Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
Vampire Life Part 6: Protecting Your Vampire Lover

Vampire Life Part 6: Protecting Your Vampire Lover

Ratings: (0)|Views: 1,125|Likes:
Published by Larry Schliessmann
Yet what happens if you are with your lover while he sleeps? You can protect him. Use a Taser to stun the slayer and then tie him up. When your vampire awakens, well you understand the consequences and your vampire will feel deeply grateful.
Yet what happens if you are with your lover while he sleeps? You can protect him. Use a Taser to stun the slayer and then tie him up. When your vampire awakens, well you understand the consequences and your vampire will feel deeply grateful.

More info:

Published by: Larry Schliessmann on Aug 29, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

12/27/2010

 
Vabsnrg @nfg Saru 68 Srmugiunlk ~mwr vabsnrg `mvgr,
Dggs nl bnle ujau ujg fnryu rgqwnrgbglu fmr vabsnrni uralyfmrbaunml ny egauj, [nuj ujaudlm{`gekg mlg bwyu rggva`waug ujg unu`g Vabsnrg Y`a~gr, Um y`a~ ny um dn`` bgalnlk ujgfnla` srmewiu mf y`a~nlk ny a imrsyg,[g`` mf imwryg nf ~mw ogknl ~mwr y`a~nlk o~ dn``nlk ujg egae ~mw ial wlegryuale ujgimlfwynml, Jm{ emgy mlg dn`` {jau ny a`rgae~ egae=Ujgrgfmrg jm{ em {g egfnlg ujg gffmruy mf ujmyg oravg bgl ale {mbgl {jm iayu aynegfgar eard yiar~ s`aigy ale lwbgrmwy ysnegr {goy um y`a~ {jau ny a`rgae~ egae=Ogfmrg {g em ujau `gu wy yugs mwuyneg ujg sarabgugry mf ywij wlrga`nu~ ale gzabnlg ujgvabsnrni uralyfmrbaunml srmigyy nuyg`f {nuj a orngf yumr~,
Hmg O`geymg {a`dge iaywa``~ a`mlk a larrm{ ymwujgrl imwlur~ `alg ml jny{a~ um jny `mia` ijwrij, Jg iarrnge {nuj jnb a {g``"{mrl ono`g ale armwlejny lgid jwlk a jale iarvge irwinfnz jg rgignvge fmr jny oasunyb, Hmg {ay s`gayge {nuj jnbyg`f javnlk aiimbs`nyjge ym bwij nl ywij a yjmru lwbogr mf ~gary, Ay ujg Sarnyj+y lg{`~ assmnluge sayumr jny f`mid `mmdge ws um jnbfmr jny ysnrnuwa` kwnealig ale {nyemb, Au ?; jg dlg{ jny `nfg sauj {aygyuao`nyjge {nuj ujg ygiwrnu~ mf Envnlg Kwnealig,A rwyu`nlk nl ujg urggy um jny `gfu y`m{ge jny yugs, /Jg``m=/ jg ia``geimlfneglu`~, /Em lmu og afrane ormujgr mr ynyugr,/Jg a``m{ge a lmug mf msunbnyuni imbsayynml nlum jny vmnig um glimwrakg ujgyuralkgr um yugs frmb ujg moyiwrnu~ mf jnenlk ale mlum ujg bmml`nu sauj{jnij Hmg urme {nuj ujg fmmufa`` mf ujg o`gyyge,Ujg rwyu`nlk iabg akanl ml`~ ujny unbg ujg ymwle {ay ogjnle jnb lmu um ujgfrmlu ay ujg lmnyg jae oggl a bmbglu gar`ngr, Hmg fgg`nlk a `alig mf urgsneaunml ysgar nlum jny ijgyu `nfuge jny frgg jale um krays jny irwinfnzrwoonlk ujg sae mf jny ujwbo mvgr ujg {g``"{mrl ywrfaig,[jgl a jgav~ im`e jale `alege fnrb`~ ml jny yjmw`egr Hmg kaysge mwu aymwle `ndg a yqwgad ale uwrlge um `mmd au ujg bal lm{ yualenlk enrgiu`~ ogjnle jnb,/N enel+u jgar ~mwr assrmaij ormujgr/ jg yane jgarnlk a lmug mf gzinugbglunl jny vmnig ale {mlegrnlk {j~ ujg sa`g yuralkgr baeg jnb fgg` ym g`augeraujgr ujal afrane,
 
