Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bab 1-Pengenalan & Latar Belakang Firma

Bab 1-Pengenalan & Latar Belakang Firma

Ratings: (0)|Views: 2,091 |Likes:
Published by robotjahat

More info:

Published by: robotjahat on Sep 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
BAB 1 : PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG FIRMA1.1Pengenalan
Selamat sejahtera kepada semua pembaca yang berminat untuk membaca buku laporan latihan industri saya, terutamanya sekali kepada para pensyarah yangakan memeriksa dan menilai buku laporan ini.Latihan industri adalah merupakan salah satu daripada syarat yangdiwajibkan kepada setiap pelajar politeknik seluruh Malaysia sebelum dianugerahkanSijil ataupun Diploma. Maka dengan itulah, bagi setiap pelajar yang telah lulusdalam semester dua bagi peringkat Sijil dan semester tiga bagi peringkat Diplomaakan di hantar untuk menjalani Latihan Industri. Para pelatih yang ditempatkansamada di jabatan kerajaan mahupun di syarikat swasta akan terdedah dengansuasana alam pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di Politeknik.Seringkali pelajar-pelajar akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalahyang belum pernah ditempuhi. Pada kali ini, para pelatih akan menjalani LatihanIndustri dari 12 Januari 2009 hingga 12 Jun 2009.1
 
1.2Objektif Latihan Industri
Latihan Industri adalah merupakan satu syarat yang wajib bagi setiap pelajar dalam pembelajaran di
POLITEKNIK MUKAH SARAWAK 
bagimemperolehi Sijil atau Diploma.Objektif Latihan Industri adalah seperti berikut :-i.Untuk mendedahkan para pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar dan meluaskan kemahiran teknikal.ii.Untuk menanamkan sifat amanah, tanggungjawab, semangat kerja berpasukan dan perhubungan yang baik sesama pekerja.iii.Untuk mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan di dalamindustri.iv.Mendorong minat pelajar untuk menjalankan perniagaan sendiridimasa hadapan.v.Membolehkan para pelajar mengaitkan teori-teori yang dipelajarikepada praktikal dan sebaliknya.vi.Mendedahkan pelajar kepada dunia luar iaitu melalui cara berkomunikasi, baik dari segi perbuatan mahupun percakapan.vii.Memahami kelemahan serta kelebihan sesuatu perniagaan dan dapatmencari satu kaedah penyelesaian terbaik untuk menanganinya.2
 
viii.Memperkenalkan diri pelajar sendiri dari segi kebolehan,kesanggupan dan sikap kepada bakal majikan.ix.Menyediakan satu laporan rasmi selepas tamat latihan.x.Menunjukkan sikap berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap dirisendiri dan majikan melalui kehadiran di tempat kerja dan menepatiwaktu.xi.Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam pelbagaiaspek Kejuruteraan Mekanikal seperti menservis penyamanudara,pemeriksaan dan membaiki Jentera Bomba, ‘Aerobridge’ dan‘Conveyer’.xii.Mendapat pendedahan tentang struktur organisasi sesebuah firma atau jabatan.3

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mat Lae liked this
NadYa Halim liked this
Sk Shalya liked this
Sk Shalya liked this
Rohazatul Izzati liked this
Duke Erman Cena liked this
Abdul Mukhti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->