Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Declaration of re- Independence

Declaration of re- Independence

Ratings: (0)|Views: 85|Likes:
Published by Thomas-Jefferson
The Official Populist Party Declaration:
For any State unilaterally to legally appoint its Senators, replace central government programs with its own, and relegate the ultimate Court of Appeals to an arbitration service, with no need for further Amendments or Conventions, pursuant to Article VII of the Constitution.
Formatted to be printed on one sheet of 11x17 paper, and folded in half as a 4-page pamphlet.
The Official Populist Party Declaration:
For any State unilaterally to legally appoint its Senators, replace central government programs with its own, and relegate the ultimate Court of Appeals to an arbitration service, with no need for further Amendments or Conventions, pursuant to Article VII of the Constitution.
Formatted to be printed on one sheet of 11x17 paper, and folded in half as a 4-page pamphlet.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Thomas-Jefferson on Sep 01, 2009
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

 
Bf tc` Y_L_@CAPY@,
5<.xbb.MMSBB, Icrbstblf @rl, Dr`darblf Ilk`folr.
 _c` ufbklt`rlk O`iklrltbaf
 aj tcbs
Pfbt`o Ytlt` aj Lm`rbil,
 Tc`f bf tc` Iaurs` aj dav`rfm`ftlk ljjlbrs, bt bs iammafpkli` jar Aur vlsslk ta `xi``o tc` siap`aj bts O`k`dlt`o ^aw`rs o`rbv`o jram tc` Ultbjbiltbaf aj tc` j`o`rlk Iafstbtutbaf, ta praj`ss lfltbaflk supr`mlibst Lttbtuo` ls clo e``f `xpr`ss`o, y`t f`v`r rltbjb`o, bf lrtbik` 5 aj Bts Orljt, lfota tc`r`ey lssum` l s`plrlt` lfo sup`rbar Ytltbaf ta wcbic Bts _`rms oa fat `ftbtk` bt,fatwbtcstlfobfd kaas` iafstruitbaf aj lmebdubtb`s, l c`lktcy Iaft`mpt jar slbo Lttbtuo` aj Aur vlsslk, lfo l o`i`ft U`sp`it ta Apbfbaf bf tcbs Ytlt` lfo atc`rs, r`qubr` Ps ta o`iklr` tc` Ilus`s wcbic bmp`k Ps ta wbtcorlw Aur Iafs`ft ta slbo Iafstbtutbaf, `xi`pt jar Lrtbik` B, Y`itbafs <.b, 5.b& 9.b, wcbk` mlbftlbfbfd Aur Iafs`ft ta tc` O`k`dltbaf aj ^aw`rs bf tc` jarm`r Yyst`m aj j`o`rlkDav`rfm`ft ufo`r tc` Lrtbik`s aj Iafj`o`rltbaf & p`rp`tulk Pfbaf, ls w`kk ls ta tc` U`strbitbaf aj bts ^aw`rs ufo`r tc` Ebkk aj Ubdcts jram tc` 9ro ta tc` <5tc lrtbik`, `lic clvbfd e``f rltbjb`ouflfbmausky