Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
124Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PSIKOLOGI PENDIDIKAN

PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Ratings:
(0)
|Views: 7,161|Likes:
Published by Zamzam
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
PSIKOLOGI PENDIDIKAN

More info:

Published by: Zamzam on Sep 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

 
PSIKOLOGI PENDIDIKANMODUL 1/31. Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. Terangkan mengapapentingnya seseorang guru mempelajari psikologi.Bincangkan implikasi psikologi pendidikan dalam bilik darjah anda.Berikan contoh-contoh yang sesuai untuk menyokong jawapan anda
Psikologi adalah suatu ilmu yang sangat penting kepada guru. Pengetahuanpsikologi pendidikan menjadi asas pemahaman kepada proses pengajarandan pembelajaran. Tanpa pengetahuan psikologi pendidikan maka guru-guruakan menghadapi masalah yang besar ketika memahami perlakuan pelajar-pelajar mereka.Pada hari ini, psikologi pendidikan wujud dalam tiga bentuk:Pertama : ia merupakan suatu disiplin ilmu iaitu suatu bidang yang dipelajaridi institusi pendidikan tinggi.Kedua : suatu kajian satifik bagi mengkaji dan memahami perlakuan.Ketiga : ia adalah suatu profesion atau kerjaya. Prinsip psikologi digunakanbagi memahami kenapa sesuatu itu berlaku.Secara umumnya dalam konsep psikologi pendidikan, terdapat empatkonsep asas yang penting diketahui oleh guru. Konsep asas tersebut ialah:1.NaluriSetiap orang mempunyai naluri. Naluri merujuk kepada kuasa semula jadiyang menjadi pendorong kepada seseorang individu bertingkah laku dalamsituasi yang tertentun. Antara naluri tersebut ialah rasa ingin tahu, nalurikeibubapaan,naluri kejantinaan dana sebagainya. Contah. Bayi yangdilahirkan mempamerkan naluri keinginan memenuhi keperluan kendiridengan menangis.1.MotivasiMerupakan penggerak yang penting dalam kehidupan seseorang pelajar auat individu. Motivasi merujuk kepada kecenderungan seseorang
 
melakaukan sesuatu aktiviti apabila menerima rangsangan. Matlamattertentu akan dibentuk dan si pelakau akan melakukan sesuatu tingkah lakuatau gerak kerja demi mencapai matlamat itu. Pada kebiasannay, motivasiwujud apabila keperluan fisiologi dan keperluan psikologi mendesak dalamkehidupan. Tahap motivasi adalah berbeza antara individu.2.KeperluanManusia mempunyai keperluan tertentu supaya dipenuhi sepanjangkehidupan mereka. Keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi menjaminseseorang itu dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Antarakeperluan penting ialanh keperluan fisiologi dan psikologi.4.DesakanDesakan adalah salah satu konsep yang penting dalam bidang pendidikan.Desakan akan timbul atau muncul apabila berlakunya kekurangan dalamkeperluan fisiologi seperti keperluan makanan dan minuman.Kekurangandalam keperluan fisiologi ini mendorong seseorang individu bertingkah lakubagi menampung kekurangan tersebut.Atas faktor-faktor inilah penting bagi guru untuk mengetahui psikologi.Secara umumnya, guru dapat:1.Memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepadaguru supaya mengamalkannya dalam bilik darjah2.Menyedarkan guru terhadap perbezaan individu dari segi mental, fizikal,minat demi membolehkannya mengajar murid-murid mengikut kebolehanmereka dengan menggunakan aktiviti kumpulan.3.Membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku murid agar membolehkan guru mencegah disiplin yang tidak diigini dalam bilik darjahdengan berkesan.4.Melengkapkan ilmu psikologi murid tentang sahsiahnya dapat membantuguru membentuk personality mereka yang sihat serta konsep kendiri yangpositif dengan bimbingan yang wajar 
 
5.Melengkapkan guru dengan teori dan prinsip psikologi anakmembantunya meningkatkan kualiti pengajarannya dalam bilik darjah6.Memberikan guru kefahaman tentang naluri dan keperluan murid akanmembantu guru menggunakan teknik motivasi yang berkesan sertamewujudkan hubungan baik dia antara guru dan muridnya7.Psikologi membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dansikap mengajar yang berguna dalam aktiviti pendidikan.8.memahami tingkah laku murid-murid dalam proses pengajaran danpembelajaran. Memalu pemerhatian oleh guru, boleh membuat jangkaantingkah laku alternatif yang diperlukan untuk mengantikan tingkah lakuyang tidak dikehendaki.9.Menggambarkan, menerangkan, mengawal dan meramal sesuatu tingkahlaku10.Dapat meeperbaiki kualiti dan hasil dalam proses pendidikan. Dapatmengkaji tingkah laku yang pelbagai dan merancang pembelajaran yanglebih berkesan11.memberi pengetahuan kepada guru mengenai teori dan prinsip psikologiyang digunapakai dalam bilik darjah.12.Kesedaran kepad aguru mengenai perbezaan individu dari segi kognitif,afektif dan psikomotor, ini seterusnya dapat mernacang aktiviti yangsesuai berdasarkan potensi dan kemampuan murid13.Pengetahuan kepada guru mengenai naluri dan keperluan murid.membolehkan guru menggunakan motivasi dalam proses pengajaran danpembelajaran14.Memberi pengetahuan untuk menangani pelbagai tingkahlaku murid dandapat menyelesaikan beberapa masalah tingkah laku.
Implikasi Psikologi Pendidikan dalam bilik darjah
1.Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran- apabila kita telahdapat mengesan pelbagai cirri-ciri yang ada pada murid-murid sepertiperbezaan individu,sosial,kognitif,emosi dan sebagainya, kita dapatmengambil pendekatan yang sewajarnya dalam menangani masalahdalam bilik darjah. Antara langkah untuk menangani perbezaan

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nazreen Roshman added this note
sgt membantu..
Nazreen Roshman liked this
Norshazfeen Muhammad liked this
Jati Joy liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Norafizah Aman liked this
Tqah Shaari liked this
Chan Jiahui liked this
Aininurz Zakaria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->