Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teknologi Pendidikan

Teknologi Pendidikan

Ratings:
(0)
|Views: 2,433|Likes:
Published by Siva Balan

More info:

Published by: Siva Balan on Sep 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
Emy Erliana Che Yusuf Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi,Universiti Pendidikan Sultan IdrisTeknologi Pendidikan
Definisi
Perkataan teknologi berasal dari kata Latin “texterayang bermaksud mendirikan,mengayam atau menenun; pengertian ini tidak semestinya menunjukkan kepada bahan- bahan atau perkakasan atau penggunaan mesin-mesin yang canggih semata-mata."Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan"(Crowell (1971):Encyclopedia of education)"Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalamkeperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaransetakat mana ianya menimbulakn pembelajaran"(Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology)“Mentafsirkan teknologi dalam pendidikan sebagai satu cabang disiplin pendidikan yangmengutamakan penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam bidang pendidikan danlatihan. Di dalam teknologi pendidikan diutamakan penggunaan media dan kaedah-kaedah lain dan penggunaan persekitaran pelajar untuk menghasilkan pembelajaran.”(Sharifah Alwiah Alsagoff (1984))“Menyatakan teknologi dalam pendidikan adalah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, pengetahuan dan kemahiran, teknik dan organisasi yang digunakan secaraterancang dan teratur ( proses dan produk ) bagi menghasilkan kecekapan di dalam proses
 
 pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran.(Jamaludin Badusah et. al. (2000))Kesimpulan: Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media,organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.
Sejarah
Perkembangan teknologi dalam pendidikan di negara kita mempunyai sejarahnya yangamat menarik. Pada sekitar tahun-tahun selepas kemerdekaan dan tahun-tahun 60’an, kita bersua dengan apa yang disebut “khutub khanah”. Almari, rak, ruang, sudut atau bilik khubtub khanah ini hanaya menempatkan koleksi bahan-bahan bacaan yang amat terhaddan kebanyakannya digunakan untuk urusan pinjam meminjam pada masa-masa tertentu,senggang atau masa rehat. Ada masa-masanya khutub khanah ini didapati sentiasatertutup dan ini menyebabkan orang memanggilnya “Tutup Khanah”.Mulai tahun 1974, sekolah-sekolah mewujudkan bilik Alat Pandang Dengar (APD) yangmenempatkan bahan bukan buku seperti carta, gambar, glob, peta, ‘Overhead Projektor (OHP), projektor slaid, radio kaset dan television. Perkhidmatan perpustakaan dan alat pandang dengar memjadi penting dalam perlaksanaan sisitem pendidikan ketika ini.Tahun 90’an merupakan tahun-tahun ledakan teknologi makluamt (IT) yang amat ketara.Penggunaan komputer dan sistem komputeran yang meluas dalam pelbagai aspek  pengurusan dan komunikasi telah menimbulkan impak yang besar dalam pelaksanaankaedah-kaedah baru dalam pendidikan. Bagi sekolah-sekolah yang berkemampuan CD-ROM dan perkhidmatam internet, pusat sumber sekolah menjadi suatu perkhidmatanyang penting dalam usaha meningkatkan kuaiti pendidikan, menyediakan pelajaran untuk menghadapi zaman maklumat.Sejarah Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Di Malaysia.
 
1960 - Pusat Audio-Visual Kebangsaan dibentuk di bawah Bahagian Latihan Guru dankemudian dipindahkan ke Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia1965 - Television Pendidikan telah memulakan satu program perintis bagi Sains Amyang diterbitkan di bawah Kementerian Penerangan Bersama dengan Kementerian pelajaran1966 - Penubuhan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Am Pendidikan oleh KementerianPenerangan dengan kerjasama Kementerian Pelajaran bertujuan penggunaan teknologi pendidikan dan menjadikan Pusat Sumber Sekolah sebagai infrasruktur penting yangdapat menyokong amalan teknologi pendidikan di sekolah.1972 - Pusat Audio-Visual Kebangsaan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Am Pendidikan( Radio Pendidikan) dan Television disatukan di bawah satu Unit iaitu UnitPerkhidmatan Media Pendidikan.1988 - Unit Perkhidmatan Perpustakaan yang sebelum ini diletakkan di bawah BahagianSekolah telah digabungkan dengan Unit Kejuruteraan. Pusat Audio Visual Kebangsaan,Bahagian Perkhidmatan Sebaran Am Pendidikan, ( Radio Pendidikan & TelevisionPendidikan ) di bawah satu bahagian Kementerian Pendidikan dinamakan BahagianTeknologi Pendidikan.1997 - Unit Teknologi Pendidikan dinaiktaraf kepada Pusat Sumber Pendidikan Negeri.(Bahan Sumber Teknologi Pendidikan)Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di abad 21 bukanlah sesuatuyang baru. Malah boleh dikatakan hampir semua negara telah mengikuti perkembanganini dan cuba merealisasikannya.Di Eropah, bidang teknologi maklumat dalam pendidikantelah diperkenalkan sejak awal tahun 60 an.Dalam konteks pendidikan, komputer danteknologi maklumat dapat membantu dalam pelbagai urusan dan berpotensi mengayakanlagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Di Malaysia penggunaan teknologimaklumat dalam pendidikan masih di peringkat permulaan namun pengunaannyasemakin pesat dan memberangsangkan.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurul Shyazwanie Mohamad liked this
Vincent Mah liked this
Ayuni Zain liked this
evinovi liked this
Chempaka Halui liked this
841017 liked this
841017 liked this
Biey Zailan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->