Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
80Activity
P. 1
mcm MCD completo

mcm MCD completo

Ratings:
(0)
|Views: 37,700|Likes:
Published by felix sotero

More info:

Published by: felix sotero on Aug 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

 
 
AZIXEÉXIDA 4lz NZAHK HL TLD\@HAZIA
Eå`iek Dkeý` Eýoxivok
Hl hkt k eát `ýelzkt `ax|zaolt/ lt lo el`kz hlt|t eýoxivokt dke|`lt. Lo eå`iek dkeý` eýoxivokhl sazikt elzkt/ a/ j/ d/ tl hltin`aajzlsiahael`xl atå= e.d.e. "a/ j/ d)Vaza kjxl`lz lo eå`iek dkeý` eýoxivok hl hkt keát `ýelzkt tl v|lhl zld|zziz a t|hltdkevktidiô` cadxkziao xkea`hk daha |`k hl oktcadxkzlt vziekt q|l i`xlzsl`na` l` oathltdkevktidik`lt hl okt hitxi`xkt `ýelzkt lolsahka oa eáriea vkxl`dia dk` q|l avazl}da. Vkzlmlevok/ vaza baooaz E 5 e.d.e. "<66/ 8:6/ 226) tlvzkdlhl dkek tl lrvoida a dk`xi`|adiô`.Tl levil}a hltdkevk`il`hk okt xzlt `ýelzkt l`cadxkzlt vziekt=<66 5 :
:
 
<
4
8:6 5 :
:
 
4
< >226 5 :
8
 
<
11Abkza/ vaza baooaz E tl xkea` xkhkt okt cadxkzltvziekt q|l i`xlzsil`l`/ :/ </ 4/ > y 11/ lolsahkt aoa eáriea vkxl`dia dk` oa q|l avazldl`=E 5 e.d.e. "<66/ 8:6/ 226) 5 :
8
 
4
<
4
 
>
11 583:. 666Vkz xa`xk/ lo el`kz hl okt eýoxivokt dke|`lt a <66/8:6 y 226 lt 83:.666.Eáriek Dkeý` HisitkzHl hkt k eát `ýelzkt `ax|zaolt/ lt lo eaykz hlt|t hisitkzlt dke|`lt. Lo eáriek dkeý` hisitkz hlsazikt `ýelzkt a/ j/ d/ tl hltin`a ajzlsiahael`xlatå= E.D.H. "a/ j/ d).Vaza kjxl`lz lo eáriek dkeý` hisitkz hl hkt keát `ýelzkt tl v|lhl zld|zziz a t|hltdkevktidiô` cadxkziao xkea`hk daha |`k hl oktcadxkzlt vziekt dke|`lt a xkhat oathltdkevktidik`lt hl okt hitxi`xkt elzkt/lolsahk a oa eå`iea vkxl`dia dk` q|l avazl}da.Vkz lmlevok/ vaza baooaz H 5 E.D.H. "1.926/ 366/<.686) tl vzkdlhl dkek tl i`hida a dk`xi`|adiô`.Tl levil}a hltdkevk`il`hk l` cadxkzlt vziekt oktxzlt `ýelzkt=1.926 5 :
:
 
4
:
 
<
11366 5 :
4
 
4
<
:
</686 5 :
8
 
4
:
 
<
>Abkza/ vaza baooaz H tl xkea` okt cadxkzlt vziektdke|`lt a oat xzlt hltdkevktidik`lt/ :/ 4/ </lolsahkt a oa eå`iea vkxl`dia dk` q|l avazldl`=H 5 E.D.H. "1.926/ 366/ <.686) 5 :
:
 