ls r`qubr`o ey slbo Lrtbik`s. T` cako tc`s` _rutcs ta e` s`kj-`vbo`ft8 tclt ir`ltbafs o`p`fo af tc`br Ir`ltars jar tc`br `xbst`fi`lfo sa olr` fat lit atc`rwbs`7 tclt ls l r`sukt aj clvbfd e``f ir`lt`o bf tc` Ir`ltars' bmld`, lkk^`apk` lmafd _c`br r`sp`itbv` s`x lr` ir`lt`o `qulk, tclt _cas` aj `lic s`x lr` `foaw`o wbtci`rtlbf uflerbod`lek` Ubdcts ls lf bfc`r`ft plrt aj tc`br Ir`ltbaf, tclt lmafd tc`s` lr` Kbj`, Kbe`rty,lfo tc` pursubt aj lfytcbfd tlfdbek` ar bftlfdbek` tclt mly erbfd Clppbf`ss wbtcaut Bfjrbfd`m`ft afsuic Ubdcts aj Atc`rs7 _clt jar @fjari`m`ft aj Klws ldlbfst suic Bfjrbfd`m`ft, Dav`rfm`ft bsir`lt`o ey tc` ^`apk` ls _c`br vlsslk, o`rbvbfd bts o`k`dlt`o ^aw`rs jram tc` Iafs`ft aj btsIr`ltars, lfo tcus sues`rvb`ft ta _c`m7 _clt wc`f`v`r lfy Jarm aj Dav`rfm`ft e`iam`sf`dkbd`ft, ar o`struitbv`, aj tc`s` `fos, bt bs tc` Ubdct aj tc` ^`apk` ta lkt`r bt, ar leakbsc bt lfobfstbtut` l f`w Jarm, klybfd bts jaufoltbaf af suic ^rbfibpk`s, lfo ardlfbsbfd bts ^aw`rs, ls ta _c`msclkk s``m mast kbg`ky ta `jj`it _c`br Ylj`ty lfo Clppbf`ss. ^ruo`fi`, bfo``o, wbkk obitlt` tclt lJarm kafd `stlekbsc`o scauko fat e` leakbsc`o jar kbdct lfo trlfsb`ft ilus`s7 lfo liiarobfdky lkk`xp`rb`fi` cls scawf, tclt tc` ^`apk` lr` mar` obspas`o ta rbat ar r`e`k, wc`f `vbks lr`bfsujj`rlek`, tclf ta rbdct _c`ms`kv`s ey leakbscbfd tc` Jarm ta wcbic _c`y lr` liiustam`o. Ljt`rl kafd trlbf aj Leus`s lfo Psurpltbafs, pursubfd bfvlrbleky l o`sbdf ta r`oui` _c`m ta r`kltbv`Y`rvbtuo`, bt bs _c`br Ubdct, bt bs _c`br Outy ta tcraw ajj suic Jarm, lfo t`rmbflt` tc` eur`luirliy s``gbfd ta `fsklv` _c`m. Yuic cls e``f tc` pltb`ft sujj`rlfi` aj tcbs Ytlt`7 y`t bt bs prlitbilkf`i`ssbty wcbic iafstrlbfs Ps ta r`v`rt m`r`ky ta tc` pr`vbaus Yyst`m aj Dav`rfm`ft, tclt afi`clo s`rv`o tc` jaufobfd Ytlt`s w`kk, lfo faw bs bfstbtut`o bf plrt bf tc` Pfbt`o Fltbafs' D`f`rlk Lss`meky lfo tc` Ywbss ^r`sbo`fiy. _c` cbstary aj tc` eur`luirliy aj tc` mar` p`rj`it Pfbaf bsaf` aj r`p`lt`o Bfhurb`s lfo Psurpltbafs, lkk m`lft ta erbfd leaut fltbaflk, muktbfltbaflk arbft`rfltbaflk Yupr`mliy av`r tcbs Ytlt`. _a prav` tcbs, k`t Jlits e` summlrbs`o jar AurIafstbtu`fts lfo ltt`ftbv` K`dbskltars lmafd tc` s`v`rlk Ytlt`s--bt cls bssu`o @x`iutbv` Aro`rs, tc` mast