Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7387381 Lazarev 3 Iubirea

7387381 Lazarev 3 Iubirea

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by molie
Lazarev Iubirea
Lazarev Iubirea

More info:

Published by: molie on Dec 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
LAZAREVIUBIREAIntroducere
Dacă imaginea lumii pe care am înregistrat-o ieri diferă de cea de azi, eu nu-i aduc modificări şi păstrez totul aşa cum a fost. Nu ştiu cum se va încheia această expunere însă conştienta importanţei cercetărilor mele mă impulsionează să merg mai departe.Mulţi cititori au înţeles dea că falsurile care au apărut n-au nici o legătură cu mine. Dacă voi scrie şi o a patra carte, mă g!ndesc că acest lucru s-ar putea înt!mpla nu mai devreme de trei- patru ani."timaţi cititori, înainte de lectura acestei cărţi ar fi #ine să lăsaţi deoparte orice supărare pe Dumnezeu, pe părinţi, pe lumea înconurătoare, pe dumneavoastră înşivă şi pe destin. Dacă cititorului i se va crea impresia lucrarea este din #ucăţele, îl asigur că acestea compun întregul.$u c!t este mai perfecţionat un sistem, cu at!t este mai puternică tendinţa lui de a se izola de lume, de a se orienta numai tre sine. înseamperfeiunea adevărată presupune autonegarea, ceea ce reprezintă chezăşia supravieţuirii ei.%n ultima vreme, am început să o#serv că mai toate pro#lemele încerc să le rezolv numai  prin metoda purificării spirituale. &eoretic, am perfectă dreptate, însă nu întotdeauna dispun de timpul necesar pentru purificarea spirituală. 'entru aceasta se impun nişte acţiuni corecte. (n pacient îmi povestea odată o înt!mplare) * (nei femei au început să-i apară plăgi în cavitatea #ucală, şi nici un fel de medicamente nu-i erau de folos. + um#lat pe la cei mai #uni doctori din Moscova, dar în zadar. "-a adresat şi unor somităţi medicale din străinătate, însă fără nici un rezultat. +u încercat să o aute şi  #ioenergeticienii. După ce a um#lat pe la diverşi vindecători, situaţia ei s-a îm#unătăţit
 
întruc!tva, dar în scurt timp, toate pro#lemele i-au reapărut. &oate încercările ei de a scăpa de  #oală au fost sortite eşecului.După un timp, într-o discuţie s-a pl!ns de suferinţa sa unei cunoştinţe, iar aceasta i-a spus) *+i coroane metalice care oxidează şi îţi provoacă iritaţii.$!nd femeia şi-a înlocuit coroanele dentare, i-au dispărut şi plăgile. +m înt!lnit o situaţie similară. 'atronul unei mici firme m-a rugat să- aut.
 * 
-am citit cartea. Nu sunt ataşat de #ani. %i plătesc pe angaaţii mei cu mult mai mult dec!t merită şi nu mă zg!rcesc la #ani c!nd e vor#a de sănătate. $u toate acestea, în ultimul timp mă urmăreşte sentimentul neîmplinirii.
 * 
+veţi o #ună intuiţie, i-am răspuns eu. unăstarea familială este singurul ataşament pe care-remarc la dumneavoastră, adică neplăcerile care vin pe linia destinului le primiţi cu o oarecare rezistenţă. +cest program se transmite angaaţilor dumneavoastră.+m cercetat c!mpul angaaţilor firmei şi am văzut la ei aceleaşi dereglări. $azul era #anal şi am şi uitat de el, însă, după c!tva timp, m-am reînt!lnit cu patronul firmei. */tiţi, îmi spune el, angaaţii mei au început ai#ă neplăceri. +ş fi vrut ştiu ce se înt!mplă. 0a scurt timp după aceasta, am constatat la mine o agresivitate inexplica#ilă faţă de angaaţii mei.%nt!i am analizat #ioc!mpul oamenilor care veneau în contact cu el şi am văzut o puterniagresivitate. 0a #aza ei stătea ataşamentul faţă de un destin favora#il şi dispreţul faţă de oameni. 0a nivelul c!mpurilor se vedea clar cum li se încr!ncenează sufletele, şi toate erau în legătură cu şeful lor. înseamnă că agresivitatea lui crescuse din cauza unei nerealizări sau  pentru nu trecuse cu #ine peste încercările ce i-au fost trimise. %l supun diagnozei şi spre totala mea surprindere nu descopăr la el nici urmă de agresivitate. 1eieşea că starea lui sufletească nu avea nici un amestec. +m stat de vor#ă cu el aproape o oră, încerc!nd cu înfrigurare să descopăr cauza. 'rezenta două, trei, variante a unor posi#ile pro#leme, dar acestea, după cum îmi apăreau mie, n-aveau nici o legătură cu situaţia creată. +nalizam în g!nd zeci de variante, dar de fiecare dată o dădeam în #ară. $!nd mi s-au năruit toate stereotipurile şi au încetat să mai funcţioneze, s-a creat în mintea mea un vid. 1ezolvarea a venit elegant şi pe neaşteptate.
 * 
%i răsfăţaţi pe angaaţii dumneavoastră cu salarii mari.
 
