Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BİLİM ŞENLİĞİ PROJELERİ HAZIRLAMA REHBERİ

BİLİM ŞENLİĞİ PROJELERİ HAZIRLAMA REHBERİ

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 6,367 |Likes:
Published by hulyakar
İlköğretim okullarında bilim şenliği projelerinin hazırlanmasıyla ilgili bir doküman
İlköğretim okullarında bilim şenliği projelerinin hazırlanmasıyla ilgili bir doküman

More info:

Published by: hulyakar on Sep 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
BİLİM ŞENLİĞİ PROJELERİ HAZIRLAMA REHBERİ
HazırlayanHülya Karıncaoğlu
, Emekli Çorlu
Atakent İlköğretim Okulu Fen BilgisiÖğretmeni (Kaynak:
school.discovery.com)
Bilim şenliği için bir proje hazırlamak istiyorsunuz. Çalışmanız, okulunuzdaki bilimşenliğine katılabileceği gibi diğer benzeri yerlere de katılabilir. Bir katılımcı olarakyaptığınız işi gösterecek, belkide bir ödül alacak ve diğer katılımcıların bilimselçalışmalarını gözleyerek bilim hakkında daha çok şey öğreneceksiniz.
Bir bilim projesi,
sizin cevaplarını aradığınız bir gizemdir. Bilim projeleri, sizinaraştırmacı özelliklerinizi deneyip teşhir edebilmeniz için olanak yaratır. Bununla dakalmaz, kim, ne, ne zaman, nerede, nasıl ve neden gibi sorular sorarak yaratıcıtasarım yöntemleri geliştirmenizi sağlar. Bu kitap, size bilim projesi hazırlamanız içinrehberlik ve fikir sunacaktır. Cevapları bulmak sizin göreviniz olacaktır.Bu kitap bilim şenliklerinde başarılı olmak için önemli olan noktaları kapsamaktadır.Aşağıda bilim projeleri içingerekli olan bilgi ve aşamalar anlatılmaktadır.
1.Bilimsel ntem
Proje için araştırma yapmak, problemi net olarak ortaya koymak, çözümle ilgili
sav ileri sürmek, deneyler yapmak, sonuca varmak.
2.
Konu araştırmaları
Proje türleri, işlem basamakları, araştı
rma devresi, proje konusu seçimi.
3.
Proje araştırmaları
Birincil derecedeki araştırmalar, ikinci derecedeki araştırmalar.
4.
Bir proje örneği
Projenize başlamak, deneyin iş ve işlem basamakları, deneyin sonuçları,deneyinizin sonuçlarının açıklanması.
5.Proje raporu
Başlık sayfası, içindekiler sayfası, özet, giriş, deney ve veriler,sonuçlar,
kaynaklar, bilgilendirmeler.
6.Gösterge
Yardımcı ip uçları, yapılması yararlı olanlar, yapılmaması gerekenler, güvenlik.
7.
Sunum ve geliştirme
Projenizin değerlendirilmesi, şenlikteki davranışlar.
 
2
1
BİLİMSEL YÖNTEM
Bir bilim projesi, bilimsel yöntem kullanılarak, belirli bir soruya cevap aranmasıdır.Projenize başlamadan önce, bilimsel yöntemin anlaşılması gerekmektedir. Bubölümde bilimsel yöntemin anlaşılması için bazı örnekler verilecektir. Bilim adamları,
sorulara cevap bulabilmek içim bilimsel yöntemi bir 
araç
olarak kullanırlar. Bir problemin muhtemel çözümlerini düşünmek yoluyla, teker teker her olasılığıdeneyerek, en iyi sonucu bulmayı amaçlar. Bilimsel yöntemin çeşitli basamaklarıbulunmaktadır. Bunlar aşağıdadır.
1.
Proje için araştırma yapmak
2.Problemi net olarak ortaya koymak3.Çözümle ilgili sav ileri sürmek4.Proje ile ilgili deneyler yapmak5.Proje ile ilgili sonuca varmak
1.1
Proje için araştırma yapmak 
Kendi
tecrübelerinizi, bilgi kaynaklarını ve deneyleri kullanmak yoluyla, çeşitli bilgiler toplamalısınız. Araştırmaya ilk olarak proje konusu bulmak için başlamalısınız. Buna
konu araştırması
denilmektedir. Örnek: Ekmek dilimleri üzerinde oluşan renkdeğişikliklerinin, ne oldukları ve oraya nasıl geldikleri. Konunuz mantarların üremesiolacaktır. UYARI: Bu tür mantar oluşumlarına karşı alerjiniz varsa, bu konu size göredeğildir. Daha güvenli başka bir konu seçiniz.
Bir konuyu seçtikten sonra,
proje araştırmasına
başlayabilirsiniz. Bu araştırma, sizekonuyu anlamanıza, tez oluşturmanıza ve tezinizi doğrulayacak deney hazırlamanızayardımcı olacaktır. Yukarıdaki örnekte konu edilen proje için, bir parça ekmeğin bir ekmek saklama kabında uzun süre bekletilmesi ge
rekecektir. Bu deneyin sonucu ve
araştırmanız, problemin tanınmasına ve bir sonraki adımda yapılacaklar için size yolgösterici olacaktır.
Kitap, dergi, gazete gibi basılı başvuru kaynaklarıyla, bilgisayar, İnternet gibi
elektronik kaynaklardan bolca yar 
arlanınız.
Profesyonel çalışanlardan, mühendislerden bilim adamlarından, doktor veveterinerlerden bilgi toplayınız.
Konunuzla ilgili başkalarının yapmış olduğu deneyleri sizde tekrarlayınız.
1.2Problemi net olarak ortaya koyma
Problem, çözülmesi gereke
n bilimsel sorudur. Problem en iyi şekilde, açık uçlu, yanievet veya hayır ile cevaplanamayacak tarzda sorularak ifade edilmelidir. Örnek, “Işık,ekmeğin üzerindeki küf oluşumuna nasıl etki eder?
Problemin sınırlarını belirleyiniz. Örnek soru, küfün bir yaşam süresi içindegeçirdiği evreler idi. Küf olarak ekmek küfü alınmış ve etki olarak ışık
 