ufwcak`sam` ar uff`i`sslry jar tc` ^uekbi Daao.bt cls ia-`ri`o Aur Dav`rfars fat ta sbdf ar `fjari` Klws aj bmm`oblt` lfo pr`ssbfd Bmpartlfi`,ufk`ss Iaftrak scauko e` ia-arobflt`o ey ar i`ftrlkbs`o bf fltbaflk ar bft`rfltbaflk Ld`fib`s, ar clsr`wlro`o _c`m jar f`dk`itbfd ta ltt`fo ta trlobtbaflk ^rbfibpk`s aj Klw wc`f utt`rky yb`kobfd tasuic U`dukltbaf. bt cls r`jus`o ta `fjari` Klws jar tc` d`f`rlk T`kjlr` lfo iammaf O`j`fs` aj tc` ^`apk`, ufk`ss _c`y wauko r`kbfqubsc _c`br Ubdcts ufo`r Flturlk Klw ar tc` Ebkk aj Ubdcts, wcbic lr` bf`stbmlek`ta _c`m, lfo l cbforlfi` ta fltbaflk, muktbfltbaflk ar bft`rfltbaflk Yupr`mlibsts. bt cls `fo`lvar`o ta lbo ar le`t bkk`dlk Bmmbdrltbaf ta aur Iauftry7 ey bmp`obfd `fjari`m`ft aj Aur Klws wc`f vbaklt`o ey bkk`dlk Bmmbdrlfts7 ey r`jusbfd ta `fjari` Klws pr`v`ftbfd tc`brMbdrltbafs cbtc`r, ar ey rlbsbfd iafobtbafs aj f`w Lppraprbltbafs jar l Fltbaflk Bo`ftbjbiltbaf
 
Yic`m` ta trlig Ibtbz`fs bfst`lo. bt cls r`jus`o, ljt`r suic vbakltbafs aj tc` Earo`rs, ta prap`rky `qubp ar r`bfjari` tc` Earo`r ^ltrak7suic tclt tc` Ubdct aj Y`kj-O`j`fs`, bfilplek` aj Lffbcbkltbaf, must o`jlukt ta tc` ^`apk`bfobvboulkky ta `x`ribs` Bt bj Iaufty Mbkbtbls lr` uflek` ta o`j`fo _c`m7 tc` Ytlt` r`mlbfbfd bf tc`m`lftbm` `xpas`o ta lkk tc` olfd`rs aj Bfvlsbaf jram wbtcaut, ar _`rrarbsm, Orud _rljjbigbfd lfo@pbo`mbis wbtcbf. bt cls aestruit`o tc` Lombfbstrltbaf aj Hustbi` ey r`jusbfd bts Lss`ft ta k`t l Drlfo Hury e`iafv`f`o ta o`ibo` wc`tc`r Aslml e`f Klo`f audct ta e` bfobit`o jar j`o`rlk Irbm`s tclt btlkk`d`o w`r` iammbtt`o ey cbm af tc` <<tc aj Y`pt`me`r 5>>< I@, ey iammutbfd tc` Y`ft`fi`s aj tcas` wca r`v`lk IBL Ld`fts' bo`ftbtb`s, ey lrr`stbfd Bsrl`kb ar Iuelf Ld`fts jar pursubfd t`rrarbstsaf aur Yabk, lfo ey `kbmbfltbfd @vbo`fi` lt Irbm` Yi`f`s. bt cls bftbmbolt`o, plfbig`o ar wcbt`mlbk`o Iafdr`ss fat ta appas` Elbkauts aj bts prbvlt`-s`itar Lssaiblt`s, far Bfvlsbafs `btc`r af Aur Ubdcts ar af jar`bdf Yabk bf ufo`iklr`o Tlrs `ft`r`o bftaufo`r jlks` ^r`t`fs`s7 lfo fat ta bmp`lic tc` ^r`sbo`ft jar kybfd ta tc`m wc`f sa dabfd ta Tlr, k`str`klt`o O`ltcs e` iafstru`o ls Muro`rs. bt cls mlo` Ajjbiblks o`p`fo`ft af tc` Tbkk aj Muktbfltbaflks, jar tc` _`fur` aj tc`br Ajjbi`s, jartc`br Lppabftm`ft, lfo