Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Telecomanda Universala ADR460_ro

Telecomanda Universala ADR460_ro

Ratings: (0)|Views: 1,633 |Likes:
Published by Marius-Paul M.
Is my personal translate instruction !
Is my personal translate instruction !

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Marius-Paul M. on Sep 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
TELECOMANDA UNIVERSALĂ
 ADR460
Înlocuirea bateriilor:
 Telecomada Dvs. Universalã reclamã utilizarea a
2 baterii alcaline AAA
(vânduteseparat).Pentru a le pune la locul lor:1. Rãsturnaţi telecomanda, apoi scoateţi capacul locaşului bateriilor.2. Introduceţi bateriile, punându-le la polaritate (+) şi (-) dupã reperele care segãsesc în interior.REMARCĂ : S-ar putea sã fie necesarã reprogramarea telecomenzii, dupã înlocuireabateriilor.
Programarea cu ajutorul introducerii directe:
Urmaţi etapele de mai jos, pentru programarea telecomenzii, în aşa fel încât ea sãpoatã comanda pânã la 4 aparate.1. Deschideţi manual aparatul pe care doriţi sã-l utilizaţi cu telecomanda.2. Consultaţi listele de coduri furnizate si gãsiţi CODUL de 3 cifre potrivit cu marcatelevizorului, a magnetoscopului, a playerului de DVD, a receptorului de semnal desatelit sau a decodorului.3. Ţineţi apãsatã tasta CODE SEARCH (cãutãtorul de coduri), pânã când indicatorulluminos se aprinde.4. Ridicaţi degetul de pe tasta CODE SEARCH.5. Apãsaţi tasta TV (televizor), VCR·DVD (magnetoscop, player DVD) sau SAT·CBL(cablu de satelit), apoi ridicaţi degetul de pe tastã. Indicatorul luminos se aprinde şirãmâne aprins.Pentru programarea cu cheia AUX: Apãsaţi şi ridicaţi degetul de pe tasta AUX.Apãsaţi pe tasta componentului (TV, VCR-DVD sau SAT·CBL) corespunzãtoraparatului pe care vreţisã-l comandaţi cu tasta AUX. Indicatorul luminos clipeşte, apoi rãmâne aprins. Dacãse doreşte ca tasta AUX sã comande un magnetoscop numeric, apãsaţi tastaVCR·DVD.6. Introduceţi codul de 3 cifre cu ajutorul tastelor numerice. Indicatorul luminos seva stinge dupã introducerea acestui cod.7. Îndreptaţi telecomanda cãtre aparat, apoi apãsaţi tasta ON·OFF (punere înfuncţiune / scoatere din funcţiune). Aparatul ar trebui sã intre în funcţiune.REMARCĂ : Dacã aparatul nu rãspunde, încercaţi sã introduceţi alte coduri asociatemãrcii Dvs. de aparat. Dacã aceste coduri nu funcţioneazã, sau dacã marca Dvs. deaparat nu figureazã în Lista de Coduri, încercaţi Metoda de cãutare a Codurilor careurmeazã:
Programarea cu ajutorul metodei de cãutare a codurilor
Dacã televizorul, sau magnetoscopul, sau playerul de DVD, sau receptorul desemnal de satelit sau decodorul Dvs. nu rãspund, dupã încercarea de introducere acodurilor asociate mãrcilor Dvs. de aparate, sau dacã marca aparatului Dvs. nuexistã în Listã, încercaţi cãutarea Codului Dvs. cu ajutorul Metodei de cãutare aCodurilor. Urmaţi etapele de mai jos, pentru programarea telecomenzii prinintermediul Metodei de cãutare a Codurilor :1. Deschideţi manual aparatul pe care doriţi sã-l comandaţi cu telecomandauniversalã.2. Apãsaţi tasta CODE SEARCH (cãutare de coduri) şi menţine-ţi-o apãsatã, pânã ceindicatorul luminos se aprinde.3. Ridicaţi degetul de pe tasta CODE SEARCH.
 
