Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kody Bledow VAG

Kody Bledow VAG

Ratings:
(0)
|Views: 235|Likes:
Published by Urszula Walczewska

More info:

Published by: Urszula Walczewska on Dec 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

 
Opracowanie www.viaken.pl - 1 -
nr Opis b
!
du
0 Nie rozpoznano DTC 257 Zawór dolotowy ABS lewy przód - N101, Zawór wej
ciowy ABS - lewy przód (N101) 258 Elektrozawór 1 - N88, Prze
#$ 
cznik Cewki 1 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) 259 Zawór dolotowy ABS prawy przód - N99, Zawór wej
ciowy ABS - prawy przód (N99) 260 Elektrozawór 2 - N89, Prze
#$ 
cznik cewki 2 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) 261 Zawór dolotowy ABS ty
#
 - N103, Zawór wej
ciowy ABS - ty
#
 (N103) 262 Elektrozawór 3 - N90a Prze
#$ 
cznik cewki 3 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90) 263 Skrzynia przek
#
adniowa, Transmisja 0107 - usterka mechaniczna / hydrauliczna 264 Elektrozawór 4 - N91, Prze
#$ 
cznik cewki 4 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91) 265 Zawór wylotowy ABS lewy przód - N102, Zawór wyj
ciowy ABS - lewy przód (N102) 266 Elektrozawór 5 - N92, Prze
#$ 
cznik cewki 5 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92) 267 Zawór wylotowy ABS prawy przód - N100, Zawór wyj
ciowy ABS - prawy przód (N100) 268 Elektrozawór 6 - N93, Prze
#$ 
cznik cewki 6 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93) 269 Zawór wylotowy ABS ty
#
-N104, Zawór wyj
ciowy ABS - ty
#
 (N104) 270 Elektrozawór 7 - N94, Prze
#$ 
cznik cewki 7 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94) 271 Zobacz ksi
$'
k
*
 serwisow
 VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zale
'
no
ci od testowanego auta) 273 Zawór dolotowy ABS prawy ty
#
 - N133, Zawór wej
ciowy ABS - prawy ty
#
 (N133) 274 Zawór dolotowy ABS lewy ty
#
 - N134, Zawór wyj
ciowy ABS - lewy ty
#
 (N134) 275 Zawór wylotowy ABS prawy ty
#
 -N135, Zawór wyj
ciowy ABS - prawy ty
#
 (N135) 276 Zawór wylotowy ABS lewy ty
#
 -N136, Zawór wyj
ciowy ABS - prawy ty
#
 (N136) 277 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy przód - N137, Zawór wyj
ciowy lub wej
ciowy ABS - lewy przód (N137) 278 Zawór g
#
ówny ABS-N105, Zawór g
#
ówny ABS - (N105) 279 Zawór 1 blokady mechanizmu
'
nicowego - N125, Zawór zamka ró
'
nicowego 1 (N125) 280 Zawór 2 blokady mechanizmu
'
nicowego - N126, Zawór zamka ró
'
nicowego 2 (N126) 281 Czujnik pr 
*
dko
ci w
#
asnej pojazdu - G68, Sensor pr 
*
dko
ci pojazdu - brak sygna
#
u (G68) 282 Nastawnik przepustnicy - V60, Serwomotor pozycji przepustnicy - V60 283 Czujnik ko
#
a ABS lewy przód - G47, Sygna
#
 pr 
*
dko
ci kó
#
 ABS #1 (lewy przód) zakres / dzia
#
anie - G47 284 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy przód - N138, Zawór wej
ciowy lub wyj
ciowy ABS - prawy przód - N138 285 Czujnik ko
