Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quine Meaning

Quine Meaning

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by meflaviola

More info:

Published by: meflaviola on Sep 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2010

pdf

text

original

 
W. V. Quine – 
Meaning 
Filosofii din India antică au încercat să afle dacă propoziţiile sau cuvintele au reprezentatmotorul înţelesului:
Argumentul în favoarea cuvintelor
: fiind într-un număr limitat, pot fi învăţate, în timpce propoziţiile, fiind nelimitate ca număr, le putem stăpâni doar învăţând cum să leconstruim, pornind de la cuvintele învăţate în prealabil.Totuşi, cuvintele îşi capătă înţelesul din utilizarea lor în propoziţii => o cercetare care săconducă la o noţiune clară şi substanţială a
înţelesului
trebuie să înceapă cu examinarea propoziţiilor.Sensul unei propoziţii dintr-o limbă este partea comună cu traducerea ei în altă limbă ->
Quine propune un experiment de gândire
:Un lingvist încearcă să înţeleagă o limbă pe care nu o înţeleg decât vorbitorii ei nativi(Jungle language), cu scopul de a scrie un manual cu reguli de traducere din limbarespectivă în engleză.-limba respectivă este inaccesibilă pentru orice limbă cunoscută, aşa că unicul dat esteexprimarea nativă şi comportamentele verbale ale vorbitorilor nativi (atunci când învăţămo limbă străină sau când un copil învaţă să vorbească, în primă instanţă ne bazăm pecomportamentul verbal al persoanelor)Traducerea va trebui să fie radicală.
În final, experimentul va duce la o concluzie negativă: teza indeterminării traducerii.
Traducere: o propoziţie A din limba X se traduce cu propoziţia B din limba Y, dacă A seaflă într-o relaţie cu B. Relaţia poate fi de tipul:-
sinonimia
- dar Quine o dezaprobă şi va demonstra că nu rezolvă problemaindeterminării traducerii-
aceleaşi valori de adevăr
– dar două propziţii pot avea aceleaşi valori de adevăr fără să se traducă una pe cealaltă-
aceleaşi condiţii de adevăr
 – două propoziţii pot avea aceleaşi condiţii de adevăr fără să se traducă una pe cealaltă1
 
Lingvistul va trebui să înceapă traducerea cu remarcele (observational sentences),referitoare la evenimente prezente, observate în anumite situaţii: dacă într-o anumităsituaţie observată, nativii rostesc „Gavagai”, în condiţiile în care lingvistul ar fi spus„Iepure”, el va presupune că prin Gavagai, ei se referă la iepure.Quine a definit remarca (propoziţia de observare) din punctul de vedere al unui singur vorbitor, după următoarea condiţie:-dacă prin punerea la îndoială a propoziţiei se obţine aprobarea/dezaprobareavorbitorului într-o situaţie, atunci se va obţine acelaşi rezultat în orice situaţie încare este utilizat acelaşi set de receptori. O propoziţie poate fi considerată ca fiindobservaţională pentru un grup, dacă este pentru fiecare membru al grupuluirespectiv şi dacă fiecare o aprobă sau dezaprobă.
Verificarea traducerii
: va rosti propoziţia, într-o situaţie similară, pentru a obţineacordul sau dezacordul vorbitorului nativ; însă, pentru ca verificarea să aibă succes, eltrebuie să recunoască, cel puţin ipotetic, semnele aprobării sau dezaprobării din societatearespectivă.Ceea ce au în comun propoziţia rostită de vorbitorul nativ şi traducerea lingvistului estesituaţia observabilă în care cele două propoziţii au fost rostite.Dacă lingvistul va încerca să compare propoziţii de observaţie ale nativului cu propoziţiide observaţie din limba sa, care au aceeaşi stimuli ca înţeles, pentru a fi echivalente, propoziţiile trebuie să deţină aceeaşi stimuli de înţeles.
Stimularea
reprezinactivarea unui subset de receptori senzoriali ai subiectului.Lingvistul şi interlocutorul lui nu împărtăşesc acelaşi set de receptori => nu pot aveaacelaşi tip de stimulare.În traducerea propoziţiei „Gavagaicu „iepure”, lingvistul nu ia în considerare obiectuliepure, ci stimulii de înţeles, comportamentele verbale în care este rostită propoziţia.-învăţarea unei limbii este dominată de empatie, cu toţii avem ciudata tendinţă de a netranspune în situaţiile perceptuale ale altora. Aşadar, lingvistul este ghidat de empatie.2
 
Manualul de traducere îşi are utilitatea în faptul că face posibilă negocierea cu vorbitoriinativi. Succesul în comunicare fi reprezentat de conversaţia fluentă, de anticipareareacţiilor verbale şi nonverbale şi de coerenţa şi plauzibilitatea manifestării vorbitoruluinativ.
Teza indeterminării traducerii:
este imposibil ca două manuale de traducere dintr-olimbă într-alta să fie substitutive unul altuia; cel mai probabil vor conţine teremeni carenu pot fi înlocuiţi unul cu celălalt fără a duce la incoerenţe. (un manual poate traduce„gavagai” cu iepure, iar altul îl poate traduce cu totalitatea iepurilor). Nu pot fi traducericorecte în mod determinat, pentru că ele nu pot fi efectuate decât pe baza situaţiilor observate, iar acestea nu sunt suficiente pentru a determina o traducere corectă.Quine localizează stimularea la suprafaţa subiectului, împreună cu stimulii desemnificaţie.Limbajul este intersubiectiv?????
Sinonimia:
Propoziţiile de observare sunt sinonime din punctul de vedere al stimulilor pentru unvorbitor dacă stimulii de semnificaţie sunt aceeaşi pentru el. Sinonimia stimululor aresens dor în societate. Propoziţiile sunt sinonime din punctul de vedere al stimulilor pentruo comunitate dacă sunt pentru fiecare membru. Asta nu funcţionează între limbi diferite,decât dacă comunitatea este bilingvă.Poate analiza propoziţii compuse din mai mult de un cuvânt, încercând să le echivalezecu expresii din engleză, pe baza unor cuvinte componente pe care le-a dientificat deja – leva interpreta prin presupuneri. Se va baza pe ceea ce crede că gândesc vorbitorii nativi->va înclina să traducă în modul în care i se pare a fi logic sau care este legat de modul deviaţă al vorbitorilor pe care l-a observat.
Indeterminarea referinţei
: nu există fapte determinate despre referinţă – dacă referinţaunei propoziţii depinde de înţelesul ei, atunci propoziţiile care nu au înţelesuri binedeterminate, nu vor referi la nimic în mod determinat – interpretări diferite ale cuvintelor 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->