Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEGAK

SEGAK

Ratings:
(0)
|Views: 2,629|Likes:
Published by luffy

More info:

Published by: luffy on Sep 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
1.0 PENGENALAN Kecergasan yang optimum adalah penting bagi membantumurid melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasaletih. Selaras dengan itu, aktiviti dan amalan kecergasan yang terancang perludilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang dicadangkan dan dinilaimengikut norma yang telah ditetapkan. Justeru, satu penilaian standard yangdikenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan(SEGAK) untuk Murid Sekolah Malaysia telah dirangka untuk dilaksanakan mulaisesi persekolahan 2008 (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2008 StandardKecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Untuk Murid Sekolah Malaysia)Menurut Ahmad Hashim (2006), pendekatan pengajaran pembelajaranPendidikan Jasmani yang mantap perlu melalui proses pengujian danpengukuran yang piawai dan berterusan serta bersesuaian dengan persekitaransekolah. Penggunaan prosedur ujian yang piawai dapat menghasilkan skor ujiankecergasan dan kemahiran yang tekal serta mempunyai kebolehpercayaan yangtinggi. Hal ini sekaligus berupaya meningkatkan kualiti pengajaran danpembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Penilaian pula adalah prosesmengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid.Penilaian memerlukan prosedur ujian yang baik dan mudah difahami.Sehubungan dengan itu, guru Pendidikan Jasmani dikehendaki merancang danmengendalikan ujian kecergasan dan kemahiran untuk murid-murid di peringkatsekolah. Instrumen penilaian perlu dibina dan ditadbir oleh guru sama adamelalui pemerhatian, penulisan dan lisan. Hasil penilaian digunakan untuktindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaikipengajaran guru. Laporan perlu dibuat di peringkat sekolah bagi memberimaklum balas kepada murid, ibu bapa dan guru-guru yang lain (SukatanPelajaran Pendidikan Jasmani, 1999). 1 1.1 MENYEDIAKAN BATERI UJIANUNTUK ENAM (6) KOMPONEN YANG HENDAK DIUJI. 1.1.1 DUA (2) Instrumenuntuk Mengukur Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan. (i) Bleep Test (ii)Jangkauan Melunjur 1.1.2 DUA (2) Instrumen untuk Mengukur KecergasanFizikal Berlandaskan Lakuan Motor. (i) Lompat Jauh Berdiri (ii) Larian Zig ZagBarrow 1.1.3 DUA (2) Instrumen untuk Mengukur Kemahiran (Bola Tampar). (i)Menyangga (ii) Servis 2 1.2 INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KECERGASANFIZIKAL BERASASKAN KESIHATAN. 1.2.1 UJIAN “BLEEP” / “BEEP” (BLEEPTEST) Pengenalan: Ujian “Bleep” atau ujian “Beep” merupakan satu ujian larianulang-alik pelbagai tahap yang meningkat secara progresif. Ujian ini telah diciptadi Kanada dan kini merupakan salah satu ujian kecergasan aerobik atau ujiankecergasan daya tahan kardiovaskular yang popular di dunia. Kecergasankardiovaskular berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kecergasanrespiratori dan kecergasan aerobik. Semua ini merupakan aspek kecergasanterpenting. Kecergasan kardiovaskular adalah asas kepada sebarang aktivitifizikal juga faktor utama yang boleh mengurangkan risiko individu dari penyakitkardiovaskular. Contohnya seperti penyakit jantung, penyakit hipokinetik,kematian awal dan penyakit-penyakit yang lain. Kardiovaskular cergasmeningkatkan kebolehan melakukan sebarang tugas. Komponen dalamkardiovaskular terdiri daripada jantung, paru-paru, salur darah, darah dan otot. Iakomponen yang terpenting dalam profil fisiologi manusia. Nama Ujian: Bleep Test
 
