Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ratings: (0)|Views: 125|Likes:
Published by InMeus Art Group
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: InMeus Art Group on Dec 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

 
ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 11
η
 Εβδομάδα Eξάμηνο Α΄ (18/12/12)Τμήμα Φυ!"ο#$%α&$'αά#ημα* Ανα+ομ'α , Φυ!ο-ο.'α (#$%'α)Ε!δ!"0+η+α* οη#0 Φυ!"ο#$%α&$υ+ή$μα+!"ή $ν0+η+α
 
Κυ"-ο3ο%!"0 4+ημα* 5 "α%δ!ά6ανα+ομ'α , 3υ!ο-ο.'α7 3-β$ "α! α%+η%'$ +ου αν#%&'νου 9μα+ο7
5 ΙΚΡ5 , 5 ΕΓΑ:5 ΚΥΚ:ΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΤΟΣ
!"%ή "υ"-ο3ο%'α (;ν$υμον!"ή "υ"-ο3ο%'α)
Η
πνευμονική αρτηρία
 ξεκινά από τη δεξιά κοιλία και χωρίζεται στη δεξιά και στην αριστερά πνευμονική αρτηρία, οι οποίες κατευθύνονται στους αντιστοίχους πνεύμονες. Και οι δύο αυτς αρτηρίες μετά την είσοδο τους στους πνεύμονες χωρίζονται σε τόσους κλάδους, όσοι είναι οι λο!οί του πνεύμονας. "στερα από μία ακόμη υποδιαίρεση, στο ύ#ος των πνευμονικ$ν λο!ίων, αναλύονται στα τριχοειδή α%%εία του πνεύμονα. &α τοιχ$ματα των τριχοειδ$ν α%%είων είναι πολύ λεπτά, %ι' αυτό και τα αρια τα διαπερνούν πολύ εύκολα. (τσι το οξυ%όνο του αρα πρνα από τις πνευμονικς κυ#ελίδες στο αίμα)ικρς *λ!ες παραλαμ!άνουν από τα τριχοειδή του πνεύμονα το αίμα. !ες αυτς εν$νονται μεταξύ τους και σχηματίσουν τελικά τις
πνευμονικές φλέβες 
, οι οποίες, ακολουθ$ντας τη διαδρομή των αρτηρι$ν, *θάνουν στον
αριστερό κόλπο
.
$.ά-η "υ"-ο3ο%'α (Συ+ημα+!"ή "υ"-ο3ο%'α)
Η
αορτή
από την οποία αρχίζει η με%άλη κυκλο*ορία, ξεκινά από την
αριστερά κοιλία
. χηματίζει να μελο τόξο πού κατευθύνεται προς τα πίσω και αριστερά -αορτικό τόξο. Κατε!αίνει κατακόρυ*α, ακολουθ$ντας τη σπονδυλική στήλη, πρνα το διά*ρα%μα και μπαίνει στην κοιλιακή χ$ρα. το τλος της διαδρομής ή αορτή χωρίζεται στις δύο λα%όνιες αρτηρίες, που κατευθύνονται στα κάτω άκρα. ό την αορτή ξεκινούν διά*οροι κλάδοι, οι οποίοι μετα*ρουν το αίμα στα διά*ορα όρ%ανα.
0λος, το αίμα επιστρ*ει στην καρδιά με τις άνω και κάτω κοίλες *λ!ες
στον δεξιό κόλπο.
ΤΑ ΑΙΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚ:ΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤ5ΑΤΟΣ
/1)+2+3/ /4451/ &ο κυκλο*ορικό σύστημα περιλαμ!άνει τις
α%+η%'$
, που μετα*ρουν το αίμα από την καρδιά προς την περι*ρεια, τα
+%!<ο$!δή
, που επιτρπουν την ανταλλα%ή των ουσι$ν στους ιστούς, και τις
3-β$
, που επανα*ρουν το αίμα στην καρδιά. &α τριχοειδή α%%εία παρεμ!άλλονται μεταξύ των αρτηρι$ν και των *λε!$ν.6+)Η /1)+2+378 /445178αρτηρίες - 9:;<:=<> &ο τοίχωμα των αρτηρι$ν αποτελείται από τρεις χιτ$νες? τον σω, τον μσο και τον ξω. +
 <!+9να
 αποτελείται από ενδοθηλιακά κύτταρα και κύτταρα συνδετικού ιστού. +
μο<!+9να
 
