Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Decizie Auditori

Decizie Auditori

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by constantin rares

More info:

Published by: constantin rares on Dec 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

 
DECIZIE nr. 45 din 31 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului priind limitarea r!"punderii ciile a auditorilor "tatutari şi a firmelor de audit
 
# aprobat prin Deci$ia Con"iliului "uperior al Con"iliului pentru %upraeg&erea 'ublic! a (ctiit!)ii de (udit %tatutar nr. 1*+2010
În temeiul prevederilor:- art. 37 alin. (4), art. 61 lit. i), art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţ a !uvernului nr.
 privind auditul "tatutar al "ituaţiilor #inan$iare anuale %i al "ituaţiilor #inan$iare anuale $on"olidate %i "upraveg&erea 'n intere" puli$ a pro#e"iei $ontaile, aproat $u modi#i$ri prin egea nr.
, $u modi#i$rile %i $ompletrile ulterioare*- p$t. +.3 din egulamentul de organiare %i #un$ţionare a on"iliului pentru /upraveg&erea 'n ntere" uli$ a ro#e"iei ontaile, adoptat prin 2e$iia on"iliului "uperior al on"iliului pentru /upraveg&erea uli$ a $tivitţii de udit /tatutar nr. 7+00
)
, 
)
 2e$iia on"iliului "uperior al on"iliului pentru /upraveg&erea uli$ a $tivitţii de udit /tatutar nr. 7+00 nu a #o"t puli$at 'n 8onitorul O#i$ial al om9niei, artea .
Con"iliul "uperior al Con"iliului pentru %upraeg&erea n Intere" 'ublic a 'rofe"iei Contabile#
 'ntrunit 'n %edinţa din 31 o$tomrie +013, de$ide:
, aproat prin 2e$iia on"iliului "uperior al on"iliului pentru /upraveg&erea uli$ a $tivitţii de udit /tatutar nr.
, puli$at 'n 8onitorul O#i$ial al om9niei, artea , nr. 176 din 14 martie +011, "e modi#i$ %i "e $ompletea dup $um urmea:
1.
a arti$olul 1, ultimele trei liniuţe "e modi#i$ %i vor avea urmtorul $uprin":- intenţie - o #apt e"te $on"iderat a #i "v9r%it $u intenţie atun$i $9nd autorul prevede reultatul #aptei "ale %i #ie urmre%te produ$erea lui prin intermediul #aptei, #ie, de%i nu 'l urmre%te, a$$ept po"iilitatea produ$erii a$e"tui reultat*- $ulp - o #apt e"te $on"iderat a #i "v9r%it din $ulp atun$i $9nd autorul #ie prevede reultatul #aptei "ale, dar nu 'l a$$ept, "o$otind #r temei $ nu "e va produ$e, #ie nu prevede reultatul #aptei, de%i treuia " 'l prevad*- $ulp grav - o #apt e"te $on"iderat a #i "v9r%it din $ulp grav atun$i $9nd autorul a a$ţionat $u o negli;enţ "au imprudenţ pe $are ni$i per"oana $ea mai lip"it de di$ie nu ar #i mani#e"tat-o #aţ de propriile intere"e.
2.
rti$olul 4 "e modi#i$ %i va avea urmtorul $uprin":rt. 4uditorii "tatutari "au #irmele de audit r"pund $on#orm legii pentru pre;udi$iile $auate $u intenţie.
3.
a arti$olul 5 alineatul (1), partea introdu$tiv "e modi#i$ %i va avea urmtorul $uprin":
1
 
(1) "punderea $ivil a auditorului "tatutar "au a #irmei de audit pentru pre;udi$iile provo$ate din $ulp 'n e<e$utarea $ontra$tului de audit "au 'n legtur $u a$e"ta e"te limitat la:
4.
a arti$olul 5, dup alineatul (3) "e introdu$e un nou alineat, alineatul (4), $u urmtorul $uprin":(4) imitarea r"punderii auditorului "tatutar "au a #irmei de audit, menţionat la alin. (1), nu "e apli$ 'n "ituaţiile 'n $are "e dovede%te $ pre;udi$iul material $auat altuia prin 'n$l$area 'ndatoririlor pro#e"ionale de $tre auditorii "tatutari "au de $tre #irmele de audit "-a produ" din $ulpa grav a a$e"tora.
5.
rti$olul = "e arog.
(rt. II
reenta de$iie "e puli$ 'n 8onitorul O#i$ial al om9niei, artea .--
re%edintele on"iliului "uperior al on"iliului pentru /upraveg&erea 'n ntere" uli$ a ro#e"iei ontaile,
/a$!r ala
uli$at 'n 8onitorul O#i$ial $u numrul 734 din data de += noiemrie +013
RE/(E6 din , decembrie 2010 priind limitarea r!"punderii ciile a auditorilor "tatutari şi a firmelor de audit
(la data 14-mar-2011 actul a fost aprobat de
 )
v9nd 'n vedere:- di"poiţiile 2ire$tivei
 a arlamentului >uropean %i a on"iliului din 17 mai +006 privind auditul "tatutar al $onturilor anuale %i al $onturilor $on"olidate, de modi#i$are a dire$tivelor
 %i
 ale on"iliului %i de arogare a 2ire$tivei
 a on"iliului, puli$at 'n ?urnalul O#i$ial al @niunii >uropene nr.  157 din  iunie +006,- e$omandarea omi"iei >uropene din 5 iunie +00= privind limitarea r"punderii $ivile a auditorilor "tatutari %i a #irmelor de audit (
), puli$at 'n ?urnalul O#i$ial al @niunii >uropene nr.  16+ din +1 iunie +00=,- prevederile art. 37 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţ a !uvernului nr.
 privind auditul "tatutar al "ituiilor #inan$iare anuale %i al "ituaţiilor #inan$iare anuale $on"olidate, aproat $u modi#i$ri prin egea nr.
, $u modi#i$rile %i $ompletrile ulterioare (denumit 'n $ontinuare Ordonanţa de urgenţnr.
), potrivit $ruia: imitarea 'n timp %i $uantumul "umei $are poate #i "oli$itat drept daun de la un auditor "tatutar "au de la o #irm de audit vor #i reglementate prin regulament emi" de organi"mul de "upraveg&ere puli$ prevut la titlul ,
Con"iliul pentru %upraeg&erea 'ublic! a (ctiit!)ii de (udit %tatutar
emite preentul regulament.
(rt. 1
În "en"ul egulamentului privind limitarea r"punderii $ivile a auditorilor "tatutari %i a #irmelor de audit, denumit 'n $ontinuare egulament, termenii %i e<pre"iile de mai ;o" "e de#ine"$ a"t#el:
2
 