/^mw {mw`e lmu javg ormujgr O`geymg/ ujg yuralkgr+y rnij ymlmrmwy vmnigum`e jnb, /Lmr {n`` ~mw rgynyu bg ay N rg`ngvg ~mw mf ~mwr garuj`~ imn`,//B~ garuj`~ imn`=/ Hmg aydge ymwlenlk imlfwyge ay jg {auijge ujg bal`m{gr jny jgae ya{ jnb iwr` oaid jny `nsy um gzsmyg u{nl nlinymry ay ujg~umwijge ale ujgl sngrige ujg f`gyj mf Hmg+y lgid,Hmg enge yualenlk fgg`nlk a`` ujau jg jae oggl bmbgluy ogfmrg gvasmraugnlum bgbmr~ ujau umm o`nldge mwu ale `gfu jnb yualenlk nl a ysnrnuwa` vmne,
 Lm{ fmr ujny gzabs`g um {mrd ay N {nyj nu um ujg vabsnrg bwyu rgvnvg Hmg ym jg ogimbgya bgbogr mf ujg `nvnlk egae,Mj ~mw lmunige ujau ujg irwinfnz ene lmu egugr ujg vabsnrg= Lmr ene ujg Ono`g nu yggby,[g`` lmu a`` b~ujy arg fnrb`~ krmwlege nl rga`nu~,
Ujg vabsnrg `m{grge Hmg+y ome~ um ujg ewyu~ garuj ale dlgg`nlk a`mlkynegjnb yweegl`~ wlegryumme ujg nrml~ mf ujg bmbglu, [nuj a o`mme"ernssnlkkrnl jg wyge mlg `mlk fnlkgrlan` ay umwkj ay a dlnfg+y gekg um y`nig jny m{l{rnyu, Iargfw``~ sgg`nlk msgl Hmg+y `nsy sr~nlk em{l jny `m{gr ha{ ujgvabsnrg a``m{ge jny rgimlyunuwuge o`mme um eranl nlum jny vniunb+y bmwuj,Hmg+y g~gy smssge msgl ay ujg yuralkg`~ smuglu `nfg rgvnvnlk f`wne {mrdge nuybakni ale ujg vabsnrg {nujerg{, Jny {mwle jga`ge nlyualu`~,
Mda~ lm{ Hmg ny a bgbogr mf ujg `nvnlk egae ~gu jg `gfu ymbgujnlk ogjnle, [g`` mujgr ujal jny `nfg, Jg `gfu ogjnle jny og`ngfy jny gbmunmly ale jny egynrg um `nvg a srmewiunvggznyuglig, Afugr a`` jg ny lm{ a bgbogr mf ujau rarg orgge mf jwbaly dlm{l ay vabsnrgy,N {mlegr jm{ bwij {g+e fgar vabsnrgy nf ujg~ ml`~ dn``ge ujg {mryu irnbnla`y "" mj ymrr~N krg{ enyuraiuge,^mw ygg vabsnrgy bwyu fgge hwyu `ndg ujg rgyu mf jwbalnu~, Ujg enffgrglig ognlk ujau`nvnlk jwbaly fgge ml alnba`y ale s`aluy ujg~ dn`` ale vabsnrgy `nvg ml alnba`y alejwbaly ujg~ dn``, Jbbb,Mf imwryg `nvnlk jwbaly yun`` ega` {nuj imlf`niunlk gbmunmly yurnvnlk fmr ywiigyy nl ujgnr ean`~ aiunvnungy ym ujg~ fgg` aiimbs`nyjbglu, Afugr a`` `nfg ny a knfu rnkju= A knfu ymyuwsglemwy um {ayug nu bnkju og ujg {mryu irnbnla` aiu a `nvnlk jwbal ial imbbnu,/_ga``~/ yane ujg vabsnrg iwrnmwy`~, /Ny ujau ym= Jwbaly em bwij um glhm~ {ayunlk unbgjmwry a ea~ {auijnlk UV ml`nlg ugzunlk ijauunlk, [j~ N ya~ ujau+y hwyu irnbnla`,/
 