4. Apãsaţi pe una din tastele: TV, VCR·DVD sau SAT·CBL, corespunzãtoareaparatului pe care doriţi sã-l comandaţi cu telecomanda, apoi ridicaţi degetul de petastã.Indicatorul luminos va clipi 1 datã, apoi va rãmâne aprins.REMARCĂ: Pentru programare, apãsaţi, apoi daţi drumul tastei AUX. Apãsaţi apoitasta corespunzãtoare aparatului pe care doriţi sã-l comandaţi cu ajutorul tasteiAUX.5. Apãsaţi, apoi ridicaţi degetul de pe tasta ON·OFF, când aparatul ar trebui sã intre în funcţiune.IMPORTANT: Este posibil sã fie nevoie sã apãsaţi tasta ON·OFF pânã la .... de 200 deori.....6. Apãsaţi tasta OK când aparatul se stinge. Indicatorul luminos se stinge.
Recuperarea Codului
Dacã aţi utilizat Metoda de cãutare a codurilor pentru programarea telecomenziiDvs., urmaţi etapele de mai jos, pentru a verifica dacã Codul este compatibil cuaparatul Dvs.Gãsirea şi notarea Codului utilizat în prezent vã va economisi timpul, dacã veţidecide sã reprogramaţi telecomanda (de exemplu, dacã programarea estepierdutã, prin operaţia de înlocuire a bateriilor).1. Apãsaţi tasta CODE SEARCH (cãutare de coduri) şi menţine-ţi-o apãsatã, pânãcând indicatorul luminos se aprinde.Ridicaţi apoi degetul de pe tasta CODE SEARCH.2. Apãsaţi tasta TV, VCR·DVD, SAT·CBL sau AUX, corespunzãtoare codului aparatuluipe care doriţi sã-l recuperaţi. Indicatorul luminos va clipi 1 datã, apoi va rãmâneaprins.Remarcã : Pentru AUX, apãsaţi AUX, apoi pe tasta corespunzãtoare aparatuluiintrodus în memoire, cu ajutorul tastei AUX.3. Apãsaţi tasta CODE SEARCH, apoi ridicaţi degetul de pe ea. Indicatorul luminos seva aprinde.4. Începând cu cifra "0" de pe tastatura numericã, apãsaţi pe cifre, în ordine (de la"0" la "9") pânã ce indicatorul luminos clipeşte.5. Cifra care a provocat clipirea indicatorului luminos corespunde primei cifre aCodului Dvs.6. Repetaţi etapa 4, pânã ce cele 3 cifre ale Codului vor fi recuperate.7.
Notaţi-vã Codul
, pentru o utilizare ulterioarã.
Funcţionarea meniului – TV, DVD, SAT
Funcţiile meniului telecomenzii Dvs. sunt utilizate pentru modificarea parametrilorselecţionaţi. Tasta MENU (meniu) funcţioneazã în modurile TV, DVD şi Receptor Satelit. Meniurile variazãde la o marcã laalta.Meniul TV este utilizat pentru modificarea parametrilor televizorului, precum: culoare,canale şi ceas.Meniul SAT permite navigarea pe ecranele ghidului receptorului de semnale de satelit,modificarea parametrilor de transmisie directã prin satelit, precum listele de canale etparolele pentru ele.Meniul DVD este utilizat pentru modificarea ecranelor de navigare, precum: limbile deafişaj si subtitrãrile.Când vã gãsiţi în Modul MENIU, tastele VOL UP/DOWN (nivel sonor +/-) et CHAN UP/DOWN(canale +/-) servesc drept taste de navigare:PROBLEMĂ : TELECOMANDA NU POATE PROGRAMA FUNCŢIONAREA APARATULUI Dvs.
 
