Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
რასიომონის კარიბჭე

რასიომონის კარიბჭე

Ratings: (0)|Views: 139 |Likes:
Published by Temo Keshelashvili

More info:

Published by: Temo Keshelashvili on Aug 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

 
 
რასიმონის კარიბჭე
: , ,
ეს ამბავი ასე მოხდა ერთხელ საღამოს პირზე ვინმე მსახური რასიმონის კარიბჭის
 .
ქვეშ წვიმას შეფარვოდა და გადადარიბას ეცდიდა
. ,
ფართო კარიბჭეში არავინ იყო მის გარდა მარტო ერთი ჭრიჭინა იჯდა მსხვილ მრგვალ
 , - ,
სვეტზე ალაგ ალაგ რომ გადასცლოდა წითელი ლაქი რაკი რასიმონის კარიბჭე სუძაკუს
 ,
ხალხმრავალ ქუჩაზეა აღმართულმის ქვეშ იტიმეგასათი თუ მომოებოსით თავშემკულ ბარე
 . ,
რამდენიმე ქალასა და ჯეელ კაცს შეეძლო წვიმაში გადაყუდრება არადა მსახურის მეტი არავი
 .
იყო
, -
ეს იმით აიხსნებოდა ბოლო ორი სამი წლის განმავლობაში კიოტოს ზედიზედ თავს
 : , , . ,
დაატყდა ათასი უბედურება ხან მიწისძვრა ხან ხანძარხან შიმშილობა ჰოდა უჩვეულოდ
 . , ,
დაცარიელდა დედაქალაქი ძველი მატეანენი მოგვითხრობენ საქმე იქამდე მივიდა ბუდას
 
