Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Text koaliční smlouvy mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL

Text koaliční smlouvy mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL

Ratings: (0)|Views: 5,033|Likes:
Published by IHNED.cz
Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017
Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017

More info:

Published by: IHNED.cz on Dec 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
Text koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KD!ČS"
Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební obobí 201! - 201" Obsah #$%&eambule' ##$%&io&it( vl)( ' ###$%&o*&am vl)( " 1$+oso)s./ &ozvo zem " 1$1U&iteln/ hoso)s./ &3st a .on.u&en4es4hon/ &3m(sl " 1$2 5oe&ní o&ava 6 1$! 7ne&*eti.a10 1$8 79e.tivní če&)ní ev&os./4h 9on3 11 2$:a4ion)lní st)tní &ozočet a e9e.tivní v/b& aní 1! 2$1 ;mn( o &o.u 2018 1! 2$2 Doa( nov<ho občans.<ho &)va 1! 2$! %ostu( i s4hvalov)ní a=ov/4h eis3 1! 2$8 ;mn( v a=ov<m zatíení o &o.u 201' o .on4e volebního obobí 1! 2$' ;le>ení v/b&u aní 1' 2$? Sníení n).la3 na v/b& aní 1? 2$" Kon.u&en4es4honost Čes.< &eubli.(1? !$:ozvo zemlství a ven.ova 1" 8$;&av< ivotní &osteí a u&iteln/ &ozvo 1@ 8$1 ;mna .limatu a u&iteln/ &ozvo1@ 8$2 O4h&ana í&o( a .&ain( voa, 3a, les(B 1@ 8$! Oa( 20 8$8 Ovzu>í a .valita ivota 20 8$' 7v&os.< 9on( a ivotní &osteí 21 8$? Solu&)4e s občans.ou solečností 22 '$D3ston< 34ho(, oo&a &oin s tmi, bo &oti 4huob a so4i)lnímu v(loučení 2!
 
'$1 D34hoov/ s(st<m 2! '$2 ;amstnanost 2! '$! Oatení &oti 4huob a so4i)lnímu v(loučení 28 '$8 %oo&a &oin s tmi28 ?$Kvalitní z&avotni4tví ostun< v>em 2' ?$1 S(st<m Ch&a z&avotní <če 2' ?$2 Dostunost l<.as.< <če 2' ?$! e>ení olat.3 ve z&avotni4tví 2? ?$8 ;&avotní oi>Eovn( a z&avotni4.) zaízení 2? ?$' Feen< nezis.ov< z&avotni4tví 2? ?$? %&even4e 2" ?$" %&)vní o4h&ana a vzl)v)ní z&avotni4./4h &a4ovní.3 2" ?$6 #n9o&movanost a4ient3 26 ?$@ :evize ozo&ov/4h o&*)n3 26 "$Kvalitní a ostun< vzl)ní, oo&a v( a v/z.umu, .ultu&( a so&tu 2@ "$1 Gesle, >.ol.( 2@ "$2 Kvalita vzl)v)ní 2@ "$! Dostunost vzl)v)ní !0 "$8 Fzl)v)ní a 9inanční ohono4ov)ní ea*o*i4./4h &a4ovní.3 !0 "$' Fa, v/z.um, inova4e !0 6$:ozvo .ultu&( a oo&a so&tu !2 6$1 Kultu&a !2 6$2 So&t !! @$Demo.&ati4./ &)vní st)t !8 @$1 %oo&a emo.&a4ie a z).laní4h lis./4h &)v !8 @$2 Kvalitní le*islativa !8 @$! Samos&)va a nez)vislost usti4e!8 @$8 H&estní &)vo a t&estní oliti.a !'
 
@$' 7Ie.u4e o .ont&olou a bo s li4hvou !' @$? Jivilní &)vo a nov/ občans./ z).oní. !? @$" :e.onst&u.4e st)tu a oatení &oti .o&u4i !? 10$ Kvalitní a t&ansa&entní veen) s&)va !6 11$ %osílení vnitní bezečnosti zem 80 11$1 %oli4ie Č: 80 11$2 Stabiliza4e bezečnostní4h sbo&3 80 11$! o s .o&u4í a o&*anizovan/m zločinem 81 12$ Ob&an(s4honost zem, a.tivní členství v 7U a &ohlubov)ní mezin)&oní solu&)4e 8! 12$1 Ob&ana8! 12$2 7v&os.) unie88 12$! ;ah&aniční oliti.a 88 #F$%&in4i( .oaliční solu&)4e 8? F$;)v&ečn) ustanovení'0 Čes.) st&ana so4i)ln emo.&ati4.), zastouen) eseou 5*&$ ohuslavem Sobot.ou +nutí ANO 2011, zastouen< eseou #n*$ An&eem abi>em a KesEans.) a emo.&ati4.) unie - Čes.oslovens.) st&ana liov), zastouen) eseou 5FD&$ %avlem lob&).em, %h$D$, 5%A uzaví&aí na z).la v/sle.3 voleb o %oslane4.< snmovn( %a&lamentu Čes.< &eubli.(, .te&< se us.utečnil( 2'$ - 2?$ ína 201!, tuto .oaliční smlouvu #$ %&eambule Na z).la man)tu o občan3 Čes.< &eubli.(, v()en<ho ve volb)4h o %oslane4.< snmovn( %a&lamentu Čes.< &eubli.( ve ne4h 2'$ a 2?$ ína 201!, se Čes.) st&ana so4i)ln emo.&ati4.), +nutí ANO 2011 a KesEans.) a emo.&ati4.) unie - Čes.oslovens.) st&ana liov) &ozhol( v(tvoit .oaliční vl)u$ Smluvní st&an( oveou Čes.ou &eubli.u na z).la so4i)ln a e.olo*i4.( o&ientovan<ho t&ního hoso)ství . &ose&it a buou usilovat o u&ení so4i)lní sou&nosti v zemi$ Smluvní st&an( buou &osazovat e.onomi4./ &o*&am &o Čes.ou &eubli.u, .te&/ e zaloen na ooe oni.)ní, 9un*uí4í a t&ansa&entní st)tní s&)v, e9e.tivním t&hu &)4e, louhoob u&iteln<m enziním s(st<mu, so4i)lním smí&u ve solečnosti a investi4í4h o vzl)ní, v( a v/z.umu$

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->