Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelia Duminicii a 13-A Dupa Rusalii

Evanghelia Duminicii a 13-A Dupa Rusalii

Ratings: (0)|Views: 107|Likes:
Published by Father Dorin

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Father Dorin on Sep 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

 
Evanghelia duminicii a 13-a dup
ă
Rusalii
(Mt. 21, 33-44, cf. GNT)33. Asculta
ţ
i alt
ă
parabol
ă
[
parabolh.n
]: „Era un Om oarecare,St
ă
 pânul casei [Sale
ş
i Acesta] a s
ă
dit vie, a pus împrejurul ei gard,
ş
i as
ă
 pat înea teasc
1
,
ş
i a zidit turn
ş
i a dat-o pe mâna viticultorilor [
gewrgoi/j
]
2
 
ş
i a plecat departe.
34
. Dar, când s-a apropiat timpul / vremea roadelor [
h;ggisen o` kairo.j tw/n karpw/n
], a trimis pe slujitorii Lui c
ă
tre viticultori, ca s
ă
iaroadele Lui.35.
Ş
i viticultorii au luat pe slujitorii Lui, îns
ă
pe unii i-au b
ă
tut,
ş
i pe al
ţ
ii i-au omorât
ş
i pe al
ţ
ii i-au acoperit cu pietre
3
.36. Iar 
ăş
i [
pa,lin
] a trimis al
ţ
i slujitori, mai mul
ţ
i decât primii, îns
ă
 au f 
ă
cut [
ş
i cu] ei asemenea.37. Dar la urm
ă
a trimis c
ă
tre ei pe Fiul Lui, zicând:
Se vor ru
 ş
inade Fiul Meu
4
.38. Îns
ă
viticultorii, v
ă
zând pe Fiul, au zis în ei în
ş
i
ş
i / în sinea lor [
 ei=pon evn e` autoi/j
]
5
:
 Acesta este Mo
 ş
tenitorul 
[
o`Klhrono,moj
]!
Veni
 ţ 
i s
ă 
-Lomorâm pe El 
 ş
i s
ă 
avem mo
 ş
tenirea Lui!
”.39.
Ş
i luându-l pe El, L-au scos afar 
ă
din vie
ş
i L-au omorât.40. Astfel, când va veni Domnul viei [
o`Ku,rioj tou/avmpelw/noj
],ce va face viticultorilor acestora?”.41. [
Ş
i] i-au r 
ă
spuns
6
Lui: „Pe cei r 
ă
i, cu r 
ă
u îi va pierde
ş
i via o vaarenda altor viticultori, care Îi vor da Lui roadele întru vremurile lor [
 evntoi/j kairoi/j auvtw/n
]”.42.
Ş
i le-a zis lor Iisus: „Niciodat
ă
n-a
ţ
i citit în Scripturi:
 Piatra, pecare au aruncat-o / au lep
ă 
dat-o [ 
av pedoki,  masan 
 ] ziditorii, Aceea a ajunsîn capul unghiului. De la Domnul s-a f 
ă 
cut aceasta
 ş
i este minunat 
ă 
întruochii no
 ş
tri
?43. Pentru aceasta v
ă
spun, c
ă
se va lua / se va r 
ă
 pi [
 avrqh,setai
] dela voi Împ
ă
ăţ
ia lui Dumnezeu
ş
i se va da neamului, [care] va face roadeleei.
1
Pres
ă
de vin. Un loc special amenajat pentru zdrobit strugurii.
2
În limba greac
ă
 
gewrgo,j
/
 gheorgos
, de unde
Gheorghe
al nostru, înseamn
ă
 
lucr 
ă 
tor de p
ă 
mânt 
,
 ţă 
ran
,
 fermier 
ş
i, pentru c
ă
aici e vorba de vie lucr 
ă
torul este…
viticultor 
. Amspecificat acest lucru, pentru ca s
ă
se în
ţ
eleag
ă
urm
ă
toarea nuan
ţă
: c
ă
erau ni
ş
te oamenispecializa
ţ
i în ceea ce f 
ă
ceau, erau oameni care se ocupau de vie în mod continuu
ş
i nuni
ş
te ageamii. Aceast
ă
nuan
ţă
este valorificat
ă
la nivel exegetic, atunci când se specific
ă
 faptul, c
ă
viticultorii sau preo
ţ
ii Legii Vechi, care toat
ă
ziua se ocupau de Lege, nu auîn
ţ
eles s
ă
se schimbe dup
ă
Legea lui Dumnezeu
ş
i nici nu au în
ţ
eles-o duhovnice
ş
te, ci L-au omorât pe Mesia cu Scripturile în mâini sau dup
ă
Scripturi în
ţ
elese în mod prost.
3
I-au omorât prin lapidare, prin aruncarea cu pietre asupra lor, pân
ă
au f 
ă
cut morman de pietre peste ei.
4
Se vor ru
ş
ina sau se vor întoarce din cerbicia lor, când vor vedea pe Fiul Meu.
5
În edi
ţ
ii scripturale recente ale Bisericii noastre acest fragment s-a tradus prin aceea, c
ă
 
 s-au sf 
ă 
tuit între ei
. Îns
ă
în limba greac
ă
nu exist
ă
aceast
ă
nuan
ţă
, ci avem de-a face cuun pronume reflexiv, care prezint
ă
realitatea interioar 
ă
a viticultorilor. To
ţ
i erau la unisonîn
ă
utatea lor 
ş
i to
ţ
i gândeau la fel: s
ă
Îl omorâm pe Mesia. Nu mai trebuiau s
ă
sesf 
ă
tuiasc
ă
, pentru c
ă
to
ţ
i aveau aceea
ş
i sim
ţ
ire fa
ţă
de El.
6
Auditoriul S
ă
u.
1

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->