Địa
 
điểm
 
cố
 
định
 riêng
 biệt,
 cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa
nguồn
 ô
nhiễm,
 xây
dựng
 
chắc
 
chắn
 có
trần ngăn
 
 bụi,
 
nền
 
dễ
 làm
vệ
 sinh và
đủ
 ánh sáng.
Diện tích nhà thuốc là 20m
2
 
(Phù hợp với qui mô kinh doanh, tối thiểu là 10m
2
). Có khu
vực
 
trưng
 bày
 bảo
 
quản,
 giao
tiếp
 khách hàng, có
nơi
 
rửa
 tay dành cho
người
 bán
thuốc,
 khu
vực
 dành riêng cho
 
vấn
 khách hàng và
ghế
 n
gồi
 
chờ,
 có khu
vực
 dành riêng cho
những
 
sản
 
 phẩm
 không
 phải
 là
thuốc (mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế).
 
Thiết
 
bị
 
bảo
 
quản
 
thuốc
 
 Nhà
thuốc
 có
đủ
 
thiết
 
 bị
 
 bảo
 
quản
 
thuốc,
 tránh
được
 
những
 
ảnh
 
hưởng
 
 bất
 
lợi
 
đối
 
với
 
thuốc.
  Nhà
thuốc
 có
tủ,
 
quầy,
 giá,
kệ
 
chắc
 
chắn,
 
trơn
 
nhẵn,
 
dễ
 
vệ
 sinh,
thuận
 
tiện
 cho bày bán,
 bảo
 
quản
 và
đảm
 
 bảo
 
thẩm
 
mỹ,
 có
nhiệt
 
ẩm
 
kế
 
(nhiệt độ dưới 30
o
C, độ ẩm dưới 75%)
, có
hệ
 
thống
 thông gió và
chiếu
 sáng.
Dụng cụ ra lẻ, bao bì ra lẻ thuốc phù hợp gồm : kéo inox, khay inox,
 
 bao bì nylon đóng kín được và bao giấy sạch (để tránh sáng và cho những thuốc dễ chảy).
 
Hồ
 
sơ,
 
sổ
 sách, tài
liệu
 chuyên môn
 Nhà
thuốc
 có
đủ
 tài
liệu
 
hướng
 
dẫn
 
sử
 
dụng
 
thuốc
 và các quy
chế
 
được
 
hiện
 hành.
hồ
 
sơ,
 
sổ
 sách liên quan
đến
 
hoạt
 
động
 kinh doanh
thuốc:
 
sổ
 sách
quản
 lý
thuốc
 
tồn
 
trữ,
 
sổ
 sách
lưu
 
dữ
 
liệu
 thông tin
về
 
 bệnh
 nhân ,
sổ sách về
 
hoạt
 
động
 mua bán
thuốc.
 Các
hồ
 
sơ 
 
sổ
 sách
lưu
 
trữ
 ít
nhất
 là 1
năm
 
kể
 
từ
 khi
thuốc
 
hết
 
hạn
 dùng. Xây
dựng
 và
thực
 
hiện
 
đủ
 các quy trình thao tác
chuẩn
 cho
tất
 
cả
 quy trình chuyên môn.
Các SOP có tại nhà thuốc
 
Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng;
 
Quy trình bán thuốc theo đơn;
 
Quy trình bán thuốc không kê đơn;
 
Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng; Quy trình giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi;
 
 Nhà thuốc triển khai tốt các qui trình trên, đặc biệt ở các qui trình bán thuốc theo đơn và không theo đơn thực hiện khá chặt chẽ.
 
 
Vai trò của dược sĩ đại học trong quản lý, điều hành, tư vấn thuốc tại nhà thuốc
 
Dược sĩ đại học là người có nhiệm vụ : Lập
 
kế
 
hoạch
 cung
ứng
 
thuốc
 
đảm
 
 bảo
 
số
 
lượng,
 
chất
 
lượng
 cho nhu
cầu
 
điều
 
trị
 
 bệnh.
 
Quản
 lý, theo dõi
, hướng dẫn nhân viên
 
việc
 bán
lẻ
 
thuốc
 theo nhu
cầu
 
điều
 
trị
 
 bệnh
 và các nhu
cầu
 khác.
Thực
 hi
ện
 công tác
 
vấn
 
sử
 
dụng
 
thuốc,
 
và đặc biệt là tham
 gia
cảnh
 giác
dược.
 Tham gia theo dõi,
quản
 lý kinh phí
sử
 
dụng
 
thuốc.
 
Dược sĩ đại học là người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật về :
 
Chất
 
lượng
 
thuốc
 
Phương
 pháp kinh doanh
Thực
 
hiện
 
chế
 
độ
 
quả
n lý
thuốc
 theo
chế
 
độ
 
thuốc
 bán theo
đơn
 và không bán theo
đơn.
 