jar tc`br o`j`rr`o Iamp`fsltbaf. bt cls `r`it`o l muktbtuo` aj f`w Ajjbi`s, lfo s`ft cbtc`r swlrms aj Ajjbi`rs ta clrlss Aur ^`apk`,bfvlo` _c`br ^rbvliy, ar iafjbsilt` _c`br ^rap`rty ufo`r Iakar aj Klw.bt cls g`pt lmafdst Ps jar`bdf Yakob`rs wbtcaut Aur Iafs`ft.bt cls ljj`it`o ta r`fo`r tc` Zbi`-^r`sbo`ft bfo`p`fo`ft aj lfo sup`rbar ta tc` ^r`sbo`ft, lfo lttbm`s tc` o` jlita Iammlfo`r-bf-Icb`j7 lfo bts uf`k`it`o Ld`fts sup`rbar ta Aur `k`it`o Yc`rbjjs.bt cls iamebf`o wbtc muktbfltbaflk lfo bft`rfltbaflk Yupr`mlibsts ta sueh`it Ps ta U`dukltbaf ey  _r`ltb`s jar`bdf ta tc` j`o`rlk Iafstbtutbaf, ar ufrltbjb`o ey tc` Y`flt`, ar ufbmpk`m`ft`o ls Klw7 wcbk` dbvbfd bts Lss`ft ta atc`r Lits aj pr`t`fo`o ar maig K`dbskltbaf8jar pr`v`ftbfd `xtrlitbaf aj Abk af-scar` lfo ajj bf Lritbi lfo atc`r ialstlk Tlt`rs,pursulft ta vlrbaus _r`ltb`s suic ls tc` Klw aj tc` Y`l, wc`tc`r rltbjb`o ar fat8 jar cboo`f suesbob`s aj Icbko Klear ar `fvbrafm`ftlk O`struitbaf bf r`klt`o bmpart`o^raouits ey r`mavbfd iauft`rvlbkbfd _lrbjjs7 aj Bmparts jram lkk plrts aj tc` warko ey r`mavbfd J``s jar Bfsp`itbafs lt ^arts aj @ftry, ar vbl _lx @x`mptbafs ar Ir`obts jarh`t-ju`ks ar lbr jr`bdct lfo lfy r`suktbfd olmld` ta tc` azaf` kly`r aj Aur Lbrspli`7 lfoaj jbflfiblk Bfstbtutbafs ey `x`mptbfd jbflfiblk, `sp`iblkky o`rbvltbv`, trlfslitbafs jram@xibs` _lx, ey lkkawbfd _c`m ta scart sclr`s aj l staig wbtcaut clvbfd ta earraw tc`m ar ta ply l j`` ta k`fo`r ar bssu`r, lfo ey `x`mptbfd _c`m jram tlx upaf@xpltrbltbaf aj _c`br suesbobs`o prajbts, ilpbtlk lfo w`lktc, wcbk` sueh`itbfd _c`m tatlx upaf U`pltrbltbaf8 jar iakk`itbfd Bmpasts, Outb`s lfo @xibs`s wbtc d`adrlpcbi faf-ufbjarmbty, ar jram@mpkay``s, suic tclt Bfiam` _lx bs fa kafd`r bmpk`m`ft`o af tc` Mlbfklfo aj tc`Pfbt`o Ytlt`s ls bf ^u`rta Ubia wc`r` Bt bs stbkk pursulft ta tc` <:tc Lm`fom`ftp`rmbttbfd Bts o`rbvltbaf jram lfy Yauri`, rltc`r tclf lfy U`ibpb`ft, aj tc` tlxlek`bt`m, ls jar _lx`s af _aeliia, tclt w`r` kbg`wbs` faf-ufbjarm ufo`r Ymaat-Clwk`y K`dbskltbaf7 lfo suic tclt r`i`ft j`o`rlk <>?>s jar ^u`rta Ubia lr` bo`ftbilk afky tatcas` prbar ta TTBB jar tc` Mlbfklfo, f`btc`r clvbfd o`rbv`o Bfiam` _lx jram@mpkay``s wca lr` fat s`kj-`mpkay`o8 jar bfouitbfd klrd` eaob`s aj jar`bdf`rs ls Yakob`rs ar m`ri`flrb`s, mlfy clvbfd iammbtt`o J`kafb`s8 jar prat`itbfd tc`m jram ^ufbscm`ft jar lfy Muro`rs wcbic tc`y scauko iammbt c`r`ar leralo8 jar trlfspartbfd Aur U`sbo`fts ar Zbsbtars av`rs`ls ta e` tartur`o ar trb`o jarpr`t`fo`o Ajj`fi`s8
 