ქანდაკებებსა და სატაძრო ავეჯეულობას დაუწყეს მტვრევა და გზის პირებში შეშად იყიდებოდა
 , . , .
გალაქული ოქროცურვილი ავეჯის ნალეწილ აი ასეთი ამბები ტრიალებდა დედაქალაქშ
 , , ,
ამიტომ რასაკვირველიარც რასიმონის კარიბჭის მისახედავად აიტკივებდა თავს ვინბე და
 , .
რახან ასე უპატრონოდ იყო მიგდებული შიგ მელიებმა და მაჩვებმა დაიბუდეს ქურდებაც
 . .
დაიდეს ბინბოლოს ხალხმა გაუპატიოსნებელი მკვდრეიბს მოტანა და დაყრაც დაიწყო და
 , ,
როცა მზე თვალს მიეფარებოდა ისე შემზარავი ხდებოდა აქაურობა ძეხორციელი ვერ ბედავდა
 .s
კარიბჭესთან მიახლოებას
, .
სამაგიეროდ საიდანღაც აურაცხელი ყვავი იყრიდა თავს დღისით ყრანტალი
 . ,
ბოინობდნენ სახურავის ბოლოებაპრეხილი თავხეების ზეგარდმო შებინდებისას როცა
 ,
კარიბჭეს ალისფერი დაფიონი დაადგებოდა ფრინველები ისე მკაფიოდ ირჩევდნენ ცის
 , . , ,
კაბადონზთითქოს ქუნჯუთიმარცვალმიმობნეულაო ყვავებცხადია გვამების
 . , ,
საკორტნადკითხავდნენ ზემო იარუსს თუმცაღა ახლა ერთიც არა ჩანდა ალბათ იმიტომ რომ
 . -
გვიანი ჟამი იდგა მხოლოდ ქვის ნახევრადჩამოშლილ საფეხურებს ბზარიბში მაღალი ბალახი
 - - . ,
რომ ამოზრდოდა აქა იქ თეთრად აჩნდა გამხმარი სკინტლი სულ ზემმეშვიდე საფეხურზე
 ,
ჩამომჯდარი ცისფერი სუფთა ტანსაცმლით მოსილი მსახური დროდადრო ხელს ჰკიდებდა და
 , .
ისინჯავდა მარჯვენა ღაწვზე ამოძგიბულ ძირმაგარას თან უაზროდ მისჩერებოდა წვიმას
, . ,
ავტორმა ზემოთ გვაუწყა მსახური გადადარებას უცდიდაო მაგრამ კაცმა რომ
 , , .
თქვას წვიმას თუნდაც გადაეღო მსახურს არსად ჰქონდა წასასვლელი ჩვეულებრივი დროებ
 , ,
ყოფილიყცხადია ადგებოდა და თავის ბატონს მიუბრუნდებოდმაგრამ რამდენიმე დღეა
 . , . ,
დაითხოვა იგი ბატონმა უკვე ითქვა კიოტო იმ დროს უჩვეულოდ იყო დაცარიელებულიო ჰოდა
 , ,
ის ამბავი რომ ტონმა დაითხოვა მასთან წლების განმავლობაში ნამსახური კაცი ერთი კერძო
 . , ,
გამოვლინება იყო საყოველთაო ჭირისა ამიტოიქნებ უფრო მართებული ყოფილიყო იმის
 , , :
ნაცვლად მსახური გადადარებას უცდიდაასე გვეთქვა წვიმისაგან კარიბჭეში შედევნილი
 , “. ,
მსახური წაწყმედილივით იჯდა და არ იცოდა თავი რა წყლისთვის მიეცა აქეთ კიდევ ამინდი
 .
ხელს უწყობდა ამ ხეიანისდროინდელი მსახურის უგუნებობას წვიმა მაიმუნის საათის
 , ,
მიწურულს დაიწყო მას შემდეგ დიოდა და ოდნავადაც არ ეტყობოდა გადაღებას თუ
 . , ,
დაადგებოდა საშველი ჰოდა მსახურიც რომ არ უსმენდა და მაინც ისმენდა სუძაკუს ქუჩაზე
 , ,
დამდინარე წყლის თქრიალს ისევ და ისევ არათავდა უთავბოლო ფიქრებს ცდილობდა
 ,
გადაეწყვიტა როგორ ჩაექნია ხელი ყველაფერზე და როგორ გადაეტანა თავი თუნდაც მარტო
 , - ,
სახვალიოდ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ როგორ მოეგვარებინა ის რაიც არასგზით
 .
გვარდებოდა
.
წვიმა გაბმული შრიალით მოიწევდა შორეთიდან და გარს ეხვეოდა კარიბჭეს ბინდი
 - , ,
დაბლა და დაბლა სწევდა ზეცაკაცს ზეამხედველს ასე მოეჩვენებოდა კარიბჭის კრამიტიანი
 , .
სახურავის კიდე ბიჯგად შესდგომია მძიმე შავ ღრუბლებსო
, ,
იმის მოსაგვარებლად რაც არასგზით გვარდებოდა მსახურს არ სჭირდებოდა
 . , , -
საშუალებათა რჩევა საქმე თუ ამაზე მიდგებოდა არსებითად ერთადერთი გზა ჰქონდა
, . ,
შიმშილით უნდა მომკვდარიყო სადმე ღობის ძირას ან ქუჩაში მერე მის გვამს აქ კარიბჭი
 . ...
ზემო იარუსზე ამოიტანნდნენ და ძაღლივით მიადგებოდნეხოლო რჩევას თუკი არ დაიწყებდა
 
 
.
მსახურმა ფიქრით უკვე რამდენჯერ განვლო ეს გზა და სულ ერთსა და იმავეს მიადგა ეს თუკი
 . , -
ბოლოს და ბოლოს ისევ იგივე თუკი იყო მსახურდასაშვებად მიაჩნდა არ დაეწყო იწილო
, ,
ბიწილო და ნებისმიერი საშუალება ესინჯა მაგრამ ვერა და ვეუ გაებედა იმის აღიარება რაც ამ
 : , ,-
თუკის ბუნებრივად მოსდევდა ეწადა თუ არ ეწადა ერთი სახსარიღა ოყო ქურდობუნდა
 .
ეკისრა
 
