Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dört Mezhep Arasında Akide Birliği

Dört Mezhep Arasında Akide Birliği

Ratings: (0)|Views: 235 |Likes:
Published by abu saiaf

More info:

Published by: abu saiaf on Sep 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
DÖRT İMAMIN İTİKATLARI AYNIDIR ................................................................2HUTBE-İ HÂCE ..............................................................................................3ÖNSÖZ .........................................................................................................4GİRİŞ ............................................................................................................5USULU’D DİN KAVRAMI ................................................................................6Usulu’d Din’in Şeri Hakikatı....................................................................6Usulu’d Din’in Batıl Yorumu ....................................................................6Usulu’d Dinin Şeri Hakikati Konusunda Cehaletin Etkisi.........................6Usulu’d Din’in Diğer İsimleri..................................................................7DÖRT İMAMIN TANITIMI.................................................................................7“Dört İmam” Teriminin Anlamı...............................................................7Dört İmamı Tanıyalım .............................................................................8Ebu Hanife (H. 80-150) ..........................................................................8Malik B. Enes: (H.93-179) ......................................................................8İmam Şafii..............................................................................................8İmam Ahmed (H.164-241) .....................................................................9İmamların İtikat Birliği............................................................................9Diğer İmamlar Ve Ümmet’in Selefinin İtikad Birliği: .............................10Ehli Sünnet Mezhebinin Özellikle Bazı İmamlara Nisbet EdilmesininNedeni: ................................................................................................11Bu Alanda Dört İmamın Öne Çıkmasının Nedeni: .................................12Peygamberlerin De İtikatları Birdir: ......................................................13Peygamberlerin Davetteki Öncelikleri De Aynıdır: ...............................17İmamların Kaynak Birliği: .....................................................................17İtikad Birliği Ehli Sünnet’in Özelliklerinden Biridir: ...............................18İmamların İtikatleri Kıyamete Kadar Var Olacaktır: .............................18Düzeltilmesi Gereken Bazı Hatalı Düşünceler: .....................................18Hile Ve Oyun: .......................................................................................19İmamların İtikatlarından Bazı Cümleler –ki Eberleri İttifaklarına TanıklıkEtmektedir- ..........................................................................................23İmam Edu Hanife’nin İtikadı: ................................................................25Beyanu’s Sünne (Sünnet’in Beyanı) .....................................................25İmam Ebu Cafer Ahmed İbn Muhammed b. Selame et-Tahavi’nin İtikadı: .............................................................................................................25İmam’ı Malik’in İtikadından Bazı Cümleler: ..........................................30İmamı Şafii’nin İtikadı:.........................................................................30İmam Ahmed’in İtikadı: ........................................................................33Son Söz: ...............................................................................................37
 
DÖRT İMAMIN İTİKATLARI AYNIDIR 
Dr. Nasır Abdullah El- KıffariKitabın orjinal adıUsulu’ddin inde eimmeti’l erbaa vahidetun
 
HUTBE-İ HÂCE
Hamd, ancak Allah içindir. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötüamellerimizden O’na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onuhidayete erdirecek yoktur.Allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehâdet ederim ki, MuhammedO’nun kulu ve Resûlüdür.
“Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin”
(Âl-i İmrân,3/102)
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riâyetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinize gözetleyicidir”
(Nisâ, 4/1)
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki, Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızıbağışlasın.Kim Allah ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur”
(Ahzâb, 33/70-71)Şüphesiz, sözlerin en doğrusu Allah’ın kelâm’ı, yolların en güzeli Muhammed’in
 sallallahu aleyhi ve sellem
yolu ve işlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Sonradan uydurulup dine sokulan her yenilik bid’at ve her  bid’at sapıklıktır.ve her sapıklık da ateştedir .
1
1
 
Hutbe-i Hace ismiyle meşhur olan bu duayı, cuma hutbelerinde vesair konuşmalarında okuyan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzatsahabelerine de öğretmiştir. Hadisi, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ebu Yala, Beyhaki, İmam Ahmed sahih bir senedle rivayet etmiş ve bir kısmıda Sahih-i Müslim’de yer almıştır.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ahmet Ahmet added this note
m
Ahmet Ahmet liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Naz Reyhan Acar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->