#
a ABS prawy przód -G45, Sygna
#
 pr 
*
dko
ci kó
#
 ABS #2 (prawy przód) zakres / dzia
#
anie - G45 286 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy ty
#
 - N139, Zawór wej
ciowy lub wyj
ciowy ABS - lewy przód - N139 287 Czujnik ko
#
a ABS prawy ty
#
 - G44, Sygna
#
 pr 
*
dko
ci kó
#
 ABS #3 (prawy ty
#
) zakres / dzia
#
anie - G44 289 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy ty
#
 - N 140, Zawór wej
ciowy lub wyj
ciowy ABS - prawy ty
#
 - N140 290 Czujnik ko
#
a ABS lewy ty
#
 - G46, Sygna
#
 pr 
*
dko
ci kó
#
 ABS #4 (lewy ty
#
) zakres / dzia
#
anie - G46 291 Druckschalter-F116/Vl/arnkontakt-F117, Prze
#$ 
cznik alarmowy ci
nienia / poziomu p
#
ynu (F116 / F117) 292 Zasilanie hydraulicznego korektora ci
nienia, Poziom ci
nienia hydraulicznego zasilania energetycznego 293 Prze
#$ 
cznik wielofunkcyjny - F125, Wielofunkcyjny prze
#$ 
cznik zakresu transmisji - usterka (wyj
cie PRNDL) (F125) 294 W
#$ 
cznik ci
nieniowy 1 stanu skrzyni przek
#
adniowej, Prze
#$ 
cznik transmisji ci
nienia L (F174) 295 W
#$ 
cznik ci
nieniowy 2 stanu skrzyni przek
#
adniowej, Prze
#$ 
cznik transmisji ci
nienia 2 (F175) 296 W
#$ 
cznik Kick-down - F8, Prze
#$ 
cznik redukcji biegu - skrót do uziemienia (F8) 297 Czujnik obrotów w skrzyni - G38, Obwód sensora wej
cia / pr 
*
dko
ci turbiny - usterka 297 Obwód czujnika pr 
*
dko
ci pojazdu - zakres / dzia
#
anie - g
#
o
ny sygna
#
 (G38), Obwód czujnika pr 
*
dko
ci pojazdu - zakres / dzia
#
anie - brak sygna
#
u 297 Transmisja czujnika pr 
*
dko
ci pojazdu (G38) 298 W
#$ 
cznik blokady mechanizmu ró
'
nicowego - E121, Prze
#$ 
cznik tylnego mechanizmu ró
'
nicowego - E121 299 Dr 
$'
ek wyboru biegu - E122, Prze
#$ 
cznik transmisji - Prze
#$ 
cznik zakresu programu - krótkie spi
*
cie - E122 300 Czujnik temperatury w skrzyni - G 93, Czujnik obwodu niskiego poziomu wej
cia temperatury transmisji p
#
ynów (G93) 300 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wej
cia temperatury transmisji p
#
ynów (G93) 301 Pompa hydroagregatu ABS - V39, Pompa strumienia powrotnego ABS (V39) 302 Przeka
,
nik zaworów ABS - J106, Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106) 303 Prze
#$ 
cznik wyboru funkcji - E91, Prze
#$ 
cznik selekcji funkcji komputera pok
#
adowego (E91) 305 Wska
,
nik zu
'
ycia paliw - nieprawid
#
owy sygna
#
, Sygna
#
 wska
,
nika zu
'
ycia paliwa 306 Uk
#
ad powietrza wtórnego - rz
d cylindrów 1, Wtórny wlot powietrza - bank cylindra 1 307 Uk
#
ad powietrza wtórnego - rz
d cylindrów 2, Wtórny wlot powietrza - bank cylindra 2 309 Pompa spryskiwaczy - V135, Pompa miernicza p
#
ynu czyszcz
cego (V135) 310 Czujnik t
*
mperatury 1 katalizatora - G20, Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20) 312 Czujnik temperatury 2 katalizatora - G132, Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)
 
