Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

Proiect Dezvoltare Institutionala 2012-2016

Ratings:
(0)
|Views: 312|Likes:
Principalele idei si directii de actiune in anul scolar 2013-2014
Principalele idei si directii de actiune in anul scolar 2013-2014

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: liceulteologiconesti on Dec 10, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/23/2015

 
 :
AHPRF@\E^J\VI ȝ@EIJ^ JI DVLFȔVIVA NJ@ĎV
 
IA@FVI \FEIEOA@ ‛CF^A@A\VI AF^FKAJ‛
 
 Nl. Nfivflfrf, hr. ?, 32:21:, EHFȝ\A, dul. Nj`Āu,
 tfi./cjx. 2>0</0>:302, f-kjai4  
 wfn4  
R^EAF@\ LF LFTSEI\J^F AHP\A\V
ȔAEHJIĎ
 
 ‘LEJKHF, \V Fȝ\A \J\ĎI HEP\^V7 HEA PVH\FK IV\VI, ȝA \V,
EIJ^VI @J^F HF- 
 JA ÈH\E@KA\4 PVH\FK @V \EȔAA IV@^J^FJ  KÎAHAIE^ \JIF‛
(As 3<, 1)
>2:>->2:3
 
 >
@VR^AHP
 
 0
LJ\F OFHF^JIF
\atuijturj eca`ajiĀ j ŕ`eiaa
4 IA@FVI \FEIEOA@ ‛CF^A@A\VI AF^FKAJ‛
 
\apui ŕ`eiaa
4 ia`fu tfeieoa`, caiafrĀ ve`jȗaehjiĀ, precai tfeieoaf rekjhe
-
`jteia`Ā,
`u `ijsfif A]- ]AA7 kflaui urnjh
Jlrfsj4
 Ptr. Nfivflfrf, hr. ?,
Ehfȑta, @el peȑtji4 32:21:,
 
 dul. Nj`Āu @eht4 \rfzerfraj Ehfȑta4 ^E6=\^FT23>><362>>2]]]]]
 
@el cas`ji
4 :63>02>0
A.
 
P@V^\ AP\E^A@
Ia`fui \feieoa` ‛Cfra`atui Afrfkaj‛, `u sflaui èh Ehfȑta, s
tr. Nfivflfrf,
hr. ?, cj`f pjrtf lah rfȗfjuj èhvĀȗĀkîhtuiua lf stjt,
 
caiafrj ve`jȗaehjiĀ, precai
tfeieoa`, spf`ajiazjrfj tfeieoaf rekjhe-
`jteia`Ā. Asteraj ia`fuiua hestru fstf strîhs ifojtĀ lf asteraj Pfkahjruiua \feieoa` Ia`fji @jpu`ah, `jrf èh`fpf èh jhui :11>, jh èh `jrf CrjŠaa @jpu`aha lf ij H
j- peia, Atjiaj, ju jduhs è
h ^ekîhaj, rĀspuhzîhl ahvatjŠafa RP. Rftru Omfromfi, Fp
a-
s`ep lf Ajŕa. Èh j`fi kekfht s
-
j avat epertuhatjtfj lf j cerkj `jhlaljŠa ij vajŠj `ehsj`rjtĀ èh sparatui `jraskfa `jpu`ahf, ‘ah ie`e‛, jla`Ā cĀrĀ j
-a rupf lah rfjia-tjtfj èh `jrf s-
ju hĀs`ut ŕa ju `rfs
`ut, ecfrahlu-
if e cerkjrf lf njzĀ prah lf
s-`malfrfj uhua
Pfkahjr \feieoa` Ia`fji 
. J`fjstĀ rfjiatjtf j lfvfhat pesanaiĀ ȑa  prah prespf`tavj ŕa `ehtranuŠaj èhsfkhjtĀ j pr. Flujrl Pf`mfi, pjrem lf Ehfŕta
èhtrf jhaa :1=:-
:113, uh jlkarjter ŕa aunater ji `ehcrj
tfiua hestru rekîh `jpu-`ah, cfra`atui Afrfkaj Sj
ijmui, ȑa praftfh ji Crjȗaier @jpu`aha.  Hffxastîhl e `iĀlarf prepraf, pr. Flujrl Pf`mfi ŕa CrjŠaa @jpu`aha vfhaŠa  pf kfifjouraif hejstrf (pr. Vnjile Eiavafre, pr. Satterae @ifkfhtf ȑa Kjrae
Zufraha) èh`maraj
zĀ uh èhtrfo ftjd ji `Ākahuiua lf hfcjkaiaŕta, `jrf jpjrŠahfj \fmhe`ahuiua, pf kjiui @jŕahuiua, satujt pf str. ^fpunia`aa, ij `jrf sf èh`fp i
u-
`rĀraif lf èknuhĀtĀŠarf4 sf jkfhjdfjzĀ sĀia lf `ijsĀ, nu`ĀtĀraf, sjiĀ lf kfsf, lerkatejrf ŕa e `jpfiĀ. ‘Cerui tutfijr‛ ie`ji j cest Ia`fui lf @makaf, j`tu
jiui
@eifoau \fmha` ’Rftru Reha‛, lf uhlf vfhfju ŕa kjderatjtfj precfseraier pfhtru
 prfljrfj las`apiahfier lf stulau. Rfhtru las`apiahfif tfeieoa`f lf spf`ajiatjtf,
cerkjrfj sfkahjraŕtaier j cest jsaourjtĀ lf prfeŠaa
 
lah Rjremaj Ehfŕta, èh spf`aji lf va`jraa pjremajia lah j`fa jha (pr. CfrfhŠ \jh`Āu ŕa pr. Ahe`fhŠau Jr`jhj), lf  pr. Jhteh Aejh (pjrem lf RîroĀrfȑta) ŕa lf pr. Aejh @jatĀr, prfet pfhsaehjr lah Ehfŕta.
Ij 02 e`teknraf :11>, RP. Rftru Omfromfi, `fifnrîhl e
scîhtĀ
 Iaturomaf
seifkhĀ praifduatĀ lf jhavfrsjrfj nfjtaca`Āraa cfra`atuiua Afrfkaj Sjijmui, nah
f-
`uvîhtfjzĀ ŕa ahjuourfjzĀ Pfkahjrui @jpu`ah. Rr. Satterae @ifkfhtf fstf pr 
a-kui larf`ter ji Pfkahjruiua. Lah vjrj jhuiua :11< s-
j jiĀturjt f`mapfa ahaŠajif lf fhtuzajŕta ŕa cr. K
j-
rajh Ajheŕ, caahl hukat ‘prfcf`t lf stulaa ŕa las`apiahĀ’, jvîhl e `ehtranuŠaf k
j-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->