მსახურს მაგრად დააცხინკა და უილაჯოდ წამოიმართკიოტში ახლა საღამო
 , , .
სიგრილე უნდა ყოფილიყმაგრამ ისე ციოდა ღუმელი მოენატრებოდა კაცს კარიბჭი
 . ,
სვეტებში თავისუფლად დასეირნობდა ქარი და სიბნელის წეღანდელი ჭრიჭინა წითლად
 , .
გალაქულ სვეტზე მიმჯდარი უკვე სადაც მიმალულიყო
,
მსახურს ყვითელი უსახური ჯუბა ეცვა და ზემოდან ცისფერი კიმანო ეცვა და ზემოდან ცისფერი
 . ,
კიმანო ჰქონდა მოსხმული ასწურა კიმანოში გახვეული ბეჭებთავი მხრებში ჩარგო და
 ; , ,
მიმოეხედა ადგილი თუ ვნახე საცა წვიმასაც შევეფარები და არც ვინმე დამინახავს კი ღირს აქ
 , . ,
გავათიო და ერთი გემოზე გამოვიძინოო გაიფიქრა იღბლად მაშინვე შენიშნა კარიბჭის ზემოთ
 , . ,
კოშკში ამავალი ფართო კიბე წითლადვე გალაქული ვინმე კაცთაგანი თუკი იყო ზემოთ
 . ,
 უპატრონო მკვდარიღა იქნრბოდა მსახურმა გვერდზე ჩამოკიდებულ მახვილზე მოივლო ხელ
 .
რათა ქარქაშიდან არ ამოვარდნოდა და ძირა საფეხურს ააბიჯა წნულ ხამალში ჩადგმული ფეხი
, ,
რამდენიმე წუთი გავიდა მაღლა რასიმონის კარიბჭის კოშკში ამავალი ფართო კიბის
 ,
შუაწელზე კატასავით მოკუნტული და სუნთქვაშეკრული ვიღაც სულიერი ზემო სართულს
 . ,
ზვერავდკოშკიდან ჩამოწვერილი სინათლე მკრთაკად უშუქებდა მარჯვენა ლოყას სწორედ იმ
 , .
ლოყას რომელზედაც მოკლე ჯაგარში წითლად ამოღუებული თელგამიანი მუწუკი აჩნდა
 , ,
თავდაპირველად მსახურს ეჭვიც არ ეპარებოდა რომ ზევით არავინ იყო გვამების გარდა
 - , , , .
მაგრამ ორი სამი საფეხური რომ აიარა დაატყო ვიღაც დადიოდა იქ დააბორიალებდა ეს
 , ,
მაშინვე თვალშეცემოდა კაცს რადგან აბლაბუდით კუთხეებმობლარდნილ ჭერზე მკრთალი
 . ,
ყვითელი ათინათი დაფარფატებდრაღაც ამბავი იყო რასიომოინის კარიბჭის კოშკში ამ
 .
დელგამიან საღამოს ტყუილა უბრალოდ არ ენთებოდა ის სანთელი
,
მსახურმა ხვლიკივით უჩუმრად იწყო ასვლა ბოლოს ლამის ცოცვით აიპარა ზემო
 . , , ,
საფეხურამდე აქ რამდენადაც შესაძლებელი იყო მთელი ტანით გაეკრა კიბეს და რაც კ
 , .
შეეძლო წაიგრძელა კისერი ფრთხილად შეიხედა შიგნით
, ,
ხმები როგორც დადიოდა კოშკში მართლაც ჭერეხივით ეყარა გვამები მაგრამ
 , ,
რაკიღა სინათლე დიდად არ აშუქებდა იქაურობამსახურმა ვერ გაარკვია მანიც რამდენი
 . , , ,
გვამი იქნებოდერთადეთრაც ბუნდოვნად გაარჩია ამ დომხალში ის იყო რომ ზოგ მკვდარს
 . ,
ტანსაცმელი ეცვა და ზოგიც ტიტველი ეგდო რასაკვირველიმამაკაცები და დედაკაცები
 . - ,
განურჩევლად აღრეულიყო ერთმანეთშმიყრილ მოყრილიყვნენ იატაკზპირები ღიად
 , , ,
დარჩენოდათ თიხის თოჯინებივით გაეჩაჩხათ ხელები მათი შემხედვარე კიდეც დაეჭვდებოდა
 .
ნეტა ოდესმე ცოცხალი ადამიანები თუ იყვნენ ესენიო მკრთალი სინათლე სხეულთ
 , ,
გამობურცულ ნაწილებს აშუქებდა მხოლოდ მხრებსა თუ მკერდებს რის გამოც ჩაღრმავებებში
 , , .
ჩრდილები კიდევ უფრო ბნელი ჩანდა იწვნენ დამუნჯებულები სამარადისოდ დადუმებულნი
,
მსახურს მკვდართა სიმყრალე ეცა და უნებლიეთ ცხვირზე ააფარებინა ხეკი მაგრამ
 , ,
წამიც და ისე შესძრა უჩვეულო სანახავმა ცხვირზე ხელის მიფარება ხომ დაავიწყდა და
 , .
დაავიწყდა ლამის ყნოსვის უნარიც დაკარგა
.
მხოლოდ ამ წამს გაიცხადა მისმა მზერამ გვამებზე დაყუნცული სხეული თმაჭაღარა
 , , , . ,
დედაბერი იყო გაჩხინკული ცქრანტმაიმუნისადარკიმანო ეცვა ხინოკის ქერქის ფერის
 -
მარჯვენა ხელში ფიჭვის აპრიალებული კვარი ეჭირა და ერთ ერთი მიცვლებულის სახეს
 . , .
თვალჩაციებით დასცქეროდა გრძელი თმა მიანიშნებდა რომ ქალის გვამი უნდა ყოფილიყ
.
შიშითა და ცნობისწადილით ატანილ მსახურს თითქოს სუნთქვაც კი დაავიწყდა
 , ,
მემატიანის ძველი გამოთქმა რომ ვიხმაროთ იგრძნო როგორ ებურთლდფცებოდა თავზე
 . , ,
კანი სანამ მსახური აქეთ ამ დღეში იყო დედაბერმა იატაკიღრიჭოში ჩაამაგრა კვარი
 ,
ორივე ხელი იმ მიცვალებულის თავისაკენ წაიღო და სწორედ მაიმუნივით შვილს რომ თავში
 , - . ,
ტილებს უხილავს ხოლმე ქალის გრძელ თმას ღერ ღერად დაუწყო პუტვა ეტყობა თმის
 .
ღერებიც ადვილად ჰყვებოდა ამ ქიჩმაჩობას
 