είναι παχύτερος
και αποτελείται από λείες μυ@κς, ελαστικς ίνες και συνδετικό ιστό. +
ξ <!+9να
 αποτελείται από επιμήκεις συνδετικς δεσμίδες και δίκτυο
A
 
ελαστικ$ν ιν$ν. 4ενικά οι αρτηρίες διακρίνονται σε μυ@κού τύπου -με%αλύτερη συσταλτικότητα και ελαστικού τύπου -με%αλύτερη ελαστικότητα.+ι *λς - B<=C>
 
&ο τοίχωμα των *λε!$ν αποτελείται και αυτό από τρεις χιτ$νες? τον σω, τον μσο και τον ξω. τις *λ!ες όμως
ο έξω χιτώνας είναι παχύτερος 
 των άλλων και η συσταλτικότητα τους Dσε σχση ,με τις αρτηρίεςEελάχιστη. +
 <!+9να
 των *λε!$ν αποτελείται, κυρίως από ενδοθηλιακά κύτταρα και *ρει, κατά διαστήματα, !αλ!ίδες που εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος προς την περι*ρεια. +
μο<!+9να
 αποτελείται από λείες μυ@κς δεσμίδες και δεσμίδες συνδετικού ιστού. +
ξ <!+9να
 αποτελείται από συνδετικς και λείες μυ@κς ίνες.νεύρωση αρτηρι$ν και ε!νεται από το τόνομο  8ευρικό ύστημα το οποίο προκαλεί σε αυτς
υ+ο-ή μ +ου υμ&α#η+!"ο4 "α! δ!α+ο-ή μ +ου &α%αυμ&α#η+!"ο4
.&ριχοειδή α%%εία - G9H=II9:=<>
 
&α τριχοειδή α%%εία είναι πολύ λεπτά α%%εία. +ι αρτηρίες καταλή%ουν σε αυτά καθ$ς διακλαδίζονται. &α τριχοειδή εν$νονται και σχηματίζουν τις *λ!ες. χηματίζουν δηλαδή να δίκτυο που *ρνει σε επα*ή το αρτηριακό και το *λε!ικό σύστημα. &ο τοίχωμα τους είναι πολύ λεπτό και σε μερικά σημεία χει διάκενα %ια να μπορούν να περάσουν τα κύτταρα και ουσίες. ε ορισμνους ενδοκρινείς αδνες τα κενά αυτά του τοιχ$ματος καλύπτονται από κύτταρα και ονομάζονται
"ο-&ο$!δή +%!<ο$!δή
. τα πυλαία συστήματα μπορεί να εν$νονται αρτηρίες με αρτηρίες ή *λ!ες με *λ!ες -ήπαρ.Η J15Η &+K /1)/&+ &/ /1)+2+3/ /4451/+ όρος πίεση του αίματος, εκ*ράζει την πίεση που ασκείται από το αίμα στο τοίχωμα ενός αιμο*όρου α%ίου. υνήθως μετράται η πίεση που ασκείται στα τοιχ$ματα των αρτηρι$ν. αν η καρδιά συστλλεται η πίεση του αίματος στις αρτηρίες κυμαίνεται από AAM NNOP ως AQMNNOP και ονομάζεται συστολική αρτηριακή πίεση. Lταν η καρδιά χαλαρ$νει, η πίεση αυτή %ίνεται RMNNOP και τότε ονομάζεται διαστολική αρτηριακή πίεση. Η παθολο%ική αύξηση της αρτηριακής πίεσης ονομάζεται
α%+η%!α"ή υ&%+αη
 εν$ η παθολο%ική μείωση της αρτηριακής πίεσης ονομάζεται
α%+η%!α"ή υ&0+αη
.
ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ;Α5ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Κ13+1 Κ/1 5K3K/44515 Κ/&7 /Κ378τα κάτω άκρα -πόδια υπάρχουν τρεις κατη%ορίες *λε!$ν?
$&!&ο-ή 3-β$
 που !ρίσκονται επι*ανειακά κάτω από το δρμα του σκλους. 6ιακλαδίζονται μεταξύ τους και σχηματίζουν το ε
&!&ο-ή ή $&!3αν$!α"ά 3-$β!"0 δ'"+υο
 του κάτω άκρου.
$ν + βά#$! 3-β$
 που !ρίσκονται !αθύτερα μσα στις μυ@κς ομάδες του κάτω άκρου διακλαδίζονται και σχηματίζουν να πλούσιο δίκτυο που ονομάζεται
$ν + βά#$! 3-$β!"0 δ'"+υο
του κάτω άκρου.
S
 
