Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut Hikâyeleri

Ratings:
(0)
|Views: 438|Likes:
Published by avni74tr

More info:

Published by: avni74tr on Aug 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
 ÖNS Ö Z
 
DEDEKORKUTK
İ
TABI
 
Prof. Dr. Muharrem ERG
İ
N
© 2003
H
İ
SAR 
Kültür Gönüllüleriwww.hisargazetesi.com 
 Yay
ı
na Haz
ı
rlayanlar:
Murat Emre
Ş
ahin – Hasan Kad
ı
köylü
 
 
DEDE KORKUT K
İ
TABI /www.hisargazetesi.com 
2
DEDEKORKUTK
İ
TABI
 
Prof. Dr. Muharrem ERG
İ
N
Bu elektronik metin,
H
İ
SAR 
Türk ve
İ
slam Klâsikleri projesiçerçevesinde haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunugere
ğ
ince yaln
ı
zca okunmas
ı
na izin verilmi
ş
tir. Herhangi bir yolla ço
ğ
alt
ı
lmas
ı
ya da ticarî amaçlarla kullan
ı
lmas
ı
kanunenyasakt
ı
r.
© 2003
H
İ
SAR 
Kültür Gönüllüleriwww.hisargazetesi.com 
 Yay
ı
na Haz
ı
rlayanlar:
Murat Emre
Ş
ahin – Hasan Kad
ı
köylü
 
 
DEDE KORKUT K
İ
TABI /www.hisargazetesi.com 
3
ÖN SÖZ
TÜRK edebiyat
ı
tarihinin en büyük alimi Prof.FuatKöprülü'nün, derslerinde söyledi
ğ
i bir söz vard
ı
r: Bütün Türkedebiyat
ı
m terazinin bir gözüne, Dede Korkutu öbür gözünekoysan
ı
z, yine Dede Korkut a
ğ
ı
r basar.Dede Korkut Kitab
ı
n
ı
n de
ğ
erini ifade etmek için bundandaha güzel bir söz bulmak mümkün de
ğ
ildir. Gerçekten DedeKorkut Kitab
ı
Türk edebiyat
ı
n
ı
n en büyük abidelerinin Türk dilininen güzel eserlerinin ba
ş
ı
nda gelir.Dede Korkut Kitab
ı
n
ı
n bu yüksek de
ğ
eri onun mahiyetinintabii bir neticesidir. Dede Korkut bir millî destand
ı
r. Milli destanlar,ta
ş
ı
d
ı
klar
ı
vas
ı
flar dolay
ı
s
ı
yla, ba
ğ
l
ı
olduklar
ı
dil ve edebiyatsahalar
ı
içinde daima müstesna bir yer i
ş
gal ederler.Millî destan
ı
n ilk vasf 
ı
müellifinin millet olmas
ı
d
ı
r. Destan,bir ferdin, bir sanatkar
ı
n de
ğ
il, bir milletin mü
ş
terek dehas
ı
n
ı
nmahsulüdür. Yarat
ı
c
ı
s
ı
ş
terek deha oldu
ğ
u gibi,de
ğ
erlendirilmesi de mü
ş
terek sosyal zevkin süzgecinden geçmi
ş
tir.Dede Korkut da bu
ş
ekilde Türk Milletinin mü
ş
terek dehas
ı
n
ı
n vezevkinin eseridir.Milli destan
ı
n ikinci vasf 
ı
muhtevas
ı
n
ı
n millet hayat
ı
 olmas
ı
d
ı
r. Bu bak
ı
mdan destan millî kültür de
ğ
erlerinin birhazinesi, millî ve sosyal hayat
ı
n renkli ve teferruatl
ı
bir tablosudemektir. Dede Korkut da bu
ş
ekilde Türklü
ğ
ün millî hayat
ı
maksettirmekte, Türk kültürünün zenginliklerini, renkli Türkfolklorunun say
ı
s
ı
z de
ğ
erlerini, Türk Milletinin yüksek insanî

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
galdirik liked this
galdirik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->