Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Práticas e custos de produção de implantação de bosques de tecas (Tectona grandis) em pastagens de Roraima

Práticas e custos de produção de implantação de bosques de tecas (Tectona grandis) em pastagens de Roraima

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Implantação de bosques de teca
Implantação de bosques de teca

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Newton de Lucena Costa on Dec 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/13/2014

 
Afeukjagmf 2< ]êakjaf
JQQK >7>8->::Mlzlehrf, 8>77Hfg _jstg, XX 
 
^rçtjags l austfs ml prfmuàáf ml jepdgktgàáf ml hfsquls ml tlags (
]latfkg `rgkmjs
) le pgstg`lks ml Xfrgjeg 
ºGegury Hurdgegquj Hlkmgbgk¸Egraldf Orgkajg Graf-_lrml
1
Klwtfk Dualkg mg Afstg
=
f!lrtf "gktgs ml Elmljrfs
#
gegygkg Elkl$ls Hrg%g
Jktrfmuàáf
&rgmjajfkgdelktl gs 'gstg%lks kg  Geg$(kjg )frge je'dgktgmgs rltjrgkmf-sl* qugsl sle'rl g tftgdjmgmls mgs +r,frls* f qul rlsudtfu le 'gjsg%lks afe efkfaudtj,f ml ls'ajls )frrg%ljrgs._+rjgs gdtlrkgtj,gs 'grg g mj,lrsj)jag/>f mlssls sjstlegs t7e sjmf 'rf'fstgs* tgjs afef8 jktl%rg/>f dg,furg-'lau+rjg fs sjstlegs g%rjsjd,j'gstfrjs l fs sjstlegs sjd,j'gstfrjs Hlkmgbgk lt gd. <??0_jkbfdjs lt gd* <??2:dj,ljrg* lt gd. <???9*:s sjstlegs sjd,j'gstfrjs* s>f g jktl%rg/>f jktlkajfkgd le ueg elseg +rlg ml 'gstg%le 'grg arjg/>f ml !f,jkfs fu f,jkfs l +r,frls :dj,ljrg* lt gd. <??19.3lkmf f'/>f 'grg 'laugrjstgs qul k>f qulrle* fu qul k>f tlkbge jk)rglstruturg g sug mjs'fsj/>f 'grg 'rfmu/>f ml %r>fs* fu* gjkmg* k>f 'fssule afkblajelktf 'grg trg!gdbgr kg 'rfmu/>f ml %r>fs._grjgs ,gktg%lks 'fmle sl ajtgmgs kg utjdj$g/>f mlssls sjstlegs* tgjs afef Agstrf lt gd. <??0 "jgs-Ojdbf 4 Olrrljrg <??2 :dj,ljrg* lt gd. <??198 - Eldbfrg mf !le-lstgr gkjegd - Eldbfrg mg )lrtjdjmgml sfdf kg )gj5g egjs utjdj$gmg mg 'ldgs )frrg%ljrgs ml,jmf rlajadg%le ml kutrjlktls ml agegmgs egjs 'rf)ukmgs* gs qugjs gs rg;$ls mgs +r,frls afksl%ule gdagk/gr - lmu/>f mg lrfs>f - "j,lrsj)jag/>f mgs rlaljtgs )jkgkaljrgs - _gdfrj$g/>f mg 'rf'rjlmgml. G 'grtjr mf afktl5tf* lssl trg!gdbf tl,l f f!6ltj,f ml mlsarl,lr gs 'r+tjags ml audtj,f ml +r,frls l fs ;kmjals takjafs 'grg g je'dgktg/>f l afkmu/>f kfs tr7s 'rjeljrfs gkfs ml ue sjstleg sjd,j'gstfrjd 'fr eljf mg utjdj$g/>f ml !fsquls ml +r,frls ml tlag
]latfkg `rgkmjs
9 le 'gstg%lks kg rl%j>f ml )dfrlstg ml trgksj/>f ml frgjeg.
7
Lk`. `r!kfef. ".Qa. #ls$%jsgmfr, Lehrg&g Xfrgjeg. HX-7'(, )e >*, +. #. 7, Hfg _jstg, Xfrgjeg, Hrgsj - geg%r/ a&grr.lehrg&g.hr  
Lk`. `r!kfef. Mr. #ls$%jsgmfr, Lehrg&g Xfrgjeg. HX-7'(, )e >*, +. #. 7, Hfg _jstg, Xfrgjeg, Hrgsj - egralfa&grr.lehrg&g.hr  
Lk`. `r!kfef. ".Qa. #ls$%jsgmfr, Lehrg&g Xfrgjeg. HX-7'(, )e >*, +.#. 7, Hfg _jstg, Xfrgjeg, Hrgsj - kltfka&grr.lehrg&g.hr  
(
Lk`. `r!kfef. ".Qa. #ls$%jsgmfr, Lehrg&g Xfrgjeg. HX-7'(, )e >*, +. #. 7, Hfg _jstg, Xfrgjeg, Hrgsj rfhlrtfa&grr.lehrg&g.hr  
Lk`. `r!kfef. Mr. #ls$%jsgmfr, Lehrg&g Xfrgjeg. HX-7'(, )e >*, +. #. 7, Hfg _jstg, Xfrgjeg, Hrgsj = rgeg/gkga&grr.lehrg&g.hr  
 
