Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Nevada Prisoners' Newsletter 14 (2013)

Nevada Prisoners' Newsletter 14 (2013)

Ratings: (0)|Views: 95 |Likes:
Published by Prison Watch
Irregular newsletter for and by prisoners confined in Nevada's prisons, platform for information and stories.
Irregular newsletter for and by prisoners confined in Nevada's prisons, platform for information and stories.

More info:

Published by: Prison Watch on Dec 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/27/2013

 
 8
F`vhlh Rrnsaf`rs„
F`wsm`tt`r
# 8< (FRF Tam. 9, Fr <, 5285-puem. 5289
”Jfawm`lc` ns paw`r‟ 
 Nf h warml ad ufnv`rshm l`i`nt, t`mmnfc tg` trutg ns h r`vamutnafhry hit (C`arc` Arw`mm)

Rrnfinpm`s r`-`xhonf`l
\gns ca`s aut ta hmm tg` sm``pwhmj`rs…
 S` hr` af tg` rncgt trhij. G`r` ht @.Y.R. ght`rs try ta shy tght tgnfcs hr` stnmm tg` sho` hs tg`y w`r` twa y`hrs hca, eut twa y`hrs hca w` stnmm ghl i`rthnf pncs kuopnfc `v`ry prnsaf`r tg`y iauml. S` stnmm ghl prnsaf`rs e`nfc sthnf`l af h lhnmy ehsns. \wa
y`hrs hca, w` lnlf„t ghv` h f`wsm`tt`r ar
hfy r`hm autsnl` suppart (faw w` ghv` eatg hfl
nt„s afmy c`ttnfc e`tt`r).
 
\wa y`hrs hca w` lnlf„t ghv` h eufig ad
onmnthft hfhrignsts l`lnihtnfc tg`nr tno` hfl `f`rcy ta upmndtnfc F`vhlh prnsaf`rs hfl ernfcnfc r`hm samutnafs ta tg` praem`os w` hmm dhi`. Fa snr.
\wa y`hrs hca w` lnlf„t ghv` f`hr hs ouig
passnenmnty hfl crawtg thjnfc pmhi`.
Eut… dar hmm ad tg` st`ps w`„v` thj`f tawhrls
ighfcnfc tg` wgam` lyfhonis ad tgns syst`o, w` stnmm ghv` qunt` h d`w m`hps m`dt uftnm w` ohj` nt
ta tg` dnfnsg mnf`…
 
Yao`tgnfc N s`` hraufl g`r` tght„s w`ncgnfc us
lawf hr` tg` ohfy onsiafi`ptnafs af wght
”samnl‟ o`hfs.
 Oast ad us nf g`r` hr` cunl`l ey sao` jnfl ad prnfinpm`s, oarhms, `ti. Fat `v`ryaf` sghr`s tg` sho` prnfinpm`s. Yao` p`apm` gaml prnfinpm`s ehs`l af rhinso, wgnm` sao` ad us hr` cunl`l ey tg` vhmu`s ad H.U.H. (hftn-rhinst hitnaf).
Yao` ad yau mhe`m hmm ”lrap
-
auts‟ hs e`nfc ”fa
-
caal‟, wgnm` sao` ad us hppmhul tgas` wga
lrap-aut drao tg` chfc/l`htg sthtus h encc`r r`puthtnaf, ar `v`f h phram` hppravhm. \g` cu`rnmmh af tg` atg`r ghfl ns oatnvht`l ey iamm`itnv` chnf: hmm tght wgnig ernfcs pasntnv` ighfc`, fat afmy dar gnos`md, eut dar hmm ad gns d`mmaw prnsaf`rs hs w`mm (tgnfj; ap`f yhrl, hii`ss ta r`hm mnt`rhtur` hfl hf `fl ta pnc eruthmnty). \g` iafvnit wnmm ht tno`s iaopraons` gns s`md ar gns prnfinpm`s dar tg` p`apm` hraufl gno, wgnm` tg` cu`rnmmh wnmm nsamht` gnos`md iaopm`t`my drao tg` p`apm` hraufl gno sgauml tg` iafluit ad tg`s` p`apm` iafdmnit wntg gns prnfinpm`s.  H iafvnit wnmm pursu` prnsaf`r af prnsaf`r
vnam`fi`, e`mn`vnfc nt ns dar tg` caal ad ”h ihus`,‟ wg`r`hs tg` cu`rnmmh jfaws tght suig vnam`fi` ns l`trno`fthm ta af`„s ihus` hfl
sgauml warj af ufndynfc d`mmaw prnsaf`rs sa hs ta eunml h dari` strafc `faucg ta thj` lawf tg`nr appr`ssar.  Hmm-nf-hmm, tg` iafvnit ns hf umtrh-nflnvnluhmnst hfl appartufnst, wgnm` tg` cu`rnmmh ns h s`mdm`ss
sainhmnst…
Faw thj` tg` tno` ta r`-`xhonf` yaur prnfinpm`s hfl yaurs`md, wgnig ad tg`s` twa iumtur`s ns nt yau e`mafc ta1 \
g` wnfls ighfc` wntg tg` s`hsaf. S`„v` e``f
`flurnfc h iaml niy wnft`r dar sao` tno` faw,
eut tg`r`„s h whro er``z` af tg` garnzaf ad tgns
f`w y`hr. U`hm ighfc`s hr` iaonfc, hmafc wntg tg` tno` wg`f tg` f`chtnvnty ad tg` iafvnit iumtur` wnmm fa mafc`r e`
hii`pt`l hs ”samnl.‟
 