3
seçilmişti. Işığın küfler üzerindeki etkisi şeklindeki bir soru için pek çok küf çeşidi ve pek çok yaşam süreci söz konusu olacaktır.
Deneylerle çözülebilecek türde bir problem seçiniz. Örnek, “Küf nedir?”
sorusunun cevabı sözlüklerden ve ansiklopedilerden bulunabilir. Fakat, “Odasıcaklığında ekmek küfünün gelişme hızı nedir?” sorusunun cevabı deneylerle
bulunabilir.
1.3Çözümle ilgili sav (tez, hipotez) ileri sürme
Bir problemin çözümü için ileri sürülen fikre sav denir ve bilgi ve araştırmaya dayanır.Sav, tek bir cümleden ibaret olup başarılı bir projenin temel özelliğidir. Tüm projearaştırmalarınızda, bir problemi ifade etme ve bir sav ileri sürme çabası yanı
nda,
proje için deney tasarlanması da gerekmektedir. Proje deneyleriniz, öne sürdüğünüzsavın test edilmesi için gerçekleştirilecektir. Sav, iki faktörün birbirleriyle olan yakınilişkilerini ileri sürmektedir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, ışık ve ekmek
küfü
arasındaki ilişki aşağıdaki örnek savda ilişkilendirilerek verilmiştir.“Ekmekte küfün oluşması için ışığa ihtiyaç olmadığına inanıyorum.” Çünkü;
Klorofilli bitkiler yaşamak için ışığa ihtiyaç duyarlar. Küflerin klorofili yoktur.
Deneyim sırasında ekmeği karanlık saklama kabı içinde ışıksız bir ortamdabıraktım.
Gerçekleri, savınızı desteklemesi için geçmiş tecrübe ve gözlemlerinize
dayanarak ifade ediniz.
Proje deneyinize başlamadan önce, savınızı yazıya geçiriniz.
Deney sonuçları savınızı desteklemese bile, savınızı değiştirmeyiniz. Eğer zaman yeterli ise, deneyinizi sizi destekleyecek şekilde, yeniden yapınızveya deneyi yeniden tasarlayınız.
1.4Proje ile ilgili deneyler yapma
Proje deneyleri savınızın doğruluğunu test etmek için gereklidir. Deneyin sonuçlarına
etki eden faktörlere
değişkenler 
adı verilir. Deneylerinizde birbirinden farklı 3 türlüdeğişken vardır. Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkenler ve kontrollü değişkenler.Bağımsız değişkenler sizin bilerek değiştirdiğiniz değişkenlerdir. Bağımlı değişkenler,bağımsız değişkenlerdeki değişikliklere göre gözlediğimiz değişkenlerdir. Diğer değişkenlere ise, kontrollü değişkenler denir.Örnekteki problem, ışığın, ekmek küfünün üremesi üzerindeki etkisi ile ilgilidir.Deneydeki bağımsız değişken ışıktır. Bağımlı değişken ise küfün oluşumudur.Bağımlı değişken, yani küf oluşumundaki değişikliği ölçmek için bağımsız değişkenkontrol altında tutulmalıdır. Deney, bu değişken değiştirilmek suretiyle, diğer şartlar 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rajullis Tam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->