Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
SeaportHomefinder2013_12-01

SeaportHomefinder2013_12-01

Ratings: (0)|Views: 224|Likes:
Published by Adam Arndt
SeaportHomefinder2013_12-01
SeaportHomefinder2013_12-01

More info:

Published by: Adam Arndt on Dec 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/16/2014

 
 
@jkjabjr 2=8;/Ihduhry 2=80
 ]hlj 8
 
@jkjabjr 2=8; / Ihduhry 2=80
 
 ]ubcfsoj` & @fstrfbutj` by2=?.<05.=0?; ?==.0<;.08:?
 
]hlj 2
 
@jkjabjr 2=8;/Ihduhry 2=80
F D @ J _
]ZBCF[OJR‖[ DNPFKJ9
 Hcc rjhc jsthtj h`vjrtfsfdl fd tofs pubcfkhtfnd fs subijkt tn toj Ehfr Onusfdl Hkt wofko ahgjs ft fccjlhc tn h`vjrtfsj –hdy prjejrjdkj, cfafthtfnd, nr `fskrfafdhtfnd bhsj` nd rhkj, kncnr, rjcflfnd, sjx, ohd`fkhp, ehafcfhc sthtus nr dhtfndhc nrflfd, nr hd fdtjdtfnd tn ahgj hdy suko prjejrjdkj, cfafthtfnd nr `fskrfafdhtfnd.‖‖ Ehafcfhc sthtus fdkcu`js kofc`rjd ud`jr toj hlj ne 8? cfvfdl wfto phrjdts nr cjlhc kustn`fhds, prjldhdt wnajd hd` pjnpcj sjkurfdl kustn`y ne kofc`rjd ud`jr toj hlj ne 8?.Pofs pubcfkhtfnd wfcc dnt gdnwfdlcy hkkjpt hdy h`vjrtfsfdl enr rjhc jsthtj wofko fs fd vfnchtfnd ne toj chw. Nur rjh`jrs hrj ojrjby fdenraj` toht hcc `wjccfdls h`vjrtfsj` fd tofs pubcfkhtfnd hrj hvhfchbcj nd hd jquhc nppnrtudfty bhsfs. Pn knapchfd ne `fskrfafdhtfnd, khcc OZ@ tncc-erjj ht
8-?==-556-6<<<. Poj tncc-erjj duabjr enr toj ojhrfdl faphfrj` fs 8-?==-62<-62<:.
 Poj [jhpnrt ONAJefd`jr fs `jsfldj` hd` `fstrfbutj` by toj Andjyshvjr, 525 Pohfd Rnh`, Cjwfstnd, F@ ?;:=8
Poj ndcfdj vjrsfnd khd bj sjjd ht
www.ckonajefd`jr.kna 
Fe ynu hrj fdtjrjstj` fd h`vjrtfsfdl fd toj [jhpnrt ONAJefd`jr pcjhsj kndthkt9 2=?-<05-=0?; nr fdenMckonajefd`jr.kna
JXZHC ONZ[FDLN]]NRPZDFPV 
Poj [jhpnrt ONAJefd`jr fs pubcfsoj` jvjry ntojr andto ‛ Ejbruhry, Hprfc, Iudj, Hulust, Nktnbjr hd` @jkjabjr. @jh`cfdj fs toj ;r` \j`djs`hy ne toj prjvfnus andto.
Ihd AkKny .......................................................8<CK H`vhdthlj Rjhcty .......................................82Cjwfs Kchrg Hssnkfhtfnd ne Rjhctnrs ................2Ahdd Anrtlhlj ...............................................8=]hrgvfjw Rjhc Jsthtj .........................................;]ntchtko Dn. 8 Ej`jrhc Krj`ft Zdfnd ...................;Pwfd Rfvjr Bhdg ...................................................:\jccs Ehrln .........................................................2:Hssfst2[jcc ......................................................5-?Khrlfcc Rjhcty ...................................................2=KJDPZRV 28 ]rfkj Rflot ...........................2=-2?Kcjhrwhtjr Rjhcty ...........................................0-:Knc`wjcc Bhdgjr / Pnacfdsnd .....................8=-88Japfrj Rjhcty ....................................................6Enr [hcj by Nwdjr ...........................................80Onaj Anrtlhlj ...............................................8;F`hon Onusfdl & Efdhdkj Hssnkfhtfnd ...........8:
Pojrj‖s h rjhsnd onajnwdjrsofp fs toj enud`htfnd ne toj Hajrfkhd @rjha.
OnusjCnlfk.kna/buyhd`sjcc
Jvjry ahrgjt‖s `feejrjdt, khcc h RJHCPNR
®
tn`hy.
©2=8=Dhtfndhc Hssnkfhtfnd neRJHCPNR[
Cjwfs Kchrg Hssnkfhtfnd ne RJHCPNR[
®
?8= Ahfd [t. Cjwfstnd, F@2=?-<05-2=86
Nvjr tfaj, nwdfdl ynur onaj ohs prnvj` tn bj h lnn` `jkfsfnd. Hd` wofcj chtjcy toj jkndnay ohs prj-sjdtj` snaj kohccjdljs, ft ohs hcsn ojcpj` us enkus nd woht ahttjrs anst. Ft‖s rjafd`j` us toht onaj fs wojrj wj ahgj ajanrfjs, bufc` nur euturj hd` ejjc knaenrthbcj hd` sjkurj. \ojd ynu‖rj rjh`y, h RJHCPNR
®
, h ajabjr ne toj Dhtfndhc Hssnkfhtfnd ne
RJHCPNR[®, khd ojcp ynu ﬈d` toj onaj toht‖s rflot
enr ynu. RJHCPNR[
®
 hrj prjphrj`‐tn hdswjr ynur qujstfnds, sonw ynu nptfnds hd` luf`j ynu onaj.
 
