Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
32Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol 4) - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol 4) - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Ratings: (0)|Views: 884|Likes:
Published by Billy Dean

„ Ah, acum m-am luminat! Străvechii egipteni, care şi-au clădit şcolile în formă de piramidă, au fost desigur suflete omeneşti pure, deci pline de strălucire interioară, care-şi puteau vedea construcţia organică a trupului! Cu siguranţă că ei au văzut aceste forme piramidale, care sunt cele mai importante pentru cunoaşterea omului, şi apoi au ales această formă pentru construcţia magnificelor lor şcoli. Da, ei au văzut în detaliu fiecare piramidă şi astfel au putut construi acele şcoli, realizând la scară mare modelul piramidelor din creier! De aceea are o piramidă atâtea coridoare şi încăperi în interior, prin care nici un om nu se mai poate descurca acum şi nimeni nu mai poate înţelege la ce sunt ele bune! Doamne, este oare corect tot ce am gândit eu acum?”

„ Ah, acum m-am luminat! Străvechii egipteni, care şi-au clădit şcolile în formă de piramidă, au fost desigur suflete omeneşti pure, deci pline de strălucire interioară, care-şi puteau vedea construcţia organică a trupului! Cu siguranţă că ei au văzut aceste forme piramidale, care sunt cele mai importante pentru cunoaşterea omului, şi apoi au ales această formă pentru construcţia magnificelor lor şcoli. Da, ei au văzut în detaliu fiecare piramidă şi astfel au putut construi acele şcoli, realizând la scară mare modelul piramidelor din creier! De aceea are o piramidă atâtea coridoare şi încăperi în interior, prin care nici un om nu se mai poate descurca acum şi nimeni nu mai poate înţelege la ce sunt ele bune! Doamne, este oare corect tot ce am gândit eu acum?”

More info:

Published by: Billy Dean on Sep 04, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol. 4)1
Marea Evanghelie a lui Ioan
(Vol. 4)
Capitolul 1
 
Adev
ărata înţelepciune şi adorarea vie a Domnului
 
 
1. Dup
ă ce toţi cei care
s-
au lăsat în braţele dulci ale
somnului timp de trei ceasuri s-au trezit
întăriţi, Eu M
-am
ridicat şi i
-am chemat la Mi
ne pe cei trei şi i
-am întrebat de ce nu s-au odihnit
ş
i ei.2. Matael a spus:
„Doamne, Tu cel plin de înţelepciune, cine poat
e dormi, când prin cuvântul
Tău fiecare primeşte cea mai puternică întărire?! Suntem toţi trei la fel de întăriţi ca şi
când am fi
dormit toată noaptea! Noi însă am folosit cele trei ceasuri în numele Tău, aşa
cum am putut noi maibine. Astfel am aflat, prin
 bunăvoinţa Ta, lucruri despre care muritorii nici măcar 
n-au visat vr
eodată.
Pentru
aceasta îţi mulţumim din toată
inima! Tu
eşti Domnul veşniciei şi Tu eşti în toate. Ţie Îţiînchinăm toată iubirea şi adoraţia noastră!”
 3. Eu am spus:
„Bine atunci; Eu ştiu despre tot ce aţi vorbit şi aţi aflat în acest răstimp! Dacăaţi aflat acum toate acestea, păstraţi
-le de
ocamdată pentru voi şi să nu vă folosiţi mai târziu rău de ele.Aceste cunoştinţe nu sunt pe înţelesul copiilor acestui pământ, căci ei nu sunt de acolo de unde aţi
venit voi
. Veţi afla lucruri încă şi mai măreţe atunci când voi tr 
imite Eu din cer Duhul Sfânt la vo
i şi prin el veţi afla tot adevărul. Acesta va fi Duhul Iubirii, din Tatăl însuşi, care vă va da învăţătura spre
a
 putea cu toţii să ajungeţi acolo unde voi fi Eu, în împărăţia Tatălui Meu Ceresc.
 4. Adev
ărat vă zic
Eu: nimeni nu va ajunge la Mine decât da
că Tatăl îl va trimit
e la Mine!
Voi toţi trebuie mai întâi să vă însuşiţi învăţătura Tatălui, a veşnicei iubiri în Dumnezeu, dacă vreţi să
 
a
 jungeţi în împărăţia Sa sfântă! Toţi va trebui să fiţi desăvârşiţi, precum este Tatăl din ceruri! Şi toată
cuno
aşterea, precum şi cea mai mare iscusinţă, nu vă va fi de nici un folos, ci
numai iubirea de
Dumnezeu şi, în aceeaşi măsură, de aproapele vostru.
Aceasta este cea mai mar
e taină a renaşterii
spiritului
vostru din Dumnezeu şi în Dumnezeu.
 5. Fiecare dintre voi,
însă,
 