Objektif Pengujian: Ujian ini bertujuan untuk menguji daya tahan kardiovaskular iaitu keupayaan sistem kardiorespiratori untuk melakukan kerja bagi satu jangkamasa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atausederhana. Fungsi Ujian: 1. Memberi persediaan dari segi fizikal dan mental. 2.Membantudalam pengurusan stres dan kemurungan. 3. Mengurangkan risikopenyakit kronik 3 Sejarah Instrumen: Menurut Carrol (1994) dalam Borhan Yusof (2008), kecergasan kardiovaskular adalah keupayaan seseorang untukmelakukan tugas berat secara berterusan bagi satu jangkamasa yang panjang.Ia juga dikenali sebagai aerobik iaitu keupayaan sistem peredaran dan respiratoriuntuk penyesuaian dan pemulihan kesan daripada aktiviti fizikal seperti berlari,berjalan laju, berbasikal, berenang dan sebagainya. Kecergasan kardiovaskular dikaitkan dengan keupayaan pengambilan isipadu maksima oksigen (VO2 max).Pengambilan isipadu maksima oksigen ialah jumlah isipadu maksima gasoksigen yang digunakan oleh seseorang sewaktu melakukan aktiviti yangmeletihkan. American College of Sports Medicine (ACSM, 1999) menyatakanbahawa VO2 max adalah penunjuk yang paling baik untuk menentukan tahapkecergasan kardiovaskular seseorang. Semakin tinggi nilai VO2 max, semakintinggilah tahap kecergasan kardiovaskular seseorang itu. Ujian Bleep diasaskanoleh Dr Maximillion G. Odoowed Ledgear pada tahun 1982 dan disiarkan dalamEuropean Journal of Applied Physiology. Ujian ini juga dikenali ujian PACER(Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run) dan ujian multi-tahap yangmana peserta perlu lari ulang-alik 20 meter. Ujian ini digunakan oleh jurulatiholahraga untuk mengira VO2 max pelari. Korelasi kesahan: 0.71 – 0.87 (lelaki :0.54-0.68, perempuan : 0.51-0.90) Kebolehpercayaan: 0.89 Alatan yangdiperlukan: 1. Kawasan Rata 2. Pita Pengukur 3. Kon / Garis Penanda 4. PitaAudio Isyarat Bunyi 5. Pemain Audio / Pembesar Suara 6. Borang Rekod 7.Pencatat 4 Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. Tandakan jarak larian 20 meter diatas lantai dan tandakan setiap hujungnya dengan ‘masking tape’ dan konpenanda. 2. Peserta mendengar arahan dan penerangan daripada penguji. 3.Peserta melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan sebelummelakukan Ujian “Bleep”. 4. Setiap peserta dikehendaki berdiri di belakanggarisan permulaan dan seorang pembantu diperlukan untuk merekodkan setiaptahap yang dilalui. 5. Peserta dikehendaki lari ulang-alik sejauh 20 meter mengikut isyarat “bleep” yang akan dibunyikan dari pemain audio / pembesar suara. 6. Peserta bersedia di satu hujung dengan satu kaki berada di belakanggarisan yang dibuat dan berlari apabila “bleep” yang pertama kedengaran.Peserta akan berlari ke garisan yang di hadapan semula dan apabila tiba merekaperlu melepasi garisan sama ada dengan sebelah kaki atau kedua-dua belahkaki sebelum isyarat “bleep” berbunyi. 7. Peserta hendaklah menunggu sehingga“bleep” seterusnya kedengaran sebelum berlari ke garisan permulaan. Pesertaakan terus berlari sehingga ke tahap maksima yang boleh dicapai dan tidakmampu lagi untuk mengikut bunyi “beep”. 8. Masa antara isyarat “bleep” akanberkurangan setiap tahap. Selaras dengan itu, kelajuan larian perlu ditingkatkan.9. Ujian ini memerlukan keupayaan sepenuhnya dari setiap peserta. Justeru,peserta perlu berlari sehingga merasa lesu. 10. Ujian “bleep” dikira tamatsekiranya dia tidak dapat melepasi garisan keduadua hujung dua kali berturut-
 
