Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tao Muc Luc Trong Word

Tao Muc Luc Trong Word

Ratings: (0)|Views: 856 |Likes:
Published by manred88

More info:

Published by: manred88 on Sep 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2010

pdf

text

original

 
Thursday, August 23, 2007
Cách t
o m
c l
c t
ự 
 
độ
ng trong WordCách t
o m
c l
c t
ự 
 
độ
ng trong Word
T
o m
c l
c t
ự 
 
độ
ng* M
t s
ố 
t
h
ợ 
p phím t
t th
ườ 
ng dùng:
- Alt + Ctrl + 1: Heading 1 (
Đề
m
c 1)- Alt + Ctrl + 2: Heading 2 (
Đề
m
c 2)- Alt + Ctrl + 3: Heading 3 (
Đề
m
c 3)T
ừ 
Heading 4 tr
 
đ
i s
không dùng ti
ế 
p
đượ
c phím t
t nh
ư 
trên. Tuynhiên có th
dùng t
h
p phím Ctrl + Shift + S
để
vào h
p Styletrên thanh Formatting, sau
đ
ó cùng phím m
ũ
i tên l
ự 
a ch
n lo
iHeading.
* Cách t
o Heading:1.
Dùng 1 trong 3 t
h
p phím trên
để
t
o lo
i Heading t
ươ
ng
ứ 
ng.Ví d
: Dùng t
h
ơ
p phím Alt + Ctrl + 1 áp d
ng cho lo
i Heading 1.N
ế 
u không dùng 3 lo
i Heading 1, 2, 3 thì có th
vào h
p Style vàch
n lo
i Heading tùy thích:
Main menuBlog Archive
 
2007(7)
 
August(7)Phím T
t trongMICROSOFTWORD Cách t
o m
c l
c t
ự 
 
độ
ng trong Word Phím t
t v
iINTERNETEXPLORER Website Tài chính -Ngân hàng Vi
tNam NPV Office Excel2003 Department of Economics,Finance andBanking Free ExcelSpreadsheets 
About Me
NGUYEN MINH DUC
 
Blog Tiê
 ́
p theo»T
o Blog|
TM KIM BLOGC
Ơ
 
BLOG
Blog khác
 
Blog Minh Duc
 //$$$$$$$//
 
Page 1of 18Blog Minh Duc: Cách t
o m
c l
c t
 
độ
ng trong Word
 
2.
Thay
đổ
i l
i
đị
nh d
ng font ch
ữ 
c
a HeadingTr
ườ
ng h
p dùng Office 2000:1, Sau khi
đ
ã ch
n
đề
m
c là Heading 1, b
n thay
đổ
i
đị
nh d
ngfont ch
ữ 
bình th
ườ
ng.2, Kích vào h
p Style trên thanh Formatting (ho
c dùng phímt
t Ctrl + Shift + S), lúc
đ
ó ô
đị
nh v
s
hi
n th
 
dòng Heading1 .3, Gõ phím Enter4, Xu
ấ 
t hi
n thông báo Modify Style
¤
Update the style to reflect recent changes?: B
n có mu
ố 
n c
pnh
t s
ự 
thay
đổ
i m
i c
a Style (heading)?” 
¡
Reapply the formatting of the style to the selection: S
ử 
d
ng
Gmail:aaanguyenminhducView my complete profile
Blog khác
 
Page 2of 18Blog Minh Duc: Cách t
o m
c l
c t
 
độ
ng trong Word
 
ki
u
đị
nh d
ng m
c
đị
nh.
þ
Automatically update the style from now on: T
ự 
 
độ
ng c
pnh
t ki
u
đị
nh d
ng t
ừ 
th
i
đ
i
m này.5. Ch
n nút OK
để
hoàn thành thay
đổ
i
đị
nh d
ng l
i font ch
ữ 
 cho heading 1.Vi
c thay
đổ
i này ch
áp d
ng
đượ
c cho file b
n
đ
ang s
ử 
d
ng,sang file m
i nh
ữ 
ng heading s
tr
l
i ch
ế 
 
độ
m
c
đị
nh c
aOffice 2000.Tr
ườ
ng h
p dùng Office 2003:1, Vào h
p Style\More…Ho
c vào Format\Style and Formatting…2, Trên màn hình s
xu
ấ 
t hi
n panel
Style and Formatting
bênph
i, ch
n Heading1:
 
Page 3of 18Blog Minh Duc: Cách t
o m
c l
c t
 
độ
ng trong Word

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Xam Nguyen liked this
Thien Duc Tran liked this
duytue liked this
hahaha1985 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->