Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
masalah kurikulum baru

masalah kurikulum baru

Ratings:
(0)
|Views: 2,480|Likes:
Published by senseysue

More info:

Published by: senseysue on Aug 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
Tajuk : Masalah dalam Pelaksanaan Kurikulum Baru
Oleh : Suhaiza binti Zainoldin @ Zainuddin
Pengenalan
Perkembangan kurikulum di Negara kita menunjukkan peningkatan yangsemakin baik saban tahun. Perubahan yang berlaku dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah membuka mata kita tentang pentingkan sistem pendidikan diselarikan dengan perkembangan dan kepesatan Negara. Ini bagi menjaminkeperluan tenaga kerja yang semakin meningkat dan pelbagai. Justeru kewujudan mata pelajaran baru terutama diperingkat sekolah telah memberi ruang kepada masyarakatamnya mempelajari lebih banyak kemahiran baru untuk diaplikasikan dalam sektor  pekerjaan. Perbezaan yang wujud antara keperluan sektor pekerjaan dengan penghasilantenaga kerja mahir diperingkat sekolah dan institusi pengajian Tinggi adalah tertakluk kepada kurikulum yang dibentul dan dilaksanakan di semua peringkat. Oleh itukurikulum ini perlu menepati kehendak yang digariskan oleh majikan supaya tidak  berlaku lambakan tenaga dalam bidang yang tidak diperlukan. Di sini kurikulum adalahasas kepada keperluan semasa yang sering berubah dan dilihat sebagai satu penentukepada kewujudan bidang pekerjaan baru di negara ini. Kurikulum baru yang diwujudkandi negara kita memerlukan penelitian yang mendalam agar perlaksanaannya dapatmemenuhi matlamat yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia seterusnyadapat melahirkan modal insan cemerlang. Walau bagaimanapun terdapat pelbagikekangan yang dihadapi baik di pihak penggubal mahupun pelaksana. Dalam konteks ini
 
masalah yang wujud merupakan satu kekangan yang nyata dan amat memerlukan perhatian semua pihak. Oleh kerana perlaksanaannya di peringkat permulaan, bolehdikatakan ianya merupakan satu ujikaji bagi melihat sejauhmana keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran baru ini terhadap bidang pekerjaan. Pastinya berlaku perbagai kelemahan dan kekurangan dalam perlaksanaanya di peringkat awal ini. Justeru penulisan ini akan melihat sejauhmana kelemahan yang berlaku dalam perlaksanaankurikulum baru di peringkat sekolah.
Kekurangan alat bantu mengajar
Alat bantu mengajar merupakan satu bahan yang menjadi penguat kepadasesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya mampu memperjalaskan konsep danmemudahkan ingatan para pelajar terhadap satu perkara yang disampaikan oleh guru.Alat bantu mengajar juga dapat menjadi medium perantara untuk menyampaikanmaklumat dengan lebih cepat dan tepat. Justeru kepentingan dalam penggunaan alat bantu mengajar tidak dapat dinafikan lagi. Namun masalah yang sering dihadapi apabilasesuatu kurikulum baru dilaksanakan adalah kurangnya alat bantu mengajar yang ingindigunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila satu kurikulum barudibentuk ianya hanya diperjelaskan dengan dokumen sukatan pelajaran dan juga huraiansukatan pelajaran. Proses pembinaan alat bantu mengajar biasanya akan dilakukan olehguru serta pihak yang berpengalaman tentang kurikulum yang dibentuk. Jadi ianya akanmengambil masa untuk guru mengenalpasti alat bantu mengajar yang perlu disediakan bagi membantu mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Alat bantu mengajar 
 
 boleh terdiri dari objek sebenar, model, gambarah, foto, tayangan slid dan juga video.Akibat yang ketara dalam kekurangan alat bantu mengajar ini adalah guru sukar untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran akibat alat yang tidak mencukupi. Guru juga terbatasdari segi kreativiti kerana alat yang terhad setiap kali proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Oleh itu sangat perlu untuk penggubal kurikulum memikirkan tentang alat bantu mengajar yang sepatutnya untuk setiap bab dalam kurikulum baru yang digubal.
Kekurangan kepakaran guru
Apabila satu kurikulum baru diperkenalkan maka tugas untuk menyampaikankurikulum ini akan dipikul oleh guru yang telah dilatih dalam bidang tersebut. Selain ituguru tersebut harus mempunyai ilmu pengetahuan yang menyeluruh tentang semua isikandungan yang terdapat dalam kurikulum yang ingin dilaksanakan ini. Persoalannya, berapa lama masa yang perlu diambil untuk melatih guru-guru agak benar-benar mahir dalam bidang kurikulum baru yang ingin dilaksanakan ini. Adakah guru-guru yang dilatihtelah mencapai tahap yang sepatutnya untuk mengajarkan kurikulum baru ini kepada para pelajar. Pada peringkat awal perlaksanaan sesebuah kurikulum maka dilihat semua tenaga pengajarnya adalah guru yang dikira amatur. Tiada yang boleh diiktiraf sebagai pakar  bedasarkan pengalaman mengajar mata pelajaran tersebut kerana semuanya baru. Olehitu apabila berlaku satu pertikaian maka tiada satu individu yang khusus untuk dijadikanrujukan kerana kurangnya pengalaman dan kepakaran terhadap kurikulum yang barudilaksanakan. Di peringkat sekolah terdapat gelaran guru pakar, guru cemerlang, jurulatihutama dan guru rujukan. Mereka merupaka individu yang diiktiraf kepakarannya dalam

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nor Azura Ahmad liked this
Rozlinda Ramlan liked this
Chenta Hati Paah liked this
Tintin Ntuh Yach Emont liked this
Vanza Yazid liked this
Ageng Yogi liked this
Ummie Kalsom liked this
Kerdid Simbolon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->