 
@jkjabjr 2=8;/Ihduhry 2=80
 ]hlj ;
www.phrgvfjwrjhcjsthtj.kna
5=? KOJ[PDZP, KCHRG[PND
KJCC9
(:=6)
 
<:8-5:;2
Pjrjsh Ghajrrjr 
Neefkj9 (:=6) <:?-::8?
$08,6== 
#820=2;
$;06,6== 
#82;?2=
$00,6== 
#82200:
$:6,6== 
#82;686
Ejdkj` nd ; sf`js• Ehfrcy cjvjc chd` djhr toj jd` ne h `jh` jd` rnh`• ]jrejkt pchkj enr toht wjjgjd` ljthwhy
Djhrcy 5,=== sq et nd twn cjvjcs• Purd gjy npjrhtfnd, hcc rjsthurhdt jqufpajdt fdkcu`j`• Zpsthfrs rjdthc fdknaj ne $6== h andto, ; b`ra, 2 bhto, oulj cfvfdl
sphkj
• Knrdjr cnt, ofstnrfk brfkg bufc`fdl, djwjr jcjktrfkhc & pcuabfdl• Ahdy usjs, khcc tn`hy enr h sonwfdl
Cnkhtj` fd h ::+ knurt, heenr`hbcj sphkj rjdt, dn
pjts
• 866; Ahrcjttj, 2 b`ras, 2 bhtos, djw khrpjt & rnne • @jjp khrpnrt, cl stnrhlj udft, sprfdgcjr systja• Ndcy ndj stjp tn jdtjr toj udft
• Djj`s snaj PCK but wjcc wnrto toj jeenrt!• 8 b`ra, (pnssfbcy ndj anrj), enrahc `fdfdl, twn cfvfdl
rnnas
• Lhrhlj, leh/kh, ejdkj` cnt, sjvjrhc prnijkts sthrtj`.
: HKRJ[ NE ]RFUHPJ ]HRH@F[J!
N\D H ]FJKJ NE KCHRG[PND'[ OF[PNRV!
DJJ@ PN [JPPCJ J[PHPJPOF[ NDJ'[ H BZV!
 
Bufc`jr [pjk CnhdsKndstruktfnd CnhdsCnt CnhdsOnaj Jqufty Cnhds
Anrtlhlj Cnhd Pypjs
Anrtlhlj & Busfdjss
8=2: \hrdjr HvjdujCjwfstnd, F@
p8eku.nrl
 
[jrvfkjs Kjdtjr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->