Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Europa I ver.3.0

Europa I ver.3.0

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 4,587 |Likes:
Published by urlika_krik
Skripta je nastala 2001. za potrebe polaganja ispita Regionalna geografija - Europa I na Filozofskom fakultetu u Zadru. Obuhvaća države južne, srednje i istočne Europe.
Skripta je nastala 2001. za potrebe polaganja ispita Regionalna geografija - Europa I na Filozofskom fakultetu u Zadru. Obuhvaća države južne, srednje i istočne Europe.

More info:

Published by: urlika_krik on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

 
 
 
JUŽNA EUROPA....................................................................................................................................... 1
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE JUŽNE EUROPE..........................................................................................3RELJEF JUŽNE EUROPE.......................................................................................................................................9VODE JUŽNE EUROPE.......................................................................................................................................10BILJNI POKROV ..................................................................................................................................................13TLO........................................................................................................................................................................14GOSPODARSTVO JUŽNE EUROPE… ..............................................................................................................14RAZVOJ NASELJA U JUŽNOJ EUROPI............................................................................................................17ITALIJA.................................................................................................................................................................19PIRINEJSKI POLUOTOK.....................................................................................................................................50ŠPANJOLSKA.......................................................................................................................................................53PORTUGAL...........................................................................................................................................................64
SREDNJA EUROPA................................................................................................................................ 69
ALPSKI PROSTOR...............................................................................................................................................71ŠVICARSKA.........................................................................................................................................................73AUSTRIJA.............................................................................................................................................................79SAVEZNA REPUBLIKA NJEMA
Č
KA...............................................................................................................84MADŽARSKA.....................................................................................................................................................100
Č
EŠKA I SLOVA
Č
KA........................................................................................................................................108POLJSKA.............................................................................................................................................................114
JUGOISTO
Č
NA EUROPA................................................................................................................... 118
RUMUNJSKA........................................................................................................
Error! Bookmark not defined.
 BUGARSKA........................................................................................................................................................125GR 
Č
KA................................................................................................................................................................128ALBANIJA...........................................................................................................................................................134ZEMLJE BIVŠE JUGOSLAVIJE........................................................................................................................136SLOVENIJA.........................................................................................................................................................136BOSNA I HERCEGOVINA................................................................................................................................138SR JUGOSLAVIJA..............................................................................................................................................139MAKEDONIJA....................................................................................................................................................143
ISTO
Č
NA EUROPA .............................................................................................................................. 146
ESTONIJA...........................................................................................................................................................146LATVIJA..............................................................................................................................................................147LITVA..................................................................................................................................................................148BJELORUSIJA.....................................................................................................................................................149MOLDAVIJA.......................................................................................................................................................150UKRAJINA..........................................................................................................................................................151
 
JUŽNA EUROPA
Južna Europa i more.
Južna Europa je geografska, kulturna i povijesna cjelina koju bi mogli promatrati i kao jedinstven prostor i kao heterogenu regiju. Nalazi se skoro u središtu kopnene polutke i vezana je uz Sredozemlje.Južna se Europa može poistovjetiti sa Sredozemljem, ali ne u potpunosti jer Sredozemlje ima tri pro
č
elja: europsko,afri
č
ko i azijsko. Ta su pro
č
elja odvojena prolazima koji Sredozemno more vežu s Atlantskim i Indijskim oceanomi Crnim morem – Gibraltar, Sueski kanal, Bospor i Dardaneli.Južna Europa je sudbinski vezana uz Sredozemno more. Ta je veza tradicionalna i praiskonska – “Ploviti se mora,živjeti se ne mora”. Sredozemlje predstavlja povijesnu ekumenu. To je najstarije naseljen prostor koji je bio upu
ć
enna more. Cijela prošlost južne Europe vezana je za more (Sredozemno i ostala mora).
Zna
č
aj Sredozemljakroz povijest.
 Sredozemlje jetisu
ć
lje
ć
ima bilo
centar civilizacije,kulture i trgovine
i tasu se dostignu
ć
a prenijela u ostatak svijeta. Zasluge zaotkri
ć
e “Novogsvijeta” imaSredozemlje. Iz južnesu Europe dolazili iBartholomeo Diaz iKristofor Kolumbo iAmerigo Vespucci…i mnogi drugi pomorcii istraživa
č
i.Prve europske silekoje su se proširile svijetom bile su Španjolska i Portugal, a Engleska je to uspjela tek kad ih je pobijedila.Važnost mora izražena je u južnoj Europi i danas – 90% talijanskog izvoza ide preko mora, 65% španjolskog, 85% portugalskog. Povijest Mediterana je povijest pomorstva, ali i povijest ratova.Zna
č
enje južne Europe i Sredozemlja se mijenjalo kroz povijest. Do otkri
ć
a Amerike Sredozemlje je bilo centar svijeta. Otkri
ć
em Amerike 1492. težište prometa preselilo se na Atlantski ocean. Dotada periferna zapadna Europa postaje novo središte. Na Sredozemlju su u raznim etapama živjeli razni narodi koji su ostavili više ili manje traga – u kulturi, religiji,ideologijama i uop
ć
e civilizaciji. U davna vremena to su bili Kre
ć
ani, Feni
č
ani, Grci, Kartažani, Rimljani, a zatimArapi, Bizant, Turci, Venecijanci, Genovežani… U novije vrijeme velik utjecaj su imale velike sile: VelikaBritanija, Francuska, SAD, Rusija. Sredozemlje je geopoliti
č
ki važan prostor. Posebno su važni Gibraltar i Sueskikanal, a tako
đ
er i Bospor i Dardaneli. Važni su i otoci: Cipar, Malta, Vis, Korzika… U današnjem svijetu važnuulogu ima nafta, a Sredozemlje je jedan od najprometnijih naftnih putova na svijetu.Južna Europa nikad u prošlosti (osim u Rimskom carstvu)
nije
bila
 jedinstveno društveno-politi
č
ko podru
č
 je
.Sredozemlje je i ishodište velikih religija (krš
ć
anstvo, islam).
Sredozemlje i
č
ovjek.
Na prostoru južne Europe
č
ovjek 
je imao dugotrajan i sistematski utjecaj na prirodnusredinu. Taj se utjecaj osobito o
č
itovao u smislu devastacije, posebno devastacije biljnog svijeta. Devastacija sevršila paljenjem, kr 
č
enjem, ispašom.1

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Biljana Pavlovic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ronjenje liked this
Johnny Privilege liked this
Martina Surjak liked this
Šesti Dva liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->