Opracowanie www.viaken.pl - 2 -
nr Opis b
!
du
313 Katalizator, Trzyfazowy konwerter katalityczny - sygna
#
 usterki 314 Zawór dwudro
'
ny recyrkulacji spalin - N161, EGR dwufazowego zaworu (N161) 447 Silnik ABS-ASR - po
#$ 
czenia elektryczne 2 501 Czujnik pozycji g
#
ównej klapy silnika - G92 512 Sygna
#
 czujnika Halla poza zakresem, Czujnik krzywki - sygna
#
 b
#*
du 512 Czujnik pozycji krzywki - nie istnieje na li
cie referencyjnej 513 Czujnik obrotów silnika - G 28, Czujnik pr 
*
dko
ci silnika - G28 - ja
#
owy RPM za niski 513 Czujnik pr 
*
dko
ci silnika - G28 - ja
#
owy RPM za wysoki, Czujnik pr 
*
dko
ci silnika - G28 - sygna
#
 usterki 514 Czujnik momentu zap
#
onu - G 4, Czujnik pozycji wa
#
u korbowego - sygna
#
 usterkowy - G4 514 Czujnik pozycji wa
#
u korbowego - G4 515 Czujnik Halla - G 40, Czujnik pozycji wa
#
u krzywkowego (czujnik efektu hali) - brak sygna
#
u (G40) : sprawd
,
 CPM, je
li OK., wymie
-
 dystrybutor 515 Czujnik pozycji wa
#
u krzywkowego (czujnik efektu hali) - skrót do B+ (G40) : sprawd
,
 CPM, je
li OK., wymie
-
 dystrybutor 516 Styk biegu ja
#
owego - F60, Czujnik pozycji przepustnicy - zamkni
*
ty prze
#$ 
cznik - F60 517 Styk pe
#
nego otwarcia przepustnicy - F81, Czujnik pozycji przepustnicy - otwarty prze
#$ 
cznik - F81 518 Potencjometr przepustnicy - G 69, Czujnik pozycji przepustnicy - sygna
#
 poza zasi
*
giem (G69). Zobacz te
'
 straty zasilania ECM 519 Czujnik ci
nienia w kolektorze dolotowym - G71, Czujnik MAP - poza zasi
*
giem - G71 519 Czujnik MAP - niskie napi
*
cie - G71, Czujnik MAP - wysokie napi
*
cie - G71 520 Przep
#
ywomierz powietrza - G70/G19, Czujnik przep
#
ywu poziomu masy - G19ig70 521 Potencjometr CO - G74, Potencjometr wyrównania paliwa - G74 522 Czujnik temperatury p
#
ynu ch
#
odz
cego - G62, Czujnik temperatury ch
#
odziwa silnika - G62 523 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - G 42, Czujnik IAT - temperatura wysoka - obwód niski - G42 523 Czujnik IAT - temperatura niska - obwód wysoki - G42 524 Czujni spalania stukowego 1 - G61, Czujnik stuku 1 - G61 525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napi
*
cie - G39 526 W
#$ 
cznik
wiate
#
 hamowania - F, Prze
#$ 
cznik
wiate
#
 hamulców - niew
#
a
