Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hemijski Ispravna Voda

Hemijski Ispravna Voda

Ratings:
(0)
|Views: 1,384|Likes:
Published by eco-efendija

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: eco-efendija on Aug 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
Pitka voda je dragocjena voda
U jednom indijanskom selu koje se nalazi u predjelu Arizone (SAD) koji je oskudan sa pitkom vodom, ljudisvakodnevno moraju preko jednog sata pješačiti da bi donijeli pitku vodu. Ovi ljudi uporno su odbijali pomoćureda koji se bavi pitanjima Indijanaca,a koji je želio izgraditi vodovod do sela. Njihovo obrazloženje zaodbijanje ovog vodovoda bilo je :"Voda je tako dragocjena tako da bi mi bili vrijedni nje moramo se dobro potruditi za nju. Samo onaj konajprije jedan sat dugo nosi težak kanister za vodu i znoji se na suncu osjeća koliko je voda dragocjena iodnosi se pažljivo prema njoj.
EUROPSKA POVELJA O VODI
1.Bez vode nema života. Ona je dragocijeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskojdjelatnosti.2.Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.3.Mijenjati kvalitet vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vodeovise.4.Kvalitet vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa izadovoljava posebne zahtijeve zdravlja stanovnišva.5.Ako se voda po upotrebi vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugihkorisnika, javnih ili individualnih.6.Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike jevažnosti za očuvanje vodenih resursa.7.Vodeni resursi se moraju stalno inventirati.8.Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnihinstitucija.9.Zaštita voda traži značajan napor u znanstvenom istraživanju i u stvaranju specijalistaza javno informiranje10.Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak jesvakoga da vodom ekonomira i da je racionalno koristi.11.Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.
12.Voda ne zna granice. Već milionima godina na Zemlji postoji ista količina vode,koja se nesmanjuje,ali i ne povećava.Njen kvalitetovisi od našeg ophođenja prema njoj.
 
Štojeotpadna voda?
Tojeupotrijebljenavodaiznaseljaiindustrijekojojsupromijenjenafizikalna,kemijskai biološkasvojstvatakodasenemožekoristitiupoljoprivredinitiudrugesvrhe.Ovavodasedopostrojenjazaprćavanjeodvodikanalizacijom.Onasadrži:prljavuvodu,"stranuvodu"ikišnicu.
Što je prljava voda?
Tojesvaotpadnavodaizdomaćinstava,privatnihpreduzećaiindustrijekaoikišnicasajako prometnih dijelova ulica koja mora biti odvedena do postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.
Što je "strana voda"?
Toječistavodakojazavršavaukanalizacijiizbogsvoječistoćeuodnosunadrugevodekojeseodvodekanalizacijomje"strana".Onadospijevaukanalizacijuizpodzemnihvoda,bunara,drenaža, kao višak iz bazena pitkevode ili kao rashladna voda.
Što je to kišnica?
Tojevodakojanastajeizpadavina.Premamjestudospijevanjarazlikujemoprljavu(npr.saautocesta) i čistu (npr. sa krova) kišnicu.Otpadnevodeseodmjestanastajanjadopostrojenjazaprćavanje,odnosnodoispuštanjauvodotoke,odvodekanalizacijomkojučinisuistem cijevi, kanala i uređaja.Kanalizacijenisuizumnovijegdoba.JošustarojIndijizavrijemetkz.Indus kulture bila su u upotrebi moderna postrojenja (3000 p.n.e.).KaopravimajstorizakanalizacijedokazalisuseRimljani.OdvodotpadnihvodastarogRimauslijedio je u poznatoj "Cloaca maxima".Tekunovijevrijemečovjekjeprimjetiodaodvodotpadnihvodaurijekeilinjihovoponiranjeutlomožeimatištetneposljedicezapitkuvodu.Nehigijenska,zagađenavodaječestobilauzrovelikihtragedijaiepidemijausrednjem,aliikasnijesvedokrajaXIXstoljeća(npr.velikaepidemijakolere1854godinekojajezadesilaLondoniodkojejeumrlooko5000ljudiiliepidemija kolere u Hamburgu 1892 godine od koje je umrlo 10 000 ljudi).
 
Izgradnjavodovodajeutjecalanakoličinuotpadnevode,kojasenaglopovećala,ikojajeputemkanalizacijeodvođenaurijeketakodajenivosamoprišćavanjavodotokabiobrzodosegnutusljed čega je proistekla nužnost izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.Danas većina kanalizacionih mreža u svijetu je tzv. miješanog tipa gdje se čista kišnica odvodi u postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda zajedno sa prljavom vodom. Kod jakih kiša, sva ovavoda nema dovoljno mjesta u pročišćivaču, tako da velika količina nepročišćene otpadne vodezavrši direktno u vodotocima. Osim toga otpadne vode bivaju jako razrijeđene tako da se procesi pročišćavanja usporavaju.U budućnosti je neophodno "stranu" vodu (kišnicu sa krovova, pješačkih staza ili ne zagađenihdijelova ulica) odvoditi u tlo ili ako to nije moguće, direktno u vodotoke posebnim sistemima.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lejla Borovina liked this
Fejza liked this
Adisa Mehić-Istrefi liked this
Sandi Durakovic liked this
grlica liked this
grlica liked this
grlica liked this
BISERKA0811 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->