, , -
იმისდაკვალად რაც მეტ ღერ თმას დააძრობდა გვამს დედაბერი ცოტ ცოტაობით
 . ,
ცხრებოდა მსახურის გულში ჩაბუდებული შიში იმავე დროს თანდათან უმძაფრდებოდა
 . .
დედაბრისადმი ზიზღი არა დედაბრისადმი ალბათ ვერაა სავსებით მართებული თქმა უფრო
 ,
სწორად მსახურს წამიდან წამზე უძლიერდებოდა ზიზღი საერთოდ ყოველგვარი
 . ,
ბოროტებისადმახლა ვინმეს ერთხელაც რომ მიეცა იგივე კითხვრაზედაც თავად ფიქრობდა
 , - -
ქვემოთ კარიბჭის კიბეზე მჯდომი შიმშილით მომკვდარიყო თუ ქურდობა ეკისრუეჭველად
 ,
წამითაც არ იორჭოფებდა და შიმშილით სიკვილს ირჩევდა ავკაცობისადმი სიძულვილი ისე
 , , .
ძადუმად აუბრიალდა გულში როგორც იატაკში ჩარჭმული აი ეს კვარი ბრიალებდა
, , ,
მსახურრასაკვირველია ბაიბურში არ იყო რისთვიბრდღვნიდა დედაბერ
 , , , ,
მიცვალებულის თმას მაშასადამე ლოგიკურად რომ ითქვას არც ის ეცოდინებოდსიკეთე იყო
 , ,
ეს თუ ბოროტება მაგრამ მარტო ისიც კი მიაჩნდა დაუშვებელ ბოროტებად რომ ამ წვიმია
 . ,
საღამოს რასიომონის კარიბჭის კოშკში გვამს თმას აგლეჯდნენ რაღა თქმა უნდა ის სულ
 , .
დაავიწყდა აგერ ახლა თვითონაც რომ ქურდობას ეპირებოდა
, , ,
და აჰმახვილის ვადაზე მოივლო ხელდაძგიბა ფეხები ერთი ნახტომით შევარდ
 . , .
კოშკში და გრძელი ნაბიჯით მივიდა დედაბერთან დედაბერი რომ დაიზაფრი რაღა სათქმელია
, ,
მსახურს თვალი ჰკიდა თუ არა შურდულნაკრავივით წამოიჭრა გვამებზე
 , , .
გადაბარბაცდა და დაბნეულმა გაქცევა სცადა
- ! ! - .
შესდექ სად გარბიხარ დასჭყივლა მსახურმა და გზა უყელა დედაბერმა მაინ
 , , , .
სცადა მისთვის ხელი ეკრა და გამსხლტარიყო მაგრამ კაცმა არ გაუშვა უკანვე წააპორწიალა
 .
ერთხანს ერთმანეთს ჩაფრენილი სავსებით უჩუმრად იბრძოდნენ გვამთა შორის მაგრამ
 . .
იმთავითვე ცხადი იყვინ ვის დასჯაბინდა ბოლოს და ბოლოს მსახურმა ადვილად
 ,
გადაუგრიხა ქათმის ფეხებივით გაჩხინკული გაძვალტყავებული ხელები და იატაკზე დასცა
 .
დედაბერი
- , ! , !
თქვრას შვრებოდი არ იტყვი და ინანებ იცოდე
.
მერე ხელის კვრით მიუტანა იარაღის მოელვარე წვეუი მაგრამ დედაბერი არას
 . . , .