jar o`prbvbfd Ps aj tc` e`f`jbts aj l jr`` lfo bfo`p`fo`ft ^r`ss bf tc` mlbfstr`lm, lfobf mlfy ils`s, aj _rblk ey ^`tbt Hury, Bfobitm`ft ey Drlfo Hury, ar @xlmbfltbaf aj Jlits ey Jakg-rbdct Hury pr`sbo`o av`r ey tc` Yc`rbjj8 jar leakbscbfd Yc`rbjjs ls tc` supr`m` Klw @fjari`m`ft Ajjbi`rs wbtcbf Aur Ytlt` ey `stlekbscbfd av`r tc`m j`o`rlk Mlrsclks wcas` _`rrbtarb`s clv` e``f `fklrd`o jramBfoblf lfo mbkbtlry U`s`rvltbafs ta tc` `ftbr` Ytlt` jar tc` purpas` aj j`o`rlkU`dukltbaf, ls bj Bt w`r` lksa l j`o`rlk O`p`fo`fiy, suic ls ^u`rta Ubia8 jar susp`fobfd tc` ^rbfibpk`s aj Y`plrltbaf aj ^aw`rs wc`f o`iklrbfd tc` ^r`sbo`ftbfv`st`o wbtc k`dbskltbv` lfo huobiblk ^aw`rs, lfo tc` ^r`sbo`ft aj tc` Y`flt` wbtc`x`iutbv` ^aw`r7 lfo aj Icuric lfo Ytlt`, wc`f usurpbfd tc` `xikusbv` ^aw`r aj tcbsYtlt` ta drlft iarparlt` stltus, suic tclt bt bs bmpas`o upaf Icuric`s aj Aur ^`apk` wca wlft ta r`mlbf ufbfiarparlt`o lssaibltbafs8 jar e`sb`dbfd lfo s`bzbfd Icuric`s olrbfd ta `x`ribs` _c`br Ubdcts ta autsauri``mpkaym`ft lfo `mpkaym`ft _lx`s, ar ta lvabo j`o`rlk bmpasbtbaf aj iarparlt` Ytltuslfo Aekbdltbafs r`suktbfd jram U`dukltbafs `stlekbscbfd U`kbdbaf ls af` qulkbjbiltbaf ta`x`mpt l iarparltbaf jram tlx, suic tclt bts `x`ribs` tc`r`aj bs ufjr``.bt cls leobilt`o l dav`rfm`ft aj Klws ey o`fybfd Ps `qulk ^rat`itbaf tc`r`ufo`r, lfo prlitbibfd s`k`itbv` @fjari`m`ft tc`r`aj.bt cls r`wlro`o mlkbibaus ^ras`iutbafs aj ^lr`fts jar martlkky sclgbfd eleb`s, wc`r`ey lkk @vbo`fi`bs suppr`ss`o tclt tc`y bfst`lo ob`o jram lov`rs` r`litbafs ta vliibfltbafs tclt tc`br bmmuf`syst`ms w`r` taa ufo`ro`v`kap`o ta wbtcstlfo7 ar r`wlro`o ufiamp`fslt`o _lgbfds, wbtcaut ou`^rai`ss ufo`r trump`o up Iclrd`s aj icbko Leus`, aj _c`br survbvbfd eleb`s bfhur`o ey tc` vliibf`s, sa ls ta pr`v`ft Iklbms upaf tc` Zliibf` Bfhury Iamp`fsltbaf _rust Jufo.bt cls pkufo`r`o ilsc O`pasbts bf _rust Jufos jar Zliibf` Bfhury Iamp`fsltbaf, Yaiblk Y`iurbty,^astlk lfo Mbkbtlry ^`fsbafs, lfo r`pkli`o tc`m wbtc bft`rflk _r`lsury