Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Catálogo Tormek

Catálogo Tormek

Ratings: (0)|Views: 5,307|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Casilisto on Aug 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
K﬋fkbc bj mjttkeljirkq bj actrj acijf eìrcbc RCTEJN
Blqxcqlrlwcq ðilacq
Atjki | tjxflaki fkgctek | jf ëiozfc bjactrj lbjkfjq)
KiofjEkqrjt
K`zqrk | elbj jfëiozfc bj actrj)
«Kmctk aci
Elatck`zqrj
xktk ziktjozfkalñi bj xtjalqlñi eëq gëalf+
Xkrjirjq bj blqjûc
Jztcxk 1:8<4JJ)ZZ) 4<#;?;&7<<
Jf eìrcbc Rctejn qzxcij zik ej`ctk tjwcfzalciktlk ji jf k﬋fkbc bj mjttkeljirkq bj actrj) Kmctkazkf{zljtk xzjbj k﬋fkt | kqjirkt jf ﬋fc aci zik xtjalqlñi mkqrk mc| lexjiqkdfj ejblkirj zi qlq%rjek gëalf | tëxlbc) Zqrjb xcbtë bkt gctek k akbk mjttkeljirk qjoði qzq ijajqlbkbjq) Liafzqc fkqgctekq eëq acexflakbkq acec ozdlkq& ozdlkq bj rkffk c gctecijq bj rctijtc qj aci﬋oztki gëalf%ejirj otkalkq k fcq Blqxcqlrlwcq Zilwjtqkfjq) Jq xcqldfj tjxtcbzalt j}karkejirj azkf{zljt rtkdk`ckirjtlct ji ejicq bj zi elizrc)Fk ezjfk bj oltc fjirc | tjgtlojtkbk xct kozk rtkdk`k ji xjtgjark kteciåk aci fkq fj|jq gåqlakq {zjocdljtiki fk karzkalñi bjf kajtc& oktkirlpkibc {zj jf ﬋fc ic qj qcdtjakfljirj | xljtbk jf rjexfj)Jf k﬋fkbc qj rjtelik ji jf blqac bj azjtc xktk kqjirkbc& {zj fj xjtelrltë xzflt jf ﬋fc mkqrk fk kozbj%pk bj zik ikwk`k bj kgjlrkt mkaljibc liijajqktlc jf jexfjc bj crtc rlxc bj xljbtk eëq ﬋ik)Jf eìrcbc RCTEJN jq qjoztc) K dk`k wjfcalbkb zqrjb rljij xfjic acirtcf bj fk cxjtkalñi) Bkbc{zj ic qj xtcbzaji amlqxkq& ic mk| tljqoc xktk qzq c`cq | qj xzjbj jexfjkt fk eë{zlik aci rcbkqjoztlbkb ji fzoktjq bcibj j}lqrk tljqoc bj liajiblcq)
Blqac bj kqjirkbc bj azjtc
Jflelik fkq tjdkdkq | qljirk jf ﬋fc xktkzi xjtgjarc kakdkbc)
Qcxctrj zilwjtqkf elatck`zqrkdfj
Gzibkejirc bjf qlqrjek) Xzjbjecirktqj xktk jf k﬋fkbc
ji jf qji%rlbc bjf actrj
c
ji jf cxzjqrc
)
Azdjrk bj kozkbjqecirkdfjEzjfk
Aci j}rjtlct ejak%ilpkbc xktk kxfkiktfk aktk xcqrjtlct bjfkq mjttkeljirkq)
)rctejn)ace
․ Xktk bjqaktokt jf ekizkf․ Xktk wjt jf jf wlbjc bj RCTEJN․ Wjt ðfrlekq liicwkalcijq
 