Lập
 
kế
 
hoạch
 
sử
 
dụng
 
thuốc
 
Bảo
 
đảm
 các
loại
 
thuốc
 
thiết
 
yếu
 
Thực
 
hiện
 
nghĩa
 
vụ
 
nộp
 
thuế
 theo quy
định
 
của
 pháp
luật.
 
Tình hình bán/nhập thuốc
 
Cách tổ chức nhập thuốc : Dự trù mua thuốc theo các sổ sách được cập nhật thường xuyên :
Sổ
 theo dõi
lượng
 
thuốc
 mua vào.
Sổ
 theo
dõi lượng thuốc hằng
 ngày.
Sổ
 theo dõi
những
 
mặt
 hàng nào khách hàng mua không có
đơn
 
tiện
 cho
việc
 
đặt
 hàng.
Sổ
 theo dõi
xuất
 
nhập
 kho
để
 theo dõi
số
 
lượng
 hàng.
Dựa vào thông tin thu được trong các sổ theo dõi mà nhà thuốc có những dự trù mua thuốc hợp lý, đảm bảo thuốc không
 
thiếu hụt trong mọi trường hợp, cũng như đáp ứng đúng như yêu cầu của người bệnh.
 
Thời điểm mua thuốc
:
Dựa vào các sổ theo dõi
 
lượng thuốc, khi lượng thuốc ở một số mặt hàng
 
gần hết thì nhà thuốc tiến hành lập dự trù ngay và đến các cơ sở kinh doanh để mua thuốc, thường là 1 tháng sẽ nhập thuốc khoảng 4 lần. Bên cạnh đó còn dựa vào
 
sổ theo dõi việc đặt hàng của khách hàng mà tiến
 
hành mua những mặt hàng yêu cầu
.
Nguồn cung ứng thuốc
 
 Nguồn
 
thuốc
 
được
 mua
tại
 
cơ 
 
sở 
 kinh doanh
thuốc
 
hợp
 pháp.
 Nguồn chính là từ Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hội, phần còn lại trong danh mục được mua
 
 bổ sung
 
từ các cơ sở kinh doanh khác (Thường là th
ông qua
trình dược viên đến từ các công ty lớn)
.
 Nhàthuốc
hồ
 
sơ 
 theo dõi,
lựa
 
chọn
 các nhà cung
cấp
 có uy tín,
đảm
 
 bảo
 
chất
 
lượng
 
thuốc
 trong quá trình kinh doanh.
Kiểm tra thuốc nhập vào
 
Chỉ
 mua các
thuốc
 
được
 phép
lưu
 hành.
Thuốc
 mua còn nguyên
vẹn
 và có
đầy
 
đủ
 bao gói
của
 nhà
sản
 
xuất,
 nhãn
đúng
 quy
định
 theo quy
chế
 
hiện
 hành. Có
đủ
 hóa
đơn,
 
chứng
 
từ
 
hợp
 
lệ
 
của
 
thuốc
 mua
về.
 Khi
nhập
 
thuốc,
 
người
 bán
lẻ
 
kiểm
 tra
hạn
 dùng,
kiểm
 tra các thông tin trên nhãn
thuốc
 theo quy
chế
 ghi nhãn,
kiểm
 tra ch
ất
 
lượng
 và có
kiểm
 soát trong quá trình
 bảo
 
quản.
  Nhà
thuốc
 
 phải
 có
đủ
 
thuốc
 
thuộc
 Danh
mục
 
thuốc
 
thiết
 
yếu
 dùng cho
tuyến
 C trong Danh
mục
 
thuốc
 
thiết
 
yếu
 
Việt
 Nam do
Sở 
 Y
tế
 
địa
 
 phương
 quy
định
 
Cách tính giá thuốc
:
Giá bán = giá nhập thuốc cộng thêm 1
5-
20%, tính cho từng đơn vị bán lẻ là viên.
 
Các nhóm, loại thuốc được bán ra nhiều tại nhà thuốc :
 
Thuốc giảm đau hạ sốt (paracetamol) , thuốc kháng viêm (NSAID, Corticoid), kháng sinh
 (bêta lactam, quinolon, macrolid)
, kháng dị ứng
 (kháng H1).
Thuốc trị loét dạ dày (PPI, antacid), trị đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón. Thuốc trị ho, thuốc long đờm.
 
Các thuốc tim mạch : thuốc hạ huyết áp
 
(Beta blocker, Chẹn canxi, ARB, ACEI, lợi tiểu), thuốc làm bền
 thành
mạch.
 