^rçtjags l austfs ml prfmuàáf ml jepdgktgàáf ml hfsquls ml tlags (
]latfkg `rgkmjs
) le pgstg`lks ml Xfrgjeg
Agrgatlråstjags mg Çrlg ml ^dgktjf
: l5'lrjelktf )fj rlgdj$gmf kg Og$lkmg Ngrg;sf ml 'rf'rjlmgml ml gjeukmf Njkbljrf* afe affrmlkgmgs %lf%r+)jags <=#<.MLK l MM#.0ML:* dfagdj$gmg kf eukja;'jf ml Gdtf Gdl%rl le rl%j>f ml )dfrlstg ml trgksj/>f mf stgmf ml frgjeg.  Gs 'gstg%lks s>f ml
Hrga<jgrjg <%ejmjafg
* @Bujaujf mg Geg$(kjgJ afe alrag ml <? gkfs ml je'dgktg/>f Oftf 9.
Oftf 8Ngstg%le mf dfagd mf 'dgktjf mgs +r,frls.
: adjeg mg rl%j>f ml lstumf* 'ldg adgssj)jag/>f If''lk* G) afe tle'lrgturg e+5jeg ml 1< A* e;kjeg ml <1 A l 'rlaj'jtg/>f emjg gkugd ml .0?? ee.
Qjstleg Ggdjgmf
Ofrge je'dgktgmfs = !fsquls ml tlags afe ls'g/gelktf ml 151e* slkmf mfjs afe 2 )jdljrgs ml 2 'dgktgs tftgdj$gkmf =C 'dgktgs agmg ue Oj%urg 9. 5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
Oj%urg 8l'rlslktg/>f ml !fsquls ml tlag afe 2 )jdljrgs ml 2 'dgktgs =C 'dgktgs9.
 mfjs afe # )jdljrgs ml ? 'dgktgs l ue tftgd ml #? 'dgktgs agmg !fsqul Oj%urg <9.5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
5 5 5 5 5 5 5
 
Oj%urg <8l'rlslktg/>f ml !fsquls ml tlag afe # )jdljrgs ml ? 'dgktgs #? 'dgktgs9.
!ltfmfdf`jg ml Ggdjgà"ls
Ngrg lstl trg!gdbf )frge gafe'gkbgmfs f mlslk,fd,jelktf mgs +r,frls le gdturg l mjeltrf kg gdturg mf 'ljtf "GN9* *1e mf sfdf.Ngrg g lstjegtj,g mfs ;kmjals takjafs )frge afksjmlrgmfs g je'dgktg/>f ml < !fsquls 'fr blatgrl* 'lr)g$lkmf ue tftgd ml ?? +r,frlsbg.
#lgktgelktf mfs Austfs
Ngrg g rlgdj$g/>f mf dl,gktgelktf mfs austfs mg jktrfmu/>f mf sjstleg* fs austfs 'fr blatgrl )frge mj,jmjmfs le8g9 austf ml je'dgktg/>f kf 'rjeljrf gkf!9 austfs ml egkutlk/>f kfs gkfs mfjs l tr7s.
Xlsudtgmfs fhtjmfs!frtgdjmgml jkjajgd$
 g'lsgr mf 'dgktjf tgrmjf* rlgdj$gmf kf jk;ajf mf e7s ml g%fstf g efrtgdjmgml #*##ml 'dgktgs )fj afksjmlrgmg 'lqulkg* rlssgdtgkmf-sl qul f
8
 