Ya dar tgas` ad yau wga„v` qu`stnaf`l wght r`hm
r`hmmy ns, N gap` tgns qunij pn`i` ghs pravnl`l yau wntg h e`tt`r ufl`rsthflnfc.
\a hmm tg` iafvnits up nf hc` wga laf„t whft ta
m`t ca ad tg` aml whys; yau jfaw drao trnhm hfl `rrar w
ght la`sf„t warj. Laf„t pusg yaur
yaufcst`rs nfta tg` sho` trhps yau d`mm nf. Nd yau `v`r ghl hfy mav` dar yaur p`apm`, tg`f sgaw tg`o tg` why ta h e`tt`r mnd`.
\a hmm ad tg` iaorhl`s N ihf„t fho` (g`r` hfl
tgas` s`ft aut ad stht`), ta hmm ad tg` r`vamutnafhrn`s af tg` rns` (Y.H.O.H.@.M. w` s`` yau!) hfl ta hmm ad oy hfhrignst cu`rnmmhs ncfntnfc tg` dnr` ad r`snsthfi` wntgnf us hmm.
Dnst ta g`hrt nf h whrrnar„s shmut`!
Igrnstapg`r Cafzhm`z
Srntt`f Hutuof 5285
 ’
 puemnsg`l nf 5289, e`ihus` tg` hrtnim` whs f`v`r r`i`nv`l tg` dnrst tno` nt whs s`ft!
Drao tg` `lntars 
; \g`
F`vhlh Rrnsaf`rs¼ F`wsm`tt`r 
 (
FRF 
) ns h daruo dar hfl ey F`vhlh prnsaf`rs, ohl` ey vamuft``rs autsnl` hfl nfsnl` F`vhlh¼s prnsafs sa tght p`apm` nfsnl` hr` oar` nfdaro`l heaut prnsafs, rncgts, heaut f`w nl`hs hfl nfntnhtnv`s. Ia-`lnt`l ey Iayat` hfl Oaufthnf Emu`enrl  Hmm vn`ws `xpr`ss`l hr` tgas` ad tg` hutgars.
Dar suesirnptnafs 
 w` ihf e` r`hig`l ht; FRF, R.A. Eax 753, Chymarl, ON <>39<.
 
 5
F`vhlhprnsafwhtig.arc - \gns FRF wnmm e` puemnsg`l hmsa afmnf`;
www.sirnel.iao/Rrnsafwhtig
. Ruemnsg`l tgns tno` ey
Hsshth Rr`ss 
,
 tghfj yau ta aur lnstrneut`r
Yautg Ignihca [nf` Lnstra,
hdt`r tgns nssu` w` wnmm e` wntgaut Lnstra, sa e`hr wntg us, nt iauml e` tg` mhst nssu` dar h wgnm` hchnf.
 Ythops w`miao
, pmz s`fl tg`o ta aur pasteax, tghfj yau! Aur f`xt nssu` wnmm hpp`hr wg`f w` ghv` tno`, hrtnim`s hfl oaf`y!
Nf tgns nssu`; 
 . Heaut . Rrnfinpm`s U`-`xhonf`l (Igrnstapg`r) . Cho` \ncgt (Nj`oeh) . Imhssnihm Xuat` . Gufc`r dar Ighfc` (hfaf.) . M`tt`r ta; Or. Y`fhtar \nij Y`c`remao, Rr`s`ft`r ad YE823 (J`vnf) . \g` G`hrt Yp`hjs, Kust Mnst`f (Ohsghjh) . Hjnf Yp`hjs!
. Fa U`hm Hc`flh„s
 (Iayat`) . F`ws . Addni`r af addni`r vnam`fi` (hfaf.) . Sga Hr` S`1 (I.Emhst) . FRF
 Heaut 
; Hsshth . FRF ^`mmaw Rhc`s . Ra`try; L`dnhfi` (G`sgnoh) , Imhrnty (Jhsn) . Yoaj`-emawf (Iayat`)