Blqxcqlrlwcq ðilacq atjki | tjxflaki fk gctek | jf ëiozfc bj actrj lbjkfjq
Rctijkbc bj ekbjtkRkffkbc bj ekbjtkJdkilqrjtåkCrtkq kxflakalcijq
Fcq kaajqctlcq qlozljirjq acexfjrki jf qlqrjek
Tjarl﬋akbct bj blkekirj
Aci jqrk mjttkeljirk tjarl﬋akbctk Zb)xcbtë ekirjijt gëalfejirj fk xljbtk j}ka%rkejirj altazfkt | xfkik) Xjtelrj rkedlìikqjoztkt fk qzxjt﬋alj bj tjarl﬋akbc xktkfj%fk kf qcxctrj zilwjtqkf)
Xljbtk bj tjarl﬋akbc
Fk ezjfk rljij zi otkic bj 448) Xzjbjk`zqrktqj fk xljbtk bj tjarl﬋akbc k zi kak%dkbc ﬋ic bj mkqrk otkic ;888) Zrlflpkibc jffkbc otzjqc& fk xljbtk xzjbj zrlflpktqj xktkjf k﬋fkbc tëxlbc ictekf | rkedlìi xktktjkwlwkt jf jexkqrkeljirc bj fk ezjfk)
Blqac xjt﬋fkbc bj azjtc xktk xzflbc
Aci fcq blqacq lirjtakedlkdfjq) Xktk jfjqejtlfkbc | xzflbc lirjtic bjf ﬋fc | bj fkqmjttkeljirkq ji W)Qj ecirk ji jf j}rjtlct bjf blqac bj xzflbcjqrëibkt)
KiofjEkqrjtXktk tjozfkalñi | ejblbk bj
azkf{zljtëiozfc bj actrj bj ;8¸ k ?:¸ aci zikj}karlrzb bj ;¸) Zb) xzjbj rkedlìi
ejblt
 ëiozfcq bj dctbj ji fkq tkiztkq)Xktk azkf{zljt ezjfk bj blëejrtc acextji%blbc jirtj
4:8 ee |
;:8 ee)
Xkqrk bj kqjirkt
Xktk kxflakt k fcq blqacqbj kqjirkbc | xzflbc) Xzfjjf dctbj mkqrk zi kakdkbcbj jqxj`c) Lextjoikt jfazjtc aci kajlrj flojtc xktkeë{zlik kirjq bj jgjarzktfk xtlejtk kxflakalñi)
Ekizkf
Tjarl﬋akbc | k﬋fkbc kfkozk bj mjttkeljirkqbj actrj
―& xct Rctoi|@kiqqci) Jblalñi ji aktrc%iì) ;:7 xëolikq | eëq bj:88 bldz`cq bjrkffkbcq)
Jf RCTEJN BWB
Kilekalñi bj fkq liqrtza%alcijq bjf ekizkf) Blwlblbcji rtjq qjaalcijq0
Lirtc%bzaalñi
&
Blqxcqlrlwcq| Kaajqctlcq
|
ÐfrlekqLiicwkalcijq
) 42 elizrcq)
Zb) xzjbj bjqaktokt jf ekizkf acexfjrc bjqbj izjqrtc qlrlc jd)rctejn)ace
Jf ekizkf ezjqrtk ji bjrkffj acec mk| {zj rtkdk`kt aci jf qlqrjek RCTEJN) J}xflak rkedlìi fcqaciajxrcq dëqlacq bjf k﬋fkbc bj fkq mjttkeljirkq bj actrj) Fkq ekrjtlkq rtkrkbkq qci fkq qlozljirjq0
Tjarl﬋akbc | k﬋fkbc& Ëiozfcq bj ﬋fc | bj dlqjf& Tjarl﬋akbc ji mðejbc | ji qjac& Tjarl﬋ak%bctkq wjtrlakfjq | mctlpcirkfjq& Dlqjf mzjac& Bltjaalñi bjf tjarl﬋akbc& Xtjqlñi bjf tjarl﬋akbc&Qcxctrj bj mjttkeljirkq | blqxcqlrlwcq bj tjarl﬋akbc)
Blqxcqlrlwcq zilwjtqkfjqxktk ozdlkqAzmlffkq bj rcticGctecijq bj rcticOzdlkq bj bjqdkqrjJqacxfcqOzdlkq bj rkffkOzdlkq ji WOzdlkq aci ekiocq tjarcqMjttkeljirkq actrkq jfìartlakqAzamlffcq bj rkfflqrkAzamlffkq bj ajxlffcGctecijq xktk ekbjtkBlqxcqlrlwc jfìartlac xktkazamlffkq bj ajxlffkbctkAzamlffcq xktk ecfbztktXktk tkq{zjrkq bj jdkilqrkBlqxcqlrlwc xktk kpzjfkqbj aktxlirjtc | mkamkqXktk fk ek|ct xktrjbj azamlffcqBlqxcqlrlwc xktkazamlffcq fktocq | ﬋icqBlqxcqlrlwc xktkrl`jtkq | xcbkbctkqAzamlffkq xktk eë{zlikqbj actrj kiozfkt
 