δ!α+!+%9$
 ή
δ!α+!+%α'νου$ 3-β$
 που !ρίσκονται σε ορισμνα σημεία του ποδιού και συνδουν το επιπολής *λε!ικό δίκτυο με το εν τω !άθει *λε!ικό δίκτυο του κάτω άκρου.+ι *λ!ες των κάτω άκρων στο εσωτερικό τους χουν !αλ!ίδες που επιτρπουν την ροή του αίματος μόνο προς μία κατεύθυνση και συ%κεκριμνα από κάτω -από την περι*ρεια προς τα επάνω -προς την καρδιάεν$ εμποδίζουν την αντίστροροή. τον τρόπο αυτό απο*εύ%εται η λίμναση του αίματος στα πόδια λό%ω !αρύτητας.
Οι κιρσοί, είναι
 η πάθηση των ε!του επιπολής ή αλλιεπι*ανειακού *λε!ικού δικτύου των κάτω άκρων. !αλ!ίδες των *λε!$ν καταστρ*ονται, με αποτλεσμα οι *λ!ες να διατείνονται -σακουλιάζουν, επιμηκύνονται εν$ η πορεία τους κάτω από το δρμα %ίνεται αν$μαλη και ο*ιοειδής. &ο αίμα που μσω των αρτηρι$ν *τάνει στα κάτω άκρα δυσκολεύεται να επιστρ#ει στην καρδιά μσω των *λε!$ν του επιπολής *λε!ικού δικτύου με αποτλεσμα να λιμνάζει στις *λ!ες των κάτω άκρων.+ι παρά%οντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμ*άνιση της νόσου είναι?
Η κληρονομικότηταΗ ηλικία άνω των TM ετ$ν αυξάνει την συχνότητα της νόσου. &ο %υναικείο *ύλο λό%ω ορμον$ν εκδηλ$νει τη νόσο πντε *ορς συχνότερα από ότι στους άντρες.
Η μακροχρόνια λή#η αντισυλληπτικ$ν.
Η ε%κυμοσύνη λό%ω αυξημνης ενδοκοιλιακής πίεσης δυσκολεύει την *λε!ική επιστρο*ή του αίματος των κάτω άκρων με συνπεια την διάταση του επι*ανειακού *λε!ικού δικτύου.
Η παχυσαρκία επιδειν$νει σημαντικά την ομαλή κυκλο*ορία του αίματος.
Η δυσκοιλιότητα και ο χρόνιος !ήχας.
Η παρατεταμνη ορθοστασία. Η επιπολής ε!ική ανεπάρκεια χει χαρακτηριστικά επα%%ελματικής νόσου καθ$ς τη συναντάμε ευρως σε ερ%αζόμενους που μνουν όρθιοι πολλς $ρες όπως %ια παράδει%μα οι πωλητς.
=Ο! $υ%υα..$'$ υνή# $'να! η &%9+η $"δή-η αυξημνη 3-$β!"ή &'$η +ο $&!&ο-ή 3-$β!"0 δ'"+υο>
 5ν$ τις περισσότερες *ορς η εμ*άνιση της ευρυα%%είας προη%είται της εμ*άνισης των κιρσ$ν. Jρόκειται %ια διατεταμνα τριχοειδή α%%εία του δρματος.
Οι ευρυαγγείες και οι κιρσοί μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλο αισθητικό πρόβλημα. Η οριστική θεραπεία των κιρσών των κάτω άκρων είναι πάντα χειρουργική
. τόχος της χειρουρ%ικής αντιμετ$πισης είναι η α*αίρεση των με%άλως *λε!ικ$ν α%%είων του επιπολής *λε!ικού δικτύου./3&Η31+ΚUΗ3K8ΗE/VΗ37)/&7Η
W

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->