Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sinteza la introducere in Drept European

Sinteza la introducere in Drept European

Ratings: (0)|Views: 689 |Likes:
Published by mariuck
school
school

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: mariuck on Aug 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
 
1
INTRODUCERE ÎNDREPTUL EUROPEAN
 
 
2
Cap.I
EVOLUłIA COMUNITĂłILOR EUROPENEŞI A UNIUNII EUROPENE1.1.
 
Ideea de uniune europeană
 Ideea este foarte veche.
Dante Alighieri
(n. 29 mai 1265, FlorenŃa, d. 14septembrie 1321, Ravena, poet şi filosof italian, om politic florentin, primulmare poet de limbă italiană), în „Divina comedia” îşi imagina o
 Europăunificată
, aflată sub conducerea unui suveran aflat deasupra celorlalŃi suverani.Limba comună urma să fie latina, iar moneda comună florinul care avea ocirculaŃie largă în Europa ca urmare a activităŃii negustorilor din FlorenŃa.ConcepŃia lui Alighieri merită menŃionată pentru că a intuit necesitatea păstrării suveranităŃii statelor membre, a monedei unice, pe care UniuneaEuropeană a realizat-o parŃial începând cu anul 2002, la peste 50 de ani de laînceputurile construcŃiei comunitare, dar şi a limbii unice despre care încă nu sediscută.În secolul al XVII-lea,
Ducele de Sully
(numit în 1597 şeful administraŃieifinanciare din timpul regelui Henric al IV-lea al FranŃei, şi care aparŃineagrupării religioase a hughenoŃilor), în „Grand Dessin” a lansat ideea unui „
corppolitic al tuturor statelor Europei
” care să poată produce între membrii săi o pace inalterabilă şi un comerŃ perpetuu.
Immanuel Kant
, în 1795 a elaborat un „Proiect de pace eternă” bazat pe o
federaŃie de state libere
, având o constituŃie de tip republican.
Victor Hugo
, în discursul rostit la al treilea Congres InternaŃional de Pacede la Paris din 1849, spunea că „va veni o zi când vom vedea aceste douăgrupuri imense, Statele Unite ale Americii şi Statele Unite ale Europei, unul înfaŃa celuilalt, întinzându-şi mâinile unul celuilalt peste mări, schimbând produse,comerŃ, industrie, arte, genii…”.
 
 
3
O Europă unită a existat efectiv pe vremea Imperiului roman care însăcuprindea şi coasta de nord a Africii, Asia Mică, incluzând Turcia, aspirantă lastatutul de membru U.E., dar şi Israelul, timp în care Marea Mediterană ajunseseun lac interior al Imperiului.
Napoleon
a încercat unificarea Europei sub autoritatea FranŃei, dar împotriva voinŃei popoarelor, ceea ce a provocat explozia naŃionalismelor europene.
Saint Simon
(1760-1825) în 1814 prevedea construcŃia Europei în jurulunei alianŃe FranŃa-Anglia, condusă de un monarh „lider ştiinŃific şi politic”. (v.Adrian Năstase,
 Europa quo vadis?
, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2003, p.21-29). Acestei alianŃe i se puteau alătura şi alte state care se eliberau şi îşicreau instituŃii reprezentative.Şi alŃi vizionari au formulat proiecte de unificare a Europei. După primulrăzboi mondial,
Aristide Briand
în 1929, în Adunarea Generală a SocietăŃilor  NaŃiunilor a propus să se constituie „
un fel de legătură federală
” între naŃiunileeuropene.În 1944, reprezentanŃii mişcărilor europene de rezistenŃă, reuniŃi în ElveŃia,au elaborat un program european care statua că realizarea unei Europe prospereşi democratice sub forma unei reuniuni de state suverane, separate prin frontiere politice şi vamale este imposibilă, afirmând că doar o
federaŃie europeană
ar  putea înlătura cauzele celor două războaie mondiale.În 1946,
Winston Churchill
, la Universitatea din Zürich, a susŃinut ideeaunor „
State Unite ale Europei
”, construite în jurul FranŃei şi Germaniei, subauspiciile Marii Britanii şi ale SUA.În 1947, mai multe mişcări care militau pentru unitate europeană au format
Comitetul InternaŃional de coordonare a mişcărilor pentru unificareaEuropei
”. Primul Congres European Ńinut la Haga în 1948, care a reunit peste800 delegaŃi din 19 Ńări, a formulat ideea unei
zone europene de comerŃ liber
şi

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tomegea Emilian liked this
Snejana Bargan liked this
Nunvailer liked this
simonatepes liked this
Mihai Adrian liked this
maria_33 liked this
maria_33 liked this
maria_33 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->