Cxalcijq blqxcildfjq kf jfjolt jf qlqrjek RCTEJN
Mk| bcq ecbjfcq0 fk
RCTEJN 4888
| fk
RCTEJN ;488
 {zj kedkq zrlflpki fk elqek okek bj blqxcqlrlwcq bj xzflbc | kaajqctlcq)Fk RCTEJN 4887 qj ezjqrtk k rcbc fc fktoc bj jqrk xtjqjirkalñi) Jqrjecbjfc xzjbj qkrlqgkajt rcbkq qzq ijajqlbkbjq bj xzflbc | k﬋fkbc) Otkalkqkf xcrjirj ecrct bj tjozfkalñi acirlizk jq ìqrj jf ecbjfc {zj tjaceji%bkecq xktk jf xzflbc bj mjttkeljirkq MQQ bj jdkilqrjtåk | mc`kq bj MQQbj kxfkikbctkq jfìartlakq) Rljij rkedlìi fk wjirk`k bj blqxcijt bj ziañecbc ekioc xctrkbct | bj zi kacxfkeljirc tëxlbc xktk jf bjqecirk`jliqrkirëijc bjf blqac bj xzflbc)Fk eë{zlik RCTEJN ;487 qj tjaceljibk xktk jf xzflbc | k﬋fkbc bjmjttkeljirkq ekizkfjq liafzqlwj fkq bj jdkilqrjtåk) Fkq eë{zlikq qjjirtjoki acec qlqrjekq bj k﬋fkbc
RCTEJN 4887
|
RCTEJN ;487
)
Ecbjfcq
RCTEJN 4887RCTEJN L487
AktakqkEzjfkBlqac bj kqjirkbcBlejiqlñiRlxcAkedlctëxlbcEcrct418 W;y :8 Mp
   A  k  t  o  k   b  j   r  t  k   d  k   `  c
Xktji%ezjfkWjfc%albkbKiamcGcibcKfrcKqkXjqc
j}af)jedkfk`j
Kajtcqcfbkbc1 ee
4:8 ß :8 eeÑ}lbc bjkfzelilc
448 ß 1; eeJi azjtckzrìirlacjqxjalkfQå Bj qjtlj488 _-xcrjialk,
   A  c  i   r   l  i  z  k   1   8  e   l  i )   #   m  c  t  k
;2&? Ie<8t)x)e)4?8 ee4:8 ee14: eeQå;2&: noXfëqrlacKDQ
488 ß 28 eeÑ}lbc bjkfzelilc
;2: ß 47 eeJi azjtckzrìirlacjqxjalkfIc;48 _-xcrjialk,=&2 Ie;48t)x)e)418 ee488 ee478 eeIc?&2 no
Aci fkq eë{zlikq qj jirtjok fc qlozljirj
Bjfkirkf xktk jdkilqrk
Xtëarlac | acigctrkdfj
;)Aci mcedtjtkq) Ic xtjqlcik fk izak)4)Kaajqc gëalf k akfazfkbctk& azkbjtic bjicrkq | fëxlajq)1)Alirkq j}rtk fktokq xktk rcbcq fcqrkekûcq) Qj krk xct bjfkirj c xct bjrtëq)2)Dcfqlffcq otkibjq aci rkxk xktk alirkeìrtlak& jra):)Dcfqlffc qjoztc xktk jf rjfìgcic eñwlf)7)Dcfqlffc aci rkxk xktk ejrtc | jqazkbtkxfjokdfjq)?)Dcfqlffc jqxjalkf aci rkxk xktk akfldtjq)=)Xktk ek|ct gkalflbkb bj ecwleljircq kfrtkdk`kt& ic rljij dcfqlffcq bjfkirj)<)Fktoc acexfjrc xktk xtcrjojt fcqxkirkfcijq);8) ;88 * bj kfocbñi) Fkwkdfj | ic qjbjqacfctk)
Blqxcildfj acec kaajqctlc
ICRK Ic qj liafz|ji ji fkq eë{zlikq c nlrq)
Kaajqctlcq
Zb) xcbtë jfjolt qz qlqrjek RCTEJN qjoði qzq ijajqlbkbjq) Jfl`k jf wkfct kbl%alcikf bj azkf{zljtk bj fcq nlrq kbkxrkbcq c acextj akbk kaajqctlc xct qjxktk%bc xktk gctekt qz xtcxlc qlqrjek xkqc k xkqc)
․ Nlr bj kaajqctlcq Ekoize& AKN%;;:
Blqxcqlrlwc xktkazamlffkq bj ajxlffkbctkBlqxcqlrlwc xktk ozdlkq| azamlffkq bj rcticBlqxcqlrlwc ezfrlzqcBlqxcqlrlwc xktkmjttkeljirkq actrkqQcxctrj bj mjttkeljirkBlqxcqlrlwc xktkkpzjfkq bj aktxlirjtcBlqxcqlrlwc xktkazamlffcqBlqxcqlrlwc xktkazamlffcq fktocqXljbtk bj tjarl﬋akbcBlqac bj kqjirkbcbj azjtc xjt﬋fkbcGzibkBlqxcqlrlwc xktk rl`jtkqTjarl﬋akbct bjblkekirj
․ Nlr bj kaajqctlcq xktk rctijkbc bj ekbjtk _RN%;8<Nlr bj kaajqctlcq xktk rkffkbc bj ekbjtk _AN%;87Nlr bj kaajqctlcq xktk jdkilqrjtåk AEN%;82Nlr bj kaajqctlcq xktk ktrjqkicq MAN%;8;
Blqxcqlrlwc xktk ﬋fctjarcKiofjEkqrjtJf RCTEJN BWBXkqrk bj kqjirktEkizkf
Qlqrjekq bj k﬋fkbc

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->