• Vã gãsiţi prea departe de aparat, sau unghiul este neadecvat. Aceastã telecomancomunicã cu aparatele prin intermediul tehnologiei IR (infraroşu). Telecomanda trimite uncod captatorului IR al aparatului, care îl recepţioneazã.Prin urmare, asiguraţi-vã cã niciun obiect nu se interpune în traseul fascicolului IR emis detelecomandã si captat de aparat. Apropiaţi-vã şi asiguraţi-vã de poziţionarea telecomenziicãtre aparat (magnetoscop, programare cu ajutorul tastei VCR·DVD; televizor, programarecu tasta TV; decodor sau receptor de semnal de satelit, programare cu tasta SAT·CBL).• Dacã aţi încercat toate codurile inserate în lista de coduri şi aţi urmat toate indicaţiile, încecaţi Metoda Cãutãrii de Coduri.• Trebuie sã vã puneţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta TV, VCR·DVD, AUX sauSAT·CBL, corespunzãtoare aparatului dorit.• Încercaţi mai întãi codurile VCR sau DVD, asociate mãrcii Dvs., pentru ca telecomandaDvs. universalã cu 4 componente sã fie în mãsurã sã facã sã funcţioneze o combinaţie deaparate (TV/VCR sau TV/DVD). Va fi necesarã programarea tastei TV (cu ajutorul codurilor TV) şi a tastei VCR·DVD (cu ajutorul codurilor VCR sau DVD) pentru o funcţionare integralã.• Programaţi tasta VCR, cu ajutorul codurilor VCR, apoi tasta AUX, cu ajutorul codurilorDVD, pentru programarea telecomenzii universale pentru 4 aparate, fiind în mãsurã sãfacã sã funcţioneze o combinaţie de aparate (VCR/DVD).PROBLEMĂ : INDICATORUL LUMINOS NU SE APRINDE, CÂND APĂSAŢI PE O TASTĂ.• Va tgrebui sã reglaţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta TV, VCR·DVD, AUX sauSAT·CBL, corespunzãtoare aparatului dorit.• Puteţi apãsa pe o tastã nepotrivitã modului în care se gãseşte telecomanda (de exemplu,RCR foncţioneazã numai în modul VCR).• Asiguraţi-vã cã bateriile sunt corect puse la locul lor.• Înlocuiţi cele 2 baterii AAA. Va putea fi necesarã reprogramarea telecomenzii.PROBLEMĂ : TELECOMANDA NU FACE SĂ FUNCŢIONEZE APARATUL Dvs.• Trebuie sã reglaţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta TV, VCR DVD, AUX sauSAT·CBL,corespunzãtoare aparatului dorit.• Deplasaţi orice obiect care-ar putea sã se gãseascã între telecomandã şi aparat.Asiguraţi-vã cã telecomandaeste orientatã în direcţia captatorului IR al aparatului.• Asiguraţi-vã cã bateriile sunt corect puse la locul lor (consultaţi rubrica "Punereabateriilor la locul lor").• Înlocuiţi cele 2 baterii AAA. Va fi probabil necesarã reprogramarea telecomenzii.• Reporniţi telecomanda. Scoateţi bateriile, apoi apãsaţi tasta « 1 » de la telecomandã simenţineţi-o apãsatã timp de mai multe secunde, pentru reiniţializarea microprocesoruluiintern al telecomenzii.Luaţi degetul de pe tasta « 1 », repuneţi bateriile la locul lor, apoi reîncercaţi sã faceţi sãfuncţioneze telecomanda.Va fi necesarã reprogramarea ei.PROBLEMĂ : TELECOMANDA NU EXECUTĂ CORECT COMENZILE• Trebuie sã reglaţi telecomanda în modul adecvat, apãsând tasta corespunzãtoareaparatului dorit.• Asiguraţi-vã cã aparatul este « gata » (de exemplu, playerul DVD nu conţine disc în el !;magnetoscopul nu conţine videocasetã, ..... etc.)• S-ar putea sã fi apãsat pe o tastã nepotrivitã modului în care se gãseşte telecomanda (deexemplu, RCR funcţioneazã numai în modul VCR).• Dacã utilizaţi un magnetoscop, trebuie sã apãsaţi pe tasta REC de 2 ori.• Dacã doriţi sã schimbaţi canalul, încercaţi sã apãsaţi o datã pe tasta OK, dupã ce aţiintrodus numãrul canalului, ţinând cont cã aceastã operaţie este obligatorie pentrunumeroase modele şi numeroase mãrci.• Este posibil ca un cod de programare sa nu poatã controla decât anumite funcţii aleaparatului Dvs. (de exemplu,punerea sub tensiune şi scoaterea de sub tensiune a unui aparat).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->