Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cerere Scutire Taxa Timbru Model

Cerere Scutire Taxa Timbru Model

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by iuliana m

More info:

Published by: iuliana m on Dec 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

 
Instanța……………………..
 
Secția…………………………
 
Dosar nr. ……………………
 
DOMNULE PREŞEDINTE,
 
Subsemnatul(a), ……………………………., având CNP ………………….,cu domiciliul
 
 în…………………………………………………, reclamant(ă) în cauza ce formează obiectul dosarului nr. ………………………., formulez prezenta
 CERERE DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR
prin care vă rugăm să ne admiteţi cererea şi să dispuneţi scutirea mea de la plata taxelor judiciare de
timbru
 (sau orice
altă
 
măsură
 de ajutor public judiciar raportat la
 speța
 dvs.
 și
 în conformitate cu prevederile OUG 51/2008
 – 
 spre exemplu reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita)
 
 În fapt,…………………….
 (trebuind
 să
 
menționați
 starea dvs. din cauza
căreia
 nu
aveți
 posibilitatea
 financiară
 de achitare a taxei de timbru
 – 
 cu titlu de exemplu
aveți
 în vedere formularea
 prezentată),
 
vă rugăm să apreciati că
valoarea taxei judiciare de timbru în cuantum de
………………..
 lei
ce trebuie achitată, prezintă un nivel
foarte ridicat, un nivel pe care nu-
l pot achita datorită situaţiei veniturilor mele.
 Veniturile reduse nu-
mi permit a achita aceasta taxă în conformitate cu Legea 146/1997. Vă rog să observaţi că în acest moment venitul meu prezintă un nivel mic iar cuantumul cheltuielilor lunare
 pe care
trebuie sa le suport sunt foarte ridicate. Vă rog să aveți în vedere că achitarea taxei de timbru de ………….. lei nu se poate face fără a
-
mi periclita traiul de viață. Prin impunerea plăţii unei taxe judiciare de timbru de ………… lei de către mine ar însemna o pericilitare şi în achitarea datoriilor lunare (întreţinere, gaze etc.) şi imposibilitatea achiziţionării alimentelor.
 
 Având în vedere lipsa veniturilor precum şi cuantumul ridicat al cheltuielilor pe care trebuie să le suport lunar, vă rog să dispuneţi admiterea cererii mele de ajutor public judiciar prin scutirea de plată a taxei de
timbru.
(sau orice
altă
 
măsură
 de ajutor public judiciar raportat la
 speța
 dvs.)
 În drept, OUG 51/2008. Anexez în copie:
(va trebui să anexați inscrisuri doveditoare
 ale veniturilor dvs. si ale familiei dvs., precum
si dovezi cu privire la obligatiile de întreținere sau de plată pe cale le aveți. De asemenea, cererea va
trebui sa fie insotita si de o declaratie pe propria raspundere a dvs. in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni ati mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si
cuantumul acestui ajutor. Aceasta declarție nu trebuie să fie acordată la notar!).
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->