Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khb3 Pmr 2009 Phg

Khb3 Pmr 2009 Phg

Ratings: (0)|Views: 1,319|Likes:
Published by Teacher
Soalan KHB Pilihan 3-Pertanian PMR 2009 Negeri Pahang.
Soalan KHB Pilihan 3-Pertanian PMR 2009 Negeri Pahang.

More info:

Published by: Teacher on Sep 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR2009
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUPERTANIAN
 
Satu jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Maklumat untuk calon
1. Kertas soalan ini mengandungi
60
soalan.2. Jawab
semua
bahagian.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan andapada kertas jawapan objektif yang disediakan.4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak 
SULIT78/1KemahiranHidup BersepaduPertanianMasa :1jam 30 minit
[Lihat sebelah
 
SULIT 78/1
Guru Kemahiran HidupXPenolong FormenP Q R SRAJAH 11 Rajah 1 menunjukkan carta organisasi sesebuah bengkel.Apakah perananutama x ?A Membuka dan menutup tingkap dan pintuB Menyusun dan membersih alatan tanganC Memberi arahan kepada pelajar lain mengikut jadual tugasD Mengumpul dan menyimpan projek kayu2 Apakah langkah seterusnya setelah beberapa idea untuk penyelesaianmasalah diperolehi ?A Memilih idea terbaik untuk perekaan projekB Menjual idea kepada mereka yang berminatC Menggunakan kesemua idea dalam perekaan projekD Menyimpan idea untuk kegunaan akan datang3 Apakah kriteria utama yang dipertimbangkan semasa memilih projekrekacipta ?A Kegunaan produk kepada penggunaB Produk yang mendatangkan keuntunganC Rekabentuk yang terkini dan berteknologiD Menggunakan bahan yang sesuai dengan kaedah pembinaan terkini
 
SULIT 78/1
4 Setelah lakaran sesuai dibuat , ia diterjemahkan kepada lukisan kerja .Apakah maksud lukisan kerja ?A Lukisan yang dilukis secara kasarB Lukisan yang dilukis pada kertas grafC Lukisan yang dilukis dengan dimensi sebenar projekD Lukisan yang dilukis dalam unjuran perspektif5 Antara maklumat dan data berikut , yang manakah perlu dianalisis semasaanda hendak membuat projek rekacipta ?I Bahan binaan produkII Saiz dan warnaIII Kelebihan produkIV Kekurangan produkA I,II dan IIIB II,III dan IVC I,III dan IVD I,II,III dan IV6 Antara yang berikut faktor yang manakah perlu dipertimbangkan semasamemilih lakaran rekabentuk projek ?I KefungsianII KetahananIII TeknologiIV Nilai komersialA I,II dan IIIB I, II dan IVC I,III dan IVD II,III dan Iv7 Jadual 1 menunjukkan faktor rekabentuk dan keterangannyaFaktor KeteranganI Fungsi Rekabentuk yang teguhII Rupabentuk Tepat, saiz sesuai dan menarikIII Kemasan Bersesuaian dari segi kefungsian dankepenggunaanIV Ketahanan Mesra alam , mesra pengguna danselamat digunakanBerdasarkan Jadual 1 pasangan manakah yang tepat ?A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thasminee Nambiar added this note
jawapan tak ada
Hafiez Zackky liked this
Mohd Noor Arifin liked this
Tn Zaik liked this
Asmieza Razali liked this
Tun Amilru liked this
Hazarudin Gapar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->