ciwy sygna
#
 (f) 527 Czujnik temperatury kolektora dolotowego - G72, Czujnik temperatury powietrza wej
ciowego - G72 528 Czujnik wysoko
ci - F96, Czujnik ci
nienia barometrycznego - F96 529 Nieprawid
#
owa informacja o pr 
*
dko
ci obrotowej, Obwód wej
ciowy pr 
*
dko
ci silnika (czujnik RPM) - usterka. Zobacz te
'
 straty zasilania ECM 529 Obwód wej
ciowy pr 
*
dko
ci silnika (czujnik RPM) - brak sygna
#
u 530 Nastawnik / potencjometr przepustnicy - G88, Czujnik pozycji przepustnicy - G88 531 Napi
*
cie odniesienia w przep
#
ywomierzu, Napi
*
cie od czujnika masy przep
#
ywu powietrza 532 Napi
*
cie zasilaj
ce, Modu
#
 kontroli transmisji - napi
*
cie zasilania (B+) usterka s
#
abej baterii lub z
#
e uziemienie 532 Napi
*
cie (B+) 533 Regulacja obrotów biegu ja
#
owego, Regulacja kontroli ja
#
owego powietrza 534 Czujnik temperatury oleju - G8, Czujnik temperatury oleju 535 Pierwszy stopie
-
 regulacji spalania stukowego, Czujnik pierwszego uderzenia 536 Drugi stopie
-
 regulacji spalania stukowego, Czujnik drugiego uderzenia 537 Regulacja z sond
 Lambda, Kontrola czujnika tlenu 538 Napi
*
cie odniesienia, Napi
*
cie referencyjne 539 Czujnik temperatury paliwa - G81, Czujnik temperatury paliwa - G81 540 Czujnik spalania stukowego 2 - G66, Czujnik uderzenia 2 - G66 541 Potencjometr mechanizmu wyznacz. dawki paliwa - G99, Czujnik zakresu suwaka - G99 542 Czujnik wzniosu ko
-
cówki wtryskiwacza - G80, Czujnik uniesienia ig
#
y - G80 543 Przekroczone obroty maksymalne, Obwód wej
ciowy pr 
*
dko
ci silnika - górny limit RPM przekroczony 544 Przekroczone maksymalne ci
nienie do
#
adowania, Maksymalny
#
adunek ci
nienia powietrza przekroczony 545 Brak po
#$ 
czenia elektrycznego silnik - skrzynia, Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz te
'
 straty zasilania ECM 545 Interwencja w silnik .... Zobacz te
'
 straty zasilania ECM, Interwencja w silnik .... Zobacz te
'
 straty zasilania ECM 546 Usterka linii przesy
#
ania danych, Usterka na linii przesy
#
u danych 547 Czujnik kontroli ci
nienia ABS - F137, Prze
#$ 
cznik kontroli ci
nienia ABS - F137 548 Zasilanie pami
*
ci kodów usterek, Usterka napi
*
cia systemu 549 Sygna
#
 zu
'
ycia paliwa, Sygna
#
 zu
'
ycia paliwa 549 Sygna
#
 
