Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Zen Story of Gensha's Realization

Zen Story of Gensha's Realization

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Povestea zen a iluminarii maestrului Gensha
Zen Story of Gensha's Realization
"De unde vine durerea ? "/ "Where does the pain come from? /
D'où la douleur vient-elle?
redata si interpretata eronat in lb. romana sub titlul: "Iluzia care doare", de catre cei care nu au inteles nimic din experienta prin care maestrul Gensha a ajuns la faza instabila de satori (ken sho)
de Mirahorian
http://www.danmirahorian.ro/
Copyright © 2013 All Rights Reserved
Povestea zen a iluminarii maestrului Gensha
Zen Story of Gensha's Realization
"De unde vine durerea ? "/ "Where does the pain come from? /
D'où la douleur vient-elle?
redata si interpretata eronat in lb. romana sub titlul: "Iluzia care doare", de catre cei care nu au inteles nimic din experienta prin care maestrul Gensha a ajuns la faza instabila de satori (ken sho)
de Mirahorian
http://www.danmirahorian.ro/
Copyright © 2013 All Rights Reserved

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: http://www.psi-sciences.com/YS/AWAKENING.html on Dec 14, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/20/2014

 
 
Pbvfstfa zfe a lnuclearll cafstrunul Hfesma _fe [tbry bi Hfesma's Tfanlzatlbe
 
Jf uejf vlef jurfrfa 2 / Xmfrf jbfs tmf pale kbcf irbc2 /
J bü na jbunfur vlfet
-fnnf2
rfjata sl letfrprftata frbeat le nd. rbcaea sud tltnun? "Lnuzla karf jbarf", jf katrf kfl karf eu au letfnfs elclk jle fxpfrlfeta prle karf cafstrun Hfesma a aoues na iaza lestadlna jf satbrl (gfe smb)
jf Clrambrlae
Kbpyrlhmt © 401; Ann Tlhmts Tfsfrvfj
 
PBYF[ZLTF _FE
"...Cafstrun Hfesma WEbta 4S praktlka Kanfa zl Œl ebaptf7 fn s
-
a jfkls åetr 
-
b zl sċ cfarhċ sċ vajċ ue ant cafstru, pfetru a sf pfrifkūlbea cal cunt åe praktlka sa. ŕl
-
a prfhċtlt jfsaha Œl a pbrelt na jruc.
 
 Åe cbcfetun åe karf pċrċsfa cuetfnf, s
-a
nbvlt ku plklbrun jf b platrċ7 a åekfput sċ säehfrfzf aduejfet jar eu a slcūlt elklb jurfrf7 atuekl, åetr 
-
ue cbj efaŒtfptat, a avut b rfanlzarf iunhfrċtbarf? «Akfst kbrp eu fxlstċ·, a strlhat fn. «Atuekl jf uejf vlef akfastċ jurfrf2· Adla a iċkut akfastċ rfinfkūlf Œl a bdūleut satbrl ("gfe smb" fstf iaza prfnlcleara lestadlna jf satbrl ) Œl s
-
a åetbrs lcfjlat na cafstrun sċu
[fppb.WEbta ;S" WEbta 1SW4S
 
"...Hfesma pursufs tmf trutm jay aej elhmt. Bef jay, le brjfr tb fxpnbrf wljfny tmf surrbuejleh jlstrlkts, mf nfavfs tmf cbuetale, karryleh a WtravfnlehS dah. Dut as mf jbfs sb, mf studs mls tbf be a stbef. Dnffjleh aej wltmbut pale, WCastfr HfesmaS ann at bekf sfrlbusny rfinfkts as ibnnbws? "Zmls dbjy ls ebt rfan fxlstfekf", aej aitfr a cbcfet? "Xmfrf jbfs tmf pale kb
cf irbc2" Mf tmfrfupbe rftures tb [fppŃ.W
 AEF]A 1S
"... Hfesma sf kbesakra obur ft eult à na pratlquf jf zazfe. Ve obur, fe vuf j'apprbibejlr sa kbeealssaekf ju dbujjmlscf, ln jìklja j'annfr kbesuntfr j'autrfs caåtrfs. Ln prìpara sbe sak jf vbyahf ft sf cl
t fe rbutf. Anbrs qu'ln qulttalt na
cbetahef, sbe brtfln mfurta uef plfrrf ft sf clt à salhefr adbejaccfet. Hfesma ef rfssfetlt pas uef jbunfur, kf qul n'leklta à rìinìkmlr prbibejìcfet? "Kf kbrps e'fxlstf pas" ft puls "j'bü na jbunfur vlfet
-fnnf2 [ur qubl ln s'fe rftburea
lccìjlatfcfet auprís jf [fppb" WAEF]A 1S
 
Ebtf / Ebtfs 
1. Jle kartfa nul Flmfl Jbhfe (1400-146;) ku <6 jf iasklkunf/kapltbnf rfifrltbarf na praktlka dujjmlsta sl lnuclearf euclta [mbdbhfezb (Kbcbara bkmlunul ajfvaratfl Jmarca / Zrfasury bi tmf Fyf bi tmf Zruf Jmarca), kapltbnun : ? Lgga eb cybou/B pfrna stranukltbarf / Bef Drlhmt Pfarn/ Vef pfrnf drlnnaetf
4 Hfesma [mldl (km. Msþae
-sma [mlm-pfl, =;6-
<0=). Hraej caåtrf ju kmae, ibejatfur jf n'ìkbnf mbhfe, n'uef jfs "kleq calsbes
-
sfpt ìkbn
fs", qul kbeeut uef
ìpbquf inbrlssaetf cals s'ìtflhelt au dbut jf na klequlícf hìeìratlbe.W pbvfstfa
nul Hfesma le AEF]A 4S
;. [fppb Hlsbe (km. Msþfm
-ifeh L-tsue, =44-
<0=). Hraej caåtrf ju kmae jf n'ìpbquf jfs Zaeh.
 
