Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Jawab Pen Gurus An Harta Pusaka Kecil

Soal Jawab Pen Gurus An Harta Pusaka Kecil

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 4,227|Likes:

More info:

Published by: Idham Lai Bin Abdullah on Sep 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
SOAL JAWAB PENGURUSAN HARTA PUSAKAKECIL
 
BAHAGIAN I:
DEFINASI
 
1.Soalan: Apakah yang dimaksudkan sebagai harta pusaka?
 
Jawapan:
Harta
pusaka
adalah semua harta dan kepentingan si mati yangkematiannya telah dapat dibuktikan.
2. Soalan: Apakah yang dimaksudkan sebagai harta pusaka kecil?
 
Jawapan:
Harta
pusaka
 
kecil
alah harta yang terdiri daripada harta tak alihdan harta alih yang jumlah keseluruhan nilai semasanya tidak melebihi RM600,000 dan si mati tidak meninggalkan wasiat di bawah
Akta
Wasiat 1958(tidak termasuk orang Islam)
3. Soalan: Apakah yang dimaksudkan sebagal harta tak alih?
 
Jawapan:
Harta tak alih ialah tanah atau kepentingan di atasnya. Bangunankekal adalah meliputi takrif harta tak alih.
4. Soalan: Apakah yang dimaksudkan harta alih?
 
Jawapan
: Harta alih ialah harta yang selain daripada harta tak alih sepertiwang tunai, saham, akaun simpanan bank, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja(KWSP), insurans, kenderaan, senjatapi, barang kemas dan sebagainya
5. Soalan: Adakah permit dan lesen seperti lesen pendudukan sementara (TOL),lesen perniagaan, permit pengangkutan awam boleh dijadikan sebahagiandaripada harta pusaka?
 
Jawapan
: Tidak boleh kerana lesen dan permit tidak boleh diwarisi dan ianyaakan luput setelah kematian pemilik asal.
6. Soalan: Bolehkah “Surat Ikatan Amanah” (Deed of Trust) dianggap sebagaisebahagian daripada harta pusaka si mati?
 
 
Jawapan
: Ya, sekiranya nama si mati merupakan sebahagian daripada orang-orang yang kepada mereka amanah tersebut dipegang. Sekiranya si matiadalah pemegang amanah, ianya tidak boleh dianggap sebagai harta si mati.7.
Soalan: Sebelum berkuatkuasa Kanun Tanah Negara 1965, terdapat beberapahakmilik sementara seperti SuratAkuan (Kedah) dan Tanah AA (ApprovedApplication). Apakah kedua-dua jenis hakmilik ml boleh boleh dijadikan hartapusaka Si mati?
 
Jawapan
: Ya, kedua-dua jenis hakmilik di atas adalah sebahagian daripadaharta
 
pusaka
si mati sebagaimana hakmilik-hakmilik jenis lain.
8. Soalan: Apakah tanah pajakan lombong (mining lease) yang didaftarkan atasnama si mati boleh dijadikan harta
 
pusaka si mati?
 
Jawapan
: Boleh, tanah pajakan lombong adalah hakmilik muktamad dankerana itu ianya adalah sebahagian daripada harta
pusaka
si mati yang bolehditurunmilik kepada waris.
9. Soalan: Bolehkah tanah “daftar pegangan” (register of holdings) di bawahAkta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 termasuk di dalamtakrif harta pusaka?
 
Jawapan
: Ya, tanah daftar pegangan adalah termasuk dalam takrif harta
pusaka
simati.
10. Soalan: Bolehkah pembeli menuntut harta pusaka yang dibelinya melaluisurat perjanjian walaupun urusan jual beli tersebut belum lagi disempurnakansepenuhnya?
 
Jawapan:
Pembeli boleh membuat permohonan
pembahagian
 
pusaka
berdasarkan perjanjian jual beli tersebut. Sekiranya baki harga pembelian masih ada ianya bolehdijelaskan kepada waris si mati semasa perbicaraan dijalankan.
BIDANG KUASA
 
1. Soalan: Di manakah permohonan pembahagian harta pusaka kecil bolehdibuat?
 
Jawapan:
Permohonan
pembahagian
harta
pusaka
 
kecil
boleh dibuat diPejabat Tanah atau Pejabat
Pembahagian
 
Pusaka
 
Kecil
yang terdapat didaerah di mana harta tidak alih itu berada.
 
2. Soalan: Sekiranya si mati memiliki beberapa bidang tanah di daerah yangberlainan di manakah permohonan perlu dibuat?
 
Jawapan:
Permohonan hendaklah dibuat di daerah di mana harta tidak alihyang nilaiannya paling tinggi berada.
3. Soalan: Bolehkah permohonan pembahagian pusaka yang telah didaftarkandi satu-satu daerah dipindahkan ke daerah lain untuk kemudahan ahli waris?
 
Jawapan:
Boleh, walau bagaimanapun pemohon hendaklah membuat permohonan bertulis kepada Pentadbir Tanah Daerah berkenaan menyatakantujuan mengapa permohonan pemindahan tersebut dibuat. Permohonan akandipanjangkan untuk kelulusan Pengarah Tanah dan Galian Negeri sekiranyaianya melibatkan pelangkauan daerah dalam negeri yang sama dan KetuaPengarah Tanah dan Galian Persekutuan sekiranya ianya melibatkan pelangkauan negeri.
4. Soalan: Bolehkah permohonan pembahagian pusaka yang melibatkan hartaalih sahaja (tiada harta tak alih) dibuat di Pejabat Tanah atau UnitPembahagian Pusaka?
 
Jawapan:
Tidak boleh, melainkan jika permohonan tersebut sebahagiandaripadanya mengandungi harta tak alih (tanah) atau kepentingan yang wujuddari mana-mana tanah seperti wang imbuhan pengambilan balik tanah,Sekiranya si mati hanya meninggalkan harta alih sahaja, permohonanhendaklah dibuat di pejabat Amanah Raya Berhad.
5. Soalan. Bagi harta si mati yang telah mempunyai penama (nominee) apakahmasih perlu dibuat permohonan pembahagian pusaka?
 
Jawapan:
Tidak perlu, namun tertakluk kepada arahan institusi berkenaan.Penama pada kebiasaannya akan dibayar terus harta berkenaan yangdinamakan kepadanya. Sebagai contoh simpanan dalam KWSP, insuran nyawadan sebagainya. Penama bagi orang Islam hanyalah sebagai pentadbir dan perlu difaraidkan kepada waris yang berhak 
6. Soalan: Bolehkah tuntutan pusaka harta tak alih dan harta alih dikemukakansecara berasingan dengan tujuan supaya pembahagian harta alih dapatdilakukan lebih awal?
 
Jawapan:
Tidak boleh, permohonan kedua-dua jenis harta tersebut hendaklahdikemukakan dalam satu permohonan sahaja.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mohd Mahfudz liked this
Akubio Med liked this
Momo Zaini liked this
jia181 liked this
Lola Maijon liked this
Yusrizawati Jahamin liked this
Fazhi Kamaruddin liked this
idham29 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->