Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
573Activity
P. 1
murid dan alam belajar

murid dan alam belajar

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 19,803|Likes:
Published by hagemaru
huraian konsep alam belajar,kepentingan main dan teori-teori pembelajaran...
huraian konsep alam belajar,kepentingan main dan teori-teori pembelajaran...

More info:

Published by: hagemaru on Sep 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
3.1 KONSEP ALAM BELAJAR
Sejak dari kecil lagi, kita sentiasa mengalami proses pembelajaran yangberterusan tidak kiralah formal atau tidak formal. Justeru itu, suasana alam belajar yang kondusif pastinya bergantung kepada proses pengajaran dan pembelajaranyang berkesan yang dijalankan oleh guru tidak kiralah di dalam bilik darjah ataupundi luar bilik darjah. Penglibatan yang aktif dan interaksi yang baik perlu diwujudkanantara guru dan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.Untuk lebih memahaminya lagi,seorang guru perlu tahu konsep alam belajar itusendiri dengan lebih mendalam lagi. Menurut Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying,Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2009), alam belajar merupakan keadaan atausuasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalammencapai matlamat perubahan tingkah laku.
3.1.1 Tiga aspek utama alam belajar 
Terdapat tiga komponen penting dalam membantu pembentukan murid yangmenyeluruh. Pertama ialah psikososial, kedua iaitu fizikal dan ketiga ialah komunitipembelajaran.a) Aspek psikososialFaktor pertama iaitu psikososial merangkumi 4 elemen iaitu nada suara yangsesuai, saling berbudi bahasa, tingkahlaku yang diterima dan suasana yangkondusif. Faktor ini lebih memfokuskan kepada perasaan murid-murid yangberhubung dengan aspek keselamatan dan keselesaan mereka dengan persekitaransekolah. Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudahdidampingi, beramah-tamah, cekap, berkeyakinan diri dan mengambil berat tentangEDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR1
 
keselamatan dan keselesaan pelajar akan memenuhi keperluan-keperluanpsikososial murid-murid yang diajar.b) Aspek fizikalKomponen fizikal meliputi semua keadaan fizikal seperti fizikal bilik darjah,bahan-bahan pelajaran, kemudahan dalam alam persekitaran (Mok Soon Sang,2008). Bilik darjah yang kreatif serta kondusif dapat mengembangkan kreativitipelajar (Azizi Jaafar, 2009). Bagi menggalakkan pemikiran kreatif, suasana bilikdarjah yang selesa perlu disediakan. Oleh itu, terdapat berbagai-bagai carapenyusunan bilik darjah yang akan mencerminkan gaya pengajaran kita sebagaiguru.Antara cara penyusunan bilik darjah menurut Choong (2008) ialah:i.Gaya auditorium iaitu gaya penyusunan tradisional di mana murid-muridduduk menghadap guru.ii.Gaya bersemuka iaitu gaya murid-murid duduk menghadap satu sama lain didalam kumpulan seramai enam atau lapan orang.iii.Gaya
Off-set 
memerlukan tiga atau empat orang murid-murid duduk padameja tetapi tidak menghadap sesama mereka.iv.Gaya seminar iaitu kumpulan murid-murid yang terdiri daripada 10 atau lebihorang duduk dalam bulatan, segiempat sama atau berbentuk-U.v.Gaya Kluster terdiri daripada 4 hingga 8 orang murid duduk dalam kumpulanyang dekat dan rapat (L 1).c) Aspek komuniti pembelajaranEDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR2
 
Secara amnya, komuniti memfokuskan sekumpulan manusia yang belajabersama dalam persekitaran selesa untuk menggalakkan aktiviti berdialog, maklumbalas, refleksi dan penurunan kuasa. Menurut Choong (2008), ciri-ciri komunitipembelajaran merangkumi kolaborasi sesama murid melalui pembelajaran koperatif,penglibatan murid-murid dalam pengalaman berkolaborasi bersama rakan sebayamereka, sumber jaringan sokongan akademik dan sosial dan yang terakhir fokuskepada pembinaan pengetahuan dan hasil pembelajaran. Menurut McMilan danCavis (1986) pula komuniti mempunyai 4 ciri iaitu keahlian, pengaruh, memenuhikeperluan individu dan berkongsi peristiwa atau tindakan dan perasaan (Noriati,Boon dan Sharifah Fakhriah, 2009)
3.1.2 Teori Ekologi Bronfenbrenner 
Aspek komuniti pembelajaran sering dikaitkan dengan Teori Ekologi (2004)Bronfenbrenner. Menurut Mok Soon Sang (2008), teori ini memfokuskan kepadapengaruh sosiobudaya persekitaran terhadap perkembangan individu dari lahir hingga dewasa. Terdapat lima sistem ekologi di dalam teori ini iaitu:a)Mikrosistemb)Mesosistemc)Ekosistemd)Makrosisteme)Kronosistem (L 2)Melalui teori Ekologikal Bronfenbrenner, kita dapat menilai dan mengkaji setiapimplikasinya kepada pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Mok Soon SangEDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR3

Activity (573)

You've already reviewed this. Edit your review.
Che Sue liked this
Noor Shahira Shera liked this
Che Sue liked this
Passport Musafir liked this
Aiyu Nadia Aidill liked this
Ishaq Shairazi liked this
katak kembung liked this
Shirley Jong liked this
jdolphin1007 liked this
NURATHIRAH AYUB liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->