Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
343Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penulisan Rasm Uthmani

Penulisan Rasm Uthmani

Ratings:
(0)
|Views: 13,351|Likes:
Published by akocuba2
Walau bagaimana pun, kepelbagaian ini akhirnya menyumbang kepada perselisihan dan perbezaan pendapat di kalangan umat Islam terutama selepas sebilangan huffaz syahid di medan Yamamah yang berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakr. Zaman Khalifah Uthman bin Affan menyaksikan kemuncak perselisihan itu yang hampir membawa kepada pertumpahan darah dan kafir mengkafir sesama saudara Islam. Demi menyelamatkan ummah dari terus di robek oleh arus perpecahan yang dahsyat, Khalifah Uthman telah membuat keputusan yang bijak dengan memerintahkan Zaid bin Thabit dan beberapa orang cendikiawan ketika itu,membuat penyusunan semula al-Quran berdasarkan mashaf yang telah dibuat semasa zaman Khalifah Abu Bakr r.a.
Walau bagaimana pun, kepelbagaian ini akhirnya menyumbang kepada perselisihan dan perbezaan pendapat di kalangan umat Islam terutama selepas sebilangan huffaz syahid di medan Yamamah yang berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakr. Zaman Khalifah Uthman bin Affan menyaksikan kemuncak perselisihan itu yang hampir membawa kepada pertumpahan darah dan kafir mengkafir sesama saudara Islam. Demi menyelamatkan ummah dari terus di robek oleh arus perpecahan yang dahsyat, Khalifah Uthman telah membuat keputusan yang bijak dengan memerintahkan Zaid bin Thabit dan beberapa orang cendikiawan ketika itu,membuat penyusunan semula al-Quran berdasarkan mashaf yang telah dibuat semasa zaman Khalifah Abu Bakr r.a.

More info:

Published by: akocuba2 on Aug 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2015

