Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szentkatolnai Bálint Gábor igazsága_Marácz

Szentkatolnai Bálint Gábor igazsága_Marácz

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: András Beöthy-Molnár on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Szentkatolnai Bálint Gábor igazsága
 
Dr. Marácz László,Amszterdami Egyetem
 
Hunfalvy Pál fontos szerepet játszott Bálint Gábor eletében. A jogász Hunfalvy Pál felső-magyarországi szepesi származásúnémet volt. Hunfalvy-t eredetileg Hunsdorfer-nek hívták. A nevétakkor magyarosította, mikor 1841-ben tagja lett az Magyar Tudományos Akadémiának. 1851-ben kinevezték akadémiaifőkönyvtárosnak. Ezt az állást haláláig, 1891-ig megtartotta.Hunfalvy a Bach-korszakban szerezte meg hatalmi pozicióját(állását) és mindvégig osztrák érdekeket szolgált. A főkönyvtárosfanatikus (vakbuzgó) szószólója lett annak a gondolatnak, hogy amagyar és a finn nyelv külön nyelvcsoportot alkotnak.Szentkatolnai Bálint Gábor, aki Közép Ázsiában és aKaukázusban is keresett magyar nyelvrokonokat emiatt került velekonfliktusba (ellentétbe). A székely nyelvtudós szerint a magyar nyelv az altáji nyelvekkel, a törökkel, mongollal stb. áll rokonságikapcsolatban. A Hunfalvyval keletkezett vita miatt SzentkatolnaiBálint nem kapott a Magyar Tudományos Akadémián állást és1879-ben elkeseredve elhagyta Magyarországot. A későbbiMagyar Tudományos Akadémiai titkára, a nemzeti költő AranyJános a Hunfalvy-Szentkatolnai Bálint vitáról a következőepigramokat írta:
 
Budenzhez, Igazi vasfejü székely a Bálint:Nem arra megy, amerre Hunfalvy Pál int.(1878)
 
Szegény Bálint GáborBoldogtalan góbé;
 
Amennyit te szenvedsz,Mi ahhoz a Jóbé!
(1878)[1]
 
Hunfalvy nemcsak negatív szerepet játszott Bálint Gábor tudományos pályafutásában, hanem alapvetően négy területenártott a magyar nyelvészetnek, nyelveredetkutatásnak: 1) torzelemzések alapján a magyar-finn nyelvrokonságot erőltette; 2)nem támogatta a magyar nyelvészek belekapcsolódását az ékírásmegfejtésébe; 3) lehetetlenné tette a magyar gyökrendszer kutatását; 4) lefokozta a magyar-török, illetve altáji nyelvek kapcsolatát. Ez a kapcsolat csak másodlagos státuszt (helyet)kapott a finnugor rokonsági kapcsolat után. E négy téma (tárgy)megvitatása után kiértékeljük Szentkatolnai Bálint Gábor magyar-mongol kutatását módszertani sempontból.[2]Levonjuk azt akövetkeztetést, hogy Szentkatolnai Bálint Gábor elméleti munkájasokkal szilárdabb alapokon áll, mint Hunfalvyé. Ezért BálintGábor nagyobb nyelvtudós volt mint Hunfalvy Pál és munkájasokkal fontosabb szerepet játszik majd a megkövesedettdogmáktól (tantételektől) mentes magyar nyelvészetben.A magyar nyelv erőszakos finnesítése
 
Hunfalvy miután 1851-ben kinevezték főkönyvtárossá azAkadémián rögtön támadásba lendült a
 
Czuczor-Fogarasi
 Nagyszótár ellen. Mivel Hunfalvy nem tudta a szótár szerkesztésétleállítani, igyekezett a tudományos pilléreit kiütni:[3]
 
A Kőszirtek, mellyekben a nyelvizsgálás nálunk ütközik,leginkább a betük jelentése és a szógyökök (Magyar AcademiaiErtesito, 1851, Marc. 29, 110)
 
 
Valamely nyelvnek szógyökeiről egyedül a rokon nyelvek vizsgálálátával együtt lehet okosan beszélni (Magyar AcademiaiÉrtesitő, 1851, Marc. 29, 111).
 
De még kézzel foghatóbban akarom megmutatni, hogy a rokonnyelvek tudása nélkül nyelvészkedni nem lehet. (Magyar Academiai Ertesito, 1851, Marc. 29, 111).Hunfalvy szerint magyar szók csak akkor tartoznak azalapszókészlethez ha ezek a ún. rokonnyelvekben, finn stb.fordulnak elö. Magyar gyökök, amelyek nem fordulnak elörokonnyelvekben nem tartoznak az alapszókészlethez. Ezek  jövevényszók, átvételek más nyelvekböl.Hunfalvy programja (munkaterve) elveti a szógyökerek tanátmivel tudománytalannak tartja. Helyette a következö teljesenésszerűtlen programot (munkatervet) javasolta:[4] 
Szorosan választja el a magyar nyelv anyagát az idegennyelvekből felvett anyagától, s ha azt gyökeréig tudja is fejtegetni,emezt minden szóelemzés nélkül hozza fel.Azon eredeti nyelvanyagot, melly ismeretes forrásokból ered,úgy adja elő, hogy ha melléje más nyelvek szavai tétetnek, a közösforrás kitünjék.Az ismeretlen forrásokból eredő nyelvanyagot pedig csak úgyelemezze, ha azt a rokon nyelvek segítségével teheti; különbennem biztos az önkénytől, melly visszásságra vezet.Azért vesse is el egészen a képzelt szógyökerek tanát, miveleddig a tudomány tekintélyét nem bírja.”
 
Hunfalvy Pál az 1851-ben az Akadémiai Értesítőben (112 ol.)kiadott dolgozatában amellett érvel, hogy magyar szógyököketnem lehet szóelemzéssel felderíteni. (Tette mindezt akkor, amikor 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->