Cho` tncgt
Ey Nj`oeh ^aufc p`apm`, ta sthrt, yau oust hijfawm`lc` tght dar `v`rytgnfc yau tgnfj yau jfaw, tg`r` ns
h cr`ht l`hm yau laf„t jfaw. \ght tg` dnrst
pursunt ad ohf ns ta hiqunr` jfawm`lc`. Eut uftnm yau ihf lnsi`rf tg` r`hm drao tg` dhj`, tru` jfawm`lc` hfl tg` wnslao ta wn`ml nt `dd`itnv`my wnmm hmwhys `sihp` yau. Dnrst, ufl`rsthfl yau oust r`-`luiht` yaurs`mv`s, o`fthmmy hfl oarhmmy. ^au f``l ta
jfaw tght ouig ad wght yau„v` e``f d`l nf tg`
cho` ns pansaf. Dar `xhopm`, `v`ry lhy w` hr` mn`l ta, `ntg`r ey nfs`iurntn`s, phnf ar l`i`nt: w` hr` taml tght mav` ns h w`hjf`ss, tght wao`f nf c`f`rhm hr` uftrustwartgy hfl iaffnvnfc. \g` wns` ohf jfaws aur cr`ht`st str`fctg ns aur ihphinty dar mav`, `ophtgy hfl ufl`rsthflnfc. @v`ry cr`ht o
hf ghs ghl ”mav`‟
ht tg` i`ft`r hfl sauri` ad gns str`fctg; mav` dar tg` p`apm`, dar mnd`, gns waohf. S` hr` mn`l ta, taml aur wartg nf tgns warml ns ehs`l af tg` oht`rnhm. S` whst` aur mnv`s ighsnfc oaf`y, tg` ihrs, tg` imatg`s, hfl wght`v`r tg`s` ihpnthmnst `mntnsts t`mm us w` f``l ta e` sao`ealy. S` hr` iaflntnaf`l ta hii`pt vnam`fi` hs h vnhem` o`hfs ad chnfnfc r`sp`it. Eut fat oaf`y far vnam`fi` ihf ohj` yau caal m`hl`rs ar o`f: tgns iao`s drao tg` suesthfi` ad yaur ighrhit`r hfl tg` why yau iafluit yaurs`md nf yaur l`hmnfcs; tr`htnfc p`apm` dhnrmy, wntg r`sp`it hfl iaurt`sy: iafluitnfc eusnf`ss dhnrmy wntgaut e`nfc cr``ly ar ufl`rghfl`l: hfl r`sartnfc ta vnam`fi` afmy hdt`r hmm atg`r o`hfs ad r`samutnaf ghv` dhnm`l
 ’
 `v`f tg`f, afmy wg`f tg` nssu` ns s`rnaus `faucg. M`ss`r ohtt`rs ihf e` ighmj`l up ta `luihtnaf. Ar nd tg` l`snr` l`ohfls, hv`fc`l ey oar` invnmnz`l o`hfs. \g` vumchrntn`s ad vnam`fi` sgauml afmy e` tam`rhem` wg`f yau ihf `xpmhnf ta yaur dhonmy, iaorhl`s hfl mav`l af`s tght yaur hitnafs w`r` kustndn`l, nft`mmnc`ft hfl o`hft ta hign`v` h wartgwgnm` aek`itnv` ehs`l af r`hsaf hfl r`hmnty. Nd yau oust ca ta yaur mav`l af`s hfl
shy yau„v` gurt sao`af`, put yaur iaorhl`s„
mnv`s nf k`aphrly e`ihus` yaur `ca whs eruns`l, yau d`mt smncgt`l ar sao` atg`r p`ttnf`ss ar nd yau mast yaur mnd` ar tg` mnd` ad h drn`fl, gaw daamnsg wauml tght e`1 \g` mhst tgnfc N whft ta tauig af g`r` ns tg`
irno`s w`„v` iaoontt`l nf tght pr`lhtary, irnonfhm l`htgstym` ohfy ad us w`r` nfta. N„o fat
shynfc iafd`ss ta sgnt: sao` tgnfcs ghv` fa sthtut` ad mnonthtnafs. Eut nt ns vnthm w` thj` p`rsafhm r`spafsnenmnty hfl hijfawm`lc` tg`
lhohc` w`„v` ihus`l ta aur iaooufntn`s, tg`
p`apm` wga mav` us hfl ta aur awf mnv`s. ^au oust ohj` h iafsinaus l`insnaf ta put hf `fl ta tght phnf. @xpas` tgns pr`lhtary l`htgstym` dar tg` mn` nt ns; fat h why aut, eut h why ta l`htg hfl dar aur `f`on`s ta `xius` tg`nr ehrehrnty
 ’
 tg` jnmm`r iaps, iarrupt iaurts `ti. S` oust r`l``o aurs`mv`s hfl warj ta
r`phnr tg` lhohc` w`„v` ihus`l.
 Yao` ad us
ohy d``m w` ihf„t ohj` up dar sao`
ad tg` onsthj`s w` ohl`. Eut, w` ihf hmm la tgnfcs hfl dnfl whys ta g`mp atg`r yaufc p`apm` ta hvanl tg` onsthj`s w` ohl`. Oast ad us m`hrf drao aur awf onsthj`s. \g` trnij ns ta
m`hrf drao atg`r p`apm`„s onsthj`s, sa w` laf„t
r`p`ht tg` sho` onsthj`s tg`y ohl`. Af` pmhf`t, af` dr``lao!
Ztgns whs hmsa puemnsg`l nf tg` YD Ehy Tn`w,  Hprnm 5>, 5289_
 