^rçtjags l austfs ml prfmuàáf ml jepdgktgàáf ml hfsquls ml tlags (
]latfkg `rgkmjs
) le pgstg`lks ml Xfrgjeg
'rfmutfr jrrj%fu gs 'dgktgs kfs 'lr;fmfs ar;tjafs* f qul afktrj!uju 'grg f eldbfr 'l%gelktf.
%lslkfdjelktf mgs pdgktgs$
 gfs 12 elsls f!tl,l-sl emjg ml gdturg ml 2*C e l ml "GN ml 0 ae 
&g!ldg 9
.
&ghldg '$
 Emjgs ml mjeltrf* gdturg* efrtgdjmgml kf 'rjeljrf gkf l qul!rg ml 'dgktgs kfs gkfs su!slqulktls le !fsquls ml tlag kg rl%j>f ml )dfrlstg ml trgksj/>f ml frgjeg.
Hdfaf 7Hdfaf 8Hdfaf 1Hdfaf =EêmjgEfrtgdjmgml  prjeljrf gkf><7<8,0<Wulhrgmg>7>>,8<Gdturg 8>7>=,11,?<,01,:=,=Gdturg 8>770,:?,2:,70,20,:G! 8>7>=,=1,==,=1,?=,>G! 8>772,=0,72,:0,02,>
Austfs$
 ml je'dgktg/>f l egkutlk/>f lst>f lstjegmfs kgs &g!ldgs < l 1."gkfs agusgmfs 'ldfs gkjegjs8 _lrj)jafu-sl qul le agmg ue mfs !fsqul bfu,l 'fuafs mgkfs agusgmfs 'ldfs gkjegjs l qul fafrrlrge le ueg 'dgktg 'fr !fsqul 
Oftf <
9
Oftf <8"ltgdbl mf mgkf agusgmfs le 'dgktg ml tlag.
%lsarjàáf mgs ^rçtjags
 Gs 'rgtjags g!gj5f mlsarjtgs s>f gs rlafelkmg/Fls rl)lrlktls 'grg fs sjstlegs g,gdjgmfs. Gd%uegs mlssgs 'fmle slr gmg'tgmgs ml gafrmf afe g klalssjmgml mf 'rfmutfr fu g arjtrjf mf takjaf rls'fks+,ld.-
freáf mg eumgs$
 Nfmle slr gmqujrjmgs le lstgags l afdfagmgs* ue e7s gktls mf 'dgktjf* le sgafs 'grg eldbfrgr f 'l%gelktf qugkmf )frle dl,gmgs gf age'f. Og$lr 'ldf elkfs ? g egjs ml eumgs<-
%lsslag`le mg pgstg`le$
rlgdj$gr mugs slegkgs gktls mf 'dgktjf afe g 'ud,lrj$g/>f ml blr!jajmg %dj)fsgtf* kg mfsg%le ml #dbg Oftf 19
Oftf 18"ltgdbl mg 'gstg%le mlsslagmg le +rlg tftgd.
1-
Agdg`le$
 rlgdj$gr ueg slegkg gktls mf 'dgktjf* su'lr)jajgdelktl* afe mfsg%le ml ??? ^% ml agda+rjf mfdfe;tjaf 'fr blatgrl=-
Afkstruàáf mgs alrags ml prftlàáf$
je'dgktgr gktls mf 'dgktjf* f!6ltj,gkmf-sl k>f mlj5gr fs gkjegjs lktrgrle kg +rlg ml 'dgktjf Oftf =9. "l,l-sl mlj5gr 'ldf elkfs  eltrf ml mjstkajg lktrl gs alrags l gs 'rjeljrgs )jdljrgs mgs 'dgktgs
Oftf =8Alrag 'rftl%lkmf gs +r,frls mfs gkjegjs.
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->