turut. 11. Tahap terakhir yang dicatat sebelum peserta tamat ujian akandirekodkan sebagai tahap peserta tersebut. 5 Limitasi Pelaksanaan: - Ujian inihanya untuk mengukur ketahanan kardiovaskular. - Tidak sesuai untukdijalankan kepada peserta tidak cergas dan tidak mampu, serta yang mempunyaitahap kesihatan tidak memuaskan seperti mempunyai penyakit asma. - Normayang digunakan dalam tugasan ini telah disesuaikan dengan pencapaian pelajar PISMK 7.01. Rajah 1.1 Litar Ujian “Bleep Test” Norma Ujian “Bleep”: SKALA 5 43 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI13.8 ke atas 11.4-13.7 8.5-11.3 5.3-8.4 0-5.2 PEREMPUAN 12.6 ke atas 9.9-12.57.2-9.8 4.6-7.1 0-4.5 6 1.2.2 UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR Pengenalan:Kelenturan adalah kebolehan menggerakkan sendi badan melalui keteganganpergerakan maksimum yang tidak bersesuaian. Apabila menilai ataumenerangkan kelenturan, terma fleksi (kedudukan sendi berkurangan) dantambahan "extension" (kedudukan sendi bertambah) selalu digunakan. Tisulembut dan sendi akan mengecut, hilang pertambahan apabila otot mengekalkandalam kedudukan pendek. Secara amnya, kelenturan lebih berkait rapat dengantabiat corak pergerakan bagi setiap individu dan setiap sendi lebih kepada usiadan jantina. Ujian jangkauan melunjur adalah ujian yang digunakan untukmengukur kelenturan bahagian badan yang tertentu iaitu bahagian belakangbadan dan bahagian atas paha. Kelenturan merupakan kebolehan pergerakansendi badan melalui ketegangan pergerakan maksimum yang tidak bersesuaian.Nama Ujian: Jangkauan Melunjur Objektif Pengujian: Menguji kelenturanbahagian belakang badan dan “hamstring” (bahagian atas paha). Fungsi Ujian:1. Mengukur dan menguji tahap kelenturan seseorang individu. 2. Ujian inidijalankan untuk mengenalpasti individu yang mempunyai sedikit pergerakansendi. 3. Ujian ini dijalankan untuk mengenalpasti jika individu mempunyaikelenturan yang lebih di sesetengah sendi. Sejarah Instrumen: Kelenturan ialahkeupayaan sesuatu sendi atau bahagian badan yang membolehkan sesuatupergerakan dilakukan untuk tempoh jangka masa yang panjang tanpamelibatkan kecederaan kepada mana-mana bahagian otot. Anggota badanmenjadi lebih fleksibel apabila senaman regangan selalu dilakukan dengansecukupnya. 7 Pengukuran kelenturan telah bermula secara rasminya padatahun 1941. Cureton memperkenalkan bateri ujian berorentasikan ‘PracticalPerformance’. Pada tahun yang sama juga, ujian kelenturan untuk pergelangankaki diperkenalkan. Pada tahun 1942, Jack Leighton memperkenalkan‘flexometer’ untuk mengukur pelbagai pergerakan sendi. Seterusnya pada tahun1952, Katherine Wells dan Evelyn Dillion telah memperkenalkan “Sit and ReachTest”. Pada tahun 1966, B.L. Johnson telah mengubah suai ujian Wells andDillon dari segi skor bacaan. Mereka juga telah memperkenalkan ujiankelenturan untuk empat jenis sukan dan tarian. B.L. Johnson kemudiannya telahmemperkenalkan alat ‘flexomeasure’ pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun1975, Myers telah mengubahsuai ‘Sit and Reach Test’ dan menerbitkannya kedalam YMCA. Pada tahun 1976, Goodin: Pollock pula telah memperkenalkan‘Trunk Flexion Test’ ke dalam YMCA. Kolerasi Kesahan: Kesahan logikal telahdigunakan. Dalam ujian jangkauan melunjur mengesahkan bertentangandaripada sesetengah ujian, jarak koefisien adalah antara 0.80 dan 0.90

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Firdaus Azie liked this
Firdaus Azie liked this
Apix Fara liked this
Nor A Mie liked this
seyha_ramli liked this
Yen BuYen liked this
Eiylaa Amz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->