#
adunku .... (brak sygna
#
u RPM), Sygna
#
 
#
adunku .... (brak sygna
#
u RPM) 550 Regulacja k
ta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku 551 Przegrzanie katalizatora, Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego
 
Opracowanie www.viaken.pl - 3 -
nr Opis b
!
du
552 Potencjometr przep
#
ywomierza - G19, Czujnik poziomu przep
#
ywu powietrza (czujnik pozycji) - G19 553 Przep
#
ywomierz masowy powietrza - G70, Czujnik masy przep
#
ywu powietrza - G70 554 Regulacja z sond
 Lambda 2, Czujnik tlenu 2 - kontrola 555 Sonda Lambda 2 - G108, Obwód grzewczy - czujnik tlenu 2 - G108 558 Osi
gni
*
ta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej, Kontrola limitu dodawania mieszanki - niska pozycja 559 Osi
gni
*
ta granica adaptacji dla mieszanki bogatej, Kontrola limitu dodawania mieszanki - wysoka pozycja 560 Uk
#
ad recyrkulacji spalin, Prze
#$ 
cznik czujnika temperatury EGR - niska lub ... warto
/
 561 Regulacja sk
#
adu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki 575 Ci
nienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ci
nienia w rurze rozga
#*,
nej 577 Regulacja spalania stukowego - cylinder 1, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 1 578 Regulacja spalania stukowego - cylinder 2, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 2 579 Regulacja spalanie stukowego - cylinder 3, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3 580 Regulacja spalania stukowego - cylinder 4, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4 581 Regulacja spalania stukowego - cylinder 5, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5 582 Regulacja spalania stukowego - cylinder 6, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6 583 Regulacja spalania stukowego - cylinder 7, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7 584 Regulacja spalania stukowego - cylinder 8, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8 585 Czujnik temperatury dla uk
#
adu recyrkulacji spalin - G98, Czujnik temperatury EGR - G98 586 Regulacja uk
#
adu recyrkulacji spalin, Kontrola systemu EGR 587 Osi
gni
*
ta granica adaptacji sk
#
adu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki - z
#
e uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekaj
cy wtryskiwacz 588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 - strona kierowcy - N95 589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasa
'
era - N131, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasa
'
era - N131 590 Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasa
'
era - N132, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasa
'
era - N132 591 W
#$ 
cznik zapi
*
cia pasa kierowcy - E24, Prze
#$ 
cznik napi
*
cia pasów bezpiecze
-
stwa - E24 592 W
#$ 
cznik zapi
*
cia pasa pasa
'
era - E25, Prze
#$ 
cznik napi
*
cia wytapiania siedze
-
 - E25 593 W
#$ 
cznik zaj
*
cia siedzenia pasa
'
era - F151, Prze
#$ 
cznik wykrywania siedzenia - strona pasa
'
era - F151 594 Obwód zapalnika poduszki powietrznej, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 595 Zarejestrowane dane powypadkowe, Dane z wypadku zachowane 596 Zwarcie w obwodach elektrozaworów, Wtryskiwacz lub kable cewki trans. - skrót 597 Nieprawid
#
owe sygna
#
y z czujników kó
#
, Ruchome sygna
#
y pr 
*
dko
ci kó
#
 ABS - zakres / dzia
#
anie 598 Usterka mechaniczna / hydrauliczna, Usterka hydrauliczna / mechaniczna 599 Niestabilny w
#$ 
cznik peda
#
u hamulca /
wiate
#
 hamowania, Mo
'
liwo
/
 - prze
#$ 
cznik ci
nienia
wiat
#
a hamulca 600 Potencjometr w V68 - G92, Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru - G92 601 Potencjometr w V70 - G112 602 Potencjometr w V85 - G114, No
'
no -
cienny / odmra
'
acz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114 603 Silnik klapy nawiewu / odmra
'
ania - V85, Klapa motoru no
'
no -
ciennego odmra
'
acza - V85 604 Potencjometr w V71 - G113, Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ci
nienia - G113 605 Zawór dwudro
'
ny klapy powietrza - N63, Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji
wie
'
ego powietrza - N63 606 Zawór dwudro
'
ny blokowania przep
#
ywu cieczy ch
#
odz
cej - N147, Zawór dwufazowy ch
#
odziwa silnika - N147 607 Wska
,
nik temperatury zewn
*
trznej - G106, Wy
wietlacz temperatury powietrza na zewn
trz - G106 608 Czujnik obci
$'
enia pojazdu - G119, Czujnik
#
adunku - G119 609 Stopie
-
 ko
-
cowy zap
#
onu 1, Wyj
cie zap
#
onu 1 610 Stopie
-
 ko
-
cowy zap
#
onu 2, Wyj
cie zap
#
onu 2 611 Stopie
-
 ko
-
cowy zap
#
onu 3, Wyj
cie zap
#
onu 3 612 Stopie
-
 ko
-
cowy zap
#
onu 4, Wyj
cie zap
#
onu 4 613 Stopie
-
 ko
-
cowy zap
#
onu 5, Wyj
cie zap
#
onu 5 614 Stopie
-
 ko
-
cowy zap
#
onu 6, Wyj
cie zap
#
onu 6 615 Stopie
-
 ko
-
cowy zap
#
onu 7, Wyj
cie zap
#
onu 7 616 Stopie
-
 ko
-
cowy zap
#
onu 8, Wyj
cie zap
#
onu 8 617 Czujnik opó
,
nienia (uderzeniowy) lewej poduszki powietrznej - G1, Czujnik opó
,
nienia poduszki powietrznej - lewy - G104 618 Czujnik opó
,
nienia (uderzeniowy) prawej poduszki powietrznej -G1, Czujnik opó
1
nienia poduszki powietrznej – prawy – G105 619 Obwód czujnika lewego, Linia czujnika zasilania – lewa 620 Obwód czujnika prawego, Linia czujnika zasilania – prawa 621 Zawór ograniczenia ci
nienia - N155, Zawór redukcji ci
nienia – N155 622 Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa, Odci
ganie wody z filtra paliwa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->