Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kahn James a Jedi Visszater

Kahn James a Jedi Visszater

Ratings: (0)|Views: 183 |Likes:
Published by pipi999
Míg a fantasztikus mesetrilógia előző részében a gonosz erők győzedelmeskedtek, addig az utolsó, befejező történetben megfordul a kocka. Az ifjú Jedi-lovag, Luke Skywalker és barátai, a robotok, a szépséges Leia hercegnővel együtt elhatározzák, hogy megmentik barátjukat, Han Solót, aki a Tatuin bolygó alvilági szörnyeteg urának, a rút Jabbának a fogságában sínylődik. A továbbiakban pedig az ifjú lázadók elindulnak űrhajóikkal és a csodálatos fénykarddal, hogy megmérkőzzenek a Halálcsillag uraival, a Sötét Erők gonosz Császárával és a szolgálatába szegődött Darth Vaderral.
Míg a fantasztikus mesetrilógia előző részében a gonosz erők győzedelmeskedtek, addig az utolsó, befejező történetben megfordul a kocka. Az ifjú Jedi-lovag, Luke Skywalker és barátai, a robotok, a szépséges Leia hercegnővel együtt elhatározzák, hogy megmentik barátjukat, Han Solót, aki a Tatuin bolygó alvilági szörnyeteg urának, a rút Jabbának a fogságában sínylődik. A továbbiakban pedig az ifjú lázadók elindulnak űrhajóikkal és a csodálatos fénykarddal, hogy megmérkőzzenek a Halálcsillag uraival, a Sötét Erők gonosz Császárával és a szolgálatába szegődött Darth Vaderral.

More info:

Published by: pipi999 on Aug 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2009

pdf

text

original

 
NNCL805-400v1.0
GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZI KUCZKA PÉTER 
James Kahn
A Jedi visszatér 
A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT:James Kahn: Return of the jedi. Ballantine Books, New York, 1983© 1983 by Lucasfilm Ltd. (LFL)
A FEDÉLEN RÉSZLET A FILMBŐL
AZ AMERIKAI KIADÁS EREDETI BORÍTÓJAFORDÍTOTTA VERES MIHÁLY© Veres Mihály, 1985Hungarian translationHU ISSN 0324-5225ISBN 963 211 641 0Kozmosz Könyvek, Budapest
Felelős kiadó: Sziládi János iga
zgatóZrínyi Nyomda (841398), Budapest, 1985
Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgatóFelelő szerkesztő: Futaki József A szöveghűséget ellenőrizte: Képes AnnaMűszaki vezető: Szakálos MihályKépszerkesztő: Szecskó TamásMűszaki szerkesztő: Rucsek Andrea
178 000 példány - Terjedelem: 11,83 (A/5) ív - IF 5275
 
Réges-régen egy távoli galaxisban...
PROLÓGUS
Az űr mélységes mélye. Csak a hosszúság, a szélesség és a magasság; majd ezek adimenziók visszagörbültek önmagukba, és olyan fekete mélységet hoztak létre,amelyet csak a pislákoló csillagok képesek rni, bukdácsolva az űrben éselhomályosulva a végtelenben. A mélységes mélyben.E csillagok jelték a vigegyetem pillanatait. Voltak öregedő, végt lobbanónarancsszínű napok, kék törpék, sárga ikeróriások. Voltak összeomló neutroncsillagokés tomboló szupernóvák, melyek egyre tágultak a jeges végtelenbe. Voltak születőcsillagok, élő csillagok, pulzáló csillagok és haldokló csillagok. És ott volt a Halálcsillag.
A Halálcsillag stacionárius pályán keringett a galaktika peremén, a zöld Endor hold körül – a holdanyabolygója már rég elpusztult egy ismeretlen kataklizma következtében, és elenyészett az ismeretlentartományban. A Halálcsillag a Birodalom fegyveres harcbázisa volt; majdnem kétszer akkora, mint
elődje,amelyet a felkelők erői sok évvel ezelőtt elpusztítottak – majdnem kétszer akkora, deereje több mint kétszerese. Pedig még csak félig készült el.A sötét félgömb az Endor zöld világa fölött függött, félig kész építmények csápjaitekeregtek élő út
itársa felé, mint egy mérges pók tapogatózó lábai.
A gigantikus űrállomás felé egy birodalmi csillagromboló közeledett utazósebességgel.Hatalmas volt – maga is egy város –, mégis méltóságteljes könnyedséggel haladt, mintvalami órsi tengeri rkány. TIE-vaszok tucatjai rték, fekete rovarraemlékeztető harci repülők, melyek előre-hátra cikáztak a csatahajó körül: felderítéstvégeztek, kutattak, dokkoltak, rajokba rendeződtek.A hajó főzsilipje hangtalanul kinyílt. Rövid villanás látszott, ahogy egy birodalmikomphajó emelkedett ki az üreg torkából a vigűr tétbe. Határozottcéltudatossággal száguldott a félkész Halálcsillag felé.A pilótafülkében a komphajó kapitánya és másodpilótája a műszereket olvasták le;figyelték a leszállási manővereket. Mindketten ezerszer végrehajtották már ezt aveletet, most azonban s feszültség volt a levegőben. A kapiny azadókészülék kapcsolójához nyúlt, és beleszólt mikrofonjába:
 – Parancsnokság, itt ST-321. Kék engedélykód. Megkezdjük a közelítést. Kapcs
olják ki a védőpajzsot!A hallgatóban zörej hallatszott, majd a kikötőfelügyelő hangja:– Amint ellenőriztük az adásuk kódját, kikapcsoljuk az elhárító védőpajzsot. Legyenkészenlétben...
A pilótafülkére ismét csend borult. A hajó kapitánya a szája szélét harapdálta, idegesen mosolygott amásodpilótára, és azt mormogta:
Amilyen gyorsan csak lehet, kérem, nehogy sotartson. Ő most nincs olyanhangulatban, hogy várjon...
Uralkodtak magukon, nehogy trapillantsanak a hajó utastere felé, ahol most a leszál
lás miattkihunytak a fények. A fülke sötétjéből hallatszó, félreismerhetetlen mechanikus légzéshangja félelmetes türelmetlenséggel töltötte be a helyiséget.Alattuk, a Halálcsillag vezérlőtermében, technikusok járkáltak a műszerfalak előtt,
 
