Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
324Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pedagogia Prescolara Si a Scolaritatii Mici

Pedagogia Prescolara Si a Scolaritatii Mici

Ratings: (0)|Views: 23,816 |Likes:
Published by nikostoica

More info:

Published by: nikostoica on Sep 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
PEDAGOGIA PREŞCOLARĂ ŞI AŞCOLARITĂŢII MICI
prof.univ.dr. Rodica Mariana Niculesculect.univ.drd.
Daciana Angelica Lupu
2007
 
 Pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici
CUPRINSCapitolul I Obiectul pedagogiei preşcolare şi a şcolarităţii mici
I.1. Definirea obiectului pedagogiei preşcolare şi a şcolarităţii mici………………....2I.2. Necesitatea studiului pedagogiei preşcolare şi a şcolarităţii mici ………....….....5
Capitolul II Fundamentele psihologice ale pedagogiei preşcolare şi aşcolarităţii mici
II.1. Psihogeneză şi psihodinamică în evoluţia vieţii psihice…………….…………….6II.2. Tabloul psihologic al vârstelor premergătoare şcolarităţii…………….……….142.1. Stadialitatea în dezvoltarea psihică…………….………………………....142.2. Vârsta celei mai mici copilării (0-15/18 luni)…………….…………….....162.3. „Perioada expansiunii subiective" (1-3 ani)…………….…………...........162.4. „Descoperirea realităţii externe" (3-6 ani)…………….………….............162.5. „Vârsta raţiunii” – vârsta cunoaşterii
 
(6-10 ani)………….……….….....17II.3. Rolul educaţiei în personogeneză………………………………………………....18
Capitolul III Aspecte psihopedagogice ale vârstelor premergătoareşcolarizării şi micii şcolarităţi
III.1. Jocul - activitate fundamentală la vârstele copilăriei………………..………....241.1. Jocul – prima activitate în ontogeneză……………………..…..………....241.2. Teorii ale jocului………………..………......................................................241.3. Clasificarea jocurilor…………………………………………….………...281.4. Funcţiile jocului………………………………………………………….…321.5. Evoluţia jocului în ontogeneză…………………………………………….331.6. Jucăria şi rolul ei psihopedagogică………………………………………..42III.2. Creativitatea şi creaţia la preşcolar şi şcolarul mic…………………………….44III.3. Comunicarea la preşcolar şi şcolarul mic………………………………………48
Capitolul IV Copilul şi familia
IV.1. Familia - structură socială purtătoare a unor funcţii educaţionale specifice...49IV.2. Direcţii ale relaţiei sinergice dintre familie şi instituţiile de educaţie ………...52
Capitolul V Instituţiile (pre)şcolare cu funcţii explicit educative
V.1. Grădiniţa - instituţie circumscrisă educaţiei formale pentru copiii între 3 şi 7ani………………………………………………………………………………………………..54V.2. Finalităţile educaţiei preşcolare. Obiective generale / specifice şi componenţelede realizat………………………………………………………………………………..55V.3. Unitatea şcolară - mica şcolaritate pentru copiii între 6/7 ani - 10/11 ani……..66V.4. Procesul instructiv - educativ în instituţia preşcolară şi în şcoală (învăţământulprimar)…………………………………………………………………………………..674.1. Forme de organizare a activităţii………………………………….684.2. Metode folosite în educaţia preşcolară şi a micii şcolarităţi……..754.3. Mijloace folosite în educaţia preşcolară şi a micii şcolarităţi……794.4. Dimensiunile educaţiei preşcolare şi a micii şcolarităţi………….804.4.1. Dimensiunea intelectuală………………………………...804.4.2. Dimensiunea moral – civică……………………………...874.4.3. Dimensiunea estetică……………………………………..954.4.4. Dimensiunea corporală…………………………………1014.4.5. Dimensiunea vocaţională…………………………….....104
Bibliografie
2
 
 Pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici
CAPITOLUL IOBIECTUL PEDAGOGIEI PREŞCOLARE ŞI AŞCOLARITĂŢII MICI
Obiectivele capitolului I:
 Pe parcursul acestui capitol, se va urmării la cursanţi:
- dezvoltarea capacităţii de a delimita obiectul pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici;- dezvoltarea capacităţii de a argumenta necesitatea studiului pedagogiei preşcolare şi a şcolarităţii mici în pregătirea iniţială şi continuă a dascălilor.
I.1. DEFINIREA OBIECTULUI PEDAGOGIEI PREŞCOLARE ŞI A ŞCOLARITĂŢIIMICI
 Pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici 
este o disciplină de ramură a pedagogiei şi,împreună cu aceasta aparţine
 sistemului ştiinţelor educaţiei
. Obiectul ei poate fi definit în senslarg şi în sens restrâns. Dacă ne referim la abordarea ştiinţifică a educaţiei realizată în întreaga perioadă premergătoare şcolii, atunci pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici şi a şcolarităţiimici are ca obiect acţiunea educaţională realizată de la 0 la 7 ani. şi de la 7 la 10 ani. în sensrestrâns, pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici are ca obiect realizarea educaţiei (formale) în perioada cuprinsă între 3 şi 7 ani, perioada specifică instituţionalizării în grădiniţa de copii şi perioada 7-10 ani (mica şcolaritate). În prima sa ipostază, pedagogia preşcolară şi a şcolarităţiimici interferează cu pedagogia educaţiei în familie pentru aria temporală cuprinsă între 0 şi 3 ani.Indiferent din ce perspectivă de definire privim pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici şi aşcolarităţii mici,
ea explică esenţa procesului educaţional complex realizat la vârstele dereferinţă, analizeafinalităţile actului educativ, obiectivele sale generate, specifice,operaţionale, conţinuturile corelate acestora, metodele, procedeele şi mijloacele abordate, toate privite din perspectiva principalelor dimensiuni ale educaţiei.
Educaţia preşcolară şi şcolarităţii mici este parte integrantă a activităţii educaţionalerealizate cu fiinţa umană pe traiectoria construcţiei personalităţii sale, marcând fazele de începutale ontogenezei. Corespunzând unei perioade specifice a evoluţiei psihologice a celui ce seconstituie ca obiect al educaţiei, pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici şi a şcolarităţii miciare in vedere, cum este şi firesc, realizarea unor sarcini specifice. Sarcinile sale deriva din idealuleducaţional ce-şi propune
 formarea plenară, complexă a unei personalităţi umane creative şiadaptabilă societăţii extrem de dinamice de care are nevoie societatea umană aflată la cumpănă de secole
.Pedagogia preşcolară şi a şcolarităţii mici tratează procesul educaţional ca pe un sistemde influenţe exercitate asupra copilului la începutul existenţei sale, într-o perioadă care îşi puneamprenta asupra calităţii întregului edificiu al personalităţii ce se va definitiva mulţi ani mairziu. Procesul instructiv educativ realizat la această rsstrează caracteristicilefundamentale ale celui exercitat în întreaga perioadă de şcolaritate, are o funcţionare sistemică,incluzând componentele structurale, operaţionale şi funcţionale.Componentele sale structurale cuprind totalitatea resurselor implicate în activitateainstructiv educativă:
resursele umane
:
o
educatoarea / învăţătoarea
cu particularităţile sale
de pregătire de specialitate şimetodi, cu motivia sa pentru activitatea profesiona, cu particularţile personalităţii sale;3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->