Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Europa II ver.2.0

Europa II ver.2.0

Ratings: (0)|Views: 3,184 |Likes:
Published by urlika_krik
Skripta je nastala prema predavanjima koja je na Filozofskom fakultetu u Zadru 2001./2002. godine održao prof. Nikola Glamuzina. Obuhvaća države sjeverne i zapadne Europe.
Skripta je nastala prema predavanjima koja je na Filozofskom fakultetu u Zadru 2001./2002. godine održao prof. Nikola Glamuzina. Obuhvaća države sjeverne i zapadne Europe.

More info:

Published by: urlika_krik on Sep 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
 
 
1
REGIONALNA GEOGRAFIJA
Moderna je geografija za
č
eta u 19.st. Najzaslužniji za stvaranje te moderne geografije su dva Njemca: Humbolt iRitter. U 19.st. sve znanosti stvaraju svoje prave temelje. Tada se geografija dijeli na fizi
č
ku i socijalnu. Ugeografiji 19.st. razlikuju se dva smjera:
 
geografski determinizam – prirodna osnova je temelj razvoja
č
ovjeka, Ratzell
 
geografski posibilizam – 
č
ovjek utje
č
e na promjene u prirodi, Vidal de la Blanche, razvila se zahvaljuju
ć
irazvoju industrije.Determinizam stoji u višoj mjeri nego posibilizam.Razvoj regionalne geografije dijeli se na dvije faze:
 
od 19.st. do 1950ih
 
od 1950ih do danas.Regionalna geografija se utemeljuje po
č
etkom 20.st. i ona je temeljni dio geografije. Utemeljitelj suvremeneregionalne geografije je Immanuel Kant. On je bio profesor geografije i radio je u Kalinjingradu te je razviosuvremene metode geografije.U po
č
etku je regionalna geografija bila izrazito deskriptivna (opisiva
č
ka). Težište je bilo na pitanju
 gdje je što
?To je bilo popisivanje inventara na površini zemlje. Smatralo se da je regija ome
đ
ena prirodnim granicama te jeunutar svake regije postojao specifi
č
an na
č
in života ljudi. U Hrvatskoj bi primjer takve regije bila Cetinskakrajina (mentalitet, na
č
in života…). Regije se, dakle, razdvajaju na temelju prirodnih resursa.Od 1950ih na
č
in život u svim zemljama se unificirao zbog naglog gospodarskog razvoja
č
iji je glavni impuls bila industrijalizacija. Zbog unificiranja života regionalna geografija zapada u veliku krizu i kao reakcija na to javlja se u SAD-u 1950ih NOVA REGIONALNA GEOGRAFIJA. Ona je 1960ih prihva
ć
ena i u zapadnojEuropi. Na njen razvoj su utjecali:
 
 pozitivizam – znanstvena teorija da se sve pojave na zemlji mogu analizirati i kvantificirati (izraziti brojevima), došla je iz prirodnih znanosti
 
globalizacija – industrijski razvoj u svim zemljama svijeta.Danas se regije izdvajaju na osnovu ekonomsko-geografskih obilježja. Najbitniji su ekonomski pokazatelji. Nema to
č
no odre
đ
enih elemenata za odre
đ
ivanje regija odnosno svaki istraživa
č
ima svoje principe. Glavni pricipi bi bili: gusto
ć
a naseljenosti, stupanj urbanizacije u postotcima, BND po stanovniku, udio poljoprivrednogstanovništva, udio zaposlenih po sektorima, stopa nezaposlenosti, industrija (postotak zaposlenih u industriji,visina dohotka, udio u propulzivnim
1
 industrijama)… Ovakav je sistem posebno razvijen u zapadnoj Europi.
Regija
je manja prostorna cjelina izdvojena na temelju homogenih obilježja (prirodnih i društveno-geografskih).U Europi se izdvajaju:
sjeverna
,
 južna
,
isto
č
na,
 
zapadna
i
srednja
 
Europa
te postoje još dva prijelazna prostora:
 jugoisto
č
na
 
Europa
(kojoj pripada i Hrvatska) i
sjeveroisto
č
na
 
Europa
(Litva, Latvija i Estonija).Srednja Europa je bila podijeljena za vrijeme socijalisti
č
kog poretka u isto
č
noj Europi, a od 1990ih se ponovnooblikuje i to kao prostor pod izrazitim gospodarskim, politi
č
kim i kulturnim utjecajem Njema
č
ke. U tomkulturnom pogledu Hrvatska bi se mogla svrstati u srednju Europu.Kod prou
č
avanja regija polazi se od dva principa regionalizacije:
 
regionalizacija po državama
 
izdvajanje regija bez obzira na državne granice – najnoviji princip. Novi princip se razvio u Europskoj Uniji i kod ove je podjele, zaista, najvažniji ekonomski element. Tako npr.Engleska i Nizozemska
č
ine jednu regiju – imaju jak tercijarni sektor, razvijenu industriju, veliku gusto
ć
unaseljenosti… Hrvatska ima velike regionalne razlike (poljoprivrednik u Slavoniji sli
č
niji je poljoprivredniku uMa
đ
arskoj, nego poljoprivredniku u Dalmaciji). 
1
Dobro posluju
ć
e i njima suprotne, opadaju
ć
e industrije.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ronjenje liked this
Martina Surjak liked this
Mario Jurić liked this
arkade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->