Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Dangerous Goods | Poems by Sean Hill

Dangerous Goods | Poems by Sean Hill

Ratings: (0)|Views: 1,421|Likes:
Published by Milkweed Editions
From the poet whose stunning debut was praised as”transcendent" (Kevin Young) and “steadily confident" (Carl Phillips), Dangerous Goods tracks its speaker throughout North America and abroad. From the Bahamas, London, and Cairo, to Bemidji, Minnesota, and Milledgeville, Georgia, Sean Hill explores the relationship between travel, migration, alienation, and home. Here, playful “postcard” poems addressed to “Nostalgia” and “My Third Crush Today” sit alongside powerful reflections on the immigration of African Americans to Liberia during and after the era of slavery. Part shadowbox, part migration map, part travelogue-in-verse, Dangerous Goods is poignant, elegant, and deeply moving.

http://milkweed.org/shop/product/334/dangerous-goods/
From the poet whose stunning debut was praised as”transcendent" (Kevin Young) and “steadily confident" (Carl Phillips), Dangerous Goods tracks its speaker throughout North America and abroad. From the Bahamas, London, and Cairo, to Bemidji, Minnesota, and Milledgeville, Georgia, Sean Hill explores the relationship between travel, migration, alienation, and home. Here, playful “postcard” poems addressed to “Nostalgia” and “My Third Crush Today” sit alongside powerful reflections on the immigration of African Americans to Liberia during and after the era of slavery. Part shadowbox, part migration map, part travelogue-in-verse, Dangerous Goods is poignant, elegant, and deeply moving.

http://milkweed.org/shop/product/334/dangerous-goods/

More info:

Published by: Milkweed Editions on Dec 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/21/2015

 
B
JG@A\IQ[
 @
IIB[
X
IAC[
[
AJG
 D
MN
 
©

, Raxt ly [ajg DmnnJnn rm`dts rasarvab. Axkapt eir lrmae quitjtmigs mg krmtmkjn jrtmknas ir ravmaws, gi pjrt ie tdms liio cjy la rapribukab mg jgy cjggar wmtdiut prmir wrmttag parcmssmig eric tda pulnmsdar6 Cmnowaab Abmtmigs,

 Pjsdmg`tig Jvagua [iutd, [umta

, Cmggajpinms, Cmggasitj

.(

)

-

www.cmnowaab.ir`Xulnmsdab

 ly Cmnowaab AbmtmigsXrmgtab mg KjgjbjKivar basm`g ly Kdjrnas \ua PiibsKivar jrtwiro kicpisab eric mcj`as6 kjgia ly C[dap<, stjrnmg`s ly \aga Cjgsm, jgb cjp ly \ilarti J. [jgkdaz. Jnn mcj`as eric Mstikopditi.kic.Jutdir pditi ly Ljrt Gj`an

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Emrst Abmtmig
Cmnowaab Abmtmigs, jg mgbapagbagt gigpri﬊t pulnmsdar, `rjtaeunny jkogiwnab`as sustjmgmg` suppirt eric tda Lusd Eiugbjtmig? tda Xjtrmko jgb Jmcaa Lutnar Eiugbjtmig? tda Biu`darty Ejcmny Eiugbjtmig? tda Brmskinn Eiugbjtmig? tda Farica Eiugbjtmig? tda Nmgbqumst & Uagguc Eiugbjtmig? tda CkOgm`dt Eiugbjtmig? tda vitars ie Cmggasitj tdriu`d j Cmggasitj [tjta Jrts Lijrb Iparjtmg` [uppirt `rjgt, tdjgos ti j na`msnjtmva jppriprmjtmig eric tda jrts jgb kunturjn darmtj`a eugb, jgb j `rjgt eric tda Panns Ejr`i Eiugbjtmig Cmggasitj? tda Gjtmigjn Agbiwcagt eir tda Jrts? tda Rjr`at Eiugbjtmig? jgb itdar `agarius kigtrmlutmigs eric eiugbjtmigs, kirpirjtmigs, jgb mgbmvmbujns. Eir j eunn nmstmg` ie Cmnowaab Abmtmigs suppirtars, pnajsa vmsmt www.cmnowaab.ir`.Nmlrjry ie Kig`rass Kjtjni`mg`-mg-Xulnmkjtmig BjtjDmnn, [ajg,

- _Xiacs. [anaktmigsS Bjg`arius @iibs 6 piacs / [ajg Dmnn. ‒ Emrst abmtmig. pj`as kc M[LG

-
-

-

-
 (jno. pjpar) ‒ M[LG

-
-

-

-
 (a-liio) M. Rmtna. X[;584.M2;001J5 <8:; 4::'.5‒bk<; 

Cmnowaab Abmtmigs ms kiccmttab ti akini`mkjn stawjrbsdmp.
 Pa strmva ti jnm`g iur liio pribuktmig prjktmkas wmtd tdms prmgkmpna, jgb ti rabuka tda mcpjkt ie iur iparjtmigs mg tda agvmrigcagt. Pa jra j caclar ie tda @raag Xrass Mgmtmjtmva, j gigpri﬊t kijnmtmig ie pulnmsdars, cjguejkturars, jgb jutdirs wiromg` ti pritakt tda wirnb”s agbjg`arab eirasts jgb kigsarva gjturjn rasiurkas.
Bjg`arius @iibs
 wjs prmgtab ig jkmb-eraa :88% pistkigsucar-wjsta pjpar ly Ermasags Kirpirjtmig.
 
XI[RKJ\B RI P\IG@ JBB\A[[
]astarbjy M wjs
, iga pnjka ti la`mg jgb
Ribjy M sjw 
, jgitdar, lut M ogiw
 biasg”t cjttar ti yiu. ]iu big”t ogiw
 ir ca eir tdjt cjttar. Lut yiu jra jppriprmjta‒ jppriprmjtany ug﬊t nmoa tda
git mt 
 wa sjg` iut mg iur kdmnbdiib `jcas.  ]iu”ra nmoa j kigeassmigjn ir, cjyla, tda rastjurjgt su``astmig lix?  yiu big”t kjra me M”c pagmtagt ir kygmkjn. M kiunb tann yiu jliut tda smba ie pjrjbmsa M dmoab tibjy wmtd mts ﬌irj jgb ejugj‒ tda lmrbs! ir tda [mbna Xjrjba, j sultna spaktjkna M sjw yastarbjy, jgb mt cjttars git. M kiunb tann  yiu diw M rajnny eaan jliut cy ejtdar ir cy sdia smza, jgb tday”b litd djva tda sjca wam`dt nmoa tda Pam`dmg` ie tda Dajrt‒tda siun gaabs ti ljnjgka tda eajtdar ti `jmg agtry mgti dajvag. Ricirriw M mgtagb ti `i ti tda Bajb Cjg”s Luttig Cusauc. Rday”ra jnsi kjnnab bajb cjg”s tdrittnas‒mgstjnnab mg trjmgs mg kjsa jg ag`mgaar oaans ivar. Pmtdiut prassura, tda lrjoas ag`j`a.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->