4
< 5 36Vkz xa`xk/ lo eaykz hl okt hisitkzlt dke|`lt a1.926/ 366 y </686 lt 36. Lo eáriek dkeý` hisitkzhl hkt elzkt xaej` tl v|lhl kjxl`lzelhia`xl lo aonkzixek hl L|doihlt.
Aonkzixek hl L|doihlt
Vzkdlhieil`xk vaza baooaz lo eáriek dkeý` hisitkzhl hkt `ýelzkt. Tl jata l` ao tin|il`xl vzkvilhah.*Ti h lt hisitkz dkeý` hl v y q/ y v 0 q/ l`xk`dlt hlt hisitkz hlo zltxk hl hisihiz v l`xzl q*.Ltxa vzkvilhah m|txicida lo tin|il`xl za}k`aeil`xk=vaza baooaz lo E.D.H. "v/ q) tl hisihl v l`xzl q/kjxl`il`hk |` dkdil`xl q1 y |` zltxk z1.L`xk`dlt=H 5 E.D.H. "v/ q) 5 E.D.H. "q/ z1)Abkza tl vzkdlhl hl ckzea a`áokna dk` q y z1= tlbadl oa hisitiô` l`xlza l`xzl q y z1/ kjxl`il`hk |`dkdil`xl q: y | zltxk z:. L`xk`dlt=H 5 E.D.H. "q/ z1) 5 E.D.H. "z1/ z:)Tl vzktin|l atå t|dltisael`xl kjxl`il`hk `ýelzktdaha sl} el`kzlt. Hl ltxa ckzea tl oolnazá a |ahisitiô` lradxa. Lo hisitkz hl hidba hisitiô`/ q|l ltlo zltxk hl oa a`xlzikz/ lt lo E.D.H./ H/ j|tdahk.Dkek lmlevok tl kjxil`l lo E.D.H. "<:6/ 436)=<:6 436E.D.H. "<:6/ 436) 5 E.D.H. "436/ 136)136 1436 136E.D.H. "436/ 136) 5 E.D.H. "136/ 86)86 :136  86E.D.H. "136/ 86) 5 866 8Vkz xa`xk/ E.D.H. "<:6/ 436) 5 86Okt dáod|okt t|dltiskt t|lol` hitvk`lztl hlotin|il`xl ekhk=1:8<:6436136
86
136866
 Cadioixahkz 
=
Tkxlzk Dajaoolzk Cloir Aolra`hlz
dlo= 98466<<>3 eaio=
van.
1
EÅ@IEK DKEÝ@EÝOXIVOK Y EÁRIEK
366:8:6:226::<6::16:886:1:<<16<4::6::<< 4<<116:<< >> <<<1 1 11926:366:<686:996:466::<:6:89<41<6:1:36:13<4 ><4 346:<<< :<< 41<41111 << 16<41 1 4<<>>1
 
 
AZIXEÉXIDA 4lz NZAHK HL TLD\@HAZIA
Vaza daod|oaz lo E.D.H. hl xzlt `ýelzkt a/ j/ d/ tlbaooa lo E.D.H. hl hkt hl lookt/ H/ y o|lnk tl baooazlo E.D.H. hl H y lo xlzdlzk/ v|lt=E.D.H. "a/ j/ d) 5 E.D.H. "H/ d)Til`hk H 5 E.D.H. "a/ j) Xl`il`hk l` d|l`xa q|l l`xzl lo eáriek dkeý`hisitkz/ H y lo eå`iek dkeý` eýoxivok/ E/ hl hkt`ýelzkt/ a y j/ tl ha oa tin|il`xl zloadiô`=a
j 5 H
EDk`kdil`hk H tl v|lhl daod|oaz E7
HjaE
5
Vkz lmlevok/ vaza baooaz lo e.d.e. "<:6/ 436)/ d|ykeáriek dkeý` hisitkz tl ba daod|oahk elhia`xl loaonkzixek hl L|doihlt/ H 5 86/ tl vzkdlhl atå=E 5 e.d.e. "<:6/ 436) 5
86436<:6
5 8/336
VZKJOLEAT ZLT\LOXKT
61.
Baooaz lo E.D.E. hl=A 5 :
8
 
Þ
<
4
 
Þ
>
4
y J 5 :
4
 
Þ
<
<
 
Þ
>
Þ
14
:
Tko|diô`=
5
k`l`xllrveaykzlthisitkzltoktxkhktEDE
O|lnk EDE "A/ J) 5 :
8
 
Þ
<
<
 
Þ
>
4
 
Þ
14
:
6:.
Baooaz lo EDE hl= >:/ 86 y 22.
Tko|diô`=64.
Baooaz lo EDE "37 2)
Tko|diô`=
Tla` 3 y 2
3=
3/ 1:/ 12/ :8/ 46/ 43/ 8:/ 82/ <8/ 36/ 33/>:/>2/ 28/ 96/ ...
2=
2/ 13/ :8/ 4:/ 86/ 82/ <3/ 38/ >:/ 26/ 22/ 93/...Eýoxivokt dke|`lt= :8/ 82/ >:/ 26/ 22/ ...O|lnk lo EDE "3/ 2) 5 :8
68.
Baooaz lo EDE "167 1<7 46).
Tko|diô`=
Tla` 16/ 1< y 46
16=
16/ :6/ 46/ 86/ <6/ 36/ >6/ 26/ 96/166/ 116/ 1:6/ ...
1<=
1</ 46/ 8</ 36/ ></ 96/ 16</ 1:6/14</ ...
46=
46/ 36/ 96/ 1:6/ 1<6/ 126/ :16/:86/ ...
Eýoxivokt dke|`lt=
46/ 36/ 96/ 1:6/ ...O|lnk lo EDE "16/ 1</ 46) 5 46
6<.
Daod|oaz lo EDH ":<:667 192667 :>966)
Tko|diô`=
Hltdkevktidiô` Da`ô`ida=:< :66 5 :
8
 