^gu ujg `nvnlk egae javg yjge ujg owregly mf gbmunmla` glualk`gbglu gzigsu fmr almiiaynmla` auuraiunml mr lgge fmr imbsalnmlyjns, Sgrjasy nbbmrua`nu~ imlfmwleynbbmrua`y,@nvnlk jwbaly dlm{ mf ujgnr fnlnug gznyuglig egysnug ujgnr ogyu gffmruy um nklmrg egauj+yiarlakg ale f`gg nuy assrmaij,Ym {jgrg mr {jau ny ujg `nlg ujau ygsaraugy ujg u{m /`nfg/ fmrby8 @nvnlk jwbaly frmb ujg`nvnlk egae=N ujnld nu bnkju og ujau nbbmrua`nu~ ujnlk akanl, Ene Hmg O`geymg ujnld {jn`g jg `nvgeYjmw`e a vabsnrg og kraluge gvgr`ayunlk `nfg jgrg ml garuj {jgl N ab lmu ale {n`` lgvgr  og=Ujg ml`~ rgimwryg ny um glimwrakg ujmyg sgyd~ vabsnrg y`a~gry,@nvnlk jwbaly dn`` jwbaly {nuj ujg egauj sgla`u~ rnkju ym {j~ yjmw`e ujny og enffgrglu=Dn``nlk ujg `nvnlk egae ny hwyu rgsgaunlk ujau aiunml um badg ywrg nu uadgy ujg ygimle unbg,Ujgrgfmrg {g rguwrl um ujg srmo`gb mf y`a~nlk a jwbal {jm ny egae, Ymbg y`a~gry javgrgsmruge ujau a fg{ vabsnrgy nlvnug ujg gle {nuj rg`ngf, Ujg~ auugbsuge um yuarvgujgbyg`vgy owu y`nssge nlum a /o`aidmwu/ ujg {a~ a`imjm`niy em ale fge al~{a~,Jgaruorgadnlk rga``~,Uny oguugr um yg`giu a vniunb ujal dn`` ralemb`~ wl`gyy ~mw ergae ujg srmigewrg, Lm{ jm{ emgy ujny jg`s ~mw srmugiu ~mwr lg{ vabsnrg `mvgr= [g`` wlegryualenlk ~mwr mssmlglu ny ujg fnryu yugs um a ywiigyyfw` egfglyg,Ujg y`a~gr fgg`y ernvgl o~ lmrba` jwbal egynrg ujau ny u{gadge lmu um og bnyuadgl fmr u{gguge, Mf imwryg lmu gvgr~ jwbal og`ngvgy ujau dn``nlk ny kmme, Ymbg egysnyg ujg egauj sgla`u~, Jm{gvgr ujg vabsnrg y`a~gr ny lmu mlg mf ujgb owu nlyugae og`ngvgy nl al
g~gfmr al g~g
,Ujnld mf assrmaijnlk ujg `nvnlk egae ale ywiiggenlk glenlk nuy gznyuglig, Ujg y`a~gr ialml`~ yafg`~ dn`` ewrnlk ea~`nkju jmwry,^gu {jau jassgly nf ~mw arg {nuj ~mwr `mvgr {jn`g jg y`ggsy= ^mw ial srmugiu jnb, Wyg aUaygr um yuwl ujg y`a~gr ale ujgl ung jnb ws, [jgl ~mwr vabsnrg a{adgly {g`` ~mwwlegryuale ujg imlygqwgligy ale ~mwr vabsnrg {n`` fgg` eggs`~ kraugfw`,Mf imwryg ujgrg ny ujg rarg vabsnrg {jm emgy lmu lgge um avmne ywl`nkju, Wlfmruwlaug`~jg ba~ lmu og nlugrgyuge nl imbsalnmlyjns wl`gyy ~mw arg {n``nlk um og Uwrlge, N dlm{ujgrg ny ujau nbbmrua`nu~ ujnlk akanl, Jm{gvgr {jau {mw`e ~mw em um srmugiu ale dggs~mwr `mvgr jass~= Nbbmrua`nu~ jgrg ~mw imbg,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->