figyelték a körzet űrforgalmát, repülési engedélyeket adtak, biztosítottak bizonyosterületeket bizonyos járművek számára. A képernyőkezelő hirtelen riadtan pillantott amonitorjára; a képernyőn maga a harllomás és az Endor tszott, meg egyenergiaháló – a védőpajz
s –, melyet a zöld hold bocsátott ki, és körülfonta a Halálcsillagot. Csakhogymost ez a biztonsági háló tágulni kezdett, szétvált, és egy tiszta csatorna formálódott benne – egy folyosó,amelyen át egy pont, a birodalmi komphajó akadálytalanul hajózott a h
atalmas űrállomás felé.A technikus gyorsan odahívta parancsnokát a képernyőhöz, mert nem tudta, mi ateendő.
 – Mi ez? – kérdezte a tiszt.
Ennek a hajónak első osztálelbbge van igyekezett a technikushitetlenkedésnek feltűntetni a hangjában bujk
áló félelmet.
A tiszt csak egyetlen pillantást vetett a képernyőre, és már rá is jött, ki van a hajón.Csak ennyit mondott maga elé:
 – Vader!
Végigsietett a kikötőt mutató képernyő előtt, ahol már látszott az utolsó manővereketvégző komphajó, és a dokk bejárata felé igyekezett. Odafordult a felügyelőhöz:
 – Tájékoztassa a parancsnokot, hogy Vader nagyúr hajója megérkezett.
A mozdulatlanul álkomphajó szinte elrpült a hatalmas kikötődokk órsiméreteihez képest. Katok százai rendeződtek alakzatba és v
itték l a hajófeljáróhídjának alját fehér egyenruhás birodalmi rohamosztagosok, szürke ruhás tisztek és a vörösköpönyeges elit Császári Gárda. Valamennyien vigyázzba merevedtek, mikor Jerjerrod Moff belépett.A magas, sovány és öntelt Jerjerrod vol
t a Halálcsillag parancsnoka. Sietség nélkül haladtvégig a katonák sorfala előtt, a hajó feljáróhídja felé. Jerjerrod azért nem sietett, mertez azt jelentette volna, hogy másutt szeretne lenni, ő pedig az az ember volt, akipontosan ott tartózkodott, ah
o
l lenni akart. A nagy emberek sosem sietnek mondogatta előszeretettel –, a nagy emberek másokat siettetnek. Mindazonáltal Jerjerrodot nem vakította el a becsvágy; egy ilyen látogatást, mint a nagy FeketeLovagé, nem lehetett lválll venni. Ezért ott
á
llt a komphajó ajtaja előtt, ésvárakozott – tisztelettel, de nyugodtan.A hajó fedélzeti nyílása hirtelen felpattant, még merevebb vigyázzállásra ösztönözveaz alakzatban álló osztagokat. A kijáratban először csak sötétség derengett; majdlépések, majd a jellegzetes elektromos légzés, akár egy gép levegővétele; végül ahomályból kiemelkedett Darth Vader, Szith lovagja.
Vader lesietett a feljárón, keresztülnézve a gyülekezeten. Jerjerrodhoz érve megállt. A parancsnok biccentetta fejével és elmosolyodott. – Vader nagyúr, ez aztán váratlan öröm. Megtisztel bennünket a jelenlétével... – Hagyjuk az udvariaskodást, parancsnok. – Vader hangja úgy visszhangzott, mint a kút mélye. – A Császár elégedetlen azzal, ahogy maguk dolgoznak. Azért jöttem, hogy az építkezés újra a terv szerint haladjon.Jerjerrod elsápadt. Ez váratlan hír volt.
– Biztosítom önt, Vader nagyúr, hogy embereim a lehető leggyorsabban dolgoznak.
 – Esetleg felgyorsíthatom a munkájukat, olyan módszerekkel, amelyeket ön nem vett számításba – morogtaVader. Természetesen megvoltak a módszerei, ez köztudott volt. Módszerek és ismét csak módszerek.
 Jerjerrod megőrizte tartását, bár valahol odabent a kapkodás réme kezdte szorongatnia torkát.
 – Erre nem lesz szükség, nagyúr. Közölhetem önnel, hog
y az állomás a terv szerinti időreműködőképes lesz, ehhez nem férhet kétség.
 – Félek, a Császár nem osztja az ön optimizmusát a helyzet megítélésében.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->