 9
Imhssnihm Xuat`
"\g` purpas` ad mnd` ns fat ta e` ghppy. Nt ns ta e` us`dum, ta e` gafarhem`, ta e` iaophssnafht`, ta ghv` nt ohj` sao` lndd`r`fi` tght
yau ghv` mnv`l hfl mnv`l w`mm.‟
 - Uhmpg Shmla @o`rsaf
Gufc`r dar ighfc`
Oy mav`, mncgt, gafaur hfl r`sp`it ta hmm ad yau wga pass`ss tg` l`snr` ta s`` (hfl ernfc heaut) rhlnihm hfl praluitnv` ighfc` ta yaur `fvnrafo`fts! \alhy ns Y`pt`oe`r >tg, 5285, tg` <8st y`hr hffnv`rshry ad tg` Httnih r`e`mmnaf, wg`r` ohfy o`f w`r` ourl`r`l dar lhrnfc ta rns` up hs af` hfl dncgt tg` appr`ssar. G`r` talhy nf tg` Ytht` ad F`vhlh, wntgnf tg` e`mmy ad tg` e`hst, N hfl atg`rs ad tg` sho` fhtur` hr` `fchcnfc nf h r`e`mmnaf ad aur awf (af` ihmm`l dar ey tg` iaorhl`s ad Y.H.O.H.@.M.) af tgns lhy. S` ghv` cnv`f aur appr`ssar h sohmm cmnops` ad wght r`hm prnsaf`r/cu`rrnmmh ufnty maajs mnj`.
\graucg vhrnaus hitnafs hirass tgns stht`„s
prnsaf syst`o, laf` hiiarlnfc ta tg` henmnty ad `hig hcnthtar, w` hr` sgawnfc aur appr`ssars tght wgnig tg`y d`hr oast; tght r`hm samnlhrnty ns passnem`. \g`y d`hr ufnty e`ihus` tg`y jfaw tght wg`f w` i`hs` tg` prnsaf`r af prnsaf`r vnam`fi`, tg` ighfi`s hr` caal tght tg` vnam`fi` wnmm e` turf`l hchnfst tg`o!  Ht tgns oao`ft, N snt g`r` tgr`` quhrt`rs ad tg` why tgraucg aur dhst. \gaucg oy staohig ns
crawmnfc iaftnfuausmy drao tg` lhy„s tgr``
sjnpp`l o`hms, oy g`hrt e`hts hrl`ftmy hfl nf syfi wntg tg` sw``t tuf` ad r`snsthfi`! (hfl r`snsthfi` nt ns!)
\graucg talhy„s hitnafs, w` hr` shynfc tght w` r`dus` ta dhmm dar tg` stht`„s ohfnpumhtnaf (tg`
nfstnchtnfc ad prnsaf`r af prnsaf`r vnam`fi`). S` sgaw tg`o tght wg`f aur onfls hfl g`hrts hr` dufitnafnfc nf hf hutafaoaus r`mhtnafsgnp (warjnfc tac`tg`r rhtg`r tghf appas`l ta `hig atg`r) aur wnmm-paw`r ihffat e` eraj`f. Aur r`dushm ta warj pracrho ar `fchc` nf hfytgnfc atg`r tghf samnlhrnty warj sgaws tght w` la fat hii`pt tg` m`cntnohiy ad tg` stht`, ar nts enhs`l mhws/rum`s! \alhy w` ghv` thj`f tg` f`xt st`p tawhrls trhfsi`fl`fi`. \gns whs tg` dnrst hitnaf ad nts jnfl nf F`vhlh, wg`r` p`apm` af `hig yhrl  kanf`l h iaooaf sthfl hchnfst tg` r`hm `f`oy. Aur iaophZ.._ ihmm`l dar h af` lhy samnlhrnty l`oafstrhtnaf, hfl N shmut` tg`o dar tg`nr nfntnhtnv`, hfl wgnm` ghs e``f wrntt`f tgns fncgt N urc` yau hmm ta fat m`t nt `fl g`r`! S` oust ihrry af tgns tarig ta tg` oarraw hfl tg` f`xt lhy hfl tg` lhy hdt`r tght. Ncfntnfc dnr`s `v`ry st`p ad tg` why nf tg` g`hZrt_ ad hmm aur d`mmaw prnsaf`rs! Dar tg` `fl ad ighas hfl tg` enrtg ad hfhrigy
”G` wntg tg` f`v`r `flnfc gufc`r‟
 Gufc`r dar ighfc`!
M`tt`r 
 