4
:
 
<
:
 
>19 266 5 :
4
 
4
:
 
<
:
 
11:> 966 5 :
:
 
4
:
 
<
:
 
41O|lnk=EDH 5 :
:
 
4
:
 
<
:
5 966
63.
Daod|oaz lo EDH ">:/ 86 y 22)
Tko|diô`=
Lt hldiz EDH ">:/ 86/ 22) 5 :
Þ
:
Þ
: 5 2
6>.
Daod|oaz lo eå`iek dkeý` eýoxivok hl 1:67937 >: y 4<.
Tko|diô`=
Avoida`hk E.D.E. "1:67 93) 5 826O|lnk=E.D.E "1:67 937 >:7 4<) 5 E.D.E "8267 >:7 4<)Vlzk= E.D.E "8267 >:) 5 1886O|lnk=E.D.E "18867 4<) 5 16626Vkz xa`xk=E.D.E"1:67 937 >:7 4<)5 E.D.E"8267>:7 4<) 5E.D.E "18867 4<) 5 16626
62.
Baooaz lo EDE y EDH hl= 1:6/ 126 y 466
Tko|diô`=
Hltdkevk`il`hk=
69.
Baooaz lo EDE y EDH hl= 127 :8 y 46
Tko|diô`=
 Cadioixahkz 
=
Tkxlzk Dajaoolzk Cloir Aolra`hlz
dlo= 98466<<>3 eaio=
cloiraolra`hlz14:<Fbkxeaio.dke
van.
:
>: 86 22 :43 :6 88 :12 16 88 :9 < 11 4 EDE4 — < 11 41 — < 11 <1 — 1 11 111 — 1 — 1>: 86 22 :43 :6 88 :EDH"`kxaz q|l `k12 16 88 :`k tlv|lhl tadaz1:6 5 :
4
 
4
< EDH "1:67 1267 466) 5126 5 :
:
 
4
:
 
< :
:
 
4
< 5 36466 5 :
:
 
4
<
:
EDE "1:67 1267 466) 5:
4
 
4
:
 
<
:
5 126612 8: 46 :9 1: 1< 4 EDH4 8 < 4EDE1 8 < 81 1 < <1 — 1 — 1
 
 
AZIXEÉXIDA 4lz NZAHK HL TLD\@HAZIA
EDH "27 :87 46) 5 :
4 5 3EDE "27 :87 46) 5 :
4
 
4
:
 