ამბობდა ხელები უცახცახებდა ქოშინებდა თვალები ისე გადმოეკარკლა ლამის ბუდეებიდან
 . , . ,
ამოსცვენოდა მაგრამ ჯიუტად დუმდა როგორც მუნჯი მაშინღა გაისიგრძეგანა მსახურმა რომ
 . ,
მთლინად მის ხელთ იყო ამ დედაბრის სიცოცხლე ეს რომ შეიგრძნო როგორღაც შეუმჩნევლად
 . ,
დაუნელდა გულში მოგიზგიზე ბრაზშერჩა სიმშვიდე და კმაყოფილება ნებისმიერი საქმის
 .
წარმატებით აღსრულებისას რომ ეუფლება ხოლმე ადამიანს დახედა ძირს გართხმულ
 :
დედაბერს და ხმა მოულბა
- , , .
ყარაული არ გეგონო მგზავრი ვარ წეღან ჩამოვიარე კარიბჭესთაარც შენს
 , , , ?
გაბაწვრას ვაპირებ ოღონდ ეს მითხარი რას იქმოდი ამ დროს აამ კოშკში
,
დედაბერმა კიდევ უფრო დაჭყიტა ისედაც დაჭყეტილი ქუთუთოებშეწითლებული
 . , , ,
თვალები და სახეზე მიაჩერდა მერე თითქოს რაღაცას ღეჭავსგასძრა დაპრანჭული
 - ,
თითქმის ზედ ცხვირზე მიმსჭვალული ტუჩ პირი წრიპა ყელზე წამოწვეტილი ხვანჩიჩ
 , ,
აუმოძრავდა და ამ ყელიდან მსახურის ყურს მოედინა ყრუ ხლიჩიანი ხმა თითქოს ყვავმა
 :
დაიყრანტალაო
- ... ... .
თმას ვაგლეჯდთმას პარიკისათვის
: ,
ეს ითქვა და მსხურიც განიხიბლა მოლოდინის საწინააღმდეგოსავსებით
 . .
ჩვეულებრივი გამოდგა დედაბრის პასუხი იმედი გაუცრუვდამ იბედგაცრუებასთან ერთა
 , . , , .
ხელახლა მოეძალსიბრაზე ოდნავ ზიზღნარევი დედაბერმა ეტყობა იგრძნო ეს კვლავ
 . ..
დაიყრანტალა თან არც გვანის თავზე აბდღვნილ თმას უშვებდა ხელს
- , , ,
მართალია იქნება კია ცუდი საქმე მიცვალებულს რომ თმას აგლეჯს ვინმე მაგრამ
 , , . , ,
ეგენი აქ რომ წვანან ყველაფრის ღირსები არიან თუ გინდა ეს ქალი აიღე ახლა რომ თმას
 : - ,
ვაგლეჯდი ოთხ ოთხი სუნის სიგრძეზე ჭრიდა გველებს ახმობდა და მერი ხმელ თევზებად
 , ... . ,
ასაღებდსასახლის მცველებყიდულობდნენ ამით ედგა სული ჭირს რომ არ მოეკლახლაც
 . , , ,
ამით იცხოვრებდა არადა ხალხლაპარაკობდა ძალინა გემრიეთევზს ყიდისო ჩაფრებ
 . , .
საუზმეზე სულ ამის თევზსა ჭამდნემაინც ვერ ვიტყვი ცუდს შვრებოდამეთქი სხვა რა გზა
 , . ,
ჰქონდა ასე რომ არ მოქცეულიყო შიმშილით ამოსძვრებოდა სული მეც შიმშილით მოვკვდები
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->