Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fisa de Evaluare Tehnician Echipamente de Calcul Met INPDCM Modificat

Fisa de Evaluare Tehnician Echipamente de Calcul Met INPDCM Modificat

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Fisa de Evaluare Tehnician Echipamente de Calcul Met INPDCM Modificat
Fisa de Evaluare Tehnician Echipamente de Calcul Met INPDCM Modificat

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Irina-Elena Vatavu Constantinescu on Dec 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

 
Exemplu de aplicare a metodei de evaluare a riscurilor de accidentare
şi îmbolnăvire profesională INPDCM– 
 fi
 
 a de evaluare a riscurilor pentru locul de
muncă
TEHNICIAN ECHIPAMENTE CALCUL Fi
 a de evaluare reprezintă un exemplu, cele 4 componente ale sistemului de muncă nu sunt exaustive.
Procesul de muncăconstă î 
nasigurarea
funcţ
ion
ăriiş
i comenziicalculatoarelor
ş
i a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea
ş
iprelucrarea datelor.Mijloacele de produc
ţ
ieutilizate pentru
activităţile ce se regasesc în procesul de muncă sunt:
-
Calculator (display, unitate central
ă
, tastatur
ă
, mouse);
-
Imprimant
ă
;
-
Trusă scule de mână.Sarcina de muncă
-Manipulareasupor
ţ
ilormagnetici
ş
i asigurareaimprim
ării
situa
ţ
iilorde ie
ş
ireîn condi
ţ
iilede calitate;
-
Asigurarea func
ţionării calculatoarelor
;
-
Gestionarearesurselorde calcul pentrusatisfacereacerin
ţ
elorutilizatorilor;
-
Asigurarea securităţ
ii datelor
ş
i echipamentelor;
-
Asisten
ţ
a utilizatorilor;
-
Aplicareaprevederilorlegale referitoare la s
ă
n
ă
tate
a şi s
ecuritatea înmunc
ă
.
Mediul de muncă:Procesul de muncă se defăşoară în
biroul din
incinta unităţii, prevăzut cu sistem de aer condiţ
ionat.
 
F
IŞĂ DE EVALUARE A RISCURILOR PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
-TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALC
UL ŞI REŢELE
Unitatea:
FIŞ DE EVALUARE A
LOCULUI
DE MUNCTEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL ŞI REŢELE
Durata expunerii:8 h / schimbAtelier:Echipa de evaluare :
……………………..
COMPONENTASISTEMULUI DEMUN
FACTORI DERISC
IDENTIFICAŢI
FORMA
CONCRETĂ DE
MANIFESTAREFACTORIDE RISCDESCRIERE, PARAMETRICONSECI
NŢĂMAXIMĂ
PREVIZIB
ILĂ
CLASADEGRAVITATECLASA DEPROBABILITATENIVELDERISCEXECUTANT
Acţiuni greşite
Executare
defectuoasă deoperaţii
Personalul de
 întreţinere şi reparaţ
i
i nu verifică
existen
ţ
a dispozitivelor/carcaselorde protec
ţ
ie
ş
iautorizeaz
ă punerea în funcţ
iune a echipamentuluirespectiv f 
ără
montareaacestora.DECES713Cur
ăţ
area sau ungerea echipamentelor în timpulfunc
ţ
ion
ă
rii acestora.DECES713
Utilizare echipamente tehnice defecte sau fără
mijloacele de protec
ţie prevăzute din fabricaţ
ieDECES713
Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului decalcul (tastatură, scaun, monitor) fără respectarea
regulilor ergonomice.ITM 3-45zile211Efectuarea de
operaţii neprevăzute
prin sarcina de
muncăIntervenţii neautorizate la reţeaua de alimentare cu
curent electric.DECES713
Deplasări, staţionări în zone periculoase.
DECES713
Cădere la acelaşi nivel p
rin dezechilibrare, împiedicare,
alunecare (pe scări, trepte, prelungitoare electrice).
ITM 3
 – 
45zile232OmisiuniOmiterea unor
operaţiiNeverificarea mijloacelor şi instalaţiilor de protecţie
 împotriva pericolului de electrocutare.DECES713SARCINADE
MUNCĂ
Sarcina sub/ supradimensiona
tă în raport cu
capacitateaexecutantului
Solicitare fizicăPoziţii de lucru forţate sau vicioase.
ITM 3
 – 
45zile242
Solicitare psihicăOperaţii repetitive.
Neglijabil111MIJLOACEDE
PRODUCŢI
EFactori de riscmecanic
Mişcări periculoaseDeplasări ale mijloacelor de transport etc.
DECES713
Suprafeţe sau
contururipericuloase
Contururi înţepătoare, tăioase.
ITM 3
 – 
45zile232Factori de riscelectricCurent electricElectrocutare prin atingere direct
ă
DECES713
Electrocutare prin atingere indirectă (deteriorareaccidentală a cablurilor sau instalaţ
iilor electrice)DECES713

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->