Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poglavlje 2 - DO-WHILE Komanda

Poglavlje 2 - DO-WHILE Komanda

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by godfather_79

More info:

Published by: godfather_79 on Dec 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
DO-WHILE naredba
Ako uslov WHILE petlje nije ispunjen na početku, pre prve iteracije, nijedna iteracija se neće izvršiti i petlja će da se prekine. Razlog je taj što se uslov proverava na početku svake iteracije, pre nego što se izvrši ijedna koanda. !e"uti, u neki situacijaa je potre#no o#ez#editi da se uvek izvrši akar jedna iteracija petlje. $ačin na koji se to posti%e je korišćenje &'(WHILE petlje)
do
komanda_p;
 while
 (...uslov...);
&'(WHILE petlja ia skoro istu sintaksu kao WHILE petlja. '#e petlje se izvršavaju sve dok uslov *logički izraz u zagradi+ va%i. Razlika ize"u ove dve petlje je u toe što se u &'(WHILE  petlji
uslov proverava na kraju iteracije
, a ne na početku. Eekat je taj da će se uvek izvršiti akar jedna iteracija čak iako uslov ne va%i. -ada se petlja pokrene, redosled izvršavanja koandi i  provere uslova je sledeći)'/E0A- E0L1E2. I0ERA3I1A
izvršava se koanda4p
roverava se uslov *uslov va%i+5. I0ERA3I1A
izvršava se koanda4p
roverava se uslov *uslov va%i+6. I0ERA3I1A
izvršava se koanda4p
roverava se uslov *uslov va%i+...'7LE&$1A I0ERA3I1A
izvršava se koanda4p
roverava se uslov *uslov $E va%i ( petlja se prekida+-RA1 E0L1E-ao i kod ostali8 petlji, ako je potre#no ciklično ponavljanje više nared#i, oraju se uokviriti u  #lok nared#i uz pooć vitičasti8 zagrada)
do
{komanda_p_1;komanda_p_2;...komanda_p_n;}
 while
 (...uslov...);
 Primer 1
 Napraviti klasu
 SiguranIspis
 koja ima:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->