pdf

text

original

 
1
MuqaddimahDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Al-Hamdulillah,syukur kepada Allah Ta
ala, Solawat serta salam buat Junjungan Mulia NabiMuhammad s.a.w dan para ahli keluarganya,sahabat-sahabat serta pengikut baginda yang setialagi jujur hingga keakhir zaman.Dengan izin dan rahmat Allah dapatlah saya menyiapkan tugasan yang bertajuk 
Kaedah-kaedahPenulisan Rasm Uthmani
ini sebagai pelengkap kepada pengajian Modul HBQE 1203 RasmUthmani.Sesungguhnya, bidang pengajian ini terlalu banyak menyimpan sejarah yangsememangnya perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kefahaman terhadap sejarahkaedah penulisan rasm akan memantapkan lagi cara membaca al-Quran dan menambahkeyakinan terhadap isi kandungannya yang telah diwahyukan.Dewasa ini, semakin banyak cabaran yang datang mengancam masyarakat Islam dari pelbagai sudut termasuklah dari aspek sejarah keagongan Islam yang seboleh mungkin ingin di putar belitkan faktanya.Dalam soalkaedah pembacaan al-Quran, golongan musuh Allah telah menyebarkan dakyahnya denganmenyatakan bahawa ia adalah ciptaan manusia semata-mata.Justeru itulah,maka wujudnyapelbagai wajah qiraat yang pada mereka direka dengan sewenang-wenangnya.Adalah menjadi harapan saya agar apa yang dihasilkan ini dapat memberi manfaat kepadasemua sebagai bahan sampingan untuk percambahan ilmu rasm khususnya buat diri sayasendiri dan sesiapa yang sudi mentelusurinya di kemudian nanti.Terima kasih tidak terhinggabuat tutor,
 Dr. Mohd Sharani bin Mohd Naim
atas bimbingan dan tunjuk ajar yang tidak jemu- jemu dihulurkan di setiap sesi tutorial, hanya Allah jua yang dapat membalasnya. Tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan yang sentiasa bersedia untuk berkongsi buah fikiran,idea jugasumber maklumat dari awal hingga akhir .Akhir kalam, apa yang kurang itu adalah kelemahan diri saya, Allah sahaja yang MahaMengetahui dan kepada Nya saya bertawakkal.
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
2
Pengenalan
Al-Quran ialah kalam Allah s.w.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w denganperantaraan Malaikat Jibril yang ditulis dalam mashaf dan disampaikan kepada kita dengan caramutawatir dan menjadi ibadat apabila membacanya. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesarkepada Nabi Muhammad s.a.w dan sebuah kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia.Hal inidiakui oleh para pengkaji termasuk sarjana barat,antaranya ialah James A. Mechener(Mei;1995)yang menulis
The Koran is probably the most often read book in the world,surely the most oftenmemorized and possibly the most often influential in daily life of the people who
.Susunan al-Quran sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca hari ini adalah mengikut susunansejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum al-Quran dibukukan dalam bentuk mashaf,parasahabat Rasulullah s.a.w telah menghafalnya dengan berbagai wajah bacaan yang disandarsecara langsung kepada Baginda s.a.w samada menghafal sebahagian atau pun keseluruhan 30 juzuk.Mereka adalah para huffaz yang berusaha memastikan setiap ayat al-Quran terpelihara dandisebar luas.Walau bagaimana pun, kepelbagaian ini akhirnya menyumbang kepada perselisihan danperbezaan pendapat di kalangan umat Islam terutama selepas sebilangan huffaz syahid di medanYamamah yang berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakr. Zaman Khalifah Uthmanbin Affan menyaksikan kemuncak perselisihan itu yang hampir membawa kepada pertumpahandarah dan kafir mengkafir sesama saudara Islam. Demi menyelamatkan ummah dari terus dirobek oleh arus perpecahan yang dahsyat, Khalifah Uthman telah membuat keputusan yang bijak dengan memerintahkan Zaid bin Thabit dan beberapa orang cendikiawan ketika itu,membuatpenyusunan semula al-Quran berdasarkan mashaf yang telah dibuat semasa zaman Khalifah AbuBakr r.a. Mashaf ini kemudiannya disebar luas keseluruh empayar Islam .Kaedah penulisan danbacaan dalam mashaf ini kemudiannya dikenali sebagai Kaedah Rasm Uthmani yangdinisbahkan kepada jasa Khalifah Uthman b. Affan r.a. Mashaf ini menjadi sumber rujukanuntuk membaca dan menulis al-Qur
an yang diiktiraf oleh para ulama
sebagai yang palingsempurna dan muktabar.
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
3
Rasm Uthmani Serta Keistimewaannya.Pengertian
 Rasm
bermaksud satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ungkapan bagimemelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yangmembahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan huruf.Menurut Abdul Qadir Leung(2008;126) kalimah rasm bermaksud penulisan , penulisanberhubung dengan ejaan huruf-huruf yang berbentuk perkataan dalam ayat dari segipenggunaan, penyusunan, penyambungan dan pemisahan.
 Rasm Uthmani
pula ditakrifkan sebagai ilmu yang membincangkan kaedah penulisan kalimah-kalimah ayat Al-Quran yang diguna dan dipersetujui oleh Khalifah Uthman ketika prosespenyalinan dan penulisan Al-Quran dilakukan. Ibrahim (2007;35) berkata Rasm Uthmani jugadiistilahkan sebagai
Rasm Mushaf 
oleh
Majma
Buhuth al-Islamiyyat
yang memberimaksud
ketentun atau pola yang digunakan oleh Saidina Uthman ibn Affan bersama sahabat-sahabat lainnya ketika penulisan (penyelarasan) al-Quran, berkaitan dengan susunan huruf-hurufnya , yang terdapat dalam mushaf-mushaf yang dikirim ke berbagai daerah dan Bandar,serta mushaf al-Imam yang berada di tangan Khalifah Uthman sendiri
.Penulisan Rasm ini dibuat berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh para ulama
rasm(tulisan) daripada mashaf-mashaf yang telah dihantar oleh Khalifah Uthman r.a ke KotaBasrah,Khufah,Syam, Makkah dan Madinah termasuklah yang diperuntukkan khas bagi rujukanKhalifah di Kota Madinah.
Keistimewaan Rasm Uthmani
Terdapat lima kelebihan utama pada Mushaf Rasm Uthmani yang menjadikan ia perludiutamakan berbanding kaedah penulisan lain,iaitu;
1-Tulisan Rasm Uthmani adalah mengikut sanat Rasulullah s.a.w dan telah diwarisi olehpenulis-penulis mashaf al-Quran hingga zaman kini.
Menurut Haji Uthman (1983;I) Rasm Uthmani ditulis dan di bariskan mengikut riwayat Hafs b.Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Khufi bagi bacaan
Asim bin Abi al-Najudi al-Khufi al-
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

Activity (343)

You've already reviewed this. Edit your review.
AtikahMustaee liked this
Sharifah Maizatul Akma added this note
best,,,,
Sharifah Maizatul Akma liked this
Zalee Sklbb liked this
Cahaya Aini liked this
Arifah Zaman liked this
weda267 liked this
Qaseh Nurhidayah liked this
Nafizah Nafiez liked this
Ekhbar Daud liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->