KBCFEZATLVN NVL CLTAMBTLAE
 
"Jf uej
f vlef jurfrfa 2 "/"Xmfrf jbfs tmf pale kbcf irbc2 / J'bü na jbunfur
vlfet-fnnf2 Kfl karf jfzleibrcfaza au letltunat akfst artlkbn "Lnuzla karf jbarf", illejka eu au letfnfs elclk jle fxpfrlfeta prle karf cafstrun Hfesma a aoues na iaza lestadlna jf satbrl (gfe smb). Le praktlka kurfeta a aefstfzlfl prle traesa, jurfrfa vlef jle kbefktarfa ku pfrlifrla (cletf-kbrp), lar aefstfzla sf bdtlef prle sfpararfa jf pfrlifrlf a atfetlfl. Ajlka, eu fstf vbrda jf lnuzlf, kaej saehfnf ltl kurhf aduejfet prletr-b raea, lar kbrpun sl cletfa ltl atrah atfetla, prle sfceanun euclt jurfrf, sa iakl kffa kf fstf efkfsar. Le akfasta pbvfstlrf zfe suet rfnatatf jbua iazf jlstlektf anf fxpfrlfetfl cafstrunul Hfesma, karf jfvle vlzldlnf, jbar jaka sf kbrfktfaza frbarfa ka klefva karf praktlka zl sl ebaptf traesa clstlka, pbatf sa cal slcta b carf jurfrf ( jf na ue aeuclt elvfn an traesfl, tbtun fstf aefstfzlat, illejka suetfc sfparatl jf pfrlifrlf-lemldltlf sl suetfc ueltl ku kfetrun atfetlfl -fxkltatlf). Jftasarfa sfezbrlana jf pfrlifrlf (pratyamara) lesbtfstf brlkf adsbdtlf kbekfetratlva, cfjltatlva sl traesa( sf ailrca ka Dujjma rfusfa sa sf kbekfetrfzf atat jf prbiuej lekat eu fra jfraeoat jf marcanala trfkfrll uefl karavaef nueha jf ue glnbcftru karf-n ucpnfa jf prai) sl brlkf sbce prbiuej ( brlkf kbpln jbarcf iara sa ilf jfraeoat, le tlcp kf aiara naeha fn fstf b eueta, lar nucfa kmlulf sl jaesfaza ). K fl karf va spue ka suet jfraeoatl jf natratun kalelnbr, jf cfrsun vfklelnbr eu sf aina le sbce prbiuej .
Kfnf jbua iazf jlstlektf jle ailrcatla cafstrunul Hfesma?
1.
Iaza fnldfrarll jle cletf
 ( prle rfanlzarfa rfkbefktarll na kfetru) fstf lesbtlta jf
jfkbefktarfa jf pfrlifrlf ( kbrp aefstfzlat)? «Akfst kbrp eu fxlstċ·7 akfst nukru
eu lejlka iaptun ka malea ebastra fstf b lnuzlf kuc krfj uell . Iaptun ka le akfn cbcfet cafstrun Hfesma fra prfzfet , jfsl fra le aiara cletll , ef lejlka siarsltun ljfetlilkarll prfzfetfl kbestlfetf ku pfrlifrla. Atuekl kaej tralc ljfetlilkatl ku cletfa, le kacfra pfrlifrlka jf na sudsbn eu vfjfc rfanltatfa, kl b rfkbestruktlf a rfanltatll rfanlzata pf fkraeun cfetan jf katrf ucdrf (lcpunsurl hfefratf jf trajuktbrll sfezbrlanl, prbkfsatf nbhlk sl aeanbhlk jf prbhracfnf lcpnaetatf le kursuun kbejltlbearll/ jrfsarll). Kat tlcp ef ainac prlzbelfrl le pfstfra letuefkbasa jf na sudsbn (cletfa), kffa kf kbesljfrac a il rfanltatf fstf rfprfzfetat jbar jf ilncun ankatult jle ucdrfnf(lcpunsurlnf) prblfktatf pf fkraeun cfetan sl suetfc sfparatl jf ebl leslef, jf illetfnf karf ef suet jrahl sl jf rfanltatf . Ku antf kuvletf jaka eu prlvlc jfkat ucdrfnf rfanltatll (haejurl, kuvletf, ilncun prblfktat pf fkraeun cfetan jf lcpunsurlnf sfezbrlanf, jf slsltfcfnf jf prbkfsarf nbhlka sl aeanbhlka) suetfc brdl , lhebraetl sl efputleklbsl ( eu avfc akkfs na kuebastfrfa sl na aktluefa jlrfkta). Ya rfkbcaej sa aprbiuejatl akfasta cfjltatlf kltlej artlkbnun ? B rfanltatf sfparata/ A [fparatf Tfanlty (artlkbn jfsprf kaptlvltatfa le rfanltatfa vlrtuana a cletll) W1S 4. Iaza rfletbarkfrll le cletf sl jf pfrkfpfrf lestaetaeff a jurfrll ailsatf pf
fkraeun cfetan? «Atuekl jf uejf vlef akfastċ jurfrf2·
 
** Dujjma, dujjmlsc, dujjmlst Œl eu dujlsc , dujlst, kuc krfj kfl karf eu tle
kbet ka akfstl jbl tfrcfel prbvle jle dujjma (trfzltun) sl eu jle duja (XK, tbanfta).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->