Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Integral

Integral

Ratings:
(0)
|Views: 1,292|Likes:
Published by jokoceres

More info:

Published by: jokoceres on Aug 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2009

pdf

text

original

 
Prednáška
NEURČITÝ INTEGRÁLLiteratúra:
Matematika 1- Országhová a kolektív, SPU Nitra, 2002, s. 217-252
Osnova prednášky:
1.Pojem primitívnej funkcie, definícia a vlastnosti neurčitého integrálu2.Základné vzorce a metódy integrovania3.Integrovanie substitučnou metódou4.Integrovanie metódou per partes ( po čiastkach )5.Integrovanie niektorých racionálnych funkcií6.Integrovanie niektorých iracionálnych funkcií7.Integrovanie niektorých goniometrických funkcií8.Kontrolné otázky a úlohy
1.Pojem primitívnej funkcie, definícia a vlastnosti neurčitého integrálu
DefiníciaFunkcia
( )
 x F 
sa nazýva primitívnou funkciou k funkcii
( )
 x f  
v intervale
( )
ba
,, ak prevšetky čísla
( )
ba x
,
platí
( ) ( )
 x f   x F 
=
Príklad 1.Funkcia
( )
7
71
 x x F 
=
je primitívna funkcia k funkcii
( )
6
 x x f  
=
v intervale
( )
,, pretožeak derivujeme funkciu
( )
 x F 
1
podľa premennej
 x
platí
67
7
x x
=      
 pre všetky
( )
,
 x
.Ale aj funkcia
( )
37
72
+=
x x F 
a tiež funkcia
( )
97
73
=
x x F 
primitívne funkcie k funkcii
( )
6
 x x f  
=
v inervale
( )
,. Z toho už vieme vyvodiť, že ak 
c
je ľubovoľná konštantavzhľadom k premennej
 x
, potom kažfunkcia
( )
c x x F 
+=
7
7
je primitívna funkciak funkcii
( )
6
 x x f  
=
v intervale
( )
,.DefiníciaMnožinu všetkých primitívnych funkcií k funkcii
( )
 x f  
v intervale
( )
ba
,nazývame
neurčitýmintegrálom
funkcie
( )
 x f  
v intervale
( )
ba
,a označujeme symbolom
( )
∫ 
dx x f  
.Platí
( ) ( )
∫ 
+=
c x F dx x f  
v
( )
ba
,, ak 
( ) ( )
 x f   x F 
=
pre všetky
( )
ba x
,
.Symbol
∫ 
sa nazýva
integračný znak 
, funkciu
( )
 x f  
nazývame
integrovanou funkciou
(integrandom), konštantu
c
nazývame
integračnou konštantou
, premen
 x
nazývame
integračnou premennou
alebo premennou integrovania. Operáciu, pomocou ktorej určujemeneurčitý integrál danej funkcie nazývame
inegráciou
alebo integrovaním tejto funkcie.Ak k danej funkcii existuje primitívna funkcia, hovome ti, že da
funkcia jeintegrovateľná
(má neurčitý integrál).Ku každej funkcii nemusí existovať primitívna funkcia.
 
Platí veta :Každá spojitá funkcia v intervale
( )
ba
,je v tomto intervale integrovateľná.
Vlastnosti neurčitého integrálu
V ďalšom budeme predpokladať, že funkcie
( )
 x f  
a
( )
 x g 
sú integrovateľné v intervale
( )
ba
,a číslo
je konštanta.Vlastnosť 1.
( )
[ ]
( )
 x f  dx x f  
=
∫ 
Vlastnosť 2.
( ) ( )
∫ 
=
dx x f  dx x f  
Vlastnosť 3.
( ) ( )
[ ]
( ) ( )
∫ 
+=+
dx x g dx x f  dx x g  x f  
 