va trebui mai întâi să treacă,
pentru a deveni precum sunt Eu, prinstr
âmta poartă a desăvârşitei lepădări de sine. Fiecare va trebui să renunţe de a mai fi ceva pentru elînsuşi, pentru a putea deveni una cu T
at
ăl; iar Eu voi fi mereu alături de el.
 6. A-L iubi pe Dumnezeu mai presus de toate
înseamnă a te dărui cu totul
lui Dumnezeu, iar
-
ţi iubeşti aproapele
 înseamn
ă, de asemenea, să te dăruieşti cu totul celuilalt, căci altfel
nu-l veiputea iu
 bi niciodată pe de
-a-ntregul. O iubire pe
 jumătate n
u-
i ajută nici celui care este iubit şi nicicelui care iubeşte.
 7. Dac
ă vrei să poţi vedea
nestingherit, de pe un munte înalt, în toate cele p
atru zări, va trebuisă urci pe
cea mai î 
naltă culme; căci de pe o culme mai joasă îţi va rămâne mereu ceva
ascuns privirii.A
şa trebuie să fie şi în iubire: totul trebuie să se arate dinăuntru spre afară, pentru a putea afla cuadevărat şi întru totul fructele iubirii.
 8. Inima voastr
ă este un
 
ogor, iar iubirea este sămânţa vie; fraţii voştri nevoiaşi, însă, sunt
 în
grăşământul pentru ogor. Aceia dintre voi care vor semăna multe seminţe pe ogorul bine îngrăşat,
 
ac
eia vor avea parte de o recoltă bogată. Cu cât mai mulţi nevoiaşi vor îngraşă ogorul, cu
atât va fimai rodito
r! Cu cât veţi semăna mai multe seminţe bune, c
u atât
mai bogată va fi recolta! Cineseamănă mult va culege mult! Dar cine se zgârceşte la semănat, acela va avea o recoltă săracă.
 9. Aceasta este cea mai
înaltă înţelepciune: deveniţi înţelepţi prin cea mai vie iubire! Toatăcunoaşterea, fără
iubire, nu
foloseşte la nimic! De aceea, nu căutaţi şi nu vă irosiţi timpul pentru
mai
multă cunoaştere, ci iubiţi cât mai mult! Căci iubirea vă va da ceea ce nici o ştiinţă nu vă poate davreodată! Este bine că voi trei aţi folosit
cele trei ceasuri pe
ntru a vă spori cunoştinţele şiexperienţele, dar toate acestea vor folosi foarte puţin
sufletelor voastre. Dar dac
ă voi, ca urmare a
 
Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol. 4)2
ceea ce v-am
spus acum, vă veţi închi
na zilele iubirii aproapelui, o astfel de zi va fi de mare ajutorsufletelor voastre!10. La ce v-ar folosi, atunci c
ând veţi sta înaintea Mea, că veţi fi muţi de admiraţie
pentru
 puterea, măreţia şi minunăţia Mea, dacă pe
 
lângă casele voastre fraţii şi surorile voastre suferă de
 
foame, de sete şi de frig? Cât de jalnic şi de prisos ar 
 
fi un strigăt de
 
 bucurie şi de laudă spre slava şimăreţia lui Dumnezeu, acoperit de
plânse
tul amarnic al celor nevoiaşi! La ce folosesc jertfele
bogate
din Templu dacă în faţa porţilor lui fraţii nevoiaşi rabdă de foame?
 11. Cercet
ările voastre
 
să fie îndreptate spre nev
oile
fraţilor şi surorilor voastre. Lor să le daţiajutor şi alinare! În cer răsplata voastră va fi mai mare pentru că aţi ajutat un frate nevoiaş decât dacă
M-
aţi fi preamărit pe Mine cu limbă de serafim!
 12. Adev
ăr vă spun, toţi îngerii, toate cerurile ş
i toate
lumile, cu toată înţelepciunea lor, nu vă
pot da în veci
ceea ce aţi primi dacă aţi ajuta cu adevărat şi cu toată puterea voastră un frate af 
lat în
suferinţă! Nimic nu este mai presus şi mai aproape de Mine decât adevărata
iubire!13. Când te rogi
la Dumnezeu şi nu
auzi, în timp
ce te rogi, vocea fratelui tău nevoiaş care a
venit la tine la ora
rugăciunii şi
-
ţi cere ajutorul, atunci
vorbele t
ale goale vor fi în zadar! Căci
cinstirea
lui Dumnezeu stă în iubire şi nu în făţarnica ta vorbărie goală!
 14. S
ă nu fiţi aşa precum a strigat Isaia: „Priviţi
 
acest popor: Mă preamăreşte cu
buzele, darinima lui este departe de Mine!
 
