Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16 BM K4-Huruf Vokal I

16 BM K4-Huruf Vokal I

Ratings: (0)|Views: 849 |Likes:
Published by wiss99

More info:

Published by: wiss99 on Aug 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARANKelas :
4 ( Empat )
Mata pelajaran :
Bahasa Malaysia
Tarikh :
 
04 September 2009 ( Jumaat )
Masa :
0730 – 0830 pagi ( 60 minit )
Bilangan murid :
10 orang
(ADHD 3, Autisme 1, Autisme/ SpeechDelayed 1, Slow Learner 3, Speech Delayed/AHD 1,Minimal Intellectual Impairment 1)
Tajuk :
3.3 Mengenal dan mengecam bentuk dan bunyi huruf pada simbol yang dilihat.
Kemahiran:
Pengecaman dan penggunaan huruf ‘i’ pada permulaanperkataan serta cara menulis huruf ‘i’ merupakanisi pelajaran pada hari ini.
PenggabungjalinanIsi Kandungan :
6.1 Mengenal, menekap, meniru bentuk huruf, sukukata dan perkataan.6.5.1 Perkataan
Objektif 
 
Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat:
 
i. Menyebut bunyi huruf vokal ‘i’ dengan sebutanyang betul.ii. Menulis huruf vokal ‘i’ mengikut arah yang betul.
Perentasan Kurikulum
: Bahasa Malaysia, Pendidikan Seni dan Alam Sekitar
Pengetahuan sedia ada :
Murid sudah tahu huruf vokal A dan E
Penyerapan Nilai :
 Yakin diri, kasih sayang, hormat menghormati,berdikari sertabertanggungjawab
.Unsur terapi:
Pertuturan, pengamatan dan koordinasi tangan.
Bahan Bantu Mengajar :
Kad Perkataan, papan tulis, gambar dan LembaranKerja.
LANGKAH/MASAISI KANDUNGANAKTIVITI P & PCATATAN
 
SETINDUKSI( 5 MINIT )
Membantu MuridMengingat KembaliKemahiran Sedia Ada:
1.Murid diingatkankembali kepadapengajaran lepasdengan menunjukkankad perkataan ‘
a
yam’.2.Guru menyatakanbahawa huruf yangakan dipelajariseterusnya ialah huruf 
a
’ yang juga terdapatdi dalam perkataan
a
yam’ yang telahdipelajarinya sebelumini.
ayam
1.Guru menunjukkangambar Ikan.2.Guru dan muridberbincang tentangbentuk binatang atauhaiwan yangditunjukkan.
MemperkenalkanPelajaran Hari Ini KepadaMurid:Ibu .
1.Murid ditunjukkan kadgambar ‘
i
kan’. Gurumeminta murid menyebutperkataan ‘
i
tik’ denganmemberi tekanan suarapada bunyi awalnya.2.Guru menyatakan bahawapembelajaran pada hariitu adalah berkenaandengan huruf ‘
i
’.
Teknik :
Pemerhatian.
sumbang-saran
bersoaljawab
Nilai :
mendengararahan
Terapi :
pertuturan
pendengaran
pengamatan
BBM :
gambarLANGKAH1( 15MINIT )
MempersembahkanMaklumat Baru KepadaMurid:
1.Murid ditunjukkan gambaryang bermula denganhuruf ’
i
’ (
i
kan,
i
bu).2.Murid diminta menyebutdengan jelas gambaryang ditunjukkan. Muriddiminta menekankansebutan bunyi awalperkataan iaitu [
i
].3.Murid diimbas kembalihuruf-huruf vokal yangtelah dipelajari ‘
i
’.4.Guru menerangkanbahawa huruf ‘
i
’ berbunyi[
i
].
Teknik :
 Tunjuk cara
Sumbang-saran
Terapi :
pertuturan
pendengaran
Nilai :
mendengararahan
BBM :
gambar
komputer riba
LANGKAHISI KANDUNGANAKTIVITI P & PCATATAN

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Riniey Supeni liked this
sjamuna liked this
Huda Auda liked this
Junaida Ramli liked this
Sures Sundram liked this
Ainulsakinah liked this
berdra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->