( ) ( )
[ ]
( ) ( )
∫ 
=
dx x g dx x f  dx x g  x f  
Túto vlastnosť možno rozšíriť pre ľubovoľný počet sčítancov.
2. Základné vzorce a elementárne metódy integrovania
Základné vzorce zapíšeme do tabuľky. V uvedenej tabuľke , ako aj vo všetkých príkladoch bude integrál v intervale, ktorý je obsiahnutý v prieniku definičných oborov integrovanejfunkcie a príslušnej primitívnej funkcie.1.
∫ 
++=
+
11
1
n precn xdx x
nn
5.
∫ 
+=
c xdx x
cossin2.
∫ 
+=
c xdx x
ln16.
∫ 
+=
c xdx x
sincos 3.
∫ 
+=
cedxe
x x
7.
∫ 
+=
c xdx x
tgcos1
2
4.
∫ 
+=
0ln
precaadxa
 x x
<1
a
8.
∫ 
+=
c xdx x
cotgsin1
2
 9.
∫ 
+=+
c xdx x
arctg11
2
alebo
c x
+
arccotg 9.1.
ca xadx xa
+     =+
∫ 
arctg11
22
pre0
a
10.
∫ 
+=
c xdx x
arcsin11
2
 
alebo
c x
+
arccos
10.1.
∫ 
+     =
ca xdx xa
arcsin1
22
pre0
a
11.
( )( )( )
c x f  dx  x f   x f  
+=
∫ 
lnTabuľka je základom pre výpočet neurčitých integrálov všetkých ostatných funkcií. Privýpočte najjednoduchších integrálov sa snažíme integrovafunkciu vhodne upraviť
 
a použitím vlastností neurčitého integrálu dospieť k niektorému z elementárnych integrálovuvedených v tabuľke.Príklad 2.
∫ 
+++=       +++
 xdxdx xdx xdx xdx xdx x  x x x x
32253432534
472326 47232
∫ 
+++=+++ +=+
c x x x x x xc x x x x x x dx
6242174235262314727223526
237252312725
Príklad 3.
( )
∫ 
=
dx x x
323
2
( )
∫ 
=+
dx x x x
2363
44
∫ 
=      +
dx x x x
292323
44=
=++
c x x x
211254214
2112521
c x x x
++
112588
115
Príklad 4.
∫ 
=
dx x x x
cossin2sin1
∫ 
=+
dx x x x x x x
cossincossin2cossin
22
( )
∫ 
=
dx x x x x
cossincossin
2
=
( )
∫ 
=
dx x x
cossin
c x x
+
sincos
3.Integrovanie substitučnou metódou
Nech
 F 
 je primitívna funkcia k funkcii
 f  
v intervale
( )
β α 
,. Nech
( )
 x g 
má v intervale
( )
ba
,deriváciu
( )
 x g 
. Nech pre každé
( )
ba x
,
je
( ) ( )
β α 
,
 x g 
. Potom v intervale
( )
ba
,  platí
( )
[ ]
( ) ( ) ( ) ( )
[ ]
c x g  F c F dt  f  dx x g  x g  F 
+=+==
∫ 
Podstata tejto metódy je v tom, že pôvodnú integračnú premennahradíme novou(pomocnou) premennou.Položíme
( )
 x g 
=
tak, aby bolo možné zjednodušiť daný integrál.Derivácia rovnice
( )
 x g 
=
podľa premennej
 x
je
( )( )
 x g dt dx x g dxdt 
==
.Integrujeme funkciu novej premennej
podľa premennej
a vo výsledku sa dosadením za
vrátime k pôvodnej premennej
 x
.Príklad 5.
( )
∫ 
=
dx x
7
524
∫ 
=     
514
7
dt 
∫ 
=
dt 
7
54
=+
c
654
6
=+
c
6
152
( )
c x
+
6
52152Substitúcia :
 x
52
=
potom55
dt dxdxdt 
==
4.Integrovanie metódou per partes ( po čiastkach)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->