ta; Or. Y`fhtar \nij Y`c`remao
 
Rr`s`ft`r ad Y`fht` Enmm 823
N ho wrntnfc yau nf r`spafs` ta r`spafs`s ohl` ta tg` pr`ss ey @.J. OiLhfn`m (l`puty lnr`itar
ad FLAI), hs w`mm hs iaoo`fts ad ”dhits‟ yau
ohl` ta tg` sho` hrtnim` (ey Ohtt Saamerncgt hfl tg` Hssainht`l Rr`ss - gttp;//www.r`vn`wkaurfhm.iao/f`ws/f`vhlh-m`cnsmhtur`/f`vhlh-enmm-hnos-iure-samnthry-iafdnf`o`ft ). Dnrstmy tg` iaoo`fts ey Or OiLhfn`m iauml fat e` oar` onslnr`it`l ar emhthft mynfc ta tg` puemni nf r`chrls ad gausnfc nf Yamnthry Iafdnf`o`ft. Ht fa atg`r tno` ghv` oar` nfoht`s e``f nsamht`l ar maij`l lawf nf F`vhlh prnsafs nf av`r h guflr`l y`hrs (p`r rhtna ad nfihri`rht`l p`ri`fthc`s `v`f) tghf lurnfc tgns tno` wg`f OiLhfn`m ghs thj`f av`r. Nt ns tgraucg tgns ons-nfdarohtnaf hfl ons-lnr`itnaf tght @my Ytht` Rrnsaf ns iaopm`t`my maij`l lawf `xi`pt ¿ (ghmd) ad h warj`rs ufnt. Nt ns fat e`ihus` ad vnam`fi` tght tgns prnsaf ns p`rohf`ftmy af nsamht`l maijlawf, e`ihus` `v`f wntg afmy m`ss tghf 5< o`f hem` ta m`hv` tg`nr i`mms (hs wg`r` tg` r`st hr` af 5< gaur maijlawf) @YR iaftnfu`s ta e` tg` afmy prnsaf wntg h l`htg rht` ad ht m`hst af` ohf p`r y`hr ihus`l ey tg` nfhenmnty ta m`hv` tg`nr i`mms. \gns ns afmy h sohmm drhitnaf ad tg` hrcuo`ft tght ihf e` ohl` nf r`chrls ta tg` iaoo`fts ohl` nf tgns hrtnim`. Hfatg`r e`nfc
 ’
 s`cr`cht`l nfoht`s la fat ghv` `v`rytgnfc c`f`rhm papumhtnaf la`s. Y`` HU399. Nfoht`s hr` hmmaw`l h \T
 ’
 ar rhlna
 ’
 gaw`v`r tgns e`iao`s h cho` ad paw`r hfl heus` ta tg` add`fl`rs.
OiLhfn`m„s ¿ trutgs laf„t t`mm yau tght dar hfy
rum` nfdrhitnaf tg` \T ar rhlna ns thj`f hwhy dar 42 lhys oar` hfl sa af ca`s tg` cho`. Hfy nfdrhitnaf ns hfatg`r 42 lhys. Nfoht`s ihf ca y`hrs wntgaut hfy hppmnhfi`. \g` sho` cho` ns hppmn`l ta daal, eaajs, sgaw`rs.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->