2nterlocutorul meu a rămas surprins. */i ce legătură are asta cu situaţia creată3 *$!nd omul face greşeli şi nu este pedepsit pentru ele, creşte ataşamentul său faţă de destinul favora#il. "ufletul îi devine trufaş şi agresiv. Dacă omul primeşte un salariu mare conştientiz!nd faptul că nu- merită şi văz!nd că pentru aceeaşi muncă alţii primesc mult mai  puţin, acest lucru duce de asemenea la creşterea ataşamentului de un destin favora#il. %ntr-o asemenea situaţie este foarte greu să-ţi păstrezi echili#rul. 'entru oamenii de creaţie este mult mai uşor. 'entru un executant o#işnuit este mai dificil.%i mai spun managerului) *0e doriţi #inele angaaţilor dumneavoastră, şi în viziunea dumneavoastră acest lucru înseamnă neaplicarea sancţiunilor pentru nerealizări şi acordarea de salarii maxime, ceea ce înseamnă crearea unui înalt confort fizic şi spiritual pentru su#ordonaţi. %n acest fel îi ataşaţi din ce în ce mai puternic de #unăstare şi sta#ilitate. De aceea, la nivelul su#conştientului, ei tre#uie să demoleze această sta#ilitate pentru a putea supravieţui. %n mod normal ei tre#uiau să distrugă activitatea, adică sursa pericolului, însă dumneavoastră aveţi o intuiţie şi o energie de excepţie. De aceea se deteriorează nu at!t activitatea, c!t destinul su#ordonaţilor. * 'riviţi, îi arăt eu, la unul din angaaţii dumneavoastră situaţia evoluează către moarte, iar un altul prezintă în #ioc!mpul său hieroglifa morţii. %nsă dacă ei vor muri, cel care va fi  pedepsit veţi fi dumneavoastră. %nainte mulţi părinţi considerau sensul pedagogiei consta în crearea condiţiilor de maxim confort pentru copil şi în îndoctrinarea lui permanentă cu pilde morale. Dar copilul niciodată nu recepţiona pildele, şi nici măcar faptele sau comportamentul  părinţilor nu au, în asemenea cazuri, mare importanţă. "tarea interioară, sufletească a  părinţilor este cea care- guvernează şi- educă pe copil. 'edagogia este, pe de o parte iu#irea  pentru copil, iar pe de altă parte punerea lui în situaţii cu care el se va înt!lni în viaţă, pentru a-pregăti le fafaţă. Darintele îşi va pedepsi aspru copilul pentru o greşeală, demonstr!ndu-i în acelaşi timp iu#irea sa, va fi cu mult mai #ine dec!t trecerea ei cu vederea de teamă de a nu-i produce suferinţă fizică şi spirituală. unătatea fără disciplină nu-i mai  puţin periculoasă dec!t constr!ngerea şi cruzimea.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->