Việc bán ra nhiều các loại thuốc trên là do :
 
 
Điều kiện môi trường sống ở tp HCM (điển hình là khu vực lân cận nhà thuốc – 
 
khu vực chợ) không được đảm  bảo vệ sinh, môi trường không khí ô nhiễm, khói thải xe cộ nhiều, thời tiết oi bức và ẩm ướt, mật độ dân cư đông… dẫn đến việc người dân dễ mắc các bệnh viêm nhiễm, các bệnh dị ứng. Bên cạnh đó do lối sống không hợp lý của đa số người dân, đặc biệt là trong khâu ăn, uống, vệ sinh. Điều này dẫn đến các rối loạn và bất thường về hệ tiêu hóa điển hình là loét dạ dày và khó tiêu.
 
Tăng huyết
 
áp và các bênh về tim mạch thì khá phổ biến bởi đó là những căn bệnh thường diễn đến đối với những người lớn tuổi – 
 
người già, vì thế nên nhu cầu thuốc tim mạch tại nhà thuốc cũng chiếm phần lớn.
 
Ví dụ về các loại thuốc được bán ra trong các ca bệnh nhân tự khai :
Thuốc Viêm họng, ngứa họng
 
cho người lớn : Cefadroxil 500
 mg, Prednisolone 5mg, Eugica, Certirizine 10
mg…
 
Thuốc viêm loét dạ dày, đầy hơi, ợ chua : Omeprazole 20 mg, Pantoprazol 40 mg, Phosphalugel, Cimetidine 200 mg, Trimebutin 100 mg, Maalox…
 
Thuốc ho, long đờm, tiêu đờm : các dạng phối hợp, codein, dextromethorphan, bromhexin, acetyl cystein, tinh dầu tràm….
 
Thuốc cảm sổ mũi, dị ứng : certirizine 10 mg, fexofenadine 60mg, chlopheniramin maleat 4 mg, loratadine …
 
Tình hình bán thuốc theo tự khai bệnh : tùy thuộc vào lời khai bệnh của bệnh nhân cũng như những câu trả lời kèm theo khi được dược sĩ hỏi, mà dược sĩ quyết định việc kê đơn cho bệnh nhân, phác đồ thường gồm các thuốc đánh vào các triệu trứng hiện có và vào căn nguyên của bệnh. Bên cạnh đó tùy thuộc vào nhu cầu và mức đáp ứng thuốc của bệnh nhân đối với từng loại thuốc thông qua lịch sử dùng thuốc mà dược sĩ cũng có thể kê thuốc thay đổi cho bệnh nhân, có thể sử dụng thay đổi nhiều thuốc generic có cùng hoạt chất và nồng độ nhằm mục tiêu đạt hiệu quả trị liệu cao nhất. Lượng người bệnh mua thuốc theo kiểu tự khai này chiếm phần đông và đặc biệt là họ có nhu cầu rất cao về những thuốc đã sử dụng có đáp ứng, cũng như các thuốc có nguồn gốc nước ngoài (mặc dù giá cả cao hơn rất nhiều so với thuốc của cty trong nước)
 
Tình hình bán thuốc kê đơn tại nhà thuốc
Lượng bệnh mua thuốc kê đơn chiếm phần ít hơn và thường chủ yếu là những bệnh mạn tính, uống dài ngày.
 
Thuốc kê đơn thường được bán ra theo đơn của bác sĩ do bệnh nhân cung cấp, bán thuốc đúng như toa đã kê (chủ yếu là chính xác về hoạt chất và hàm lượng), thường là không phù hợp về tên biệt dược thế nên Dược sĩ  phải giải thich rõ về các hoạt chất tương đương với các biệt dược ghi trong toa để bệnh nhân yên tâm sử dụng.
 
 Nếu bệnh nhân có nhu cầu đặt thuốc theo đúng tên biệt dược trong toa, nhà thuốc cũng liên lạc với công ty phân  phối để đặt mua và giao thuốc cho bệnh nhân theo đúng ngày hẹn.
 
20 toa thuốc trị các bệnh khác nhau : Bệnh nhân 1:
 
Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
 
Tuổi: 36
 
Giới tính: Nữ
 
 Nghề nghiệp: Công nhân
 
Địa chỉ: KP6A, P. Tân Thới Nhất, Q.12
 
Chẩn đoán: Viêm đa khớp
 1) Diclofenac 50mg 15 viên
1 viên x 3 lần/ngày
 2) Paracetamol 500mg 15 viên
1 viên x 3 lần/ngày
 3) Vitamin B1 250mg 10 viên
1 viên x 2 lần/ngày
 4) Vitamin A-D 10 viên 1 v
iên x 2 lần/ngày
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->