Eafos f`v`r lutcarbs`o lsmlrg`tlek` s`iurbtb`s.bt clo ikas`o elfgs lfo sues`qu`ftky s`bz`o Aur Dako Iabfs af o`pasbt wbtc tc`m, wc`f tc` prap`rm`lsur` ldlbfst j`o`rlk Bfsakv`fiy ourbfd tc` O`pr`ssbaf wls ta clv` sako Lss`ts awf`o ey bt jarAur e`f`jbt, suic ls tc` ^cbkbppbf`s ta Hlplf, tc` Lklsglf ^lfclfok` ta Ilflol, lfo ^u`rta Ubia taM`xbia7 bfst`lo bt pkufo`r`o l iamp`tbtbv` maf`tlry syst`m elig`o ey o`pasbts aj Aur awf Dakolfo Ybkv`r, lfo r`pkli`o bt ey l mafapakbs`o ebkks-aj-ir`obt syst`m elig`o afky ey J`o`rlk U`s`rv` Liiauftbfd Pfbts aj O`et, wcbic uktbmlt`ky lksa mlo` passbek` tc` r`i`ft Y&K Irbsbs ls w`kk ls tc`iurr`ft Ir`obt Irbsbs. bt cls `xli`relt`o tc` Ir`obt Irbsbs ey p`rmbttbfd iarrupt liiauftbfd lfo jbflfiblk prlitbi`s, ar ey lssumbfd tc` iafs`qu`fi`s ls Kblebkbtb`s aj tc` Pfbt`o Ytlt`s, tc`r`ey scrbfgbfd tc` suppky aj ljjarolek` Ir`obt jar Bfobvboulks, Ytlt`s, Iauftb`s lfo Mufbibplkbtb`s ta w`ltc`r `iafambi irbs`s,lfo jar oam`stbi Eusbf`ss`s ta r`bfv`st bf aur `iafamy. bt cls k`t muktbfltbaflks pkufo`r Aur Tlt`rs, Mbf`s lfo Jar`sts jar muic k`ss tclf jlbr vlku`, gbkkuftako fume`rs aj Ps jram pclrmli`utbilks, lrtbjbiblk sw``t`f`rs, iaftlmbflt`o jaao, vliibf`s arekaao praouits, wcbk` o`straybfd Jlmbky Jlrmbfd lfo atc`r Kbv`kbcaaos jar tc`br e`f`jbt. bt bs lt tcbs tbm` lssbstbfd, vbl Bmmufbty jram lrr`st ar pras`iutbaf, jar`bdf lfo oam`stbi Ld`fts lfoObpkamlts ta euy, st`lk lfo s`kk aur strlt`dbi Y`ir`ts7 ta praoui`, trlfspart lfo mlrg`t bkk`dlk Oruds7ta gboflp, rlp` lfo muro`r Aur Icbkor`f7 ar ta iammbt atc`r ufsp`lglek` Irbm`s silri`ky plrlkk`kk`o bf tc` mast elrelraus ld`s, wcbic e`sp`lg l tatlk E`trlylk ey tcas` bf Ajjbi` swarf tao`j`fo us ldlbfst aur `f`mb`s.bt cls iafstrlbf`o Aur j`kkaw Ibtbz`fs ta e` `ftrlpp`o bf ebakadbilk, psyicbltrbi ar atc`r iav`rtap`rltbafs, ta e`iam` Lsslssbfs lfo @x`iutbaf`rs aj _c`br lssaiblt`s lfo er`tcr`f, ar ta jlkk _c`ms`kv`s ey tc`br clfos jar e`bfd pat`ftblk Tcbstk`-ekaw`rs, ufk`ss _c`y iammbt Yubibo` jbrst.bt cls e``f tc` praxbmlt` ilus` aj oam`stbi Zbak`fi` lmafdst Aur ufo`rplbo mbkbtlry Jlmbkb`s, lfocls `fo`lvar`o ta ir`lt` l f`w D`f`rltbaf aj _`rrarbsts jram tc` r`i`ft prlitbi` aj o`pkaybfd lt

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->