Atunci când vă rugaţi la
Dumnezeu, fa
ceţi
-
o în spirit şi în întreguladevăr! Căci Dumnezeu este spirit şi nu te poţi ruga Lui decât în spirit şi în adevăr.
 
 
15. Adev
ărata, singura rugăciune în
spirit care îmi este pe plac nu este aceea prin mijlocirea
limbii, gurii şi a buzelor, ci doar aceea prin care se împlineşte
mereu iubirea. Ce-
ţi foloseşte ţie săîmpodobeşti cu grămezi de aur mausoleul profetului tău, dacă n
-
ai ascultat glasul fratelui tăunevoiaş?! Crezi tu că fapta ta Mă va bucura? Nebunule, te voi privi cu ochi necruţători, căci, datorită
unui mort, n-
ai luat în seamă glasul unui viu!”
 
Capitolul 2
 
Soarta locurilor din Palestina
 1. Domnul:
„Aceste locuri, pe unde ne purtăm acum paşii, într 
-
o sută de ani nu vor mai fi.Căci nu vreau să fie făcute locuri de preaslăvire!
 2. Nazaretul Meu nu va mai fi, ci un altul, peste mun
ţi,
spre apus de acesta. Ghenizaretul vadispare, numai
Tiberiada va rămâne de această parte a mării. Cezareea
lui Filip, aici unde suntemacum, a disp
ărut deja, dar va rămâne un alt oraş cu n
umele acesta mai sus de lac, de
unde izvorăşte
Iordanul
şi un altul la apus, nu departe de marele lac sărat, în
apr
opiere de Tir şi Sidon. ŢinutulSamaria va dăinui doar în părţile dinspre miazăzi, până
la marea cea mare. Parte
a mai mică, dinsprerăsărit, cu adevăratul Sihar ş
i ade
văratul Munte Horeb, va dispare şi urmaşii ce vor veni vor căut
a
acest ţinut şi îl vor 
 
găsi nu
departe de marea cea m
are. Va rămâne însă doar numele lui şi un munte
stâncos, d
ar nu şi cel adevărat, de acum. Aceeaşi soartă va avea şi Ierusalimul, precum şi multe
alte
aşezări ale Ţării Sfinte care se vor preface în deşert.
 3.
Ţineţi bine mint
e
toate acestea! Aşa va fi, căci
oamenii nu vor auzi glasurile
fraţilor şisurorilor nevoiaşe
deasupra acestor locuri sfi
nte! Cu toţii vor fi nedumeriţi de aceste schimbări! Vor 
c
ăuta în falsul Nazaret cocioaba
Mea
şi vor fi amăgiţi;
 
căci imediat după ce Eu Mă voi
 întoarce în
împărăţia Mea,
 
adevăratul Nazaret va fi şters de pe faţa pământului.
 4. Cine caut
ă deşertăciunea, acela o va găsi şi va muri din aceasta. Dar cine va căuta în inimăadevăratul Nazaret, îl va găsi în fiecare frate nevoiaş şi va găsi adevăratul
Betleem în fiecare
sorăsăracă!
 5. Vor sosi vremuri în care oamenii vor veni de departe
şi vor căuta aceste lo
curi. Numele lor
va rămâne, dar 
locurile nu! Da, popoare
le Europei se vor război pentru a pune stăpânire pe ace
ste
locuri şi vor crede că
prin
aceasta îşi arată credinţa
 
în Mine. Dar acasă şi
-
au lăsat soţiile, copiii, fraţii
 
Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol. 4)3
şi surorile să îndure sărăcie, nevoie şi amărăciune.
 6. Iar atunci când vor
veni la Mine, în împărăţia Mea,
pentru a-
şi primi mult aşteptata răsplată
 
 pentru zelul şi
 jertfa lor, le voi face cunoscu
tă marea lor greşeală şi le voi arăta câtă amărăciune
au
semănat în lume prin nebunia
faptelor lor, pe care Eu nu le-
am cerut vreodată şi, mai
ales, cât i-au
făcut să sufere pe cei care le
-au fost
încredinţaţi spre a le purta
de
grijă: copii, femei, bătrâni rămaşifără sprijin şi apărare! Şi li se va da de înţeles că nu vor vedea lumina Graţiei Mele până nu vor 
 îndrepta
tot răul făcut, iar aceasta va fi foarte greu, pentru că vor avea la îndemână doar mijloacefoarte săra
ce, lumina
săracă din lumea spiritelor de deasupra ş
i de dedesubtul
 pământului.
 7. Eu v
ă spun vouă: din cauza marii nebunii şi p
rostii a oamenilor, aceste locuri vor trece sub
stăpânirea unui popor păgân. Iar Eu voi lăsa ca falşii adepţi ai învăţăturii Mele să fie
 