< 5 436
16.
Baooaz lo EDH "8:87 1:6)
Tko|diô`=
Avoida`hk lo Aonkzixek hl L|doihlt=
4 1 1 >8:8 1:6 38 <3 238 <3 2 6Dkdil`xltZltih|kt=EDH
EDH "8:87 1:6) 5 2
VZADXIDA HL DOATL
I.
Baooaz lo EDE y lo EDH hl=1):6 y 26:)8:<7 266 y 9<64)<87 >37 118 y :488)<87 1447 <4: y 12:8<)>7 27 9 y 143)47 <7 1<7 :1 y 8:>)1<7 467 36 y 1262)>7 187 :2 y :39)1667 4667 266 y 96616)19 <>2 y 8> 196
II.
Dk`xltxa oat tin|il`xlt vzln|`xat=1.\` ôe`ij|t= oa vzielza daha 16 ei`|xkt/ oatln|`ha daha 1: ei`|xkt/ oa xlzdlza daha 1<ei`|xkt y oa d|azxa daha :6 ei`|xkt. Ti a oat9=66 a.e. taoilzk` oat d|axzk oå`lat m|`xat/ »aq|é bkza skoslzá` a taoiz m|`xat `|lsael`xl;a) 9=46 a.e.j) 16=66 a.e.d) 9=8< a.e.h) 16=46 a.e.l) 11=66 a.e.
:.
 Xzlt didoitxat zldkzzl` |`a vitxa dizd|oaz yxazha` 4 ei`|xkt/ < ei`|xkt y > ei`|xktzltvldxisael`xl. »
Hltvt hl d|a`xkxilevk skoslzá` a vataz ao eitek xilevkvkz lo v|`xk hl vazxiha/ ti vazxilzk`tie|oxá`lael`xl hl hidbk v|`xk;a) 1< ei`j) 16< ei`d) 2< ei`h) :1 ei`l) @.a.4.Tl hitvk`l hl xzlt jazziolt q|l dk`xil`l`:16 oixzkt/ 466 oixzkt y 8:6 oixzkt hl adlixl/zltvldxisael`xl. Vaza sadiazokt l`l`satlt in|aolt y q|l xl`na` oa eaykzdavadihah vktijol. »D|á`xkt l`satlt tk``ldltazikt;a) :1j) 41d) 81h) <1l) 318.\` jkhln|lzk xil`l xzlt tadkt hl azzk}"vltkt >: gn. 126 gn y :< gn)/ y q|ilzlhisihizokt l` tadkt dk` in|ao vltk. »D|áohljl tlz lo eaykz vltk l` gioknzaekt hldaha |`k hl loookt;a) 96j) 466d) 1:<h) 43l) <8<.»D|áo lt oa eaykz ok`nix|h hl |`a zlnoadk` oa q|l tl v|lhl elhiz lradxael`xl 4di`xat hl 1:6e 7 126e y :86 e;3.Baooa lo eaykz `ýelzk hl `iñkt l`xzl oktq|l tl v|lhl zlvazxiz l` vazxlt in|aolt1>8 y >46 tkolt tkjza`hk 3 y 16 tkoltzltvldxisael`xl;>.Baooaz oa el`kz hitxa`dia q|l tl v|lhlelhiz lradxael`xl dk` |`a zlnoa hl :/hl < k hl 2 de hl oaznk.2.»D|áo lt oa el`kz da`xihah hl hi`lzk q|l`ldltixk vaza dkevzaz |` `ýelzk lradxkhl va`xaok`lt hl T+. 46/ T+. 8</ T+. <6.D+|/ ti q|ilzk q|l l` daha datk eltkjzl` T+. :<;9.Tl zldkoldxa` vaza badlz vaq|lxlt hlhk`adiô`= 466 vaq|lxlt hl cihlkt/ 8<6jkotat hl asl`a y 126 xazzkt hl oldbl. Tlhltla badlz vaq|lxlt q|l xl`na loeitek `ýelzk hl azxåd|okt.»D|á`xkt vaq|lxlt dkek eáriek tlv|lhl` badlz;16.\`a oijzlzåa xil`l 466 oavidlzkt/ 126 zlnoaty :86 jkzzahkzlt. Ti lo h|k hltlasl`hlzokt levaq|lxahkt ao eitek vzldikdaha jkota. »D|áo lt lo eaykz `ýelzk hljkotat q|l vkhzåa` cajzidaztl dk` 4azxåd|okt y q|l `k tkjzl` `i caoxl`;
VZKJOLEAT VZKV\LTXKT
11.Xzlt dajolt eihl` 1:6e. 2<e y >6e/hljl` hisihiztl l` lo el`kz `ýelzkvktijol hl xzk}kt hl in|ao ok`nix|h. »D|áolt oa ok`nix|h hl daha xzk}k;a) 4 ej) 11 ed) < eh) 2 el) 3 e1:.Xzlt tleáckzkt vzltl`xa` oa O\] ZKMAdaha 97 1: y 12. »Daha d|á`xkt ei`|xktokt 4 tlckzkt ao eitek xilevkvzltl`xaza` oa O\] ZKMA;a) :8 ei`j) 12 ei`d) 38 ei`h) 43 ei`l) 82 ei`14.Hkt di`xat hl 43 y 82 e h l ok`nix|h tlq|ilzl` hisihiz l` vlha}kt in|aolt y hl oa
 Cadioixahkz 
=
Tkxlzk Dajaoolzk Cloir Aolra`hlz
dlo= 98466<<>3 eaio=
cloiraolra`hlz14:<Fbkxeaio.dke
van.
4

Activity (80)

You've already reviewed this. Edit your review.
Anderson May liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Marii Feer Akolatroniick Tps added this note
cual es el maximo comun divisor de 450 y 580
MZT07 liked this
Romania Rmz Patiño liked this
Pepe Patea Traseros added this note
como saco el mcd de 80 45 60
Maiteche liked this
Kevin Estiven Visbal added this note
perdon no lo quise desir jajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajaaj
Kevin Estiven Visbal added this note
dise que muchas nenas lo persigen pero yo creo qque lo que persige a el som locacas de la calles jajajajajajajajajajejeejejjijiji nenenen

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->