- audit "tatutar - auditul "ituiilor #inan$iare anuale "au al "ituaţiilor #inan$iare anuale $on"olidate, a%a $um e"te prevut de legi"lia $omunitar, tran"pu" 'n reglementrile naţionale*- auditor "tatutar - per"oana #ii$ autoriat, 'n $on#ormitate $u prevederile Ordonaei de urgenr.
, de $tre autoritatea $ompetent, re"pe$tiv amera uditorilor Ainan$iari din om9nia (A), " e#e$tuee audit "tatutar*- #irma de audit - per"oana ;uridi$ "au ori$e alt entitate, indi#erent de #orma ;uridi$ a a$e"teia, $are e"te autoriat de autoritatea $ompetent, re"pe$tiv A, 'n $on#ormitate $u prevederile Ordonanţei de urgenţ nr.
, " e#e$tuee audit "tatutar*- $ontra$t de audit - mi"iune prin $are auditorul "tatutar o#er "ervi$ii de audit al "ituiilor #inan$iare anuale "au al "ituiilor #inan$iare anuale $on"olidate, a%a $um e"te prevut de legi"laţia $omunitar, tran"pu" 'n reglementrile naţionale*- $lient de audit ($lient) - per"oana ;uridi$ "au ori$e alt entitate 'n intere"ul $reia auditorii "tatutari "au #irmele de audit pre"tea "ervi$ii de audit 'n aa unui $ontra$t de audit*- entitate de intere" puli$ - entitatea $are #a$e parte, $on#orm legii, din una dintre urmtoarele $ategorii: in"tituţiile de $redit* "o$ietţile de a"igurare, a"igurare-rea"igurare %i de rea"igurare* entitţile reglementate %i "upraveg&eate de omi"ia Baţionala Calorilor 8oiliare* "o$ietţile $omer$iale ale $ror valori moiliare "unt admi"e la trana$ţionare pe o piaţ reglementat* $ompaniile %i "o$ietţile naţionale* per"oanele ;uridi$e $are aparţin unui grup de "o$ietţi %i intr 'n perimetrul de $on"olidare de $tre o "o$ietate-mam $are apli$ "tandardele internionale de raportare #inan$iar* per"oanele ;uridi$e, altele de$9t $ele prevute anterior, $are ene#i$ia de 'mprumuturi neramur"aile "au $u garanţia "tatului*- onorariu de audit - $ontravaloarea onorariului a#erent unui e<er$iţiu #inan$iar pentru auditul "ituiilor #inan$iare anuale "au al "ituiilor #inan$iare anuale $on"olidate*- raport de audit - raportul de audit, emi" $on#orm prevederilor $ontra$tului de audit %i $erinţelor Ordonanţei de urgenţ nr.
, #ie pentru "ituaţii #inan$iare anuale individuale, #ie pentru "ituaţii #inan$iare anuale $on"olidate*- terţ - ori$e per"oan #ii$ "au ;uridi$ a"upra $reia $ontra$tul de audit ori raportul de audit emi" 'n aa a$e"tuia produ$e, 'n mod dire$t %i nemi;lo$it, e#e$te ;uridi$e %i $are, totodat, nu e"te parte 'n $ontra$tul de audit*- intenţie dire$t - o #apt "e $on"ider a #i "v9r%it $u intenţie dire$t atun$i $9nd #ptuitorul prevede reultatul a$ţiuniiina$ţiunii "ale %i urmre%te produ$erea a$e"teia*
 
(la data 28-nov-2013 Art. 1 modificat de Art. I, punctul 1. din
 
 
 )
- intenţie indire$t - o #apt "e $on"ider a #i "v9r%it $u intenţie indire$t atun$i $9nd #ptuitorul nu urmre%te "v9r%irea a$e"teia, dar a$$epteventualitatea produ$erii ei*
 
(la data 28-nov-2013 Art. 1 modificat de Art. I, punctul 1. din
 
 
 )
- $ulpa - o #apt "e $on"ider a #i "v9r%it din $ulp atun$i $9nd #ptuitorul prevede reultatul #aptei "ale, dar nu 'l a$$ept, "o$otind #r temei $ el nu
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->