 prinşi de către
 
aceşti păgâni la răsărit şi la apus, la miazăzi şi la miazănoapte.
 8. Lua
ţi aminte ca prostia şi ignoranţa
 
oarbă să nu se strecoare în învăţătura Mea despre viaţăşi despre adevărata cunoaştere
a lui Dumnezeu, pe singura cale spre El, cea a iubirii. Acea
stăînvăţătură va arăta tuturor adevărata lumină, precum şi nemărginita şi dreapta înţelegere a tuturor 
lucr
urilor şi aspectelor din lumea naturii şi a spiritelor! Această cale a iubirii este şi va rămâne în veci
singura c
ale vie şi adevărată care vă va duce la Mine şi în împărăţia Mea veşnică.
 9. Eu, ca ve
şnică iubire, sunt lumina, calea, poarta şi viaţa cea veşnică; cine vrea să pătrundă
pe altundeva în
împărăţia Mea de lumină, acela este asemenea unui hoţ sau bandit şi va fi aruncat
încel mai adânc întuneric, în
această lume, dar mai cu seamă pe lumea cealaltă. Acum ştiţi ce aveţi de
 
făcut şi ştiţi ce este adevărat şi drept în faţa Mea. Făptuiţi după aceste poveţe şi veţi fi pe
drumul celdrept!10.
Şi acum vom merge la cei nouă înecaţi, i
ar tu, Marcu,
dă poruncă să aducă vin; căci vom
avea nevoie de el!
 
Capitolul 3
 
Domnul la cei nou
ă înecaţi
 
 
1. Dup
ă aceasta ne
-am d
us cu toţii la cei nouă, iar Eu
le-
am spus să
-
i aşeze cu faţa în sus şi cu
capul la deal.
După ce au fost astfel aşezaţ
i, i-
am spus lui Marcu: „Toarnă fiecăruia câteva picături d
e
vin în gură!”, ceea ce a fost uşor de făcut, căci toţi aveau gura căscată. „Mergeţi toţi cei care sunteţi
slabi de cr
edinţă şi cercetaţi
-
i, ca să vă convingeţi că cei nouă sunt într 
-
adevăr morţi!”
 2. Printre cei treizeci de farisei se afla
şi un medic, care îşi putea da seama uşor dacă cineva
era într-
adevăr mort sau nu. Acesta a venit şi a spus: „
Îi voi cerceta eu pe
aceştia, dar nu pentru că aş
 
avea cea mai mică îndoială că
sunt mor
ţi, ci pentru că pot să aduc o mărturie limpede că aceştia nouăsunt cu adevărat morţi, aceasta făcând parte din meseria mea.”
 
După ce a spus acestea, a început să
-i
 pipăie, s
-
a uitat la ochii şi la nasurile lor care consemnau semnele clare ale morţii, precum şi lip
sa
totală a oricărui semn de viaţă.
 3. Dup
ă ce medicul şi
-a încheiat atenta cercetare, a
spus cu voce tare: „Deja
de ieri, la un ceas
după ce au ieşit pe mare, aceşti oameni erau morţi, la fel de morţi precum sunt şi acum! După
 
aspectul nasurilor lor şi după
mirosul pe care trupuri
le lor îl emană, a început deja
descompunerea.Nici
o „ştiinţă sau putere omenească
nu-
i mai poate întoarce la viaţă! Aceasta Îi stă în putinţă
numaiAceluia care, în Ziu
a de Apoi, va trezi toţi morţii
din mormintele lor!
 4. Eu am spus:
„După
 
această clară mărturie, pentru ca voi să recunoaşteţi întreaga slavă şimăreţie a Tatălui în Fiu, voi striga tare spre Tatăl Ceresc”
-
şi am spus: „Tată, preamăreşte NumeleTău!”
 5. Ca r
ăspuns la aceste vorbe, mulţi au auzit o voce ca
o mie de tunete spun
ând: „L
-am
 preamărit prin Tine, iubitul Meu Fiu; căci Tu eşti cel care îndeplineşte pe
de-a-ntregul Voia Mea! Pe
Tine să Te audă oamenii!”
 6. Mul
ţi au auzit aceste cuvinte, alţii însă au auzit doar tunetele şi au început să întrebe de ce

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ioana Sabau liked this
mohiro liked this
mohiro liked this
mohiro liked this
mohiro liked this
mohiro liked this
aandrei liked this
amdumitru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->